Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Kabinlerinin Açılması ve İşleyişi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Kabinlerinin Açılması ve İşleyişi"— Sunum transkripti:

1 Sağlık Kabinlerinin Açılması ve İşleyişi
GENELGE 1997-3

2 Mesleklerini serbest olarak icra etmek hak ve yetkisine sahip ebe, hemşire ve sağlık memurları Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sağlık kabini açıp işletebilirler.

3 ORTAKLIK Ebe, hemşire ve sağlık memurları tek başlarına veya yalnızca söz konusu hak ve yetkiye sahip meslektaşları ile ortaklık halinde, sağlık kabini açabilirler.

4 BAŞVURU İl Sağlık Müdürlüğü’ne, sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı (İlçe Sağlık Müdürlükleri) aracılığı ile yapılır.

5 BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
Sağlık kabini açma hak ve yetkisine sahip kişinin dilekçesi, Noter onaylı diploma örneği Noter onaylı nüfus kağıdı örneği, 4 adet vesikalık fotoğraf, İkametgah belgesi, İlçe Sağlık Müdürlüğünce onaylanmış kroki,

6 Sağlık kabininde bulundurulacak tıbbi malzeme listesi (Ek-4)
Sağlık kabininde verilecek hizmetlerin listesi (Ek-5) Uygun olup olmadığına dair ön denetim raporu, Vergi levhası, Tıbbi atık sözleşmesi,Fotoğraf !

7 Sağlık kabini işletilmesinin uygun olduğu durumlarda İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Kabini İşletme Uygunluk Belgesi düzenlenir. Sağlık kabininin ortaklık halinde açılmak istenmesi durumunda ayrıca, Sağlık Kabini Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenir. Sağlık Kabininde mesleğini serbest olarak icra edecek başvuru sahibine ve ortaklara ayrı ayrı olmak üzere Çalışma Uygunluk Belgesi düzenlenir.

8 Sağlık kabinlerinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmış denetim defteri ve protokol defterinin bulundurulması zorunludur. Asgari fiyat tarifesi ve benzeri diğer düzenlemeler İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belirlenir.

9 DENETİMLERİ VE KAPATILMASI
Olağan denetimler İl Sağlık Müdürlüğünce yetkilendirilmiş İlçe Sağlık Müdürlüklerince yılda 3 kez yapılır. Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için uygun süre tanınır. Tanınan süre sonunda eksikliklerin giderilmediğinin tespiti halinde, Sağlık Kabini Valilik Onayı ile süreli veya süresiz olarak kapatılır. İşyeri sahipleri tarafından Sağlık Kabininin faaliyetine son verilmek istenmesi halinde, dilekçe ve belgeler ile birlikte bildirimde bulunması zorunludur.

10 EK 4-SAĞLIK KABİNLERİNDE BULUNDURULABİLECEK TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ
Pansuman Malzemeleri Cerrahi Aletler ve Malzemeler Pens, Penset vs. Kuru hava sterilizatörü Tromel Küçük buzdolabı Kapaklı küvet (çeşitli boyda) İlaç dolabı Pansuman masası veya arabası Paravan Sünnet için kullanılacak malzemeler Tansiyon aleti Steteskop Ambu cihazı Oksijen tüpü ve maskesi Gebe steteskopu Hemoglobinometre (yalnızca gebe izlem için)

11 EK-5 SAĞLIK KABİNLERİNDE SUNULABİLECEK HİZMETLER LİSTESİ
Her türlü pansuman ve küçük cerrahi müdahale Her türlü enjeksiyon (İ.M. İ.V. Subkutan, İ. Dermal) Serum takılması Sünnet Kulak lavajı Acil yardım uygulamaları Gebelik testi Hemoglobin ölçümü (Gebe izlemde kullanılmak üzere) Gebe izlem Bebek ve çocuk izlem Doğum (Evde müdahale) Evde hasta bakım hizmetleri

12 EK-6 :SAĞLIK KABİNLERİNDE BULUNDURULABİLECEK İLAÇLAR LİSTESİ
Antiallerjik ilaçlar Kortizon türevi ilaçlar (Antiallerjik amaçla kullanılmak üzere) Adrenalin Atropin Analjezikler (Ağrı kesiciler) Lokal anestezikler Metherjin

13 İLÇELERE GÖRE SAĞLIK KABİNLERİ
OSMANGAZİ YILDIRIM İNEGÖL NİLÜFER MUDANYA İZNİK GEMLİK GÜRSU M.K.PAŞA ORHANGAZİ TOPLAM ADET SAĞLIK KABİNİ


"Sağlık Kabinlerinin Açılması ve İşleyişi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları