Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
4.NCÜ YIL İŞKENCE VE ZORLUK YILLARINDA İMAN EDENLERİN İNŞAASI

3 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
4.ncü Yılda İnen Sureler: Necm Abese Şems Buruc Tin Zilzal İnsan Kıyamet Hümeze

4 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
4.ncü Yıl’ın Özellikleri: Hakaret, Yalanlama, İşkencenin şiddetinin artması.

5 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Necm Suresi: Allah Rasulune hakaretler devam ediyor. Vahye karşı hakaretler devam ediyor. Muhammed sapıttı diyorlar. Kur’an’ı kendisi uydurdu diyorlar.

6 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Necm Suresi: Bu hakaretlere karşılık Allah şu cevabı veriyor. 40 yıldır aranızda olan ve yaşantısına şahid olduğunuz Rasulüm ne şaşırdı ne de sapıttı. O, kendi nefsinden konuşmaz. O, sadece vahiyle konuşur.

7 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Necm Suresi: O halde Ey İman iddiasında bulunanlar. *** Siz de kendi nefsinizden değil Allah’ın vahyi ile konuşunuz.***

8 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Necm Suresi: Bu akış içerisinde sık sık dünya ve ahiret bağlantıları kurularak, müslümanların ahiret inancı doğru bir şekilde inşaa edilmektedir.

9 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Necm Suresi: Her kes kendi yaptığından sorumludur. Kendi yaptığının karşılığını görecektir. Kimse kimsenin günahını sırtlanma yetkisi yoktur.

10 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Necm Suresi: Zamanı geldiğinde, yaptıklarınız size sunulacaktır. Gösterilecektir. Ve hiç şüpheniz olmasın ki, yaptıklarınızın karşılığı tam ve eksiksiz verilecektir.

11 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Necm Suresi: Dönüşünüz Allah’tan başkasına olmayacaktır. O halde Allah’ın huzuruna, O’na yakışır bir iman, ahlak ve davranışlarla çıkmak en güzel olanı değil midir. O halde Allah’a teslim olun ve sadece O’na kulluk ediniz.

12 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Abese Suresi: Kahrolasılar, neyden yaratıldıklarına bakmadan, nasıl da nankörlük ediyorlar. Kendisini bir sudan yaratan Allah, elbette onu öldürecek ve tekrar diriltecektir.

13 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Abese Suresi: O gün (diriliş günü) nasıl bir gündür biliyor musunuz? O gün kişi; Kardeşinden, Annesinden, Babasından, Eşinden ve Çocuklarından kaçacaktır.

14 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Abese Suresi: Çünkü, o gün, başkalarıyla ilgilenmesine mani olacak o kadar çok meşguliyeti olacak ki, dünyadayken en yakını olanlarla bile ilgilenemeyecek.

15 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Abese Suresi: O gün iki tür yüzler göreceksiniz. Dünyadayken hakikate iman eden ve Allah’ın gösterdiği yolda yürüyenler ki, bunlar sevinçten yüzleri parıldayacak, Dünyadayken hakikati inkar eden ve Allah’ın gösterdiği yoldan sapanlar ki, bunların hertarafını karanlıklar bürüyecek.

16 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Necm Suresi: Lat, Menat ve Uzza putlarına dil uzatılmaktadır.

17 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Abese Suresi: Allah Rasulu , bir gün Kureyş’in ileri gelenlerine İslam’ı anlatıp onları İslam’a davet ile meşgulken, (Muhtemelen son sözlerini söylemektedir, ipler kopmak üzeredir) Gözleri görmeyen ve Fakir, halktan olan Abdullah İbni Ümmi Mektum adındaki kişi oraya gelip Rasulullah’ın meşguliyetinden habersiz olarak ona: “Ey Muhammed, Allah’ın sana öğrettiğinden bana da öğret.” demişti.

18 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Abese Suresi: Rasülüllah, Kureyşin bu ileri gelenlerine sürekli İslam’ı anlatıp durduğu halde bunlar bu ilahi davete aldırış etmiyor, küfürlerine devam ediyorlardı. Rasülüllah da davetine ısrarla devam ediyordu.

19 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Abese Suresi: Bu kararlı ve ısrarlı davetin devam ettiği bir sırada İbni Ümmi Mektum’un çıkıp gelmesi ve Kureyş’in tavrından haberdar olmadığı için Rasulullah’a ısrarla: “Allah’ın sana öğrettiklerinden bana da öğret.” demesi biraz da olsa sanki Rasulullah’ın canını sıkmıştı. Zamansız ve zeminsiz bir talep olarak algılamış olacak ki, bu âmâ insana aldırış etmeyen Rasulullah’a, derhal Allah’tan çok ciddi bir ikaz gelmiştir.

20 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Abese Suresi: Buradan şunu anlıyoruz. Tebliğ edeceğimiz insanların sıralamasını biz kendi kendimize yapmayacağız. Bunlar garibanlar, bunlar işçiler, bunlar anlamazlar, bunlar işe yaramazlar, bunları bırakalım da şunlara yönelelim demeyeceğiz.

21 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Abese Suresi: Buradan şunu anlıyoruz. Önce müdürlere anlatalım, önce elit tabakaya gidelim, önce idarecilere ulaşalım demeyeceğiz. İslami davette seçkinci bir yaklaşıma girmeyeceğiz. İslam’a göre insan, malına ve mevkiine göre değil, ruh temizliğine ve ahlak güzelliğine göre değerlendirilir.

22 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Abese Suresi: Ümmü Mektum nedeniyle Allah Rasulünün sert bir şekilde uyarılması, hem de ayetlerle uyarılması ve bu ayetlerin diğer ayetler gibi herkese okunması, bu vahyin Peygamberin bir uydurması olmadığının açık delilidir.

23 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Şems Suresi: İnsan, sorumlu ve sorumsuz davranma yeteneği ile yaratılmıştır. Yani irade sahibidir.

24 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Şems Suresi: Her kim; sorumlu davranır (haddini bilirse), bu bilinçle Allah’ın istediği doğrultuda kendini arındırıp geliştirirse, kesinlikle ebedi mutluluğa erişecektir.

25 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Şems Suresi: Her kim de; sorumsuz davranır (haddi aşarsa), Allah’ın istemediği doğrultuda hareket edip temiz fıtratını kirletirse, kesinlikle ebedi mutluluğu kaybedecektir.

26 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Buruc Suresi: Bu sureden önce işkence örnekleri verilecek. (Unite_20_1)

27 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Buruc Suresi: Müslümanlara yapılan işkenceler had safhalara ulaşmıştı. Allah, bu işkenceyi yapanları tarihten bir örnek vererek ciddi olarak uyarmaktadır.

28 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Buruc Suresi: Sizler tarihi çok iyi bilirsiniz. Bir zamanlar bir kavim, ateş hendekleri açmışlar, Allah’a inananları bu ateş çukurlarına atarlarken zevkten dört köşe oluyorlardı. Böyle bir intikamın tek sebebi vardır. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’a iman etmeleri. Böylelerine işkence edenlerin sonu cehennem azabıdır.

29 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Buruc Suresi: İmanlarından taviz vermeyen, ve sabredenlere ise altından ırmaklar akan Cennetler vardır. Asıl kurtuluş budur. Ey Mekke müşrikleri, bu mesaj sizedir. Ey İman edenler, bu mesaj aynı zamanda sizleredir. Şunu iyi bilin ki, Rabbi’nin yakalaması çok çetindir.

30 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Buruc Suresi: Böyle bir an gelmezden evvel bu yaptıklarınıza bir son verin ve tevbe edin. Allah, yaptıklarından pişman olanları affeder.

31 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Tin Suresi: İnsan; gerek fizikî yapısı, gerekse zihinsel fonksiyonları itibariyle en güzel ve en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Gerçekten de insan, boyu, vücut organlarının yerleri, kendisini koruyacak fiziksel yetenekleri, doğruları bulacak akıl, fikir, izan, idrak, vicdan, merhamet, bellek, dikkat gibi zihinsel donanımları ile en güzel, en mükemmel bir yapıda yaratılmıştır. Bu yapının eksiği, kusuru yoktur.

32 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Tin Suresi: Kısacası insan, fiziksel ve zihinsel yapısıyla "ahseni takvim (en güzel şekil, kendisinden daha güzeli bulunmayan bir şekil)"üzerine yaratılmıştır.

33 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Tin Suresi: Ne var ki insan, Yaratılışındaki bu fiziki ve psikolojik özellikleri kötü yolda kullanır da iman etmez, Kendini ve toplumu ıslah edici davranışlarda bulunmaz Aklını kullanmaz; Tam tersine, hevasını ilâh edinir, Hırsa kapılır, Bencillik yapar,

34 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Tin Suresi: Şehvete düşer, Büyüklenir, İstiğna, tuğyan ve yalanlama cihetine giderse, aşağılıkların en aşağılığı durumuna gelir. Bu duruma gelen insan görünümlü varlıkların neler yapabildiklerini geçen derslerimizde gördük.

35 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Tin Suresi: Böyle bir ortamda; Allah’a iman edenler ve kendisine ve topluma faydalı iş yapanlar başa kakılmayacak bir ödül ile ödüllendirilecektir.

36 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Tin Suresi: Ey insan! Ey Mekke Müşrikleri. Böyle iken, hangi şey sana hesap gününü yalanlatıyor? Ey Mekke Müşrikleri, hangi gerekçeyle yaptığın işkencelerin hesabını vermeyeceğini düşünürsün. Yaptıklarınızın yanınıza kar mı kalacağını sanıyorsunuz.

37 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Zelzele Suresi: Öyle bir gün gelecek ki, Kişinin dünyada yaptıkları kendilerine bir bir gösterilecektir. İnsanın, hiç aldırmadan üzerinde her türlü ameli işlediği yeryüzü ve aklına bile getirmediği şekilde, bu cansız şeyler bir zaman gelecek onun yaptıklarına şahadet edeceklerdir.

38 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Zelzele Suresi: O gün Allah'ın emriyle konuşacaklar ve her insanın ne zaman, nerede, ne amel işlediği açıklanacaktır. O gün insanlar darmadağın bir halde toplanacaklar ve onlara yaptıkları gösterilecektir.

39 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Zelzele Suresi: Bu amellerin açıklanması o kadar mükemmel ve ayrıntılı olacaktır ki, Zerre kadar yaptığınız iyilik ve kötülük bile önünüzde açıkça duracaktır. Ey insan Allah’tan hiçbir şey saklayamassın. Ey Mekke Müşrikleri, bu yaptıklarınızın hesabını elbette vereceksiniz.

40 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
İnsan Suresi: Sizin yaratılış maksadınız, zulüm değildir. Kendinizi ne zannediyorsunuz. Basit bir sudan yaratıldınız. Asıl yaratılış maksadınız, imtihandır.

41 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
İnsan Suresi: Bunun için gerekli araç ve gereçler, gerekli donanımlar size verilmiştir. Bunlar; İşitme, Görme, Doğru yolu gösteren vahiy.

42 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
İnsan Suresi: Bunun karşılığında siz ne yapacaksınız? Ya şükreden bir kul olup Allah’a itaat edeceksiniz, Ya da bu nimetlere karşı nankörlük eden bir kul olup Allah’sız bir hayat süreceksiniz. Bunların neticeleri de farklı farklıdır. Nankörler için ateş, Şükredenler için ise cennet vardır.

43 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
İnsan Suresi: Şükredenler ne yapar ? Nasıl Şükredilir ? Allah’ın istediği güzel işler yaparlar. Ahiret gününde kötü bir sonuç elde etmekten korkarlar. Muhtaçlara,yetimlere ve esirlere yedirirler. Bunu yaparken de karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek yaparlar. Bir teşekkür dahi beklemezler. Hesap gününde hesabı verememekten korkarlar.

44 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
İnsan Suresi: Böyleleri için sonuç; Hoş kokulu çiçekler ile tadlandırılmış kadehlerden içecekler. Suyu gürül gürül kaynayan kaynaklardan içecekler., Tarifi imkansız özgürlükler verilecek. Tam donanımlı yataklar onlar içindir. Ne sıcak ne de soğuk görmeyecekler. Huzur veren gölgeliklerde, her türlü meyveler emirlerine amade olacak.

45 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
İnsan Suresi: Gümüşten ve kristal kaplarla kendilerine servis yapılacak. Kalıcı bir gençlik verilecek. Her nereye bakarsan bak, sınırsız bir nimet görecek. Üzerlerinde ipekten elbiseler, atlastan kaftanlar, gümüşten bilezikler takınacaklar. Tüm bunlar birer ödül olarak verilmiştir. Ve çaba ve gayretiniz karşılığını bulmuştur denilecek.

46 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
İnsan Suresi: Şükreden ve nankörlerin sonu böyle. Bunu bilin ve Rabbinin, sizin ve onların hakkındaki hükmünü sabırla bekleyin. Günahkarlara ve nankörlere asla ve asla uymayın. Bunlar birer öğüttür.

47 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Kıyamet Suresi: Hayat sadece bu dünyadan ibaret bir hayat değildir. Böyle düşünüyorsanız, ve öldükten sonra dirileceğinizi ve yaptıklarınızın hesabını asla vermeyeceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Toz toprağa karıştıktan sonra yeniden dirilmeye aklınız ermiyor mu.

48 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Kıyamet Suresi: Bunu niye düşünüyorsunuz ki. Siz daha dün yok idiniz. Bir sudan meydana geldiniz. Bir sudan , bu muazzam insan nasıl oluşur düşünmediniz mi. Birazcık düşünseydiniz yeniden dirilişin zor olmayacağını mutlaka anlayacaktınız.

49 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Kıyamet Suresi: Aklınız yetti, ama yine de içinizde bir şüphe var değil mi. Niye mi. Çünkü, önünüzdeki yaşamınızı iyileştirmek adına bir planınız, programınız yok da ondan. Hala, arzu ve istekleriniz doğrultusunda yaşamaya devam ediyorsunuz.

50 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Kıyamet Suresi: Siz böyle düşünürken ve böyle yaşarken, aniden gelecek olan kıyametiniz kapınızı çaldığında ne yapacaksınız biliyormusunuz. Eyvah diyeceksiniz. Acaba nereye kaçsam diyeceksiniz. Hayır, Hayır. Kaçacak ve sığınacak bir yer yok. O gün, dönüşünüz Allah’a olacak. Nereye kaçarsanız kaçın yolun sonu Allah’a varacaktır.

51 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Kıyamet Suresi: Niye mi. Çünkü, o gün size, yaptığınız ve yapmanız gerekirken ertelediğiniz her şey tek tek haber verilecektir. Aslında buna gerek yok. Siz kendinize şahitsiniz. Yaptıklarınız size haber verilirken mazeretler sunmak için dilinizi oynatıp durmayın.

52 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Kıyamet Suresi: Yaptıklarınızı ve yapmayı ertelediklerinizi biz size okuyacağız. Sen sadece okuduklarımızı izle yeter. Bir şey söylemene gerek yok. Ben böyle bir şey yapmadım deme. Belge mi istiyorsun, onu belgelendirmek de bize düşer diyecek Allah.

53 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Kıyamet Suresi: Aslında, sizin, Allah’ın istediği gibi bir hayat sürmemenizin bir tek sebebi var. Geçici olan dünya hayatını sevmek. Başka bir neden söyleyemessiniz. Bu, sizin öteki dünyayı ihmal etmenize neden oluyor.

54 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Kıyamet Suresi: Kıyamet anınız (ölüm anınız) geldiğinde, bazı yüzler gülerken bazı yüzler de somurtacak. Dünya hayatını Allah’ın isteklerine uygun olmadan yaşayanlar, o an geldiğinde, başlarına büyük bir felaketin geleceğini anlayacaklar. Ayrılık vakti yaklaştığında, ayakları birbirine dolaşacak.

55 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Kıyamet Suresi: Niye mi? Çünkü O, Hayattayken, Allah’ın kendisini yarattığını kabul ediyordu ancak, hayatına karışmadığını, yaratıp bıraktığını düşünüyordu. Hayattayken, kendisine bildirilen hakikati, vahyi tasdik etmedi, tasdik edenlere de destek vermedi.

56 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Kıyamet Suresi: Bilakis, yalanladı. Diliyle yalanladı, yaşantısıyla yalanladı. Vahiy’den uzak durdu. Onun okunduğu yere yaklaşmadı. Üstelik, nufuzuna, parasına, makamına, dostlarına güvenerek onların yanında olmayı tercih etti.

57 PEYGAMBERLİĞİN 4.NCÜ YILI
Hümeze Suresi: Malının çokluğuna bakarak, malının kendisini ebedi kılacağını düşünerek, malın kendisine verilmesini bir üstünlük aracı olarak görerek; çekiştirmeyi, iftira etmeyi, hakaret etmeyi kendilerinin hakkı olarak gördü. Böyleleri için gidecekleri tek yer vardır. O da ateş. Siz, siz olun. Böyle düşünmeyin, böyle yapmayın.


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları