Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLER"— Sunum transkripti:

1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLER

2 Bilgisayar Ağları: Birden çok bilgisayarın birbirlerine bağlanarak
oluşturdukları yapıya Bilgisayar ağı denir. Bilgisayar ağları, kullanım amaçlarına göre, eğitim, güvenlik,bilgi sağlama, ticari ve özel amaçlı olabilirler. Günümüzde bu amaçlar doğrultusunda etkinlik gösteren bir çok bilgisayar ağı bulunmaktadır.

3 KAPSAMA ALANLARINA GÖRE BİLGİSAYAR AĞLARI;
Yerel Ağlar ( LAN ) ve Geniş alan ağları ( WAN ) olmak üzere iki türdedir.

4 YEREL AĞLAR, doğrusal, halka ve yıldız biçiminde yapılanmaktadırlar.
Bilgisayar ağlarının eğitimde geniş uygulama alanları vardır...

5 “Ağların Ağı” olarak tanımlanan “İnternet”,
Tüm dünyada bu ağa bağlı bulunan kullanıcılar arasında hemen her konuda iletişim sağlanmaktadır. Büyük bir bilgi deposu işlevi gören İnternet Eğitimde, öğrencilere, öğretmenlere ve araştırmacılara önemli imkanlar sunmaktadır.

6 İnternet zamanı etkili kullanmaya ve Bireysel öğrenmeye elverişliliği gibi önemli üstünlüklere sahiptir... İNTERNET KULLANIMI BÜTÜN DÜNYADA HIZLA YAYGINLAŞMAKTADIR.

7 İnternet üzerinden verilen önemli hizmetlerden birisi de ;
“ ELEKTRONİK POSTA” dır. Elektronik posta ile yapılan yazışmalar bir bilgisayar ağı üzerinden yapıldığı için bunların maliyeti oldukça düşüktür. Elektronik posta, eğitim uygulamalarında da giderek kullanılmaktadır.

8 Öğretmenler; öğretmenlerle, öğrencilerle,bilim adamları ve araştırmacılarla haberleştikleri gibi aynı işi öğrenciler de yapabilmektedirler. Elektronik postadan uzaktan eğitimde de yararlanılmaktadır. Bilgisayar ağları ile ulusal ve uluslar arası iletişime farklı bir boyut ve anlam kazandırılmıştır.

9 Bireysel iletişimin ötesinde,
Yerden ve zamandan bağımsız olarak farklı ulus, kültür ve dindeki ilgi grupları arasında etkili bir bilgi paylaşımını mümkün kılmaktadır. İnternet mal ve hizmet sektöründe insan hayatına getirdiği önemli kolaylıklarla kendinden söz ettirmektedir.

10 “ Bilgi Dağıtıcı Sistemler” “ Telekonferans Sistemleri”
BİLGİ DAĞITICI SİSTEMLER : AUDİOTEXT – TELETEXT VİDEOTEX VE TELEKONFERANS SYS. – VİDEO KONFERANS “ Bilgi Dağıtıcı Sistemler” “ Telekonferans Sistemleri” Bilgi dağıtıcı sistemler, ses, metin, grafik gibi çeşitli biçimlerdeki bilgilerin bilgisayara depolanarak tek bir merkezden aynı anda çok sayıdaki kullanıcıya farklı elektronik yollarla aktarımını mümkün kılmaktadır. Audiotext, teletext ve videotex bilgi dağıtıcı sistemlerdir.

11 AUDİOTEXT: Kullanıcı kişinin ulaşmak istediği bilgilerin daha önceden ses kaydı biçiminde depolanmış olduğu bir bilgisayarla telefon aracılığıyla mesaj alış – verişi yapabilmesini sağlayan bir sistemdir.

12 TELETEXT; Kullanıcı kişinin TV yayın kurumlarının kablolu yayın ya da uydu yayını yoluyla yayınladıkları metin ya da hareketsiz grafik biçimindeki bilgiler içinden kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda seçtiklerini uygun donanımlı TV ekranına çağırabilmesini sağlayan sistemdir.

13 VİDEOTEX ; Kullanıcı kişinin önceden bilgisayara depolanmış metin, hareketsiz ve grafik biçiminde olabilen bilgilere telefon hattı, kablo ya da uydu üzerinden modem ve klavye bağlantılı bir televizyon ekranı, kişisel bilgisayar ya da özel olarak üretilmiş bir terminalden herhangi birisi aracılığı ile ulaşılabilmesini sağlayan sistemlerin genel adıdır...

14 AUDİO TELEKONFERANS, Coğrafi olarak birbirinden uzak yerlerde bulunan iki ya da daha çok kişi ya da grubun telefonla kurulan bağlantılar aracılığıyla karşılıklı iki yönlü ses iletimini sağlayan sistemlerdir...

15 Audio-Grafik Telekonferans;
Audio – telekonferans sistemine ses iletiminin yanı sıra görüntülerin iletimini de sağlayan bir donanımın eklenmesiyle elde edilen sistemdir. Telefon hattı üzerinden gelen sinyallerin yanı sıra hareketsiz resim ve grafiklerin iletilmesinde fax,yavaş taramalı video, grafik tableti ya da bilgisayar ile projeksiyon biriminin birleşiminden oluşan sistemlerden yararlanılabilmektedir

16 VİDEO KONFERANS; Birbirinden uzak iki kişi ya da grup arasında karşılıklı ses iletiminin yanı sıra hareketli görüntü iletimine de imkan sağlayan sistemlerdir. Bu sistemlerde iki yönlü ses iletimine ek olarak tek yönlü ya da iki yönlü hareketli görüntü iletimi yapılabilmektedir.Bu uygulamada ses iletimi telefon bağlantısı ile de gerçekleştirilebilir.

17 TELEKONFERANS SYS. Coğrafi olarak birbirinden çok uzakta bulunan kişi ya da gruplar arasında çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla iletişim kurulmasını sağlamaktadır. Bu sistemler bir çok ülkede örgün ve uzaktan eğitim uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.Telekonferansın üç temel türü vardır.1-audio telekonferans,2-audio grafik telekonferans,3-video telekonferans.

18 ÖĞRETİM ORTAMLARI Öğretim Ortamı:
Öğretimin gerçekleştirilmesinde yararlanılan ders kitabı, T.V programı, deney, bilgisayar öğretim yazılımı, seminer gibi araç, gereç ve etkinliklerin her biri...

19 BASILI GEREÇLER: Yazılı öğretim metinleri,
Özel olarak yazılmış Ders Kitapları. Özel okuma kitapları, Kendi kendine değerlendirmeye yönelik problemlerle alıştırma soruları, Yönergeler, resimler,fotoğraflar,levha ve haritalar, dergiler, gazeteler, süreli yayınlar,okuma kılavuzları, kaynakçalar...

20 Görsel İşitsel Ortamlar:
Filmler,film şeritleri,slaytlar, video veya ses bantları, resimler, şekiller, televizyon ve radyo yayınları.. Basılı gereçleri destekleyici ses bantları.


"ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları