Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11.REÇETE GÜNLERİ 28.03.2014 Prof.Dr.Gül Serdaroğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11.REÇETE GÜNLERİ 28.03.2014 Prof.Dr.Gül Serdaroğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi BD."— Sunum transkripti:

1 11.REÇETE GÜNLERİ 28.03.2014 Prof.Dr.Gül Serdaroğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi BD

2 AKUT NÖBET TEDAVİSİ 4 yaş kız olgu Jeneralize tonik klonik nöbet ile başvurdu VA: 16 kg Tedavi??

3 NÖBET ANINDA YAPILACAKLAR: Hastanın size yakın kolunu, avuç içi yukarı bakacak şekilde dirsekten bükünüz. Hastanın diğer kolunu göğsü çaprazlayacak şekilde,size yakın taraftaki yanağını el sırtı ile destekleyecek şekilde uzatınız. Elinizle hastanın elini destekleyiniz.

4 NÖBET ANINDA YAPILACAKLAR: Diğer elinizle hastanın size uzak bacağını dizi yukarı çekiniz, ayak tabanı yere basacak şekilde tutunuz. Eliniz hastanın çenesindeyken, diğer elinizle hastanın dizini kendinize doğru çekiniz. Hasta yanına dönecektir. Kurtarma pozisyonu

5 ACİL SERVİSE GELDİKTEN SONRA; Vital fonksiyonları kontrol edelim O 2 verelim Hava yolunu açık tutalım

6 R EKTAL D IAZEPAM 5 yaş altı 5 mg 5 yaş üstü 10 mg 0.3 -0,5mg/kg Yan etki: (% 40) Ataksi Letarji İrritabilite Solunum yüzeyelleşmesi

7 Diazepam 8-10 dakikada kan-beyin bariyerini geçer. Nöbet durmazsa 10 dakika sonra 2. dizepam yapılabilir Veya intravenöz yoldan uygulanır.

8 11-20 DAKIKA TEDAVISI IV Diazepam Diazem ampul 10 mg/2 cc 1x1 cc, IV VA: 16 kg Doz: 0.3 mg/kg, 5 dakikada yavaş

9 20-40 DAKIKA TEDAVISI IV Difenilhidantoin yüklemesi Epanutin ampul 250 mg/5 cc 16x20=320 mg 320x5=1600 mg 1600/250=6.4 cc 4 kat SF ekle 6.4 cc, 30 cc SF’e tamamlanıp 20 dakikada infüzyon VA: 16 kg Doz: 20 mg/kg, yükleme İnf.hızı: 1 mg/kg/dk 20 dakikada infüzyon Max. 1 gram

10 Yükleme yapılan ilacı 24 saat sonra idame dozuna geçilir. Epdantoin tablet 100 mg 2x1/2 tablet 5 mg/kg/G

11 MİDAZOLAM IV YÜKLEME IV İNFÜZYON Entübasyon DPH 20.dk 40.dk BZD 0.dk10.dk 90.dk Diazepam R/IV VLP LEV Propofol Ketamine 21345 EÜTF Pediatri SE protokolü

12 O LGU 2 12 yaş erkek olgu Epilepsi tanılı olgu evde başlayan sağ fokal nöbet ile başvurdu. Evde 1 kez rektal diazepam yapıldığı öğrenildi. Acil Serviste nöbeti halen devam ediyor! FM: Bilinç kapalı Vital bulguları stabil VA: 55 kg

13 OLGU 2 0-10 DAKİKA: Rektal Diazepam 10mg Damar yolu açılıp ilk kan örnekleri alındı 0-10 DAKİKA: Bukkal Midazolam Epistatus 1ml=10mg 0.25 - 0.3mg/kg maks.10 mg

14 OLGU 2 VA: 55 kg Epistatus damla (bukkal midazolam) 55x0.3=16.5 mg Max: 10 mg Yani 1 cc yanak mukoza içine verilir.

15 OLGU 2 Nöbet halen devam etti, sekonder jeneralize oldu

16 OLGU 2 11-20 DAKİKA: Epanutin ampul 250 mg/5 cc 1x4 ampul,IV infüzyon 1100 mg-max. 1 gram 4 ampul Epanutin, 100 cc SF’e tamamlanıp 20 dakikada IV infüzyon Epanutin max 1 gram veriyoruz. 1 mg/kg/dk hızında 20 mg/kg yükleme 20 dakikada yapılır. Damar dışına kaçarsa nekroz yapar, hiperosmolardır. Hızlı verilirse solunum yüzeyelleşmesi, hipotansiyon, aritmi gibi YE’ler ortaya çıkar

17 MİDAZOLAM IV YÜKLEME IV İNFÜZYON Entübasyon DPH 20.dk 40.dk BZD 0.dk10.dk 90.dk Diazepam R/IV VLP LEV Propofol Ketamine 21345 EÜTF Pediatri SE protokolü

18 40. DAKIKA Nöbet halen devam ediyorsa : Midazolam puşe ve ardından infüzyon başlanır. VA: 55 kg Dormicum ampul 5 mg/5 cc ; 15 mg/3 cc 1)8,25 mg IV puşe 5mg/5 cc 8 cc puşe 2)5.5 mg/saat infüzyon Dormicum amp.5 mg/5 cc: 5.5 cc Dormicum 4 saatlik infüyon hazırlarsak; 22 mg=22 cc 40 cc SF’e tamamlayıp 10 cc/saat infüzyon Suda eriyen BZD Yarı ömrü 1.5- 3 s 0.15 mg/kg BOLUS IV İnfüzyon dozu: 0.1 mg/ kg/s Doz arttırma 0.1 mg/kg/5 dk

19 O LGU 3 2 yaş kız olgu Evde, 39 C ateşle gözlerini bir noktaya dikme, kendini salıverme şeklinde nöbet tarifleniyor. Acil Servise geldiğinde nöbet sonlanmıştı Nöbet 4 dakika sürmüş Jeneralize atonik nöbet Basit febril konvülziyon

20 O LGU 3 FM: Bilinç açık, ateş: 39 C VA: 12 kg Solunum ve KVS bakıları olağan Farenks hiperemik, ÜSYE bulguları (+) Öz geçmiş: Gelişim basamakları: Normal Aşıları tam İlki 14 aylık iken, ikincisi 20 aylık iken geçirilmiş BFK öyküsü (+) Soy geçmiş: Yakın akrabalarda FK öyküsü yok

21 O LGU 3 Akut tedavi: Ateşi düşürelim Ilık duş Calpol sirop 4x1 ölçek Profilaktik tedavi Aralıklı profilaksi Sürekli tedavi

22 O LGU 3- A RALIKLI P ROFILAKSI Aksiller ateş 38 C° derece üzerinde ise; Diazem Desitin rektal 5 mg S: 12 saatte bir, en fazla günde 2 kez 22

23 O LGU 3 Aynı olgu 6 ay sonra tekrar febril nöbetle başvurdu. Anne çalıştığı için Diazem profilaksisi uygulanamamış 2.5 yaşında 4. basit febril konvülziyon Tedavi??

24 O LGU 3 Sürekli profilaksiye geçelim Na Valproat Fenobarbital Doz: 15- 30 mg/kg/g Kararlı bir kan düzeyi solüsyon 3 doz**

25 O LGU 3 Rp/ 28.03.2014 1.Convulex sirop S: 3x50 mg 7 gün sonra 50+50+100 mg 7gün sonra 50+100+100 mg 3x100 mg ile devam 2.Polivit sirop S: 1x1 ölçek

26 O LGU 4 8 yaş kız olgu yaklaşık 6 aydır olan gözlerde kırpıştırma hareketi nedeni ile başvurdu Daha önce tik bozukluğu olabileceği söylenmiş FM: VA:25 kg Sistem bakıları olağan Okul başarısı: son aylarda düştüğü söyleniyor Öz-soy geçmiş: Özellik yok

27 TANI Çocukluk çağı absans epilepsi TEDAVİ Na Valproat: Nöbetleri çok sık olduğu için IV yükleme ardından oral tedaviye geçildi

28 15-20 mg/kg yükleme, 5 dakikada

29 K ONTRAENDIKASYONLAR Karaciğerde metabolize olur Akut hepatit Kronik hepatit

30


"11.REÇETE GÜNLERİ 28.03.2014 Prof.Dr.Gül Serdaroğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları