Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

"Bacımın İffeti Batmakta Rezilin Gözüne.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""Bacımın İffeti Batmakta Rezilin Gözüne."— Sunum transkripti:

1 "Bacımın İffeti Batmakta Rezilin Gözüne.
Acırım Tükürüğe Billahi Tükürsem Yüzüne..." Mehmed Akif ERSOY..

2 İFFET

3 İffet, caiz olmayan ve kişinin şeref ve izzetine yakışmayan hal ve fiillerden uzak durma,kötülük ve çirkinliklerden kaçınma ve kendini koruma anlamına gelir. Müminden nezih,temiz,dikkatli,şerefli,sabırlı ve haysiyetli olması bir hayat yaşaması beklenir.

4 BİR AYET “Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu nedenle yeryüzünde kazanç için dolaşmayan fakirler için olsun.Bilmeyen kimseler,iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder.Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler.Yaptığınız hayırları muhakkak Allah bilir. ” Bakara (2/273) BİR HADİS “Kim bana,iki çene ve apış arası mevzuunda söz verir kefil olursa,ben de ona cennet için kefil olurum.”

5 Allah Resulü kime cennete kefil olacağını söylüyorsa, mutlaka olacaktır.Zira kardeşim deyip bağrına bastığı Osman b.Maz’un gibi bir sahabi hakkında hanımlarından birinin:’’Cennet kuşu oldun gittin’’ demesine karşı çıkmış ve ‘’Ben Allah’ın Resulü olduğum halde bilmiyorum,sen onun cennetlik olduğunu nereden bildin?’’ demişti.

6 KONUŞMAK BİR NİMETTİR:
İnsanın ağzı değer ve kıymeti ölçülemeyecek kadar uzuvdur.Bu uzuv kötüye kullanıldığı takdirde insanı felakete götürdüğü gibi bu ağız ki Cenab-ı Hakk’ı tesbih ve takdis ettiğinde sıddıkiyetin zirvesine taht kurdurur.

7 HAYA

8 Haya, çekingenlik ve utanmak anlamındadır
Haya, çekingenlik ve utanmak anlamındadır. İkiye ayrılır: 1)Fıtrı haya(nefsi haya) 2)İmandan gelen haya

9 BİR AYET ‘’O Allah’ın kendisini gördüğünü bilmez mi
BİR AYET ‘’O Allah’ın kendisini gördüğünü bilmez mi?’’(Alak,96/14) BİR HADİS ‘’Cenab-ı Hal ümmetimin ak sakallarına azap etmekten haya ediyorda ümmetimin ak sakallıları günah işlemekten utanmıyorlar.’’

10 Cenab-ı Hakk mahşerde hesaba çektiği ihtiyara: “Niçin şu günahları işledin?” diye sorar. O da inkara saparak günah işlemediğini söyler. Bunun üzerine Allah: “Öyle ise onu cennete götürün” der.Melekler “Ya Rab,bu insanın şu günahları işlediğini siz biliyorsunuz” derler. Allah da onlara: “Evet öyledir ama Ümmeti Muhammed ‘den biri olarak ağaran saçına sakalına baktım; ayıbını yüzüne vurmaya haya ettim.” ferman eder. Rivayete göre Cibril bu haberi Efendimize iletince, o şefkat ve haya insanının gözleri dolar, ağlar ve o hadisi söyler.

11 RİYA

12 Gösteriş,samimiyetsizlik,iki yüzlülük gibi anlamlara gelir.
Riyada iki başlı bir yalan vardır.Riyakar,Allah için yaptığını söylediği fiili kullar için yaparak bir yalan,Allah’tan beklediğini iddia ettiği karşılığını kullardan bekleyerek bir başka yalan içine girmiş olur.Bu tam bir kişilik çöküntüsüdür.

13 BİR AYET ‘’ Kötülükleri tuzak yapanlara gelince onlar için çetin bir azap vardır.Ve onların tuzağı bozulur.’’ (Fatır,35/10) BİR HADİS ‘’ Kim ameliyle riya ve gösteriş yaparsa,Allah’ta o kişiye ona göre muamelede bulunur.’’


""Bacımın İffeti Batmakta Rezilin Gözüne." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları