Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğrenme Ortamları 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğrenme Ortamları 1."— Sunum transkripti:

1 1 Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğrenme Ortamları 1

2 İçerik 2  YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM ORTAMLARI  İşitsel Teknolojiler Radyo Teyp-ses kaseti Telefon Telekonferans  Görsel-İşitsel Teknolojiler Televizyon Video ve Masaüstü video Etkileşimli Video Teyp ve Video Disk Uydu ve Uydu Televizyonu Video Konferans  YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM ORTAMLARININ UZAKTAN EĞİTİMDEKİ UYGULAMALARI Televizyon Eğitim Programları Türleri 2

3 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci 3 Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğrenme Ortamları

4 4 İşitsel Teknolojiler Dört tanedir; radyo, teyp, telefon ve telekonferans 4

5 İşitsel Teknolojiler Radyo Teyp  Radyo nedir? Radyo; sadece kulağa hitap eden, geniş kitlelere ulaşma imkanı sağlayan tek yönlü iletişim aracıdır.  Teyp nedir? Teyp; kasetlerdeki seslerin alınması ve tekrar çalınmasında kullanılan ses kaydedici araçlara denir. 5 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

6 İşitsel Teknolojiler Telefon Telekonferans  Telefon nedir? Telefon; birbirinden uzakta bulunan iki kişinin ses yoluyla iletişim kurmak istediklerinde kullandıkları teknolojiye denilir.  Telekonferans nedir? Telekonferans; farklı yerlerde bulunan üçten fazla tek kişinin veya grupların arasında iletişim ağı kullanarak gerçekleşen ses veya elektronik olarak eş zamanlı iletişimi sağlama amacı taşıyan uzaktan konferans verme sistemidir. 6 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

7 Fayda ve Sınırlılıklar Radyo İşitsel teknolojilerinin fayda ve sınırlılıkları: Radyo: Yararları Ucuz ve basittir. Maliyeti düşüktür. Geniş insan kitlelerine aynı anda ulaşabiliriz. Aynı programı yayın zamanı dinlemeyenler için birden fazla yayınlayabiliriz. Böylece tekrar etme olanağı sağlanır. Kaset yardımıyla kayıt edebiliriz. 7 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

8 Fayda ve Sınırlılıklar Radyo Sınırlılıklar Yalnızca kulağı etkilediği için hazırlanması zordur. Yalnız kullanıldığında tekrar etme olanağı vermez. Öğrenci denetimi sağlayan bir ortam mevcut değildir. Radyo yayın saati ile okul saati paralel olmayabilir. Hedef kitledeki her alıcı grubuna uygun program hazırlamak zaman alıcı, masraflıdır. Özel bir çaba gerektirir. 8 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

9 Fayda ve Sınırlılıklar Teyp,Ses Kaseti Teyp, Ses Kaseti: Yararları Geriye dönüş olanağı sayesinde içindekiler silindikten sonra yeniden doldurulabilir. Eş zamansız olduğundan öğrenciler istedikleri zaman ulaşabilir. 9 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

10 Fayda ve Sınırlılıklar Teyp,Ses Kaseti Sınırlılıkları Tek yönlü bir iletişim aracı olduğundan etkileşim sağlanamaz. Etkileşim olmadığı için öğrenciyi uzun süre dinleme halinde tutmak zordur. 10 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

11 Fayda ve Sınırlılıklar Telefon Telefon: Yararları Öğretmen ve öğrenci arasında ileri düzeyde bireysel etkileşim sağlar. Böylece birincil kaynaktan öğrenilir. Öğrenciye destek sağlamak için kullanılır. 11 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

12 Fayda ve Sınırlılıklar Telefon Sınırlılıkları İşitsel olduğu için tek yönlüdür. Teknik sorunlar yaşanabilir. Öğretmenin sınıfı kontrol etmesi, yönetmesi güçtür. 12 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

13 Fayda ve Sınırlılıklar Telekonferans Yararları Her türlü ses, fotoğraf, bilgi, resim vb. unsurlarının paylaşılması mümkündür. Çok sayıda kaynağı birden fazla insana aynı zamanda ulaştırabilir. Çift yönlü olduğu için etkileşimlidir. 13 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

14 Fayda ve Sınırlılıklar Telekonferans Sınırlılıkları Görsel bir takım veriler atılırken ses iletiminin aksamasına neden olabilir. Coğrafi sınırlılıkların ortadan kalkması bir avantaj olarak görülse de kültürel farklılık, bölgeler arasındaki saat farkı gibi birçok etken ortaya çıkmaktadır. 14 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

15 İşitsel Teknolojiler İşitsel Ortamları İletişim Yönlerine Göre Sınıflama Ve Bu Yönlerin Fayda Ve Sınırlılıkları: Ortamlarda çift veya tek olarak iki tane yön kullanılır. İşitsel ortamları bu şekilde sınıflarsak tek yönlü ortamlar, radyo, teyp, telefon; çift yönlü ortam tele konferanstır. Tek yönlü iletişim, kaynağın alıcıya bilgi aktarımı şeklinde olup, alıcıdan herhangi bir dönüt alınmadığı iletişim çeşididir 15 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

16 İşitsel Teknolojiler İşitsel Ortamları İletişim Yönlerine Göre Sınıflama Ve Bu Yönlerin Fayda Ve Sınırlılıkları: Çift yönlü iletişim, kaynağın alıcı ile etkileşimde bulunduğu karşılıklı dönütlerin verildiği iletişim yönü çeşididir. Tanımlara baktığımızda öğretim ve öğrenme süreçlerinde etkililiği sağlama amacı güttüğümüzden çift yönlü iletişimi tercih etmeliyiz. Böyle öğrencinin aktif katılımı sağlanır ve ders verimli geçer. Tek yönlü iletişimin tercih edilme nedeni ise sınıf yönetiminin kolay olması olabilir. . 16 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

17 İşitsel Teknolojiler Televizyon Eğitim Programı Sınıflamadaki Kıstaslar: Sınıflamada ek olarak, eğitim türünü örgün ve yaygın eğitim olarak ayırmakla beraber, izleyici kümelerin özelliklerini de farklı cinsiyet, yaş, meslek ve eğitim düzeyi diye kıstasları belirledikten sonra ayrımları göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. 17 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

18 18 Görsel-İşitsel Teknolojiler

19 Televizyon Video  Televizyon nedir? Televizyon; Görüntünün ve görüntüyle alakalı seslerin aynı anda elektromanyetik dalgalar halinde yayılması prensibine dayanan görsel-işitsel bir ortam ve teknolojidir.  Video nedir? Video; hareketli nesnelerin televizyon türü ekranlardan gösterimi mantığında çalışan teknolojiye denir. 19 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

20 Görsel-İşitsel Teknolojiler Etkileşimli Video Uydu ve Uydu televizyonu Video Konferans  Etkileşimli video nedir? Etkileşimli Video; Etkileşimli video,insan ve bilgisayar arasındaki etkileşimin video görüntüleri ya da video yayını ile yapılması işidir.  Uydu ve Uydu Televizyonu nedir? Uydu; hareketli nesnelerin televizyon türü ekranlardan gösterimi mantığında çalışan teknolojiye denir.  Video konferans nedir? Video konferans; Çift yönlü ses iletimine ek olarak, tek yönlü hareketli görüntü iletimi gerçekleştirebilen aygıttır. 20 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

21 Fayda ve Sınırlılıklar Televizyon Görsel-İşitsel Teknolojilerin Fayda ve Sınırlılıkları Televizyon: Yararları Televizyon büyük kitlelerin öğretiminde verimli, etkili ve ekonomik bir eğitim ortamına sahiptir. Hem göze hem kulağa hitap ettiği için radyo dan daha etkilidir. 21 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

22 Fayda ve Sınırlılıklar Televizyon Sınırlılıkları Tek yönlü ve dönüt almak olanaksız olduğundan sınırlıdır. Ders üretimi için uzman ekibin gerekmesi. Bilgilerin güncellenmesi ve her yer de izlemesi zor. 22 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

23 Fayda ve Sınırlılıklar Video Video: Yararları Derste gösterilmesi güç cisim, olay ve ortamları sınıfa getirir ve bunların gerçeğe yakın bir şekilde sunulmasın etkililiğini arttırır. Hem bir bilgi depolandığı bir yer hem de kalıcı bir gösteri aracıdır. 23 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

24 Fayda ve Sınırlılıklar Video Sınırlılıkları Tek yönlü iletişim aracıdır. Video üretimi ekip çalışması gerektiren zor bir süreçtir. 24 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

25 Fayda ve Sınırlılıklar Etkileşimli Video Etkileşimli video: Yaraları Video,görüntü ve ses nettir. Görüntünün ve sesin sıralanarak sunulabilmesidir. 25 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

26 Fayda ve Sınırlılıklar Etkileşimli Video Sınırlılıkları Maliyeti yüksek olduğundan dolayı da sınırlıdır. Video diskin yeniden kullanmak üzere silinememesi. 26 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

27 Fayda ve Sınırlılıklar Uydu ve Uydu Televizyonu Yaraları Ekonomiktir. Televizyon yayınlarının değişik bir yolla yayınlanma olanaklarını sunarlar. 27 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

28 Fayda ve Sınırlılıklar Uydu ve Uydu Televizyonu Sınırlılıkları Bilgi yenilendiğinde güncelleme istediği için zor ve maliyetlidir. Dikkatli bir şekilde oluşturulmasını, incelenmesini gerektirir. 28 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

29 Fayda ve Sınırlılıklar Video Konferans Yaraları Çift yönlü olduğu için etkileşim vardır. Fiziki şartları zorlamadığından bu yöntem sayesinde büyük bir sınıf oluşturulmuş olunur. 29 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

30 Fayda ve Sınırlılıklar Video Konferans Sınırlılıkları Çift yönlü iletişim gerçekleştiği için pahalıdır. Teknik sorun çıkma olasılığı yüksektir. 30 A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci

31 UŞUN, S.(2010). UZAKTAN EĞITIM. ANKARA. NOBEL İŞMAN, A.(2011). UZAKTAN EĞITIM. ANKARA. PEGEM AKADEMI HTTP://OKUL.SELYAM.NET/DOCS/INDEX-30610.HTML?PAGE=4 W3.GAZI.EDU.TR/OZERBAS/DERSLER/MATERYAL/UZAKTANEGITIM2.PPT‎ A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci 31 Kaynaklar


"1 Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile Öğrenme Ortamları 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları