Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

12.04.2017 İlhan AYDIN Kocaeli İl Müdürü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "12.04.2017 İlhan AYDIN Kocaeli İl Müdürü."— Sunum transkripti:

1 İlhan AYDIN Kocaeli İl Müdürü

2 KONULAR Sanayi Sicil Kanunu Sanayi Sicil Kanununa Kimler Tabidir
KONULAR Sanayi Sicil Kanunu Sanayi Sicil Kanununa Kimler Tabidir Sanayi Sicil Belgesinin Faydaları Sanayi Sicil Başvuru/Kayıt Evrakları Sanayi Sicil Belgesine Sahip Firmaların Yükümlülükleri NACE Kodunun Açılımı Sanayi Sicil Belgesine Sahip Firma Sayısı

3 -6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu 24 Nisan 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sanayİ Sİcİl Kanunu

4 SANAYİ SİCİL KANUnuNA KİMLER TABİDİR?
SANAYİ SİCİL KANUnuNA KİMLER TABİDİR? -6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesi gereği “Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle, madenlerin çıkartılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi ve buralarda yapılan işler sanayi işleri sayılır" hükmü yer almaktadır.

5 -4854 Sayılı Kanunla değişik 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince üretim yapan firmaların faaliyete başladığı günden itibaren iki ay içerisinde “Sanayi Sicil Belgesi” ne başvurması zorunludur. -2015 yılı için faaliyete başlamayı geç bildirmenin cezası 835,00 TL dir.

6 SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR? • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar. • Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler. • Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar. • Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar. • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.

7 SANAYİ SİCİL BAŞVURU/KAYIT EVRAKLARI NELERDİR?
SANAYİ SİCİL BAŞVURU/KAYIT EVRAKLARI NELERDİR? -Firmanızın kayıt işlemleri tarafınızdan Bakanlığımız web sayfası üzerinden Hizmetler” menüsü altından Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden yapılacaktır. Sistemden kullanıcı adı ve şifre oluşturduktan sonra, İlk Kayıt İşlemlerinden firmanızı kaydedip istenilen belgelerle birlikte Müdürlüğümüze başvurmanız gerekmektedir.

8 -Başvuruda bulunan işletme,içeriği bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi,müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak doldurur.

9 -Küçük,orta ve büyük işletmelerin makine ve tesisat,üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri kapasite raporu esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur.Müracatın sonuçlandırılması için; 1)Bağlı bulundukları odadan alınmış Kapasite raporu 2)Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi nüshaları Bir dilekçe ekinde ilgili İl Müdürlüğüne verilir.

10

11 -Mikro işletme (Çalışan sayısı 10 kişinin altında ve mali bilançosu 1 milyon TL nin altında olanlar) vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinin makine ve tesisat,üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri varsa kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur.Kapasite raporu olmayan mikro işletmeler için firma beyanı esas alınır. 1)Bağlı bulundukları odadan alınmış Kapasite raporu nüshası,kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı 2)Ticaret Sicil Gazatesi/Esnaf Sicil Gazetesi (adi ortaklıklarda her iki ortak için) nüshası veya gazetelerde yer alan bilgileri ibraz eden belge Bir dilekçe ekinde ilgili İl Müdürlüğüne verilir.

12

13 SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ -Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin her takvim yılı başından itibaren 4 ay içinde bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren ‘Yıllık İşletme Cetveli’ ni Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girmeleri ve her iki yılda bir belge tarihinde belgenin aslını ilgili İl Müdürlüğüne ibraz ederek belgelerini vize ettirmeleri gerekmektedir. -Beyannamelerindeki bilgilerde değişiklik (Adres,unvan,nevi yada ürün) olması halinde, işletmenin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi halinde, durumu 1 (bir) ay içinde ilgili İl Müdürlüğüne bildirmeye mecburdurlar.

14 -2014 yıllık işletme cetvelini zamanında ilgili İl Müdürlüğüne bildirmemenin cezası 835,00 TL dir.

15 NACE KODUNUN AÇILIMI -Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE); Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. - Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bir süredir NACE kodlarını kullanmaktadır.

16 -İlimizde Sanayi Sicil Belgesine sahip 2632 firma bulunmaktadır.
-İlimizde Sanayi Sicil Belgesine sahip 2632 firma bulunmaktadır.

17 TEŞEKKÜRLER. Münire OKTAY Makine Mühendisi


"12.04.2017 İlhan AYDIN Kocaeli İl Müdürü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları