Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REÇETE GÜNLERİ: ÇOCUKTA HİPERTANSİYON. HİPERTANSİYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REÇETE GÜNLERİ: ÇOCUKTA HİPERTANSİYON. HİPERTANSİYON."— Sunum transkripti:

1 REÇETE GÜNLERİ: ÇOCUKTA HİPERTANSİYON

2 HİPERTANSİYON

3 Hipertansiyon Yaşlı hastalığıdır !!! mıdır?

4 ÇOCUK % 1 – 3 ERİŞKİN % 25 - 30 HİPERTANSİYON: Önemi Çocuk yaşta başlayıp; Çocuk yaşta başlayıp; sonuçları genellikle erişkin yaşta görülür sonuçları genellikle erişkin yaşta görülür

5 HİPERTANSİYON: Önemi Çocuk yaşta başlayıp; sonuçları genellikle erişkin yaştaÇocuk yaşta başlayıp; sonuçları genellikle erişkin yaşta Erişkin % 25 - 30Erişkin % 25 - 30 Çocuk% 1 – 3 ; 5 (adolesan) İnme; Aterosklerotik kalp Hast.;İnme; Aterosklerotik kalp Hast.; KKY; SDBY HATA: “Çocukta hipertansiyon olmaz.”HATA: “Çocukta hipertansiyon olmaz.” 1.ToplumAtlama Acil ve ağır 2.Hekim  Gecikme  HT ile başvuru.

6 ÇOCUKLUK ÇAĞI HİPERTANSİYONU: GENEL BİLGİ Çocukta hipertansiyon 1960’dan beri, bilinmektedir Çocuklukta sekonder HT sıklığı daha yüksektir ve genellikle renal hastalıklara bağlıdır (öğ. renal arter stenozu, reflü nefropatisi) Esansiyel HT genellikle büyük çocuk/ergenlik döneminden başlayarak sık görülür. Çocuk çağı esansiyel HT’nun risk faktörleri erişkindeki gibidir.(obesite, aile öyküsü, etnik yatkınlık)

7 HİPERTANSİYON: TANIMI Çocukta cinse göre SKB ve DKB Normal BP < 90 persantil Normal BP < 90 persantil Prehipertansiyon 90 ≤ ancak < 95 p; Ado. ≥120/80mmHg Prehipertansiyon 90 ≤ ancak < 95 p; Ado. ≥120/80mmHg Evre I Hipertansiyon > 95 p - 99 p+5mmHg Evre I Hipertansiyon > 95 p - 99 p+5mmHg Evre II Hipertansiyon > 99 p+5mmHg Evre II Hipertansiyon > 99 p+5mmHg (NHBPEP 2004)(=erişkin JNC-7) (NHBPEP 2004)(=erişkin JNC-7) KB: Yaş, Cins, Irk, Ağırlık ve Boy ile ilgiliKB: Yaş, Cins, Irk, Ağırlık ve Boy ile ilgili Boya göre persantil kullanılmasıBoya göre persantil kullanılması

8 Çocukta boya göre kan basıncı çizelgesi

9

10 HİPERTANSİYON: ETİYOLOJİ ÇocukErişkin Primer HT (Esansiyel)% 10% 80-90 Sekonder HT % 90% 10 %65-75%25-35 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA: HİPERTANSİYON NE KADAR AĞIR İSE VE YAŞ NE KADAR KÜÇÜK İSE  SEKONDER HT OLASILIĞI O KADAR YÜKSEKTİR

11 YAŞA GÖRE EN SIK SEKONDER HİPERTANSİYON NEDENLERİ YenidoğanYenidoğan –Renal arter/ven tromboz –Konjenital renal anomali –Aort koarktasyonu –Renal arter stenozu –BPD (Brewer ED. 2004) İlk Yaşİlk Yaş –Aort koarktasyonu –Renovasküler hastalık –Renal parankimal hast –Tümör

12 YAŞA GÖRE EN SIK SEKONDER HİPERTANSİYON NEDENLERİ 1-6 yaş – –Renal parankimal hast – –Renal arter stenozu – –Aort koarktasyonu – –İyatrojenik – –Endokrin nedenler AdolesanAdolesan –Esansiyel HT –Renal parankimal hast –İyatrojenik –Endokrin nedenler (Brewer ED. 2004) 6-10 yaş – –Renal parankimal hast – –Renal arter stenozu – –Esansiyel HT – –Endokrin nedenler

13 HİPERTANSİYON: YAKLAŞIM DEĞERLENDİRME: Doğru KB ölçümüDoğru KB ölçümü Persantil (boy) ile değerlerdirmePersantil (boy) ile değerlerdirme Sağlıklı çocuk 6 ay aralar ile KB izlemiSağlıklı çocuk 6 ay aralar ile KB izlemi HT riski taşıyanlar 3 ay aralar ile izlemHT riski taşıyanlar 3 ay aralar ile izlem HİPERTANSİYON  DEĞERLENDİRMEHİPERTANSİYON  DEĞERLENDİRME

14 HİPERTANSİYON: TEDAVİ 1.İLAÇ DIŞI TEDAVİ (Yaşam şekli değiştirme) 2.İLAÇLA TEDAVİ Hipertansiyon tipiHipertansiyon tipi Oluşan semptomlarOluşan semptomlar Hedef organ hasarıHedef organ hasarı Risk faktörlerinin bulunmasıRisk faktörlerinin bulunması Çocuğun yaşı Hipertansiyon evresi Önceki tedaviye alınan yanıt (NHBPEP 2004; Luma,Spiotta 2006) (NHBPEP 2004; Luma,Spiotta 2006)

15

16 16 YAŞINDA, ERKEK YAKINMA-ÖYKÜ: Aşırı kilo alma (10 yıl) Yüksek kan basıncı ÖZ-SOY GEÇMİŞ: Doğum kilosu: 3250 g (25-50p) Büyüme-gelişme normal Annesi tip II DM, anneannesi HT, amcası ve dedesi tip II DM. OLGU-RK

17 Fizik Bakı: 92 kg (>97 p), 171 cm (25-50 p) KB: 140/90 mmHg (boya göre >95 p), Nabız: 94/dk, SS:28/dk., VKİ: 31,4(>97p), RT: %148.92 kg (>97 p), 171 cm (25-50 p) KB: 140/90 mmHg (boya göre >95 p), Nabız: 94/dk, SS:28/dk., VKİ: 31,4(>97p), RT: %148. Genel durumu iyi, koopere, obez.Genel durumu iyi, koopere, obez. Göz dibi bakısı: NormalGöz dibi bakısı: Normal Pubertal gelişim: Evre V (Tanner)Pubertal gelişim: Evre V (Tanner) Diğer sistem bakısı: Normal.Diğer sistem bakısı: Normal.

18 Hasta Ö yk üsünde Aile Hikayesi Esansiyel Hipertansiyon – –Medikasyon/diyet kontrolü – –Tuz duyarlı – –Obesite Sistemik Hastalık Endokrin – –Hipertiroidizm, diyabet – –Obezite Kardiovasküler hastalık – – Erken myokardial enfarkt/ İnme Hiperlipoproteinmemi Böbrek Hastalığı – –Böbrek Yetm., diyaliz, Organ nakli Medikasyonlar Antiinflamatuar ajanlar, dekonjestanlar, stimulanlar,antidepresanlar,immunsupres. Kilo Değişimi Kilo alma veya verme Hızlı kilo değişikliği – –Feokromasitoma – –Endojen ve ekzojen steroidler ı Yenidoğan Hikayesi: Umb. arter kateteri; YD asfiksisi, BPD Travma Sistemik Hastalık SLE, Poliarterit, Feokromaistoma veya nöroblastomdaki gibi ateş basması, terleme, çarpıntı,Nörofibramatozis, Skleroderma, İdrar yolu enfeksiyonları veya açıklanan / açıklanmayan ateş hikayesi Madde bağımlılığı: Amfetaminler, diğer

19 TİT ve Rutin kan: Normal Biyokimya: Sedimentasyon 18 mm/saat, CRP:0,3mg/dl, Na:140mEq/l, K:4,4mEq/l, Ca:10,2mg/dl, P:4,5mg/dl, üre:31mg/dl, kreatinin:0,7mg/dl, ürik asit:4mg/dl, AKŞ:85mg/dl, T. kol.: 179mg/dl (75-90 p), LDL:128mg/dl (50-95 p), Trigli.: 279mg/dl (>95 p), HDL:27mg/dl (<5 p), Karın US: Normal, Renal doppler: Normal Laboratuvar:

20 Kalp:- EKG: normal Kalp:- EKG: normal - TELE: normal (KTO: %45) - EKO/LVH = LVMass / boy3 (<95p) LV mass Indeksi: 53g/m 2 LV mass Indeksi: 53g/m 2 Damar: - US:karotid int. med. Üst sınır Damar: - US:karotid int. med. Üst sınır - Pvw: artmış Göz:- normalGöz:- normal Proteinüri:- negatifProteinüri:- negatif - mikroalbuminüri: 23  g/dk Laboratuvar: 20

21 Tiroid fonksiyon tesleri TSH, T4, T3: normal HbA1c: %5,2 OGTT: AKŞ insülin 0.’89mg/dl49mIU/L (yüksek) 120.’99mg/dl 550mIU/L (yüksek) Diurnal kortizol düzeyleri 08.0018µg/dl (5-23mg/dl) 20.00 8 µg/dl (≤ %50’si sabah değerinin) Hiperinsülinemi; insülin rezistansı Laboratuvar:

22 Metabolik Sendrom - Tip II DM - HT - Tip II DM - HT - Bzk Glu. Tole. Biri ve - Obezite - Bzk Glu. Tole. Biri ve - Obezite - İns. Direnci - TG>N ; HDL N ; HDL/= 130/85 mmHg - TG>/= 150mg/dl - Düşük HDL E<40mg/dl, K<50mg/dl - AKŞ>/= 110mg/dl - Bel çevresiE>102cm, K>88cm 3 ve üstü = METABOLİK SENDROM Eşlik eden: Mikroalbuminüri, Heürisemi, hiperleptinemi Eşlik eden: Mikroalbuminüri, Heürisemi, hiperleptinemi

23 METABOLİK SENDROMDA TEDAVİ: 1.Nonfarmakolojik Tedavi: (HT ve Obezite) Diyet (obezite sık)Diyet (obezite sık) Egzersiz dinamik, aerobikEgzersiz dinamik, aerobik 2.Farmakolojik Tedavi: (HT ve Obezite) Anti HTACE-İAnti HTACE-İ TipII DM metformin (End. Kons)TipII DM metformin (End. Kons) 3. Korunma: (HT ve Obezite) Obez çocuklar ileri yaşta HT, DM ve Ateros.Obez çocuklar ileri yaşta HT, DM ve Ateros. = çocuklukta obesitenin önlenmesi

24 HİPERTANSİYON: TEDAVİ 1.İLAÇ DIŞI TEDAVİ (Yaşam şekli değiştirme) Diyet(Yağdan fakir, mineraller, tuzsuz)Diyet(Yağdan fakir, mineraller, tuzsuz) Kilo vermeKilo verme EgzersizEgzersiz Kötü alışkanlık kesilmesiKötü alışkanlık kesilmesi Diğer (uyku sorunları-stres giderme, solunum kontrolu)Diğer (uyku sorunları-stres giderme, solunum kontrolu) Çocuk ve adolesanlar için kesin kanıt yok Yaşam şekli, KB üzerine etkin olduğu verilerine dayalı (NHBPEP 2004; Luma,Spiotta 2006; Vogt 2004)

25 HİPERTANSİYON: TEDAVİ 1.İLAÇ DIŞI TEDAVİ (Yaşam şekli değiştirme) Diyet:Tuz kısıtlı diyet kilo vermede kolaylık Mineral: K, Mg, Folik asit, lif, ansature yağ  Yağ içeriği  Egzersiz: ÖNERİ: taze sebze- meyva ve düşük yağlı mandıra ürünlü, tuz kısıtlı diyet (NHBPEP 2004; DASH 2001) Veriler ışığında HTve KVS risk faktörleri için yararlı, önerilir. Ağırlık kaldırma dışında dinamik/aerobik egzersizler önerilir. * Kontrol altına alınmamış Evre II HT da yarışma sporları yasaklanır. 25

26 HİPERTANSİYON: TEDAVİ 1.İLAÇ DIŞI TEDAVİ (Yaşam şekli değiştirme) Diyet(Yağdan fakir, mineraller, tuzsuz)Diyet(Yağdan fakir, mineraller, tuzsuz) Kilo vermeKilo verme EgzersizEgzersiz Kötü alışkanlık kesilmesiKötü alışkanlık kesilmesi Diğer (uyku sorunları-stres giderme, solunum kontrolu)Diğer (uyku sorunları-stres giderme, solunum kontrolu) Çocuk ve adolesanlar için kesin kanıt yok Yaşam şekli, KB üzerine etkin olduğu verilerine dayalı (NHBPEP 2004; Luma,Spiotta 2006; Vogt 2004)

27 HİPERTANSİYON: TEDAVİ 1.İLAÇLA TEDAVİ ENDİKASYONU: Semptomatik hipertansiyonSemptomatik hipertansiyon Sekonder hipertansiyonSekonder hipertansiyon Hipertansif hedef organ hasarıHipertansif hedef organ hasarı Diyabetes mellitus (tip1 ve 2)Diyabetes mellitus (tip1 ve 2) İlaç dışı tedaviye yanıtsız hipertansiyonİlaç dışı tedaviye yanıtsız hipertansiyon Eşlik eden multiple KV risk (sigara, dislipidemi...) Endikasyon her bir çocuk için irdelenip kesin yararı beklenen koşullarda ilaç verilmelidir. İLAÇLA TEDAVİ HEDEFLERİ: * Eşlik eden tıbbi sorunlar yok ise KB <95 p * Eşlik eden tıbbi sorunlar var ise KB <90 p

28 HİPERTANSİYON: TEDAVİ 1.İLAÇLA TEDAVİ Erişkinde:Hasta ömür boyu sorunu olduğunu ilaç alınacağını bilir. Çocuklarda:HT uzun dönem sonuçları İlaçların büyüme gelişmeye etkisi belirsiz Hekim ilk ilacı etkisi/yan etkisi iyi bilinenlerden yapmalıdır. * Beta blokerler ve diüretikler güvenilir etkili (Task Force I ve II) * ACE-i, Ca kanal blokerleri, Angiotensin reseptör blokerleri ile deneyim artmış ve güvenilir.

29 HİPERTANSİYON: TEDAVİ 1.İLAÇLA TEDAVİDE ÖNERİLER * İLAÇ TEDAVİSİ İLAÇ DIŞI TEDAVİ İLE BİRLİKTE UYGULANMALI * BASAMAK MODELİ (erişkin gibi) tek ilaç düşük doz istenen etki düzeyi için 1 basamak doz arttırımı yetersizlik ve yan etkide yanına ilaç ekleme 20/10 mmHg den fazla KB azalması için kombinasyon? * UYUM SAĞLAMAK İÇİN UZUN ETKİLİ İLAÇ 29

30

31 ACE-i Ag R Blo Ca Kanal Bloker Beta blokerDiüretik Lipid meta.0+-- Glukoz met00-- Sol vent hip++0- Egz tolerans00-0 GFR++0/+- Proteinüri+0/+0- Sedasyon / depresyon 00-0 Elektrolit000- + : olumlu etki- : olumsuz etki 0 : bilinmeyen etki İLAÇ EK ETKİLERİ:

32 HİPERTANSİYON: TEDAVİ 1.İLAÇLA TEDAVİ Erişkindeki gibi çocuklara ek fayda sağlayacak ilaçların seçilmesi önerilmektedir.Erişkindeki gibi çocuklara ek fayda sağlayacak ilaçların seçilmesi önerilmektedir. * PROTEİNÜRİ: ACE-İ ve AgIIR Blk.* PROTEİNÜRİ: ACE-İ ve AgIIR Blk. * MİGREN:Beta Blk. VE Ca kanal Blk. İkinci ilaç etki meka. Tamamlayıcı gruptanİkinci ilaç etki meka. Tamamlayıcı gruptan (ACE-i diüretik; Vazodil. Diüretik/beta bloker gibi)

33 Hastamıza: TEDAVİ REÇETESİ 1.YAŞAM ŞEKLİ DEĞİŞİMİ yanı sıra 2.İLAÇLA TEDAVİ Rp: 1. Delix TbDIB S: 2 X 5 mg (1 X 10mb Tb) 2. Metformin (end. Önediği şekilde) Prof.Dr. Caner Kabasakal Çocuk Nefroloji uzm. xxxxx

34 13 YAŞINDA, KIZ YAKINMA-ÖYKÜ: 2 hafta önce ÜSYE olmuş hızla düzelip ilaçları kesmiş. Dünden beri göz kapaklarında şişme ve bugün kırmızı idrar yapma, baş ağrısı. ÖZ-SOY GEÇMİŞ: Doğum kilosu: 3250 g (25-50p) Büyüme-gelişme normal Anneannesi HT, amcası Nefrolitiazis. OLGU-RK

35 Fizik Bakı: 50 kg (50 p), 159 cm (50 p) KB: 134/88 mmHg (boya göre >95 p), Nabız: 94/dk, SS:28/dk, bufissür ve pretibial ödem +50 kg (50 p), 159 cm (50 p) KB: 134/88 mmHg (boya göre >95 p), Nabız: 94/dk, SS:28/dk, bufissür ve pretibial ödem + Genel durumu iyi, koopere.Genel durumu iyi, koopere. Göz dibi bakısı: NormalGöz dibi bakısı: Normal Diğer sistem bakısı: Normal.Diğer sistem bakısı: Normal. 35

36 TİT : Mak HÜ PU: 8mg/m 2 /saat, Silme eritrosit Rutin kan: Normal Sedimentasyon: 48 mm/saat, Na:140mEq/l, K:4,4mEq/l, Ca:10,2mg/dl, P:4,5mg/dl, üre:110mg/dl, kreatinin:1,2mg/dl, ürik asit:6mg/dl, AKŞ:85mg/dl, C3:17mg/dl, ASO:600TÜ, Karın US: Bb.lerde hafif Ekojenite ↑, Renal doppler: Normal TELE:KTO> 0,5 Laboratuvar:

37 PSAGN (HT, oligüri ve ödem) DİYET: Protein kısıtlı, yeterli kalori içeren Rp: 1. Lasix amp. 20mg 2mlDIB S: 2 x 1 İV veya 20 dk ara ile ½ amp İV, (infüzyon?) Rp: Lasix Tb. 40mg.DIB S: 2 x 1tb PO Tanı:

38 BA Ş ARILI, SAYGIN VE MUTLU B İ R HEK İ ML İ K HAYATI YA Ş AMANIZI D İ LER İ Z

39

40

41 HİPERTANSİYON AĞIR Anti-HT tedavi Hafif-OrtaSürekli-Epizodik Akut-kronik Tarama Ayrıntılı öykü-FB R.kan, R.idrar Elektrolit, üre, Kreatinin Renal US + doppler Normal ± obez veya Aile öyküsü Spesifik Değerlendirme-1 Esansiyel HT: Ürik A, Açlık lipid EKO + ABPM veya Reno-vasküler HT: Renal perfüz.sintigr.+Kaptopril sintigr. Renal arteriogram, DSA, MRA + Periferik/selektif renin Spesifik Değerlendirme-1 Reno-/Kardio-vasküler Renal arteriogram+balon angioplasti Renal ven renin düzeyi Renal perfüz.sintigr.+Kaptopril sintigr Aortagram, DSA, MRA Renal parankim hastalığı Serum C3,C4,ANA,Anti-DNA, ANCA.Anti-GBM Böb.biopsisi Renal Konjenital Anomali DMSA (skar) MSUG, İdr.kültürü Endokrin Feo: plazma metanefrin Karın BT/MR,MIBG Tiroid: T4, TSH Cushing: Pl.kortizol-ACTH 24s.idrar 17-OH-CS, serbest korti. Hiperaldos.: Pl.renin, (elektrolit) idrar-plazma aldos., karın BT/MRI Kong.Adr.Hiperplazi Hiperkalsemi: Ca ve iyonize Ca, P PTH, 25OH-Vit.D, 1.25-di-OH-D3 Anormal HİPERTANSİYON AKIŞ ŞEMASI ÖRNEĞİ


"REÇETE GÜNLERİ: ÇOCUKTA HİPERTANSİYON. HİPERTANSİYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları