Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Funda Karbek Ocak 2002 DEUTF Acil

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Funda Karbek Ocak 2002 DEUTF Acil"— Sunum transkripti:

1 Funda Karbek Ocak 2002 DEUTF Acil
KONVÜLSİYON Funda Karbek Ocak 2002 DEUTF Acil

2 Konvülsiyon Tanım: Beyindeki nöronların anormal elektriksel deşarjı sonucu oluşan nörolojik fonksiyonel epizoddur.

3 Konvülsiyon Primer (idiyopatik) Sekonder(semptomatik) Erkek>Kadın
20 yaş altı, 60 yaş üstü pik

4 Sekonder nedenler-1 İntraserebral hemoraji Yapısal anomaliler
- vasculer (AVM,anevrizma) - kitle - konjenital Travma Hipertansif ensefalopati

5 Sekonder nedenler-2 Anoksik iskemik hasar İnfeksiyon - menenjit
- ensefalit - apse Eklampsi

6 Sekonder nedenler-3 Metabolik bozukluklar - hipo-hiper glisemi
- hipo-hipernatremi - üremik hepatik yetm. - hipocalsemi - hipomagnezemi

7 Sekonder nedenler-4 Toksinler - kokain - lidokain - antidepresanlar
- teofilin - alkol ve ilaç yoksunluk send.

8 Sınıflama Generalize nöbetler - tonik klonik(grand mal)
- absens(petit mal) - Myoklonik - tonik - klonik - atonik

9 Sınıflama Parsiyel nöbetler: - basit - kompleks - sekonder parsiyel

10 Klinik Yaklaşım Hikaye - başlangıç (Aura) - progresyon * inkontinans
* lokalize generalize * simetrik asimetrik - bitiş * postiktal konfüzyon

11 Klinik Yaklaşım Alkol kullanımı Epilepsi tanısı
Presipite eden nedenler Kafa travması Eklampsi

12 Fizik Muayene Travma ihtimalini unutma! - baş ve boyun muayenesi
- kırık - omuz dislokasyonu - dil laserasyonu

13 Fizik Muayene Sistemik hastalık bulgusu
İntracranial basınç artışı bulguları Fokal nörolojik defisit Todd’s paralizisi

14 Ayırıcı Tanı Senkop Pseudonöbet Hiperventilasyon Migren
Hareket bozuklukları Narcolepsy / Cataplexy

15 Pseudonöbet Kadın Fiziksel ve sexuel abuse Kendine zarar vermez.

16 Pseudonöbet Bulgular Postiktal yok Normal ışık reaksiyonu
Antikonvulzana cevap yok Uzamış nöbet aktivitesi EEG normal İnkontinans nadir

17 Laboratuar Kan glukoz düzeyi Antikonvulzan ilaç düzeyi BFT/ Elektrolit
Ca- Mg Beta hCG

18 Laboratuar Toksikolojik tarama TİT (rabdomiyoliz) Asidoz Laktat düzeyi
Prolaktin

19 Radyoloji Servikal grafi PA akciğer grafi BBT MRI EEG

20 BT Endikasyonları Yeni fokal defisit Persistan bilinç bozukluğu
Kafa travma öyküsü Ateş Antikoagulan tedavi HIV+ şüphesi veya tanısı Malignite Persistan ciddi baş ağrısı Nöbet paterninde değişme

21 Tedavi ABC.... Damar yolu Oksijen Kardiyak monitörizasyon Kan şekeri
Travma hastası gibi değerlendir

22 Tedavi 1- Aktif nöbet geçirenler 2- Nöbet öyküsü olan hasta
3- İlk nöbet geçiren hasta

23 Tedavi 1- Aktif nöbet geçirenler - yaralanmaya karşı koru
- hastayı yan çevir (aspirasyon) - beklemek en iyi yaklaşımdır.

24 Tedavi 2- Nöbet öyküsü olan hasta - ilaç düzeyi düşük * yükleme dozu
fenitoin 18 mg/kg (PO/IV) karbamazepin 8mg/kg PO

25 Tedavi 2- Nöbet öyküsü olan hasta - ilaç düzeyi normal
* tetikleyici nedeni ara (enfeksiyon,uykusuzluk yaralanma) - ilaç düzeyi yüksek * az miktarda düşürerek izlem

26 3- İlk nöbet geçiren hasta - tek ilaç
Generalize tonik -klonik absence myoklonik atonik karbamazepin,fenitoin,valproik asit etosüksimid,valproik asit valproik asit

27 3- İlk nöbet geçiren hasta - tek ilaç
Parsiyel basit kompleks karbamazepin fenitoin valproik asit

28 HIV (+) Kitle ---- Toxo,Lenfoma
Menenjit ---- kriptokok,bakterial,herpes,CMV HIV ensefalopati Progresif multifokal ensefalopati CNS tüberküloz Nörosifilis

29 Gebelik Multi disipliner yaklaşım Teratojenik etki Eklampsi İlk nöbet
Konsultasyon iste !!!!!

30 Diğer özel durumlar Alkolizm ve nöbet Çocukluk çağında nöbet
- febril konvülsiyon Neonatal nöbet

31 Status epilepticus 3 parametre - Mental durumun tam düzelmemesi
- Ardarda 2 veya daha fazla nöbet veya - 30 dk üzerinde nöbet aktivitesi

32 S.epilepticus tedavisi
ABC IV,oksijen, kardiyak monitörizasyon SKŞ düşükse, g DW

33 S.epilepticus tedavisi
diazepam fenitoin fenobarbital midazolam propofol pentobarbital 5mg total 20mg 20mg/kg ---50mg/dk hızda 2.doz fenitoin 5-10mg/kg 5-10mg/kg 0.2mg/kg yavaş puşe 1-2mg/kg 10-15mg/kg

34 Konsültasyon endikasyonları
Yeni başlangıç Fokal defisit Değişen mental durum Yeni intrakranial lezyon Nöbet paterninde değişiklik Kontrolsüz nöbet Gebelik

35 Yatış Kriterleri Değişen mental durum Yeni intrakranial lezyon
CNS enfeksiyonu Akut kafa travması Status epilepticus Eklampsi

36 Yatış Kriterleri medikal problemler - hipoglısemı - hipoxi
- hiponatremi - disritmi - alkol çekilme sendromu


"Funda Karbek Ocak 2002 DEUTF Acil" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları