Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gebelik ve Hipertansif Hastalıklar. Kritik tanımlar  Hipertansiyon 20. haftadan önce... İstisnalar var mı ?  Hipertansiyon doğumdan 6 hafta sonra devam...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gebelik ve Hipertansif Hastalıklar. Kritik tanımlar  Hipertansiyon 20. haftadan önce... İstisnalar var mı ?  Hipertansiyon doğumdan 6 hafta sonra devam..."— Sunum transkripti:

1 Gebelik ve Hipertansif Hastalıklar

2 Kritik tanımlar  Hipertansiyon 20. haftadan önce... İstisnalar var mı ?  Hipertansiyon doğumdan 6 hafta sonra devam...  Ödem...  Sistolikte 30 mmHg (140 mmHg), diastolikte 15 mmHg’lik (90 mmHg) artış...

3  Tansiyon ölçüm koşulları  24 saatlik idrar toplama koşulları  Kronik hipertansiyon, preeklampsi ayırıcı tanısı

4  Gebeliğin indüklediği hipertansiyon  Kronik hipertansiyon  Preeklampsi (Hafif - Ağır)  Süperimpoze preeklampsi (Hafif - Ağır)  Eklampsi

5 Preeklampsi için risk faktörleri  Nulliparite  Aile öyküsü  Obezite  Preeklampsi öyküsü  Çoğul gebelik  Kötü obstetrik özgeçmiş  35 yaş  Tip 1 DM, kronik hipertansiyon, trombofili, kronik böbrek hastalığı gibi kronik hastalık varlığı

6 Preeklampsi etiyolojisi  Anormal trofoblast invazyonu  Vasküler endotel hasarı  Trombofili  İmmunolojik  Genetik  Çevresel ve besinsel

7  Preeklampsi öngörülebilir mi ?  Preeklampsi önlenebilir mi ?  Preeklampsi komplikasyonları giderilebilir mi ?

8 Preeklampsinin organ sistemlerine etkisi  Böbrek: Glomeruler filtrasyon hızı azalır. Ürik asit konsantrasyonu artar. Hemokonsantrasyon olur.

9  Karaciğer: Ağır preeklampsi ve HELLP sendromunda karaciğer enzimleri artar.

10  Koagülasyon sistemi: Fibrinojen artar. Trombositopeni olur.

11 Ağır preeklampsi  Sistolik > 160 mmHg  Diastolik > 110 mmHg  Proteinuri > 5 g/gün  Oliguri < 400 ml/gün  Görme bozukluğu  Epigastrik ağrı, bulantı, kusma  Akciğer ödemi  Bozulmuş karaciğer fonksiyonları  Trombositopeni  IUGG  Oligohidramnios

12 HELLP sendromu  Hemoliz: LDH > 600 IU/l Bilirubin > 1.2 mg/dl  Artmış karaciğer enzimleri: LDH > 600 IU/l AST > 72 IU/l  Düşük trombosit: Trombosit < 100.000/mm3

13 Hafif preeklampsi yönetimi Anne ve fetusu değerlendir < 37 hafta≥ 37 hafta Hastanın

14 Ağır preeklampsinin yönetimi

15 Magnezyum sülfat  Ca kanallarında yarışmalı inhibisyon yaparak sinapslardan Ca’a bağlı asetil kolin salgılanmasını baskılar.  Tedavi dozu: Hedef serum Mg konsantrasyonu 4.8-9.6 mg/dl. Yükleme dozu: 6 g Mg, 100 ml içinde 15-20 dakikada verilecek. İdame dozu: 2 g Mg, 100 içinde 1 saatte verilecek. İdameye doğumdan sonra 12-24 saat verilecek.

16 Magnezyum toksisite bulguları  Patella refleksi kaybı: 8-12 mg/dl  Ateş basması, sıcaklık hissi: 9-12 mg/dl  Somnolans, dil peltekleşmesi: 10-12 mg/dl  Kas paralizisi, solunum güçlüğü: 15- 17 mg/dl  Kardiyak arrest: 30-35 mg/dl

17 Magnezyum verirken...  Foley sonda ile saatlik idrar çıkışı  Saatlik aldığı-çıkardığı hesabı  Solunum, bilinç durumu, patella refleksi sıkı şekide izlenmelidir  Magmezyum zehirlenmesinde: 10 ml % 10’luk kalsiyum glukonat (1 gr) IV, 3 dakikada yavaş infüzyonla verilir.

18 Eklampsi  Beyinde herhangi bir hastalık yokken preeklampsi bulgularına epileptik nöbetlerin eklenmesidir.  Nöbetin ilk 10-15 saniyesinde yüzde ve yaygın kasılma (tonik); sonraki 60 saniyede tüm vücut kasları hızla kasılıp, gevşer (klonik).  Atipik eklampsi...

19 Nöbet sırasında yapılacaklar  Asla nöbeti kısaltacak ya da bitirecek tedaviler YAPMA Epileptik nöbet zaten 1 dakikada biter. Diazepam geniş bir venden verilmemişse tromboflebit yapabilir. Diazepamın hızlı verilmesi kardiopulmoner arrest yapabilir.

20  Nöbet sırasında anneyi yaralanmalardan KORU Dilini ısırmasını önlemek için ağız yolu yerleştir. Ağız yolu çok derine itilirse öğürtü refleksini tetikleyebilir. Hastayı sola çevirip, ağzından sekresyonları aspire et.

21  Hastanın nöbet bitiminde yeterli oksijenlenmesini SAĞLA Arka arkaya nöbet geçirenlerde ya da nöbet sırasında diazepam gibi ilaçlar verilenlerde oksijenlenme sorun olabilir. Solunum sıkıntısı gerilemeyenlerde akciğer grafisi çekerek aspirasyon pnömonisi aranmalıdır.

22  Magnezyum sülfat tedavisi VER Nöbet biter bitmez geniş bir damar yolu aç ve magnezyum tedavisi ver. Magnezyum altında nöbet olursa yükleme dozunu tekrar et.

23 Kronik hipertansiyon  Alfa metildopa: 250 mg x 3 - 8 tab. Sentral α 2 reseptörünü uyarır.

24  Ca kanal blokeri: Magnezyum ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.  Beta bloker  ACE inhibitörleri, Anjiotensin 2 reseptör antagonistleri ve diüretikler kullanılmaz.

25  Preeklampside kardinal bulgular?  Preeklampsi görülme zamanı?  Gebelikte HT kriteri?  İdrar miktarı 24 saatte ………….. altında ise “oligüri” denir.  Preeklampside kreatinin düzeyleri?

26  Preeklampsili hastada başağrısı ve bulanık g ö rme başlarsa ?  HELLP sendromu kriterleri ?  MgSO4 verilen hastada patella refleksi yoksa ?  MgSO4 verilen hastada saatlik idrar miktarı 75 ml ise ?  26. haftada HELLP sendromu varsa doğum zamanı ?


"Gebelik ve Hipertansif Hastalıklar. Kritik tanımlar  Hipertansiyon 20. haftadan önce... İstisnalar var mı ?  Hipertansiyon doğumdan 6 hafta sonra devam..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları