Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar 15 Ocak 2007, Ankara Prof.Dr.İ.Eşme, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar 15 Ocak 2007, Ankara Prof.Dr.İ.Eşme, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar 15 Ocak 2007, Ankara Prof.Dr.İ.Eşme, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili

2 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu Ortaöğretim Kademesi

3 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimin amaçları: Öğrencileri iyi bir yurttaş olarak hayata hazırlamak.Öğrencileri iyi bir yurttaş olarak hayata hazırlamak. Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam için nitelikli iş gücü olarak eğitmek ve yetiştirmek.Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam için nitelikli iş gücü olarak eğitmek ve yetiştirmek. Mesleklerinin devamı olan yüksek öğretim kurumlarına geçiş için gerekli temel eğitimi vermek.Mesleklerinin devamı olan yüksek öğretim kurumlarına geçiş için gerekli temel eğitimi vermek.

4 Okul Sayısı.............................: 4.029Okul Sayısı.............................: 4.029 Okul Türü Sayısı....................: 58Okul Türü Sayısı....................: 58 Öğrenci Sayısı.......................: 1.182.637Öğrenci Sayısı.......................: 1.182.637 Öğretmen Sayısı....................: 82.736Öğretmen Sayısı....................: 82.736 Öğrenci/Öğretmen Oranı......: 14Öğrenci/Öğretmen Oranı......: 14 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim MEB Türkiye Eğitim İstatistikleri, 2005-2006, Açıköğretim hariç

5 Yıllara Göre Meslek Lisesi Öğrenci Sayıları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kaynak: MEB, Türkiye Eğitim İstatistikleri 2005-2006

6 Meslek Lisesi Türlerine Göre Öğrenci Sayıları (2005-2006) Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı APK Dairesinden Temin edilmiştir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

7 Mesleki ortaöğretimde öğrenci başına düşen harcama (2002-2006 Ortalaması YTL olarak)* *H.Yılmaz, Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi, Türkonfed-ERG, 2006 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Mesleki Eğitim Genel Eğitim 2.208 YTL 1.259 YTL 1500 $ 850 $

8 Mesleki ortaöğretimde öğrenci başına düşen harcama (2002-2006 Ortalaması, YTL olarak)* *H.Yılmaz, Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi, Türkonfed-ERG, 2006 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 2300 $ 2100 $ 1700 $ 1560 $ 990 $ 1500 $

9 Türkiye’deki statü nedeniyle, meslek liseleri daha alt seviyede algılanmakta. Meslek lisesi mezunlarına iş dünyasından talep çok az Genel lise öğrencilerine göre akademik başarı düzeyleri oldukça düşük Mesleki eğitimin maliyeti, genel ortaöğretime göre 2 kat büyük. Türkiye, genel lise-meslek lisesi maliyet oranları bakımından OECD ülkeleri arasında Almanya’dan sonra ikinci sırada* Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Tespitler *H.Yılmaz, Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi, Türkonfed-ERG, 2006

10 İmam hatip okulları, Tevhidi Tedrisat kanununa göre, “hidematı diniyenin ifası (din hizmetlerinin yerine getirilmesi) vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için” kurulmuşlardır. Meslek liseleri grubunda yer alan bu okullar, 1970’li yıllardan itibaren, amaçları, sayıları ve programları bakımından, kuruluş hedefinden uzaklaşarak genel liselere alternatif liselere dönüştürülmüşlerdir. İmam hatip liseleri, öğrenci başına maliyette, mesleki ve teknik eğitimde ikinci sırada, genel liselerden 2.4 kat daha maliyetli. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Tespitler

11 Yükseköğretim Kademesi Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu

12 Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımız (2005-2006)* Birim sayısı Öğrenci oranları *2005-2006 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri

13 Ülkelere göre, yükseköğretimde mesleki eğitimdeki öğrenci oranları* *Örgün eğitim, OECD (1997), Education Policy Analysis Belli başlı ülkeler ortalaması

14 Mesleki ve Teknik Eğitimin Yükseköğretim Kademesi Meslek Yüksekokulları –Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine, yeterli bilgi ve beceriyle donanmış ara eleman yetiştirmek. Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri –Meslek liselerine öğretmen yetiştirmek

15 Meslek Yüksekokulları(MYO)* *2005-2006 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri,ÖSYM yayınları, 2006-1 Yeni Kayıt 175.931 Okuyan 441.074 Mezun 81.866 Okul sayısı : 486 Öğretim Elemanı Sayısı : 6.718 Mesleki ve Teknik Eğitimin Yükseköğretim Kademesi

16 MYO’ların İllere Göre Dağılımı 28 22 6 11 9 1 5 5 15 11 12 29 18 5 5 6 13 10 8 9 13 6 7 9 7 11 6 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 11 10 11 1 8 2 2 6 5 8 6 96 1 22 9 6 8 4 6 4 2 2 1 3 2 7 3 5 1 3 1 Toplam MYO Sayısı: 486

17 486 MYO’nun İl, İlçe ve Beldelere Göre Dağılımı Okul sayısı oranı Öğrenci sayısı(441.074) oranı MEB Okulları ile İlişkilendirilme Durumuna Göre Dağılımı

18 MYO’ların Niteliksel Dağılımı %40 %30 Öğrenci Oranı 57 100 300 Okul Sayısı Dünya Bankası ve DPT Destekli Gelişmekte olanlar Gelişme sorunu olanlar

19 Yıllar Öğrenci sayısı(Bin öğrenci) Sınavsız geçiş MYO’larda Yıllara Göre Öğrenci Kaynağı ÖSYM’den temin edilmiştir

20 En çok öğrencisi olan 12 program ÖSYM’den temin edilmiştir Meslek Yüksekokulları

21 21 Bilgiler, Şener OKTİK tarafından derlenmiştir. Meslek Yüksekokulları Teknik Programlar Uygulama Saati Oranı

22 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı Meslek Yüksekokulları * 2005-2006 Döneminde Türkiye için oran 66

23 23 Meslek Yüksekokullarının, üniversite bünyesinde bulunması, bu okulların gelişimi ve vizyonu açısından olumlu bir gelişme. MYO’lar, AB Kısa dönem eğitim-öğretim ile tamamen uyumlu bir yapıya sahip. MYO mezunları arasında işsizlik oranı daha düşük. Dünya Bankası ve DPT tarafından desteklenen MYO’larda eğitim koşulları oldukça iyi. Tüm MYO öğrencilerinin %40’ına yakını bu okullarda okuyor. Meslek Yüksekokulları: Tespitler

24 24 İlçe ve beldelerdeki MYO’ların çoğunda, barınma, işyeri uygulaması ve sosyal yaşam açısından eğitim koşulları iyi değil. Eğitim, kuramsal ağırlıklı, işyeri uygulama oranı çok düşük. Öğretim elemanlarının sanayii deneyimi az, ders yükleri çok fazla, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı çok yüksek. Meslek liselerinden gelen öğrencilerde, uyum ve akademik başarı açısından sorun yaşanıyor. Meslek Yüksekokulları: Tespitler

25 Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri Fakülte Fakülte Sayısı Öğretim Elemanı Öğrenci Sayısı Teknik Eğitim 16841 28.097 Mesleki Eğitim 22187.588 Ticaret ve Turizm 1621641 End. Sanatlar Eğitimi 1211.304 Toplam 231.18438.591 *2005-2006 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri

26 2000-2005 yılları arasında kaydolan, mezun ve öğretmen olarak atanan mezun sayıları 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2000-20012001-20022002-20032003-20042004-2005 Yıllar Sayılar Yeni kayıtMezunAtanan (bilgisayar hariç) Teknik Eğitim Fakülteleri

27 27 Teknik Eğitim Fakülteleri, ihtiyacın çok üzerinde, mezunların öğretmen olarak atanma oranı %5. Mezunların unvan ve yetki sorunu var. AB ülkelerinde bu fakültelere eşdeğer herhangi bir yüksek öğretim kurumu olmadığından öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının uygulanmasında güçlük var. Bu olumsuzluklar, gelen öğrenci niteliğinde ve motivasyonda büyük düşüşe yol açıyor. Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri: Tespitler

28 Mesleki ve Teknik Eğitimde Genel Sorunlar

29 Bazı işbirliği protokollerimiz var. Ortak toplantılar düzenlemeye başladık. Ancak, iş dünyası ile işbirliği yeterli düzeyde değil.Bazı işbirliği protokollerimiz var. Ortak toplantılar düzenlemeye başladık. Ancak, iş dünyası ile işbirliği yeterli düzeyde değil. Bu durum, iş dünyasının taleplerine uygun nitelikte mezun yetiştirmede soruna yol açıyor.Bu durum, iş dünyasının taleplerine uygun nitelikte mezun yetiştirmede soruna yol açıyor. İş Dünyası ile işbirliği Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar

30 ÜNİVERSİTE ENDÜSTRİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURUMLARI VE ENSTİTÜLER BİLGİ GELENEKSEL ÜRETİM SÜRECİ A.G ETKİNLİKLERİ Gelişmekte olan ülkelerdeki üniversite yapısı Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar

31 Gelişmiş ülkelerdeki üniversite yapısı BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURUMLARI VE ENSTİTÜLER ENDÜSTRİ ÜNİVERSİTELER LİSANS ÜSTÜ ÇALIŞMALAR A-G ETKİNLİKLERİ BİLGİ YENİ BİLGİYE GEÇİŞ SÜRECİ YENİLİKYENİLİK YENİ TEKNOLOJİNİ N YAYGINLAŞMA SÜRECİ ÜRETİM SÜRECİ YENİTEKNOLOJİYENİTEKNOLOJİ MADDİ Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar

32 Kaynak Sorunu

33 Öğrenci başına düşen harcama (YTL, 2006 ) Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar H.Yılmaz, Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi, Türkonfed-ERG, 2006, MYO ile ilgili bilgi, YÖK’den alınmıştır. 703 YTL 2.208 YTL 1.259 YTL 870 $ 1500 $ 485 $

34 Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş

35 Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş Sistemi ÖSS ve YDS Meslek Liseleri Genel Liseler Ortaöğretim Meslek Y.O Lisans Progr. Açıköğretim Özel Y.Prg Gerektiren Progr Özel Yetenek Sın Dikey Geçiş Sınavı Yükseköğretim Sınavsız geçiş

36 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş ÖSS ve YDS Meslek Liseleri MYO Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları Diğer Lisans Programları Özel Yetenek Gerektiren Progr Dikey Geçiş Sınavı Ek Puan ÖYSS Sınavsız geçiş Kontenjan: 25.000

37 Genel Lise - Meslek Liseleri Üniversiteye yerleşme, 2005-2006 Meslek Lisesi: 395.817 aday Genel Lise: 1.272.567 aday ÖSYM’den temin edilmiştir.(Sınavı geçerli aday sayıları verilmiştir.

38 38 Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar Bugünkü yükseköğretime geçiş sistemine göre, meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin örgün bir yükseköğretim programına yerleşme oranı genel lise çıkışlılardan daha yüksek. Katsayı uygulamasının mesleki eğitimin önünde engel olduğu görüşü gerçekçi mi? Tespitler

39 ÖSS-2006/ Sınavın I.Bölümü Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar *ÖSS 2006 Sonuçları, ÖSYM’den temin edilmiştir.

40 Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar ÖSS-2006/Sınavın II.Bölümü *ÖSS 2006 Sonuçları, ÖSYM’den temin edilmiştir.

41 Bazı Meslek Lisesi Türlerinin ÖSS 2005’de, çözdükleri ortalama soru sayıları* Lise Türü Matematik ( 45 ) Fizik ( 19 ) Kimya ( 14 ) Biyoloji ( 12 ) Teknik Lise 5.411.50.550.49 Kimya Meslek Lisesi 0.570.000.680.17 Motor Meslek Lisesi 0.19-0.18-0.080.26 Sağlık Meslek Lisesi 3.100.390.480.83 İnşaat Teknik Lisesi 4.580.680.240.19 Genel Lise9.112.161.471.13 * Yalnız son sınıf öğrencileri alınmıştır. Ortaöğretim Kurumlarına Göre 2005 ÖSS Sonuçları, ÖSYM Yayınları, 2005-5. Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar

42 42 Tespitler Ortaöğretimde öğrenim çıktılarında kontrol olmadığından meslek lisesi çıkışlılarda ciddi bir nitelik sorunu var. Teknik alanda eğitim gören liselerin Fen ve Matematik başarıları, Türkçe-Sosyal alanların da altında. Bu sonuçlara göre meslek liselerinin lisans programlarına geçmelerinde asıl sorun aldıkları eğitimdeki nitelik. Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar

43 İş Dünyasının öncelik verdiği nitelikler Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar Tespitler

44 İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor? Kaynak: Quelle Access, 2 Haziran 2006

45 Bursa Sanayisinin İşgücü Nitelik Tercihleri Araştırması, Aralık 2006, Coşkunöz Eğitim Vakfı İş Dünyasında Tercih Edilen Mesleki Öğrenim Yetkinlikleri İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor?

46 Bursa Sanayisinin İşgücü Nitelik Tercihleri Araştırması, Aralık 2006, Coşkunöz Eğitim Vakfı İş Dünyasında Tercih Edilen İlk 5 Davranışsal Yetkinlik İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor?

47 47 Sonuç

48 48 Sonuç Türkiye’de mesleki eğitimin önemi büyük. Kaynak: DİE, DPT. (1) HİA, II.Dönem verileri. 7% 64,8% 18,5% 9,6%

49 49 Sonuç Türkiye’nin genel eğitim sorunlarının çözümü, ve iş dünyasının dünya ile rekabet gücünün artırılması, mesleki ve teknik eğitim alanında yaşanan sorunların çözümünden geçiyor. Çözüm için iş dünyası ile daha yakın işbirliği gerekiyor. Mesleki eğitimin ortaöğretim kademesinde nitelik çok düşük. Nitelikteki düşüklük, sınavsız geçişle yükseköğretime de yansıyor. Hem kaynak hem kadro açısından, MYO’larla mesleki eğitimin orta kademesi arasında büyük oransızlık var.

50 50 Sonuç Meslek yüksekokulları, dağınık yapıdan kurtarılarak, uygulama ve istihdam imkanları olan merkezlerde toplanmalıdır. MYO’ların taşımak istedikleri misyonla uyumlu bir yönetim biçimi kurulmalıdır. Üniversiteler, bünyelerindeki MYO’ ları geliştirmek için gösterdikleri çabayı arttırmalıdır. Öğretim elemanı seçiminde, sanayii deneyimi kriteri öne çıkarılmalıdır. Öğretim elemanı yetiştirmek için iyi donanımlı Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden yararlanma yolları araştırılmalıdır.

51 51 Sonuç Katsayı uygulamasının, mesleki eğitimin önünde engel olduğu görüşü gerçekçi görülmüyor. Mesleki eğitime nitelikli öğrenci akışı için asıl çözüm, bu eğitimin, iş dünyasının eğilimleri ve dünyadaki gelişmeler doğrultusunda, daha büyük kaynak desteği ile iyileştirilerek cazip hale getirilmesidir.

52 52 Sonuç Bazı meslek lisesi mezunları, eğitimlerinin devamı niteliğindeki lisans programlarında okumak istemektedirler. Bu talebi karşılamak üzere, mevcutların yanında uygulama ağırlıklı yeni lisans programlarının açılması tartışılmalıdır. Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerine ilişkin sorunun çözümü, bu yapılanma kapsamında ele alınmalıdır.

53 Teşekkürler...


"Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar 15 Ocak 2007, Ankara Prof.Dr.İ.Eşme, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları