Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLD 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLD 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 ISLD 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ
ISLD514-Hafta4 :Yenilik Planlaması Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

2 Konular Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-40
Konular: Yenilikçilik Kaynaklar Konular: Değişim Yönetimi Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-40 Teknikler: değişim yönetimi Hafta 2 Yenilik Süreci 1:2, 2:s91-111 Hafta 3 Yenilik Kuramları 1:5, 2:s44-64 Tartışma: Değişim yönetimi teknikleri Tunçer II Hafta 4 Yenilik Planlaması 1:3, 1:8, 2:s Örgütsel Değişim Hafta 5 Strateji ve Yenilik 1:4, 2:s Örgütsel Değişim (süreği) Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi 1:6, 2:s Değişim Yönetimi ve Direnç Tokat IV Hafta 7 Yeniliğin İktisadi Boyutu 1:11, 2:s , 2:s Değişim Yönetimi ve Direnç (süreği) Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Ürün ve Süreç Yenilikçiliği Yeni Ürünler 1:2, 2:s40-41, 4:4.5 1:9, 2:s , 2:s31-43 Toplam Kalite Yönetimi Kıngır Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik 1:7, 2:s Hafta 11 Kamu Politikaları ve Yenilik Küresel Değişim 1, 2:s 1, 2:s , 3 Yönetimde Kalite: Altı Sigma Gürsakal Hafta 12 Teknoloji Yönetimi 5:3 Öğütler: Değişimi Yönetmek Hill Hafta 13 Bilişim ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 Değişimi Yönetmek Hafta 14 Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları 5:5 Tartışma: Değişimi Yönetmek Hafta 15 Etik Değerler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

3 Özet İçerik: Yenilik Planlaması
Başarılı yenilik için örgüt nasıl davranmalı? Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

4 Yenilik sürecinde başarılı olmak- 1
Yenilik sürecinin başarılı yönetilebilmesi için işletme şu yetenekleri sağlamalı: Proje yönetimi İç/dış çeşitli işlevsel kaynaklar arasında bağlantı kurma Bilgi paylaşımı Teknoloji ve pazardaki gelişmeleri izleme ve değişim yönetimi Deneyimlerden yararlanma Öğrenme Toplumsal çevre ve yenilik ağı içinde bulunma ve bunları yönetebilme. Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

5 Yenilik sürecinde başarılı olmak- 2
Başarıda, bilgi, uygulamalar, insan kaynakları ve mali kaynaklara bağlantı önemlidir. Bağlantılar işletmeyi, yenilikle ilgili olan laboratuvarlara, üniversitelere, rakiplere, tedarikçilere, aracılara, müşterilere, kamu/özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilendirir. İşletmenin bu bağlantılardaki etkinliği ve gücü dış alımda büyük avantajdır. Bağlantı türleri: Açık bilgi ve kaynaklar Bilgi ve teknoloji edinimi Yenilik işbirlikleri. Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

6 Süreçte başarı için gerekli davranışlar
Başarılı bir yenilik strateji temellidir; ancak standart olacak bir strateji yoktur. Üç etken yüksek önemdedir: İşletmenin yenilik sistemi içindeki konumu İşletmenin teknolojik deneyimi /kültürü Açılımlar ve işlevler arasında öğrenmeye dayalı sürecin işletmede varlığı. Başarılı bir yenilik etkili iç ve dış bağlantılar üzerine kurulur. Özetle, yenilik sistemi: Dışarıya açık Üyeler arasında etkileşim yüksek Ağ niteliğinde olmalıdır. Değişimlere olanak tanıyan bir mekanizme gerektir. Fikirleri ürün- /hizmet-lere dönüştürecek etkili uygulama gerekir: Sistematik problem çözme ve karar süreçleri Proje yönetimi Belirsizlikleri denetim altında tutma Değişimin yönetimi. Yenilik kültürü gerekir. Başarılı bir yenilik ancak onu destekleyen örgütsel bir ortamda yapılabilecektir. Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

7 Başarılı örgütsel yenilik için çevresel etkenler:
Yeniliği teşvik eden ve destekleyen hükümet siyasası Fikri mülkiyet, patent ve haksız rekabet üzerine yasal düzenleme İşletme ve diğer yenilik kuruluşları arası iletişim altyapısı Yenilik finansmanı oluşumları Eğitim sisteminin yenilikçilik yönelimi İşletme, tedarikçi, müşteri ilişkileri için etkin altyapı İşletmeler arası rekabetin teşviki İşletmelerin yenilik etkinliğini aksatacak engellerin kaldırılması.  Ulusal Yenilik Sistemi gerekir. Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

8 Ders Projesi: TÜBİTAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere İstekliler: bana yazılı öneri verin: konu, hedef, takım (ad, e- posta) İstekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı vereceğim. Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

9 Bağlantılar 5. Biltronik Bilim ve Teknoloji Projeleri Yarışması ve 3. Ar-Ge Proje Pazarı: MÜSİAD ve Yıldız Teknik Üniversitesi Katılım: fikir veya proje ile 15 Nisan 2013’e kadar poster ile ya da Ana tema: Enerji Teknolojileri Ödüller: Girişimciler/Akademisyenler İşletmeler için ayrı ayrı: 1.: 30 KTL; 2. 20 KTL; 3. 10 KTL Akıllı şebekeler Alternatif enerji Arıtma tekno. Batarya tekno. Birleşik ısı ve güç Biyo enerji Dalga enerjisi Depolama ve güç elektroniği Geri kazanım Enerji kalitesi Politikalar Stratejiler Enerji şebekeleri Üretim takımları Analiz Enerji verimli ürünler Güneş enerjisi Hibrit/elektrikli araç Hidro enerji Hidrojen enerjisi Jeotermal Rüzgar enerjisi Yakıt pilleri Yazılımlar Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

10 Değişim Yönetimi Tunçer II- Değişim Yönetimi Teknikleri
Stratejik yönetim Toplam kalite yönetimi Kıyaslama, Denekizi (benchmarking) Değişim Mühendisliği, süreç yenileme (process re-engineering) Örgütü geliştirme Öğrenen örgütler Amaçlara göre yönetim Çalışan güçlendirme, kararlara katılım (empowerment) Örgütsel küçülme (downsizing) İnsan kaynakları yönetimi Zaman yönetimi Başarım yönetimi Dış kaynak yönetimi (outsourcing) Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514


"ISLD 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları