Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEREL AKTÖRLERİN KATILIMIYLA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEREL AKTÖRLERİN KATILIMIYLA"— Sunum transkripti:

1 YEREL AKTÖRLERİN KATILIMIYLA
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Strateji Geliştirme Başkanlığı This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey Bu proje Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir YEREL AKTÖRLERİN KATILIMIYLA YEREL YATIRIM PLANLAMASI KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ IPA 1 Yahya Can DURA İl Planlama Uzmanı CGAP – Uluslararası Kamu Denetçisi Uluslararası İktisat Bilim Uzmanı - Coşkun KARAKOÇ 25 Kasım 2014

2 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Proje İhtiyacının ve Fikrinin Ortaya Çıkması Hazırlık Süreci Genel Bilgiler Amaç ve Bileşenler Proje Faaliyetleri ve Çıktılar Gelinen Aşama Yerel Planlama IPA 1 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

3 FİKRİNİN ORTAYA ÇIKMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
PROJE İHTİYACININ VE FİKRİNİN ORTAYA ÇIKMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

4 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Proje fikri; Üst Politika Metinlerinde İçişleri Bakanlığı’nın sorumlu olarak yer aldığı tedbirlerin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması, Teftiş Raporlarında İPKM’lere ilişkin yer alan saptamalar ve önerilerin hayata geçirilmesine yardımcı olunması, İPKM’lerin mevzuat, yetki ve beşeri/teknolojik kaynaklar yönünden reorganizasyonuna duyulan ihtiyacın varlığı hususları çerçevesinde gündeme gelmiştir. 4 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

5 Türkiye Ulusal Programı
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Türkiye Ulusal Programı FASIL 22. BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 5 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

6 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 6 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

7 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 2014 Yılı Programı Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı 7 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

8 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Tedbir 352. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin (İPKM) yetki ve kapasiteleri artırılacaktır. İçişleri Bakanlığı (S), Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Kalkınma Ajansları İl koordinasyon ve izleme sisteminin geliştirilmesi kapsamında İPKM'lerin teknik ve analitik kapasiteleri yükseltilecektir. Tedbir 353. İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) geliştirilecektir. Kalkınma Bakanlığı (S), İçişleri Bakanlığı, TÜBİTAK, Valilikler, Kalkınma Ajansları, Yerel Yönetimler İKİS projesinin geliştirilmesi ve koordinasyonuna devam edilecek; merkezi kurumlarla veri entegrasyonu sağlanarak veri akışının güncel ve kaliteli olması yönünde iyileştirme yapılacaktır. 8 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

9 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
HAZIRLIK SÜRECİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

10 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 2009 senesinde ABGS’nin IPA 1 Bileşeni İçin Kamu Kurum ve Kuruluşlara Yazmış Olduğu «Proje Teklifi» Yazısı ile proje hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. 10

11 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Proje Tanımlama Belgesi (PIS) Proje Teklifinin IPA Paketine Alınması Log-Frame (Mantıksal Çerçeve Matrisi) Hazırlanması PIS 11

12 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Yerel Planlama ve İPKM’lerin Kapasitesinin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir anket çalışması yapılmıştır. 81 İl Valiliğinden gelen veriler analiz edilerek, raporlanmıştır. 12

13 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 13

14 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Ağırlıklı olarak üzerinde durulan konular; Personel, Eğitim ihtiyacı, Mekânsal ve teknolojik eksiklikler, Mevzuat, İl Yatırım Programlarının yerelde ve yerel ihtiyaçlar baz alınarak hazırlanmaması, Yatırımların yerinde izlenemiyor olması, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri ile yerel yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları arasında ortak çalışmalar yapılmadığı, İl Yatırım Tekliflerinin farklı sektörlerde birbirini bütünler şekilde hazırlanamadığı. Anket Sonuçları; Proje fişi hazırlıklarında ve faaliyet konularının belirlenmesi sürecinde dikkate alınmıştır. 14

15 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Proje Fişi Hazırlıkları Proje Fişi Olgunlaştırma Süreci (AB Komisyonu Uzmanları ile Değerlendirme Toplantıları) Projenin IPA Programına Alınması (2011) Finansman Anlaşması ve Buna İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede Yayınlanması Projenin Yatırım Programı ile İlişkilendirilmesi 15

16 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 MFİB tarafından; Ön duyuru yayınlandı Projenin ihale süreci başlatıldı Teklif çağrısına çıkıldı (Short-List) MFİB koordinasyonunda TOR belgesinin hazırlıkları başlatılarak, tamamlandı. Değerlendirme Komitesi oluşturularak, çalışmalarına başladı. Short-List oluşturularak, MFİB sitesinde ilan edildi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Müsteşar Yrd. Başkanlığında Proje Yönlendirme Komitesi oluşturuldu. Strateji Geliştirme Başkanı, Trabzon, Erzurum ve Mardin Valileri, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Temsilcileri, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Kalkınma Bakanlığı Temsilcisi, Kalkınma Ajansı Genel Sekreterleri (3 il), AB Bakanlığı Temsilcisi, MFİB Temsilcisi, AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi, SPO. 16

17 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
GENEL BİLGİLER STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

18 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 PROJE EKİBİ Proje Koordinatörü (SPO): Dr. Muhammet Kırılmaz – Daire Başkanı Projeyi Geliştiren Ekip (Proje Sorumluları): Yahya Can Dura - İl Planlama Uzmanı - CGAP Coşkun Karakoç - İl Planlama Uzmanı Proje Grubu: Mehmet Akçakaya - İl Planlama Uzmanı Şeref Akalın - İl Planlama Uzmanı BÜTÇE Projenin toplam bütçesi 2 Milyon Avro 1.8 Milyon Avro hibe, 200 Bin Avro ulusal katkı SÜRESİ 24 ay 18 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

19 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Proje faaliyetleri, TR90, TRA1 ve TRC3 İstatistiki Bölge Birimi’ne bağlı illerde gerçekleştirilecektir: Trabzon (Ordu, Gümüşhane, Giresun, Artvin, Rize) Erzurum (Bayburt, Erzincan) Mardin (Siirt, Batman, Şırnak) √ Bölgenin gelişmişlik düzeyi ve kapasite artışı konusunda bölgede duyulan ihtiyaç. √ 2003 yılı itibariyle illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi sıralaması 19 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

20 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
AMAÇ VE BİLEŞENLER STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

21 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 GENEL AMAÇ Yerel aktörlerin kamu yatırımlarının hazırlanması sürecine katılımını sağlayarak, yatırımların etkinliğini artırmak. AMAÇ İllerde yatırım planlaması sürecinin daha etkin çalışması noktasında bir kurumsal kapasite oluşturulmasına katkı sağlamak ve yerel aktörlerin planlama sürecine daha aktif olarak dâhil edilmesini sağlayacak bir mekanizma geliştirmek. 21 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

22 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 BİLEŞENLER Yerel aktörler arasında koordinasyonu sağlayacak ve yerel yatırım planlaması sürecinde çalışacak birimlerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi. Yerel aktörlerin sorumluluklarının ve yatırım planlaması sürecindeki rollerinin net olarak tanımlanması. Kurumsal Kapasite Mikro Planlama 22 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

23 PROJE FAALİYETLERİ VE ÇIKTILAR STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

24 STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY
WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 1. Yıl 2. Yıl Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmalar Mikro Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Günleri Çalıştay Eğitim Faaliyetleri 3 il (Trabzon, Mardin ve Erzurum) Valilik bünyesinde ekipler oluşturulacak (3 il) Hedef Kitle: Vali Yardımcısı, Müdür ve İl Planlama Uzman-Uzman Yrd. (İPKM) (81 il) Yatırımcı Kamu Kurum ve Kuruluşları Yönetici ve Teknik Personel (13 il) Hedef Kurum-Kitle: Valilik-İPKM (3 il) Yatırımcı Kamu Kurum ve Kuruluşları (3 il) 24 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

25 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 I. BİLEŞEN YEREL AKTÖRLER ARASINDA KOORDİNASYONU SAĞLAYACAK VE YEREL YATIRIM PLANLAMASI SÜRECİNDE ÇALIŞACAK BİRİMLERİN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Proje açılışı ve tanıtım organizasyonları 2. Eğitim konuları ile ilgili ihtiyaç analizlerinin yapılması 3. Model eğitim programı hazırlanması 4. Eğitim konuları ile ilgili materyallerin hazırlanması 5. Proje web sayfasının hazırlanması 25 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

26 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 6. Bilgilendirme Seminerleri-Günleri: 13 il-200 kişi-1 gün 7. Eğitici Eğitimleri: İl Planlama Uzman ve Uzman Yardımcıları (300 kişi-120 saat-2 dönem) “needs analysis, local planning, coordination techniques, feasibility and reporting, project preparation and evaluation, investment monitoring and evaluation, procurement legislation". 8. Yerel Yatırımcı Kuruluşların Eğitimi: 13 pilot il’den 325 kişiye 40 saat eğitim 26 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

27 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 II. BİLEŞEN YEREL AKTÖRLERİN SORUMLULUKLARININ VE YATIRIM PLANLAMASI SÜRECİNDEKİ ROLLERİNİN NET OLARAK TANIMLANMASI 1. Çalışma Ziyareti: AB Üyesi ülkelere yönelik birer haftalık 4 çalışma ziyareti (40 kişi) 2. Çalıştay: Trabzon, Erzurum ve Mardin uygulamaları kapsamında yapılacak faaliyetler ile ilgili 3 adet çalıştay düzenlenmesi. 3. Çalışma Grupları Oluşturulması: "Yatırım Planlaması Çalışma Grubu” ve “Sektörel Alt Çalışma Grubu”nun oluşturulması. 4. Değerlendirme Raporu ve Analizler: Trabzon, Erzurum ve Mardin illerinin mevcut yatırımlarının üst politika metinleri ile uyumunu ortaya koymak amacıyla bir değerlendirme raporu, Yatırım teklifleri’nin hazırlanması sürecine yön vermek amacıyla nüfus analizleri İKİS yazılımı kullanılarak, her bir sektör için sorun ve ihtiyaç analizleri 5. Önceliklendirme Çalışması: Trabzon, Erzurum ve Mardin illerinde “il yatırım teklifleri” için sektörel ihtiyaçlar temelinde bir önceliklendirme çalışması yapılması. 27 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

28 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 6. Trabzon, Erzurum ve Mardin illerinde “Alternatif İl Yatırım Teklifleri”nin hazırlanarak İl Koordinasyon Kurullarına sunulması. 7. Alternatif İl Yatırım Teklifleri”nin İl Koordinasyon Kurullarında görüşüldükten sonra, yatırımcı kuruluşlar tarafından İKİS sistemine yüklenerek, değerlendirme sürecine açılması. 8. Trabzon/Erzurum/Mardin İlleri Yatırım Perspektifi Çalışması. 9. Yerelde yatırım planlaması temalı bir kılavuz hazırlanarak, çıktıların internet ve medya aracılığıyla yaygınlaştırılması. 10. Mevzuat boşluk analizine yönelik bir çalışma yapılması. 11. Proje Kapanışı 28 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

29 Valilik 29 29 MİKRO PLANLAMA ÇALIŞMASI Yatırım Planlaması
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 MİKRO PLANLAMA ÇALIŞMASI Valilik Yatırım Planlaması Çalışma Grubu Sektörel Alt Çalışma Grupları Vali Başkanlığında, ilde öne çıkan sektörler itibariyle yönetici ve STK düzeyinde temsil… İlgili Vali Yardımcıları başkanlığında,uzman, teknik personel ve STK düzeyinde temsil. Nüfus Analizi Çalışması Sektörel Mevcut Durumun Ortaya Konulması Sorun-İhtiyaç Analizi Alan önceliklendirmelerinin yapılması Sektörel Yatırım Teklifleri Paketi Sektörel Yatırım Teklifleri Paketi 29 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 29

30 İKK Gündem (Temmuz Toplantısı) Valilik 30 30 MİKRO PLANLAMA ÇALIŞMASI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 MİKRO PLANLAMA ÇALIŞMASI Yatırım Teklifleri Paketi İKK İlgili Yatırımcı Kurum ve Kuruluş tarafından İKİS’e girilecektir. Gündem (Temmuz Toplantısı) İKK Kararı ve Valilik Görüşleri Kalkınma Bakanlığı İlgili Merkezi İdare Valilik 30 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 30

31 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 PROJE ÇIKTILARI Yerelde kapsayıcı, profesyonel-uzmanlaşmış, katılımcı bir planlama birimine duyulan ihtiyaç Yerel düzeyde de yatırım projeleri üretilebileceği ve Katılımcılık özelliği içeren yapıların etkin olarak çalışabileceği gerçeği Farkındalık Planlama ve Yatırım Konularına İlişkin Kapasitenin Artması Yaklaşık kişiye eğitim vb. organizasyonlar düzenlenecektir. Farklı kurumlar ve planlama aktörleri proje faaliyetlerine dahil edilecektir. Pilot iller kapsamında sektörel çalışmalar-raporlar vb. dokümanlar. Trabzon/Erzurum/Mardin İlleri Yatırım Perspektifi Çalışması Yerelde Yatırım Planlaması Kılavuzu Yayınlar Mevzuat Değişiklik Teklifleri Birincil-İkincil ve Diğer Mevzuatlara ilişkin değişiklik taslakları 31 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

32 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 İŞ TAKVİMİ 32 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

33 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
İHALE SÜRECİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

34 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Proje, 2013, 2014 ve 2015 Yılı Yatırım Programları ve Bakanlık Bütçesi ile ilişkilendirilerek, ulusal katkı için gerekli olan ödenek ayrılmıştır. 34 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

35 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 MFİB tarafından «short list» için ilana çıkılmıştır. Değerlendirme Komitesi’nce söz konusu başvurular değerlendirilerek, «short list» oluşturulmuş ve MFİB’in internet sayfasında yayınlanmıştır. 35 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

36 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 36 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

37 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Projeye ilişkin ihale çalışmaları (MFİB koordinasyonunda) tamamlanmış olup, hizmet ihalesini “VNG International U.A. (International Cooperation Agency of the Association of Netherlands Municipalities” firması kazanmıştır. Proje kapsamında söz konusu firma ile sözleşme otoritesi (MFİB) arasında sözleşme imzalanarak, bir örneği ana yararlanıcı olarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. 37 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

38 PROJENİN UYGULAMA AŞAMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

39 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 3 Kasım 2014 tarihinde Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığında, AB Bakanlığı, MFİB ve Yüklenici Firma temsilcileri ile Teknik Destek Ekibi Uzmanlarının (Key Experts) katılımı ile Projenin Resmi Açılışı gerçekleştirilmiştir. SGB Proje Yönlendirme ve Koordinasyon Grubu için Başkanlık Oluru alınmış ve söz konusu grup Teknik Destek Ekibi Uzmanlarıyla (Key Experts) periyodik toplantılar yürütmüştür. 39 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

40 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Pilot İller İş Programı hazırlanarak, Düzey 1 Pilot Uygulamalarının gerçekleştirileceği Trabzon-Erzurum ve Mardin illeri Valiliklerine gönderilmiştir. Düzey 2 Pilot Uygulamalarının yapılacağı 10 ilde ise temas noktası olarak İPKM’den sorumlu Vali Yardımcılarının iletişim bilgileri istenmiştir. 17 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da merkezi ve yerel düzeyde katılımcıların iştirakiyle Proje Bilgilendirme Günü organize edilecektir. 40 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

41 EK IPA PROJESİ TEKLİF, ONAY VE KABUL SÜREÇLERİ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

42 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Proje Tanımlama Belgesi (PIS) dokümanı doldurularak, proje başvurusu yapıldı (2009 Yılı). Proje teklifi 2010 yılı IPA Programlamasına alındı (2009 Yılı). Mantıksal Çerçeve Matrisi (Log-Frame) hazırlandı (2009 Yılı). Proje Fişi hazırlık süreci başlatıldı (2010 Yılı). Proje fişi kabul edilerek, 2011 yılı IPA I. Paketine alındı (2010 Yılı). Pakete alınan Proje Fişinin olgunlaştırılması için bir dizi çalışma yürütüldü ve farklı proje fişi sürümlerinden nihai metne ulaşıldı (2011 Yılı). Nihai proje fişi Avrupa Komisyonu’nun bilgisine sunuldu (2011 Yılı). Projeye ilişkin Finansman Anlaşması imzalandı ( ). 42 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

43 WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 9. Finansman Anlaşmasının imzalanmasını ( ) müteakip olarak “Sözleşme ve İhale” süreci başladı (Sözleşme ve İhale süreci Finansman Anlaşmasının imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde sonuçlandırılacaktır). 10. Sözleşme ve İhale sürecinin bir parçası olarak TOR yazım aşaması tamamlandı ve AB Türkiye Delegasyonu ve Komisyon onayına sunuldu (Haziran 2013). 11. MFİB tarafından ihale duyurusuna çıkıldı (2013). 12. İhale için Değerlendirme Komitesi oluşturma çalışmaları yürütüldü ( ) 13. Short List Aşaması: Ön teklif sunan firmalar arasından 8 firma belirlenerek, ilk eleme süreci tamamlandı (2014). 14. Short List’e kalan firmalar nihai tekliflerini yaptı ve değerlendirme komitesi tarafından teklifler değerlendirilerek, kazanan firma belirlendi (2014) 15. MFİB kazanan firmayı, web sayfasında ilan etti (2014). 43 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

44 Dinlediğiniz için teşekkür ederiz…
STRENGTHENING OF LOCAL INVESTMENT PLANNING CAPACITY WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL ACTORS TR2011/ /001 Dinlediğiniz için teşekkür ederiz… STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı (312) – Yahya Can DURA İl Planlama Uzmanı CGAP – Uluslararası Kamu Denetçisi Uluslararası İktisat Bilim Uzmanı - Coşkun KARAKOÇ


"YEREL AKTÖRLERİN KATILIMIYLA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları