Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gebelik ve Hipertansif Hastalıklar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gebelik ve Hipertansif Hastalıklar"— Sunum transkripti:

1 Gebelik ve Hipertansif Hastalıklar

2 Kritik tanımlar Hipertansiyon 20. haftadan önce ...
İstisnalar var mı ? Hipertansiyon doğumdan 6 hafta sonra devam ... Ödem ... Sistolikte 30 mmHg (140 mmHg), diastolikte 15 mmHg’lik (90 mmHg) artış ...

3 Tansiyon ölçüm koşulları
24 saatlik idrar toplama koşulları Kronik hipertansiyon, preeklampsi ayırıcı tanısı

4 Gebeliğin indüklediği hipertansiyon
Kronik hipertansiyon Preeklampsi (Hafif - Ağır) Süperimpoze preeklampsi (Hafif - Ağır) Eklampsi

5 Preeklampsi için risk faktörleri
Nulliparite Aile öyküsü Obezite Preeklampsi öyküsü Çoğul gebelik Kötü obstetrik özgeçmiş < 20, > 35 yaş Tip 1 DM, kronik hipertansiyon, trombofili, kronik böbrek hastalığı gibi kronik hastalık varlığı

6 Preeklampsi etiyolojisi
Anormal trofoblast invazyonu Vasküler endotel hasarı Trombofili İmmunolojik Genetik Çevresel ve besinsel

7 Preeklampsi öngörülebilir mi ?
Preeklampsi önlenebilir mi ? Preeklampsi komplikasyonları giderilebilir mi ?

8 Preeklampsinin organ sistemlerine etkisi
Böbrek: Glomeruler filtrasyon hızı azalır. Ürik asit konsantrasyonu artar. Hemokonsantrasyon olur.

9 Karaciğer: Ağır preeklampsi ve HELLP sendromunda karaciğer enzimleri artar.

10 Koagülasyon sistemi: Fibrinojen artar. Trombositopeni olur.

11 Ağır preeklampsi Sistolik > 160 mmHg Diastolik > 110 mmHg
Proteinuri > 5 g/gün Oliguri < 400 ml/gün Görme bozukluğu Epigastrik ağrı, bulantı, kusma Akciğer ödemi Bozulmuş karaciğer fonksiyonları Trombositopeni IUGG Oligohidramnios

12 HELLP sendromu Hemoliz: Artmış karaciğer enzimleri: Düşük trombosit:
LDH > 600 IU/l Bilirubin > 1.2 mg/dl Artmış karaciğer enzimleri: AST > 72 IU/l Düşük trombosit: Trombosit < /mm3

13 Hafif preeklampsi yönetimi
Hastanın Anne ve fetusu değerlendir ≥ 37 hafta < 37 hafta

14 Ağır preeklampsinin yönetimi

15 Magnezyum sülfat Ca kanallarında yarışmalı inhibisyon yaparak sinapslardan Ca’a bağlı asetil kolin salgılanmasını baskılar. Tedavi dozu: Hedef serum Mg konsantrasyonu mg/dl. Yükleme dozu: 6 g Mg, 100 ml içinde dakikada verilecek. İdame dozu: 2 g Mg, 100 içinde 1 saatte verilecek. İdameye doğumdan sonra saat verilecek.

16 Magnezyum toksisite bulguları
Patella refleksi kaybı: 8-12 mg/dl Ateş basması, sıcaklık hissi: 9-12 mg/dl Somnolans, dil peltekleşmesi: mg/dl Kas paralizisi, solunum güçlüğü: mg/dl Kardiyak arrest: mg/dl

17 Magnezyum verirken ... Foley sonda ile saatlik idrar çıkışı
Saatlik aldığı-çıkardığı hesabı Solunum, bilinç durumu, patella refleksi sıkı şekide izlenmelidir Magmezyum zehirlenmesinde: 10 ml % 10’luk kalsiyum glukonat (1 gr) IV, 3 dakikada yavaş infüzyonla verilir.

18 Eklampsi Beyinde herhangi bir hastalık yokken preeklampsi bulgularına epileptik nöbetlerin eklenmesidir. Nöbetin ilk saniyesinde yüzde ve yaygın kasılma (tonik); sonraki 60 saniyede tüm vücut kasları hızla kasılıp, gevşer (klonik). Atipik eklampsi ...

19 Nöbet sırasında yapılacaklar
Asla nöbeti kısaltacak ya da bitirecek tedaviler YAPMA Epileptik nöbet zaten 1 dakikada biter. Diazepam geniş bir venden verilmemişse tromboflebit yapabilir. Diazepamın hızlı verilmesi kardiopulmoner arrest yapabilir.

20 Nöbet sırasında anneyi yaralanmalardan KORU
Dilini ısırmasını önlemek için ağız yolu yerleştir. Ağız yolu çok derine itilirse öğürtü refleksini tetikleyebilir. Hastayı sola çevirip, ağzından sekresyonları aspire et.

21 Hastanın nöbet bitiminde yeterli oksijenlenmesini SAĞLA
Arka arkaya nöbet geçirenlerde ya da nöbet sırasında diazepam gibi ilaçlar verilenlerde oksijenlenme sorun olabilir. Solunum sıkıntısı gerilemeyenlerde akciğer grafisi çekerek aspirasyon pnömonisi aranmalıdır.

22 Magnezyum sülfat tedavisi VER
Nöbet biter bitmez geniş bir damar yolu aç ve magnezyum tedavisi ver. Magnezyum altında nöbet olursa yükleme dozunu tekrar et.

23 Kronik hipertansiyon Alfa metildopa: 250 mg x 3 - 8 tab.
Sentral α2 reseptörünü uyarır.

24 Ca kanal blokeri: Magnezyum ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Beta bloker ACE inhibitörleri, Anjiotensin 2 reseptör antagonistleri ve diüretikler kullanılmaz.

25 Preeklampside kardinal bulgular?
Preeklampsi görülme zamanı? Gebelikte HT kriteri? İdrar miktarı 24 saatte ………….. altında ise “oligüri” denir. Preeklampside kreatinin düzeyleri?

26 Preeklampsili hastada başağrısı ve bulanık görme başlarsa ?
HELLP sendromu kriterleri ? MgSO4 verilen hastada patella refleksi yoksa ? MgSO4 verilen hastada saatlik idrar miktarı 75 ml ise ? 26. haftada HELLP sendromu varsa doğum zamanı ?


"Gebelik ve Hipertansif Hastalıklar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları