Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar"— Sunum transkripti:

1 Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar Prof.Dr.İ.Eşme, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili 15 Ocak 2007, Ankara Prof.Dr.İsa Eşme

2 Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu Ortaöğretim Kademesi

3 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimin amaçları:
Öğrencileri iyi bir yurttaş olarak hayata hazırlamak. Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam için nitelikli iş gücü olarak eğitmek ve yetiştirmek. Mesleklerinin devamı olan yüksek öğretim kurumlarına geçiş için gerekli temel eğitimi vermek.

4 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Okul Sayısı : 4.029 Okul Türü Sayısı : 58 Öğrenci Sayısı : Öğretmen Sayısı : Öğrenci/Öğretmen Oranı : 14 Açıköğretim hariç MEB Türkiye Eğitim İstatistikleri, ,

5 Yıllara Göre Meslek Lisesi Öğrenci Sayıları
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Yıllara Göre Meslek Lisesi Öğrenci Sayıları Kaynak: MEB, Türkiye Eğitim İstatistikleri Prof.Dr.İsa Eşme

6 Meslek Lisesi Türlerine Göre Öğrenci Sayıları (2005-2006)
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Meslek Lisesi Türlerine Göre Öğrenci Sayıları ( ) Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı APK Dairesinden Temin edilmiştir. Prof.Dr.İsa Eşme

7 (2002-2006 Ortalaması YTL olarak)*
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Mesleki ortaöğretimde öğrenci başına düşen harcama ( Ortalaması YTL olarak)* Genel Eğitim Mesleki Eğitim 2.208 YTL 1.259 YTL 1500 $ 850 $ *H.Yılmaz, Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi, Türkonfed-ERG, 2006

8 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Mesleki ortaöğretimde öğrenci başına düşen harcama ( Ortalaması, YTL olarak)* 2300 $ 2100 $ 1700 $ 1560 $ 1500 $ 990 $ *H.Yılmaz, Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi, Türkonfed-ERG, 2006

9 Tespitler Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Türkiye’deki statü nedeniyle, meslek liseleri daha alt seviyede algılanmakta. Meslek lisesi mezunlarına iş dünyasından talep çok az Genel lise öğrencilerine göre akademik başarı düzeyleri oldukça düşük Mesleki eğitimin maliyeti, genel ortaöğretime göre 2 kat büyük. Türkiye, genel lise-meslek lisesi maliyet oranları bakımından OECD ülkeleri arasında Almanya’dan sonra ikinci sırada* *H.Yılmaz, Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi, Türkonfed-ERG, 2006

10 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Tespitler İmam hatip okulları, Tevhidi Tedrisat kanununa göre, “hidematı diniyenin ifası (din hizmetlerinin yerine getirilmesi) vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için” kurulmuşlardır. Meslek liseleri grubunda yer alan bu okullar, 1970’li yıllardan itibaren, amaçları, sayıları ve programları bakımından, kuruluş hedefinden uzaklaşarak genel liselere alternatif liselere dönüştürülmüşlerdir. İmam hatip liseleri, öğrenci başına maliyette, mesleki ve teknik eğitimde ikinci sırada, genel liselerden 2.4 kat daha maliyetli.

11 Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu Yükseköğretim Kademesi
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu Yükseköğretim Kademesi

12 Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarımız (2005-2006)*
Birim sayısı Öğrenci oranları * Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri

13 Ülkelere göre, yükseköğretimde mesleki eğitimdeki öğrenci oranları*
Belli başlı ülkeler ortalaması *Örgün eğitim, OECD (1997), Education Policy Analysis

14 Mesleki ve Teknik Eğitimin Yükseköğretim Kademesi
Meslek Yüksekokulları Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine, yeterli bilgi ve beceriyle donanmış ara eleman yetiştirmek. Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri Meslek liselerine öğretmen yetiştirmek

15 Mesleki ve Teknik Eğitimin Yükseköğretim Kademesi
Meslek Yüksekokulları(MYO)* Okul sayısı : 486 Öğretim Elemanı Sayısı : 6.718 Yeni Kayıt Okuyan Mezun 81.866 * Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri,ÖSYM yayınları,

16 MYO’ların İllere Göre Dağılımı
28 22 6 11 9 1 5 15 12 29 18 13 10 8 7 2 3 4 Toplam MYO Sayısı: 486

17 486 MYO’nun İl, İlçe ve Beldelere Göre Dağılımı
Okul sayısı oranı Öğrenci sayısı( ) oranı MEB Okulları ile İlişkilendirilme Durumuna Göre Dağılımı

18 Dünya Bankası ve DPT Destekli Gelişme sorunu olanlar
MYO’ların Niteliksel Dağılımı %40 %30 Öğrenci Oranı 57 100 300 Okul Sayısı Dünya Bankası ve DPT Destekli Gelişmekte olanlar Gelişme sorunu olanlar

19 Öğrenci sayısı(Bin öğrenci)
MYO’larda Yıllara Göre Öğrenci Kaynağı Sınavsız geçiş Öğrenci sayısı(Bin öğrenci) Yıllar ÖSYM’den temin edilmiştir

20 En çok öğrencisi olan 12 program
Meslek Yüksekokulları En çok öğrencisi olan 12 program ÖSYM’den temin edilmiştir

21 Meslek Yüksekokulları
Teknik Programlar Uygulama Saati Oranı Bilgiler, Şener OKTİK tarafından derlenmiştir.

22 Meslek Yüksekokulları
Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı * Döneminde Türkiye için oran 66

23 Meslek Yüksekokulları: Tespitler
Meslek Yüksekokullarının, üniversite bünyesinde bulunması, bu okulların gelişimi ve vizyonu açısından olumlu bir gelişme. MYO’lar, AB Kısa dönem eğitim-öğretim ile tamamen uyumlu bir yapıya sahip. MYO mezunları arasında işsizlik oranı daha düşük. Dünya Bankası ve DPT tarafından desteklenen MYO’larda eğitim koşulları oldukça iyi. Tüm MYO öğrencilerinin %40’ına yakını bu okullarda okuyor.

24 Meslek Yüksekokulları: Tespitler
İlçe ve beldelerdeki MYO’ların çoğunda, barınma, işyeri uygulaması ve sosyal yaşam açısından eğitim koşulları iyi değil. Eğitim, kuramsal ağırlıklı, işyeri uygulama oranı çok düşük. Öğretim elemanlarının sanayii deneyimi az, ders yükleri çok fazla, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı çok yüksek. Meslek liselerinden gelen öğrencilerde, uyum ve akademik başarı açısından sorun yaşanıyor.

25 Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri
FakülteSayısı Öğretim Elemanı Öğrenci Sayısı Teknik Eğitim 16 841 28.097 Mesleki Eğitim 2 218 7.588 Ticaret ve Turizm 1 62 1641 End. Sanatlar Eğitimi 21 1.304 Toplam 23 1.184 38.591 * Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri

26 Teknik Eğitim Fakülteleri
yılları arasında kaydolan, mezun ve öğretmen olarak atanan mezun sayıları 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Yıllar Sayılar Yeni kayıt Mezun Atanan (bilgisayar hariç) Prof.Dr.İsa Eşme

27 Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri: Tespitler
Teknik Eğitim Fakülteleri, ihtiyacın çok üzerinde, mezunların öğretmen olarak atanma oranı %5. Mezunların unvan ve yetki sorunu var. AB ülkelerinde bu fakültelere eşdeğer herhangi bir yüksek öğretim kurumu olmadığından öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının uygulanmasında güçlük var. Bu olumsuzluklar, gelen öğrenci niteliğinde ve motivasyonda büyük düşüşe yol açıyor.

28 Mesleki ve Teknik Eğitimde Genel Sorunlar

29 İş Dünyası ile işbirliği
Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar İş Dünyası ile işbirliği Bazı işbirliği protokollerimiz var. Ortak toplantılar düzenlemeye başladık. Ancak, iş dünyası ile işbirliği yeterli düzeyde değil. Bu durum, iş dünyasının taleplerine uygun nitelikte mezun yetiştirmede soruna yol açıyor. Prof.Dr.İsa Eşme

30 Gelişmekte olan ülkelerdeki üniversite yapısı
Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar Gelişmekte olan ülkelerdeki üniversite yapısı ÜNİVERSİTE ENDÜSTRİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURUMLARI VE ENSTİTÜLER BİLGİ GELENEKSEL ÜRETİM SÜRECİ A.G ETKİNLİKLERİ Prof.Dr.İsa Eşme

31 Gelişmiş ülkelerdeki üniversite yapısı
Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar Gelişmiş ülkelerdeki üniversite yapısı BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURUMLARI VE ENSTİTÜLER ENDÜSTRİ ÜNİVERSİTELER LİSANS ÜSTÜ ÇALIŞMALAR A-G ETKİNLİKLERİ BİLGİ YENİ BİLGİYE GEÇİŞ SÜRECİ YENİLİK YENİ TEKNOLOJİNİN YAYGINLAŞMA SÜRECİ ÜRETİM SÜRECİ YENİ TEKNOLOJİ MADDİ Prof.Dr.İsa Eşme

32 Kaynak Sorunu Prof.Dr.İsa Eşme

33 Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar
Öğrenci başına düşen harcama (YTL, 2006 ) 2.208 YTL 703 YTL 1.259 YTL 1500 $ 870 $ 485 $ H.Yılmaz, Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi, Türkonfed-ERG, 2006, MYO ile ilgili bilgi, YÖK’den alınmıştır.

34 Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş

35 Özel Y.Prg Gerektiren Progr
Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş Sistemi ÖSS ve YDS Meslek Liseleri Genel Liseler Ortaöğretim Meslek Y.O Lisans Progr. Açıköğretim Özel Y.Prg Gerektiren Progr Özel Yetenek Sın Dikey Geçiş Sınavı Yükseköğretim Sınavsız geçiş Prof.Dr.İsa Eşme

36 Meslek Liseleri Mesleki ve Teknik Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş
ÖSS ve YDS Meslek Liseleri MYO Mesleki Eğitimin Devamı Niteliğindeki Lisans Programları Diğer Lisans Programları Özel Yetenek Gerektiren Progr Dikey Geçiş Sınavı Ek Puan ÖYSS Sınavsız geçiş Kontenjan: Prof.Dr.İsa Eşme

37 Genel Lise - Meslek Liseleri Üniversiteye yerleşme, 2005-2006
Genel Lise: aday Meslek Lisesi: aday ÖSYM’den temin edilmiştir.(Sınavı geçerli aday sayıları verilmiştir.

38 Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar
Tespitler Bugünkü yükseköğretime geçiş sistemine göre, meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin örgün bir yükseköğretim programına yerleşme oranı genel lise çıkışlılardan daha yüksek. Katsayı uygulamasının mesleki eğitimin önünde engel olduğu görüşü gerçekçi mi?

39 Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar
ÖSS-2006/ Sınavın I.Bölümü *ÖSS 2006 Sonuçları, ÖSYM’den temin edilmiştir. Prof.Dr.İsa Eşme

40 ÖSS-2006/Sınavın II.Bölümü
Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar ÖSS-2006/Sınavın II.Bölümü *ÖSS 2006 Sonuçları, ÖSYM’den temin edilmiştir. Prof.Dr.İsa Eşme

41 Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar
Bazı Meslek Lisesi Türlerinin ÖSS 2005’de, çözdükleri ortalama soru sayıları* Lise Türü Matematik ( 45 ) Fizik ( 19 ) Kimya ( 14 ) Biyoloji ( 12 ) Teknik Lise 5.41 1.5 0.55 0.49 Kimya Meslek Lisesi 0.57 0.00 0.68 0.17 Motor Meslek Lisesi 0.19 -0.18 -0.08 0.26 Sağlık Meslek Lisesi 3.10 0.39 0.48 0.83 İnşaat Teknik Lisesi 4.58 0.24 Genel Lise 9.11 2.16 1.47 1.13 * Yalnız son sınıf öğrencileri alınmıştır. Ortaöğretim Kurumlarına Göre 2005 ÖSS Sonuçları, ÖSYM Yayınları,

42 Tespitler Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar
Ortaöğretimde öğrenim çıktılarında kontrol olmadığından meslek lisesi çıkışlılarda ciddi bir nitelik sorunu var. Teknik alanda eğitim gören liselerin Fen ve Matematik başarıları, Türkçe-Sosyal alanların da altında. Bu sonuçlara göre meslek liselerinin lisans programlarına geçmelerinde asıl sorun aldıkları eğitimdeki nitelik.

43 İş Dünyasının öncelik verdiği nitelikler
Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunlar Tespitler İş Dünyasının öncelik verdiği nitelikler

44 İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor?
Kaynak: Quelle Access, 2 Haziran 2006 Prof.Dr.İsa Eşme

45 İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor?
İş Dünyasında Tercih Edilen Mesleki Öğrenim Yetkinlikleri Bursa Sanayisinin İşgücü Nitelik Tercihleri Araştırması, Aralık 2006, Coşkunöz Eğitim Vakfı Prof.Dr.İsa Eşme

46 İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor?
İş Dünyasında Tercih Edilen İlk 5 Davranışsal Yetkinlik Bursa Sanayisinin İşgücü Nitelik Tercihleri Araştırması, Aralık 2006, Coşkunöz Eğitim Vakfı Prof.Dr.İsa Eşme

47 Sonuç

48 Sonuç Türkiye’de mesleki eğitimin önemi büyük. 7% 64,8% 18,5% 9,6%
Kaynak: DİE, DPT. (1) HİA, II.Dönem verileri.

49 Sonuç Türkiye’nin genel eğitim sorunlarının çözümü, ve iş dünyasının dünya ile rekabet gücünün artırılması, mesleki ve teknik eğitim alanında yaşanan sorunların çözümünden geçiyor. Çözüm için iş dünyası ile daha yakın işbirliği gerekiyor. Mesleki eğitimin ortaöğretim kademesinde nitelik çok düşük. Nitelikteki düşüklük, sınavsız geçişle yükseköğretime de yansıyor. Hem kaynak hem kadro açısından, MYO’larla mesleki eğitimin orta kademesi arasında büyük oransızlık var.

50 Sonuç Meslek yüksekokulları, dağınık yapıdan kurtarılarak, uygulama ve istihdam imkanları olan merkezlerde toplanmalıdır. MYO’ların taşımak istedikleri misyonla uyumlu bir yönetim biçimi kurulmalıdır. Üniversiteler, bünyelerindeki MYO’ ları geliştirmek için gösterdikleri çabayı arttırmalıdır. Öğretim elemanı seçiminde, sanayii deneyimi kriteri öne çıkarılmalıdır. Öğretim elemanı yetiştirmek için iyi donanımlı Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinden yararlanma yolları araştırılmalıdır.

51 Sonuç Katsayı uygulamasının, mesleki eğitimin önünde engel olduğu görüşü gerçekçi görülmüyor. Mesleki eğitime nitelikli öğrenci akışı için asıl çözüm, bu eğitimin, iş dünyasının eğilimleri ve dünyadaki gelişmeler doğrultusunda, daha büyük kaynak desteği ile iyileştirilerek cazip hale getirilmesidir.

52 Sonuç Bazı meslek lisesi mezunları, eğitimlerinin devamı niteliğindeki lisans programlarında okumak istemektedirler. Bu talebi karşılamak üzere, mevcutların yanında uygulama ağırlıklı yeni lisans programlarının açılması tartışılmalıdır. Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerine ilişkin sorunun çözümü, bu yapılanma kapsamında ele alınmalıdır.

53 Teşekkürler...


"Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü Durumu ve Sorunlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları