Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ "KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ "KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ KİTAP MODÜLÜNE GİRİŞİ

2 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ "KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ
07/01/2011 tarihli, 75 sayılı ve 2011/3 nolu Genelge'de (Ocak 2011 tarih ve sayılı Tebliğler Dergisi) eğitim ve öğretim yılı ders kitabı ihtiyaçlarının kitap seçim modülüne girişi resmi ve özel okulların kitap seçimi ile ilgili iş ve işlemlerin "Kitap Seçim Modülü" girişinde ayrıntılı olarak açıklanacağı belirtilmiştir.

3 24/01/2011 tarihinde açılmış olup,
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ "KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ Kitap Seçim Modülü 24/01/2011 tarihinde açılmış olup, 18/02/2011 tarihinde kapatılacaktır.

4 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ "KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ
Resmî ilköğretim ve resmî ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders kitapları, eğitim-öğretim yılında da Bakanlığımızca ücretsiz olarak verilecektir. Ücretsiz verilmek üzere satın alınacak ve baskısı yapılacak ders kitabı miktarı, "Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"nda okul/kurumlardan alınan verilere göre belirlenecektir. Bakanlığımızca ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarının il/ilçe ve okul bazında dağıtım planlarında bu veriler esas alınacaktır.

5 eğitim-öğretim yılında kitap ihtiyacının karşılanmasında eksiklik ve aksaklıkların yaşanmaması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir Takım kitaplarda Ders Kitabı sayısı ile Öğrenci Çalışma Kitabı sayısının eşit girilmesi gerektiği bütün yazışma ve açıklamalarda belirtilmesine rağmen bu eşitliğin sağlanmadığı gibi bunlardan birisinin unutulduğu belirlenmiş ve eksik veya fazlalıkların önemli ölçüde bu durumdan kaynaklandığı görülmüştür. Veri girişinde bu konuya gerekli hassasiyet gösterilecektir. Bu durum veri girişi sırasında denetlenecektir.

6 Öğrenci çantalarının hafifletilmesi amacıyla Ders Kitabı ile Öğrenci Çalışma Kitabının birleştirilerek birinci ve ikinci yarıyılda okutulmak üzere 2 kitap halinde basılması uygulamasına, eğitim-öğretim yılında 4 ve 5'inci sınıf ders kitapları da dahil edilmiştir. "Kitap Seçim Modülü"ne ihtiyaç girilirken Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. Kitap) ile Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabının (2. Kitap) da eşit sayıda olmasına dikkat edilecektir.

7 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde:
1, 2 ve 3'üncü sınıfların birleştirilmiş olarak öğrenim gördüğü okullarda Hayat Bilgisi 1, 4 ve 5'inci sınıfların birleştirilmiş olarak öğrenim gördüğü okullarda Fen ve Teknoloji 4 ile Sosyal Bilgiler 4, Ders, Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitapları kullanılacağı göz önünde tutulacak kitap ihtiyacı bu duruma göre sisteme girilecektir.

8 İlköğretimde tamamı Bakanlık yayını eğitim aracı olan Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri, Medya Okur Yazarlığı, Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Düşünme Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitapları, birden çok sınıf seviyesine hitap ettiğinden bu kitapların, öğretmenlerinde kullanılabilir 2008, veya 2010 baskıları bulunan okullar adı geçen öğretmen kılavuz kitaplarına yeniden ihtiyaç göstermeyecektir.

9 20/07/2010 tarihli ve 75 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen "İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesine göre ilköğretim okullarının 1, 2, 3, 4 ve 5’inci sınıflarında Bilişim Teknolojileri dersi kaldırıldığından sadece 6, 7 ve 8’inci sınıflar için sınıf seviyesine uygun basamak esas alınarak ihtiyaç gösterilecektir.

10 20/07/2010 tarihli ve 76 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri" kademeli olarak uygulamaya konulduğundan 12'inci sınıflarda okutulmakta olan Ortaöğretim Trafik ve İlk Yardım ders kitabına "Kitap Seçim Modülü"nde yer verilmemiştir. Bu ders kitabına eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç bildirilmeyecektir.

11 Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri müzik alanında okutulmakta olan Türk Müziği Koro Eğitimi ile Batı Müziği Koro Eğitimi 9-12'nci sınıflar düzeyinde hazırlanmış ve ders kitapları da bu doğrultuda yazılmıştır. Ancak 20/07/2010 tarihli ve 76 sayılı Kurul Kararı ile uygulamaya konulan "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri"nde söz konusu dersler 9'uncu sınıflardan kaldırılmış olup, ve 12’inci sınıflarda okutulmaktadır.

12 Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri müzik alanında okutulmakta olan Türk Müziği Koro Eğitimi ile Batı Müziği Koro Eğitimi kitapları; 9 ve 10'uncu sınıf kitaplarının 10’uncu sınıfta. 10 ve 11'inci sınıf kitaplarının 11’inci sınıfta. 11 ve 12'inci sınıf kitaplarının 12’inci sınıfta. birlikte okutulacağı göz önünde bulundurularak ihtiyaçlar buna göre belirlenecektir.

13 Her kitaba ait “Açıklamalar” bölümünde “Yeni program, Henüz kitap yok, Yazım çalışmaları devam ediyor” gibi ibareler bulunan kitaplar tamamlanıp Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edildiği veya uygun bulunduğu takdirde gönderilebilecektir. İhtiyaçların girilmesinde bu durum göz önüne alınacaktır.

14 Okul/kurumların kitap ihtiyaçlarını “Kitap Seçim Modülü”ne girerken özellikle okutacağı seçmeli dersleri iyi planlamaları ve kitap ihtiyaçlarını bu planlama doğrultusunda belirlemeleri gerekmektedir. Kitap ihtiyacı girildikten sonra seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı ve kitap ihtiyacı oluşmasına neden olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticilerince alınacaktır.

15 Bilindiği üzere genel liseler kademeli olarak Anadolu Liselerine dönüştürülmektedir. Genel liselerde okutulan yabancı dil ders kitapları ile Anadolu Liselerinde okutulan yabancı dil ders kitapları farklıdır. Bu nedenle, statüsü değişmesi planlanan genel liseler yabancı dil kitapları ihtiyacını statü değişikliğini dikkate alarak belirleyecektir.

16 Statü değişikliği ile genel liseden Anadolu Lisesine veya Sağlık Meslek Lisesinden Anadolu Sağlık Meslek lisesine dönüşen ortaöğretim okulları, Anadolu Lisesi programı uygulayan sınıflarında okutacakları yabancı dil ve ikinci yabancı dil kitaplarını bu pozisyonlarına uygun belirleyeceklerdir. Bu durumdaki okulların, kitapların hangi okul ve sınıflarda okutulacağına yönelik olarak ilgi Tebliğler Dergisinde ve "Kitap Seçim Modülü"nde yer verilen açıklamaları dikkatle okuması gerekmektedir.

17 Yapılan bütün açıklamalara rağmen eğitim ve öğretim yılında da ortaöğretimde Genel ve Meslekî Teknik Anadolu Liseleri ve Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde okutulacak İngilizce ders kitapları ile Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulamayan Genel ve Meslekî Teknik Liselerde okutulacak İngilizce ders kitaplarına ihtiyaç bildirmede sıkıntılar yaşanmıştır.

18 Aynı şekilde Genel ve Meslekî Teknik Anadolu Liselerinde hazırlık sınıfı bulunan ve hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler için yabancı dil ders kitapları ile İkinci Yabancı Dil ders kitaplarına ihtiyaç bildiriminde de karışıklık ve sıkıntılar yaşanmıştır. Bu sıkıntılara meydan verilmemesi için her kitap için "Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"na konulan özel kitapların özel "Açıklamaları" mutlaka okunacak ve kitap ihtiyacı bu bilgilendirmeler çerçevesinde girilecektir.

19 Erkek Teknik, Ticaret ve Turizm, Kız Teknik ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüklerine bağlı okul/kurumlarda "Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" MEGEP kapsamında modüler program uygulandığından bu okullarda sadece genel bilgi ders kitabı ihtiyacı bildirilecektir. Sağlık Meslek Liselerinde ise modüler program kademeli olarak uygulandığından genel bilgi ders kitabı ihtiyacı ile birlikle bazı meslek dersi kitaplarına da ihtiyaç bildirilecektir.

20 20/07/2010 tarihli ve 76 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri"ne göre Anadolu liselerinde İkinci Yabancı Dil dersi 9'uncu sınıflardan başlatılmış ve Fen Liselerinin 9'uncu sınıflarına da İkinci Yabancı Dil dersi konulmuştur.

21 Bu değişikliğe göre Hazırlık sınıfı bulunmayan Anadolu liseleri ile Fen liselerinin;
9’uncu sınıflarında: İkinci Yabancı Dil Almanca dersinde İkinci Yabancı Dil Almanca 10 Deutsch İst Spitze A1.1, İkinci Yabancı Dil Fransızca dersinde İkinci Yabancı Dil Fransızca 10 SALUT, İkinci Yabancı Dil İngilizce dersinde İkinci Yabancı Dil İngilizce 10 SAİL.

22 10 ve 11’inci sınıflarında:
İkinci Yabancı Dil Almanca dersinde İkinci Yabancı Dil Almanca 11 Deutsch İst Spitze A1.2, İkinci Yabancı Dil Fransızca dersinde İkinci Yabancı Dil Fransızca 11 SALUT, İkinci Yabancı Dil İngilizce dersinde İkinci Yabancı Dil İngilizce 11 SAİL.

23 12’inci sınıflarında: İkinci Yabancı Dil Almanca dersinde İkinci Yabancı Dil Almanca Hier Sind Wir! A1+, İkinci Yabancı Dil Fransızca dersinde İkinci Yabancı Dil Fransızca 12 SALUT, İkinci Yabancı Dil İngilizce dersinde İkinci Yabancı Dil İngilizce 12 SAİL. Kitapları okutulacaktır.

24 "Kitap ihtiyacının MEBBİS ortamına girilmesi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin dokümanlar. "Kitap Seçim Modülü"nün "Okutulan Kitap Güncelleme/Ekleme” ekranındaki "Kitap Seçim Modülü Kılavuzu" linkindeki dosyada bulunmaktadır. Bu link tıklanarak dosyada bulunan "Kullanım Kılavuzu" ve "Genelge" okunacak ve veri girişi bu dokümanlarda da yer alan aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır:

25 ilköğretimde “SINIFLAR” ve “DİĞER”
"Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"na veri girişi aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. "Kitap Seçim Modülü" açılınca "sol menü" de yer alan Kitap İhtiyacı Belirleme düğmesine tıklanarak "Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı" gelecektir. "Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"nda eğitim- öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının isimleri ilköğretimde “SINIFLAR” ve “DİĞER” ortaöğretimde ise “ALFABETİK GRUPLAR” halinde listelenmiştir.

26 "Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"nda kayıt eklemek için "yeni" düğmesi seçilecektir. Gelen ekranda kitabın ilköğretim okullarının sınıfına göre İÖ1, İÖ2, İÖ3, İÖ4, İÖ5, İÖ6, İÖ7, İÖ8'inci sınıf veya "DİĞER", ortaöğretim okullarının kitabın ismine göre A-D, E-H, İ-L, M-S, T-Z alfabetik grupları seçeneklerinden biri seçilecektir.

27 Genel ve Mesleki Teknik Anadolu Liseleri Yabancı Dil ve İkinci Yabancı Dil ders kitapları E-H ve İ-L alfabetik grubunda yer almaktadır. Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulamayan Genel ve Mesleki Teknik Liselerin 9 ve 10’uncu sınıflarında okutulan İNGİLİZCE ders kitaplarına ise karışıklığa meydan vermemek için M-S alfabetik grubunda Ortaöğretim İngilizce 9 ve Ortaöğretim İngilizce 10 isimleri ile yer almaktadır.

28 Okutulacak ders kitabının adı, gelen listeden seçilecek ve kitaba ilişkin özel "Açıklamalar" dikkatle okunarak ihtiyaç duyulan kitap sayısı ilgili kutucuğa girilecektir. Kitap ihtiyacı; öğrenci ve dersi okutan öğretmen sayısı toplamı dikkate alınarak girilecektir. Takım kitaplarda ise; Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabı, veya Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. Kitap) ile Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2. Kitap) eşit sayıda ve öğrenci ile dersi okutan öğretmen sayısı toplamına, Öğretmen Kılavuz Kitabı dersi okutan öğretmen sayısına eşit olacaktır.

29 Kitap sayısı ilgili kutucuğa girildikten sonra mutlaka "üst menü" de yer alan "kaydet” düğmesine tıklanacaktır. Belirtilen işlemler, okulun ihtiyaç duyduğu her bir ders kitabı için ayrı ayrı uygulanacaktır .

30 İlköğretimde DİĞER bölümünde;
Bilişim Teknolojileri 6, 7 ve 8'inci Basamak Öğrenci Çalışma Kitapları ile 6-8'inci Basamak Öğretmen Kılavuz Kitapları, Müzik 4-5 ve 6-8 Öğretmen Kılavuz Kitapları, Beden Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 1-8, Düşünce Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı, Görsel Sanatlar Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Medya Okur-Yazarlığı Öğretmen Kılavuz Kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplar için "DİĞER" bölümü tıklanacaktır.

31 İlköğretim ve 8'inci basamak Bilişim Teknolojileri Öğrenci Çalışma Kitapları için 6-8 Öğretmen Kılavuz Kitabı ihtiyaç olarak girilecektir. İlköğretim 1. 2 ve 3'üncü sınıflar Müzik Öğrenci Çalışma Kitapları için 1, 2, 3'üncü sınıflar Öğretmen Kılavuz Kitapları, 4,5’inci sınıflar Müzik Öğrenci Çalışma Kitapları için 4- 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı, ve 6, 7, 8'inci Sınıflar Müzik Öğrenci Çalışma Kitapları için 6- 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı ihtiyaç olarak girilecektir.

32 Girilmiş olan herhangi bir kayıt ile ilgili düzelte yapmak veya kayıt silmek için sayfanın altında oluşan listedeki kitap kodunun başında yer alan "açık klasör" şeklindeki resim tıklanarak ve tekrar bu kitaba ait ekrana dönülerek istenilen işlem yapılabilecektir.

33 Girilen her kitap için “kaydet” düğmesine basılacaktır
Girilen her kitap için “kaydet” düğmesine basılacaktır. Böylece kitapların tamamının kaydedildiğinden emin olunacaktır.

34 Kitap sayıları girildikçe okul için belirlenen kitaplar ve miktarları aynı sayfanın altında liste halinde yer alacaktır Oluşan liste incelenecek, ihtiyaç duyulan kitapların tamamının girilip girilmediği kontrol edilecektir.

35 Kitap ihtiyacının giriş işlemi tamamlanıp verilerin dökümü alındıktan sonra ekranın "sağ üst" köşesinde yer alan "çıkış düğmesi" tıklanarak "Kitap İhtiyacı Belirleme Modülü"nden çıkılacaktır.

36 İhtiyaç duyulan bütün kitapların giriş işlemi tamamlanıp kaydedildikten sonra "üst menü" de yer alan "yazıcı resmine“ tıklanarak girilmiş olan verilerin dökümü alınacak ve alınan liste okul/kurum müdürlüklerince kontrol edilerek onaylanacaktır. Onaylı listenin bir sureti dosyalanacak, bir sureti de ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Kitapların okullara dağıtımında bu listelerde yer alan sayılar esas alınacaktır.

37 İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, İnternet bağlantısı olan okullardan ve/veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden girilecektir. eğitim ve öğretim yılında ilk defa açılması açılması planlanan ilköğretim ve ortaöğretim okullarının kitap ihtiyaçları, okulun bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından, en yakın okuldan girilecek ve kitaplar teslim alındığında yeni açılan okula verilmesi sağlanacaktır.

38 Kitap Seçimi yapan veya yapmayan kurumlar ile tercih edilen kitap sayıları, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından sistemin kapatılma tarihinden önce kontrol edilecektir. Bu işlem için "Kitap Seçim Modülü"nün açılış ekranı olan "Kurum Bilgileri" sayfasındaki "Raporlar" seçeneği tıklanarak kitap seçimi yapmayan veya eksik yapan kurumların listeleri alınacak; seçim yapmaları ve eksiklerini tamamlamaları için gerekli uyarılar zamanında yapılacaktır.

39 "Kitap Seçim Modülü" veri girişine kapatıldıktan sonra kitap isminin eklenmesi söz konusu olmayacağından Modülde sınıflara ve alfabetik gruplara göre hazırlanan kitap isim listesinin tamamının taranması ve ihtiyaç bildirilmeyen kitap kalmaması sağlanacaktır eğitim-öğretim yılı için bildirilecek ders kitaplarının tamamının listesi Yayımlar Dairesi Başkanlığının adresinde yer almaktadır. "Kitap Seçim Modülü" veri giriş işlemlerine 18 Şubat 2011 Cuma günü mesai saati sonunda kapatılacaktır.

40 Sisteme girilen verilerin doğruluğundan ve ileride doğacak kitap ihtiyacı veya fazlalığından veri girişlerini yapan okul/kurum müdürlükleri sorumlu olacaktır eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde "Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"na girilecek; okul müdürlüklerince il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne ya da doğrudan Bakanlığımıza kesinlikle yazılı veya şifahi olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecek bildirilen kitap ihtiyaçları değerlendirmeye alınmayacak ve kitap ihtiyaçları karşılanmayacaktır.

41 "Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"na bilgi girişi sürecinde karşılaşılan sorunlar Yayımlar Dairesi Başkanlığının ve numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir. Ancak, "Kitap Seçim Modülü"nde yer almayan kitap isimleri ile MEGEP kapsamında okutulacak modüllerle ilgili bilgi talebinde bulunulmayacaktır eğitim-öğretim yılında resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ders kitabı sayısının doğru ve sağlıklı bir şekilde tespit edilerek sisteme girilmesi için gerekli her türlü önlem okul/kurum müdürleri tarafından alınacaktır.

42


"EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ "KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları