Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adli Tıpta Kalite Yönetimi ISO 17025

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adli Tıpta Kalite Yönetimi ISO 17025"— Sunum transkripti:

1 Adli Tıpta Kalite Yönetimi ISO 17025
MURAT ÖZMEN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 Kalite nedir? Ürünün kullanım uygunluğunu belirleyen özelliklerinin tümü (Amaca uygunluk ve kullanımda güvenlik) Müşterilerin ihtiyaçlarını ve mantıklı beklentilerini tam ve sürekli olarak en ekonomik şekilde karşılamak Müşteri: Hizmet veya ürünümüzden etkilenen herkes

3 ISO International Standardization Organization
-Kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. -International Organization for Standardization -ISO Cenevrede 1947’de kuruldu, 135 ülke var. TSE 1955’ten beri var

4 STANDART Standardizasyon çalışması sonucu ortaya çıkan doküman Ör: ISO 9001, ISO v.s STANDARDİZASYON Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.

5 Kalite Yönetim Sistemi nedir?
İlgili standarda göre oluşturulmuş; organizayon, prosedürler, prosesler ve kaynakların bütünü Ör: ISO Kalite Yönetim Sistemi

6 Why? quality reliability compatibility image, reputation international requirements

7

8 TS EN ISOIEC 17025 Laboratuvarın kalite yönetim sisteminin ISO 9001'in şartlarına uygunluğu, laboratuvarın teknik olarak geçerli veriler ve sonuçlar sunma konusundaki yeterliliğini göstermemektedir.

9 TS EN ISOIEC 17025 Bu standard, personel sayısına veya deney kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuvarlara uygulanabilir. Deney laboratuvarları, bu standardın şartlarına uyduğu takdirde, deney faaliyetlerinde ISO 9001'in ilkelerini de karşılayan bir kalite yönetim sistemi uygulamış olurlar. TS EN ISO/IEC 17025, ISO 9001'de kapsanılmayan teknik yeterlik şartlarını içermektedir.

10 ISO 17025 İÇERİĞİ 4. Yönetimsel Gereklilikler (4.1…4.14)
5. Teknik Gereklilikler (5.1…5.10) Ekler A, B, ZA 4.1 Organizasyon 4.2 Kalite Sistemi 4.3 Doküman Kontrolü 4.4 İsteklerin gözden geçirilmesi 4.5 Hizmet ve malın satın alınması 4.6 Müşteriye hizmet 4.7 Şikayetler 4.8 Uygun olmayan testlerin kontrolü 4.9 Düzeltici faaliyetler 4.10 Önleyici faaliyetler 4.11 Kayıtların kontrolü 4.12 İç denetim 4.13 Yönetimin gözden geçirmesi 5.1 Genel 5.2 Personel 5.3 Yerleşim ve çevresel koşullar 5.4 Test ve kalibrasyon metotları ve metot validasyonu 5.5 Cihaz 5.6 Ölçümlerin izlenebilirliği 5.7 Numune Alma 5.8 Deney numunelerinin taşınması 5.9 Deney sonuçlarının kalitesinin sağlanması 5.10 Sonuçların raporlanması

11 Tarafsızlık ve bağımsızlık garantisi Personele organizasyonel
ISO Sistemi’nin Yapı Taşları Yetkin eleman Uzmanlık eğitimi, meslek içi eğitim, tecrübe ( ) Tarafsızlık ve bağımsızlık garantisi (4.1.5., ) Personele organizasyonel destek Açıkça tanımlanmış görev, yetki, sorumluluklar (4.1.5., ) Sürekli gelişim Düzenli iç denetimler, yönetimin gözden geçirmesi ( ) Kalite Sistemi Güvenilir cihaz Kullanıcı eğitimi, bakım, kontrol, temizlik,, cihaz kayıtları ( ) Geçerli metotlar Ayrıntılı yazılmış deney metodu tanımları, metotların geçerli kılınması (sonuçların doğruluk ve kesinlik garantisi), yeterlilik ve karşılaştırma testlerine katılım( ) Kalite El Kitabı (KEK) Kalite sistemini tam tanımı, tüm personelin erişilebilirliği ( )

12 Adli Tıp için ISO 17025 Kalite Sistemi Neden Gerekliydi?
Adli Tıp Kuruluşu adalete hizmet eder. Her vatandaş adalet sisteminin doğru çalıştığından emin olmak ister. Dolayısıyla, Adli Tıp Kuruluşları doğru sonuçlar üretmelidir ve bu sonuçların doğruluğunu ıspatlamalı ve gösterebilmelidir. Artan uluslararası işbirliğiyle; uyumlu analiz metotları, sonuçların karşılaştırılabilirliği , veri alışverişinde artma Kuruluşun saygınlığı ve imajı Kalite Sistemi bir yönetim aracı

13 ATK’da ISO 17025 Süreci-1 4.1 Kuruluş
Personel Organizasyon şeması Sorumluluklar Yetkiler Tüm çalışanların iş ilişkileri

14 ATK’da ISO 17025 Süreci-2 4.1 Kuruluş
Yeterli niteliklere ve yetkilere sahip idari ve teknik personel Teknik Sorumlu Kalite Yöneticisi Vekiller

15 ATK’da ISO 17025 Süreci-3 4.1 Kuruluş
Yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli yetki ve kaynaklar sağlandı

16 ATK’da ISO 17025 Süreci-3 4.2 Kalite Sistemi
Oluşturulmalı Uygulanmalı Sürdürülmeli

17 ATK’da ISO 17025 Süreci-4 4.2 Kalite Sistemi
Politikalar ve hedefler tanımlandı Personel tarafından anlaşılabilir, ulaşılabilir ve uygulanabilir dokümanlar hazırlandı

18 ATK’da ISO 17025 Süreci-5 4.3 Döküman Kontrol
Formlar-Listeler Talimatlar(Spesifik,her aşama detaylı) Prosedürler (5N, 1K) KEK (Kalite Politikaları Hedefler) DOKÜMANTASYON

19 ATK’da ISO 17025 Süreci-6 4.4 Müşteriye Hizmet
Müşteri memnuniyetinin belirlenmesi Öneriler Hizmet Müşteri Güvenilirliğin korunması Talebin açıklanması Geri besleme Deney yapılan malzemenin hazırlanması, paketlenmesi ve gönderilmesi Memnuniyet Eleştiri İyileştirme Önerileri Deney İşlemi için Giriş İzninin Verilmesi

20 ATK’da ISO 17025 Süreci-7 4.13 Kayıtların Kontrolu
Teknik ve kalite ile ilgili kayıtlarının tanımlanması, toplanması, tasnif edilmesi, ulaşılabilirliği, dosyalanması, depolanması, korunması, elden çıkarılması

21 ATK’da ISO 17025 Süreci-8 4.14 İç Tetkikler
İç ve dış denetimin amaçları: İç denetim: Kendi kurallarının işleyişi ve verimliliği Dış denetim: Standardın şartlarına uygunluk Ortak amaç: Yeterli ve bağımsız geri bildirimler

22 ATK’da ISO 17025 Süreci-9 4.15 Yönetimin Gözden Geçirmesi
Yönetimin gözden geçirmesinden elde edilen bulgular ve bunlardan kaynaklanan faaliyetler kaydedildi. Yönetim, bu faaliyetlerin uygun ve üzerinde görüş birliğine varılan bir sürede sonuçlandırılmasını sağladı

23

24 instruments: validation!

25

26 Methods: validation!

27

28 Audits

29 (feedback)

30 Select quality system Prepare QM Develop work procedures Develop org. infrastructure Train the staff Prepare a program for using SRMs

31

32 TEŞEKKÜRLER


"Adli Tıpta Kalite Yönetimi ISO 17025" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları