Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim. A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim. A.Ş."— Sunum transkripti:

1 Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim. A.Ş.
e-FATURA e-DEFTER .:form: s

2 Vergi Usul Kanunu (VUK) Mük.242 ve Mük.257 VUK Genel Tebliği
MEVZUAT Vergi Usul Kanunu (VUK) Mük.242 ve Mük.257 VUK Genel Tebliği 397,416,421 ve 424 VUK Sirküleri 58,67 Elektronik Defter Genel Tebliği 1,2 .:form: s

3 KOLAYLIK ZORUNLULUĞA DÖNÜŞTÜ
.:form: s

4 Kapsama Girenler e-fatura & e-defter zorunluluk kapsamı
1-Madeni yağ lisans sahipleri 2-Bunlardan 2011’de mal alan ve asgari 25 milyon tl brüt satış hasılatı olanlar e-fatura & e-defter zorunluluk kapsamı 1-ÖTVK (ııı) sayılı listedeki malları imal, inşa,ithal edenler 2-Bunlardan 2011’de mal alan ve asgari 10 milyon tl brüt satış hasılatına sahip olanlar .:form: s

5 Zorunluluk Kapsamı Brüt satış hasılatı 1- Yurtiçi Satışlar 2- Yurtdışı Satışlar 3- Diğer Gelirler Toplamıdır .:form: s

6 Zorunluluk kapsamına girenler
Geçiş Süresi Zorunluluk kapsamına girenler e-fatura 2013 yılında e-defter 2014 yılında .:form: s

7 e-Fatura e-Fatura Tebliğde yer alan şartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturadır e-Fatura yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir .:form: s

8 e-Fatura e-fatura uygulamasına tabi mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için e-fatura düzenlemeleri zorunludur .:form: s

9 e-Fatura Kullanıcıların güncel listesi internet adresinden yayımlanmaktadır Muhatap kayıtlı kullanıcı ise e-fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir .:form: s

10 e-Fatura Yöntemler yöntemler
e-Fatura Portalı Özel Entegrasyon Entegrasyon .:form: s

11 e-Fatura Yöntemler 1-e-Fatura Portalı Yöntemi GİB tarafından adresinde sunulan e-fatura hizmeti olup ücretsizdir .:form: s

12 e-Fatura Yöntemler 2-Entegrasyon Yöntemi İşletmelerin kendilerine ait bilgi işlem sistemini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek duruma getirmeleri halinde kullanabilecekleri bir yöntemdir ENTEGRASYON .:form: s

13 e-Fatura Yöntemler 3-Özel Entegrasyon Yöntemi Teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlayan yöntemdir Özel entegratörlerin listesi internet adresinde yayımlanmaktadır ÖZEL ENTEGRATÖR MÜKELLEF .:form: s

14 e-Fatura Yöntemler e-Fatura Uygulamasına Başvuru
Mükellef üç farklı yöntemden istediğini seçebilir Kullanılan yöntem koşulların yerine getirilmesi şartıyla her zaman değiştirilebilir .:form: s

15 Mali Mühür & e-imza Mali Mühür/e-İmza
e-fatura düzenlemek için mali mühür veya e-imza gereklidir .:form: s

16 Mali Mühür & e-imza Mali mühür TÜBİTAK tarafından üretilen e-fatura ve e-defter uygulamalarında kullanılan bir işlem sertifikasıdır e-imza 5070 sayılı Kanun çerçevesinde üretilen ve ıslak imza ile aynı hukuki sonuçlara sahip nitelikli bir işlem sertifikasıdır .:form: s

17 Mali Mühür & e-imza Mali mühür bildirilen yetkili tarafından kullanılır Yetkilinin değişmesi halinde yeni yetkili veya yetkililere ait bilgilerin GİB’e bildirilmesi zorunludur Unvan değişikliğinde 15 gün içinde yeni mali mühür almak için GİB’e müracaat edilir .:form: s

18 e-Fatura Kullanımı e-fatura müracaatı üzerine GİB tarafından kullanıcı hesapları aktive edildikten 7 gün sonra, gönderilecek ve alınacak faturalar e-fatura olmalıdır .:form: s

19 e-fatura e-Fatura Senaryoları .:form: s.800.06 Temel Fatura
Ticari Fatura e-fatura .:form: s

20 Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, kanuni süreler dâhilinde kendileri muhafaza edip istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir .:form: s

21 Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
Elektronik faturaların işletmelerin bilgi işlem sistemlerinde saklanması esastır Üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir Muhafaza ve ibraz sorumluluğu mükellefe aittir .:form: s

22 e-Defter Geçiş Süresi e-fatura kullanım iznini alan ve kullanıcı hesapları GİB tarafından aktive edilenler e-defter sürecini başlatmak zorundadırlar .:form: s

23 e-Defter e-defter zorunluluğu bulunan mükelleflerden
a)2014 Aralık ayından önce başvuranlar en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere b)2014 Aralık ayı içerisinde başvuranlar tarihinden itibaren c) Özel hesap dönemine tabi olanların tarihinden önce e-defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, e-defter tutmaya başlamaları gerekmektedir .:form: s

24 e-Defter e-defter tutmak zorunda olanlar aylık dönemler itibarıyla e-defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır e-defter tutanlar kâğıt ortamında defter tutamazlar .:form: s

25 e-Defter e-defter şekil hükümlerinden bağımsız olarak VUK ve/veya TTK’ya göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür Yevmiye defteri ve büyük defter e-defter olarak tutulabilecektir .:form: s

26 e-Defter Başvuru e-defter tutacak mükelleflerin internet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun olarak başvuruda bulunması gerekmektedir .:form: s

27 e-Defterlerin Oluşturulması
e-Defter Beratı: GİB Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır.e- defterin değişmezliğini ispat etmeye yönelik olup,elektronik defterin içeriğine yönelik bir onayı ifade etmez. e-Defter Açılış Onayı: Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış onayını ifade eder. e-Defter Kapanış Onayı: Hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade eder. .:form: s

28 e-Defterlerin Oluşturulması
Gerçek kişiler aylık dönemler itibariyle oluşturdukları e-defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli e-imza veya mali mühür ile imzalar Aralık ayına ait e-defter, gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar e-imza ile imzalanacaktır .:form: s

29 e-Defterlerin Oluşturulması
Tüzel kişiler aylık dönemler itibariyle oluşturdukları e-defterlerini,ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylar Ancak hesap döneminin son ayına ait e-defter kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar mali mühür ile onaylanır .:form: s

30 e-Defterlerin Oluşturulması
e-imzalı veya mali mühürlü e-defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulamaları aracılığı ile GİB’in onayına sunulur GİB mali mührünü de içeren beratlar e-defter tutanlar tarafından indirilerek ilgili olduğu döneme ait e-defter ile birlikte istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir .:form: s

31 e-Defterlerin Oluşturulması
e-defter,GİB tarafından onaylanan beratları ile birlikte VUK ve TTK kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir e-defter .:form: s

32 e- Defterlerin Muhafazası ve İbrazı
1-e-defterler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır 2-e-defterler kağıt ortamında saklanmayacaktır 3-Mükellefler e-defterlerini ve ilgili beratlarını kanuni süreler dahilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür 4-e-defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburidir .:form: s

33 Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim. A.Ş.
.:form: s TEŞEKKÜRLER


"Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim. A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları