Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalite Kavramı ve Toplam Kalite Yönetimi - Kalite Yönetim Sistemi ilişkisi 1. Hafta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalite Kavramı ve Toplam Kalite Yönetimi - Kalite Yönetim Sistemi ilişkisi 1. Hafta."— Sunum transkripti:

1 Kalite Kavramı ve Toplam Kalite Yönetimi - Kalite Yönetim Sistemi ilişkisi
1. Hafta

2 Kalite ve Kalite İle İlgili Kavramlar
Bir mükemmellik derecesi - genel kamuoyu tarafından kullanılan bir tanım. Eksiklik veya kusurlardan muafiyet (Juran) - Bir ürün üreten veya hizmet sunan kişiler tarafından kullanılan anlamı. Gereksinimlere uygunluk (Crosby) - Bir ürün veya hizmeti tasarlayan veya uygunluğunun değerlendiren kişiler tarafından kullanılan anlamı. Kullanıma uygunluk (Juran) – Bir ürün yada hizmeti kullananlar/kabul edenler/satın alanlar tarafından kullanılan anlamı. (Amaca uygunluk) Sürdürülebilir memnuniyet (Deming) - Kaliteyi rekabet üstünlüğü sağlamak için üst yönetimde olanlar tarafından kullanılan anlamı.

3 Kalite ve Kalite İle İlgili Kavramlar (devam)
yapısal karakteristikler setinin, gereksinimleri karşılama derecesi (ISO 9000:2005) – Kaliteye ne derece ulaşıldığını değerlendiren kişiler tarafından kullanılan anlamı.

4 Kalite ve Kalite İle İlgili Kavramlar (devam)
Kalite Güvencesi. Kalite ile ilgili olarak bir kuruluşun idaresi ve kontrolü için yapılan tüm koordineli faaliyetler. Yönetim Sistemi. Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri gerçekleştirme sistemi. Kalite Yönetim Sistemi. Kalite ile ilgili olarak bir kuruluşun idaresi ve kontrolü için uygulanan yönetim sistemi.

5 International Organization
International Organization for Standardization Uluslar Arası Standartlar Organizasyonu International Organization for Standardization

6 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001, kalite yönetimi içindir. Diğer bir deyişle bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Kalite yönetimi sistemi, Ürün veya hizmetlerin, müşterilerin kalite ile ilgili gereksinim veya şartlarını sağlamasını güvence altına almayı, Ürün veya hizmetler ile ilgili yasal düzenlemelere uyulmasını sağlamayı, Müşteri memnuniyetini güvence altına almayı, Ayrıca bunların performansının sürekli iyileştirilmesini içermektedir.

7 ISO 9001 ISO 9001 bir genelleyici (jenerik) standarttır.
Jenerik, standardın Büyük yada küçük ölçekli, ürün yada hizmet üreten herhangi bir kuruluşa, Herhangi bir sektöre ve Kar amaçlı yada kar amacı olmayan herhangi bir dernek yada resmi kuruluşlara uygun olduğu anlamına gelmektedir.

8 ISO 9001 ve Sertifikasyon ISO 9001, ISO 9000 standartları ailesi içerisinde belgesi alınan tek standarttır. ISO 9001 belgesi, akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Başlıca belgelendirme kuruluşları - TUV, Bureau Veritas, TSE, SGS vb… Başlıca akreditasyon kuruluşları – DAR, UKAS, TÜRKAK, ANAB vb… ISO standartları belirlemektedir, akreditasyon ve belgelendirme yapmamaktadır. ISO 9001 belgesi kuruluşlara belgelendirme tetkiki sonucunda verilmekte olup, geçerliliği 3 (üç) yıldır.

9 ISO 9000 Ailesindeki Değişim

10 ISO 9001 – Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi
ISO 9001 Standardındaki Prosesler Yönetimin sorumluluğu – yönetimin taahhütleri, sistemin planlanması, hedeflerin oluşturulması ve sonuçların gözden geçirilmesi. Kaynak yönetimi – insan, altyapı ve çalışma ortamı kaynaklarının elde edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması. Ürünün gerçekleştirilmesi – ürün ve hizmetlerin tasarımı, üretimi ve teslimatı ile ilişkili prosesler. Satış ve satın alma proseslerini de içerir. Ölçme, analiz ve iyileştirme – ürünler, prosesler, sistemin uygunluğu ve müşteri algılamasının ölçülmesi, ölçüm sonuçlarına ait verilerin analizi ve bunların iyileştirilmesi faaliyetlerine ilişkin prosesler.

11 ISO 9001 – Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi (devam)
Mükemmellik Modelleri Malcolm Baldrige National Quality Award (Birleşik Devletler’de) European Foundation for Quality Management (Avrupa’da) Bu modeller ilave olarak stratejik planlama ve sonuçlarda başarı üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca sistemin “çevikliği” önemli bir husustur.

12 ISO 9001 – Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi (devam)
Mükemmellik Modellerindeki Diğer Prosesler Çalışanların katılımı Etik Araç seçimi (Altı sigma, yalın yöntemler, balanced scorecard vb.) Şeffaflık Esneklik Sürdürülebilirlik Proseslerin sonuçlarla açık bağlantısı İş-yaşam dengesi Doğal kaynaklar

13 ISO 9001 – Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi (devam)
ISO 9004 Standardındaki Prosesler Mükemmellik modellerindeki bazı ilave prosesleri içermektedir. Kalite yönetim sisteminin öz değerlendirmesi için bir kılavuz sunmaktadır. Sürdürülebilir başarı. Doğal kaynaklar ile ilgili riskler Genişletilmiş veri toplama ve analizleri Yenilik (innovation) Öğrenme


"Kalite Kavramı ve Toplam Kalite Yönetimi - Kalite Yönetim Sistemi ilişkisi 1. Hafta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları