Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIMI

2 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NEDİR?
Bilişim teknolojisi, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir.

3 1-TELEVİZYON 1968 yılında TRT siyah beyaz olarak deneme yayına başladı. Başta tek kanalken sonradan TRT1, TRT2... gibi çeşitli TRT kanalları oluşturuldu. Renkli televizyona geçiş 1980'lerde kısmen gerçekleşti. 1990'lı yılların başında özel televizyon kanalları yayına başladı.

4 Televizyon bilgi verme, malları tanıtma, eğlendirme gibi işlevleri nedeniyle önemli bir kitle iletişim aracıdır. Günümüzde hemen hemen her evde bulunmaktadır.Bu nedenle televizyon günümüz çocukları üzerinde aile ve okul kadar önemli bir etkiye sahiptir.

5 Yapılan araştırmalarda Amerika'da çocukların günde ortalama olarak 2
Yapılan araştırmalarda Amerika'da çocukların günde ortalama olarak saat gibi bir zamanı televizyon izleyerek harcadıkları saptanmıştır (Hurlock 1978; Dworetzky 1981).

6 türkiye’de istatistikler…

7

8 Etkileri Saldırgan Davranışlar ve Televizyonun
*Televizyonun çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaların büyük bir çoğunluğu televizyonun çocukların saldırgan davranışlar geliştirmesindeki potansiyel etkisi üzerinde yoğunlaşmıştır. *Yapılan çalışmalar arasında tam bir tutarlılık olmamakla birlikte,televizyonda gösterilen şiddet içerikli yayınlar ile çocukların saldırgan davranışları arasında bir İlişkinin olduğu görülmektedir

9 Serbest Zamanlar ve Oyun Üzerine Televizyonun Etkileri
Çocuklar görüldüğü gibi okuldan ve oyundan arta kalan zamanlarının büyük bir bölümünü televizyon karşısında geçirmektedirler. Çocuklar için bu denli büyük bir öneme sahip olan televizyon dolayısıyla çocuğun hem oyun zamanım hem de diğer serbest zaman etkinliklerine ayıracağı zamanı etkilemektedir

10 Televizyonun Dil ve Zihinsel Gelişim Üzerine Etkileri
Çocuklar özellikle onlar için özel olarak hazırlanan çocuk programlarında bazı zihinsel uyarılar almaktadırlar. Bu programlar, çocuklara olumlu değerleri öğretecek şekilde hazırlandığında ve okulöncesi çocuklar için açıklayıcı nitelikte, olduğunda daha etkili olabilmektedir.

11 Televizyonun Sosyal ve Cinsiyet Rolleri Üzerine Etkileri
Televizyon, çocuklar için diğer insanlar, ırklar, etnik gruplar, sosyal sınıflar, farklı ülkeler ve kendi kültürleri hakkında bilgi kaynağıdır. Çocuklar televizyondan topluma ve diğer gruplara oranla meslek gruplarını daha fazla öğrenebilmektedirler.

12 Televizyonun Değer ve İnançlar Üzerine Etkileri
Televizyonda suç, İşkence ve zalimlik ile ilgili sahnelerin sürekli olarak gösterilmesi zamanla çocukların duyarlılıklarını yok etmekte ve çocukların kabul edilemeyecek bu davranışları geliştirmesine sebep olabilmektedir.

13 Televizyon izlemenin Yararları a
Televizyon izlemenin Yararları a. Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratıp aile mutluluğunu gerçekleştirir. b. Çocuğun kültürünü geliştirir. c. Çocuğu düşünmeye teşvik eder. d. Çocukların ilgi ve hayat alanlarım genişletir. e. Çocukların estetik zevklerini geliştirir

14 Televizyon İzlemenin Zararları
a.Çocuğu yararlı etkinliklerden alıkoyabilir yaratıcılıktan uzaklaştırır. b. Çocukta tek tip değer yargıları geliştirilebilir. c. Duygusal yönden güven içinde olmayan çocuklarda endişe ve korkular geliştirebilir. d. İlkokul yıllarında kişiliklerinin biçimlendiği dönemde onlarda saldırganlık duyguları geliştirebilir. f. TV'de gördükleri her şeyi gerçek olarak algılayabilirler g) Çocuklar, gerçekle gerçek olmayanı ayırt etmekte güçlük çekerler.

15 TELEFON TELEFON

16

17 İlk cep telefonu hangi yaştan itibaren alinmali ?
İlk cep telefonu alındığında çocuklar yeterince sorumluluk bilincine sahip olmak ve masrafların farkında olmak zorundadır. Eğitimcilerin tavsiyesi şu: Dokuzuncu doğum gününden önce olmasın !! Daha küçük çocuklar için, örneğin okula gidiş- geliş yolu çok uzunsa bir “acil durum telefonu” anlamlı olabilir. Özel çocuk telefonlarıyla sadece önceden belirlenmiş telefon numaraları aranabilir. Böylece cep telefonunun fonksiyonları ve masrafları sınırlanmış olur.

18 Telefon etmek, SMS (kısa mesaj) yollamak, fotoğraf ve film çekmek ya da oyun oynamak olsun yani cep telefonunun imkanları büyük bir hızla gelişiyor. Anne babaların bu gelişmelerden haberdar olması bu yüzden çok önemlidir. Cep telefonu, çocuklar kullanırken anne ve babaların yanlarında olmasının en zor olduğu medyadır.

19 Kendimi nasil koruruM? Çocuğunuz için bir cep telefonu satın alırken onunla telefon konuşmalarının ve giderlerini konuşun Her yaştan çocuklar için kontörlü/ Tl’li hat anlamlıdır. Diğer bir imkan da gençlik tarifeli bir cep telefonu sözleşmesidir. Bunlar pahalı özel numaralara kapatılabilir. Çocuğunuzla, cep telefonu logoları, zil sesleri ısmarlamadan önce sizinle konuşmasını kararlaştırın.

20 Son olarak 5 tavsiye daha…
Açık seçik kurallar kararlaştırın ve cep telefonu kullanımında makul çerçevenin ne olduğuna birlikte karar verin. Çocuğunuza kontörlü/ Tl’li hattı olan cep telefonu alın ya da çocuğunuzun kullanabileceği sabi bir tutar kararlaştırın. Çocuğunuzla şiddet videoları hakkında konuşun. Ona bu tür videoların pek çoğunun insanların gerçekten yaralanmış olduğu gerçek şiddet görüntüleri gösterdiğini anlatın. Ayrıca bu tür videoların muhtemel ceza hukuku açısından olası sonuçlarını da açıklayın.

21 Çocuğunuza cep telefonu yasağı koyma tehdidinde bulunmayın
Çocuğunuza cep telefonu yasağı koyma tehdidinde bulunmayın. Böyle bir yasak tehdidi sadece, çocuğunuzun hoş olmayan konuları/ soruları gizlemesine neden olacaktır. Bazı üreticiler, dizaynlarıyla da çocuklara cazip gelen özel çocuk cep telefonları sunmakta. Bunlar genellikle küçüktür, renklidir ve kullanımları görece kolaydır. Ayrıca bu cep telefonunun fonksiyonları genellikle sınırlıdır ve böylece daha az tehlike barındırırlar.

22 PİŞMAN OLMAMAK İÇİN...! İ NTERN ETİ N AS I L KU LLAN M A L I YI Z ?

23 nedir İNTERNET? İnternet,
Bilgisayarınızın, dünya üzerindeki birbiriyle bağlantılı milyonlarca bilgisayardan herhangi birisiyle veri, ileti ve dosya alış verişi yapmanıza olanak sağlayan, bilgisayarlar sistemidir. Kısaca dünya üzerindeki bilgisayar ağı olarak tanımlanmaktadır. Bir taraftan, sıcak evinizden çıkmadan birçok işinizi yapan bir uşak, diğer yandan ise evinizin bir köşesinde canavarları barındıran tehlikeli bir silah” internet…

24 İnternetin, öğrencilerin eğitiminde büyük yararları olduğu gerçektir
İnternetin, öğrencilerin eğitiminde büyük yararları olduğu gerçektir. Özellikle ödev yaparken, yeni bir konunun araştırmasını yaparken büyük kolaylıklar getirmektedir Çağımızın en güçlü kitle iletişim kaynaklarından biri olan bilgisayarlar ve yaşamımıza birden bire giren internet, bugün bilgilenme, işlem yürütme, haberleşme, eğitim ve eğlence fonksiyonlarıyla hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur..

25 “Küçük bir çakı bıçağı ile çok güzel iş de yapabilirsiniz, bir insanı da öldürebilirsiniz.”
Günümüzde her binada elektrik, su ve telefon şebekesi ne kadar zorunlu ise Internet bağlantısı da artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Günün her saatinde her türlü bilgi alışverişi ve iletişimi sağlayan olağanüstü bir buluş. `

26 Birçok çocuk, ailesi ile birlikte olmak veya arkadaşları ile oyun oynamak yerine bilgisayarı ile uzun süre baş başa kalmayı tercih etmektedir. Bu arkadaşlarımız, bilgisayarı bir öğrenme ve araştırma aracı olmaktan çok saatlerce oyun oynama aracı olarak kullanmayı tercih etmektedir. Çocukların bilgisayar başında geçirdiği saatler artarken, hayatın diğer alanlarına ayırdıkları zaman azalıyor. Hatta bazen dış dünyayla ilişki kurmaktansa bilgisayar ekranına kilitlenmeyi tercih edebiliyorlar. Çocuğunuz, sorumluluklarını ihmal edip , tüm programını bilgisayara göre yapıyor , hiçbir şeyi bilgisayar kadar önemsemiyorsa, ortada bir sorun var demektir.

27 İNTERNET BAĞIMLILIĞI 90’lı yıllarda ortaya çıkan ve internete ulaşımın kısıtlandığı durumlarda yoğun kaygı ve endişe duyma gibi belirtilerle kendini gösteren bir bağımlılık türüdür.

28 İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bu bağımlılık türü özellikle yaş grubu için çok önemli bir risk unsurudur.

29 İNTERNET BAĞIMLISI BİREYLERDE GENEL GÖRÜNÜM
İNTERNET BAĞIMLILIĞI İNTERNET BAĞIMLISI BİREYLERDE GENEL GÖRÜNÜM Erkeklerde kızlara nazaran 2 ya da 3 kat daha fazla görülmektedir.

30 İNTERNET BAĞIMLILIĞI Uyku döngüsü bozulur, aşırı kahve ve kolalı içecekler tüketmeye başlayabilir. Fiziki aktivitenin giderek azalmasına bağlı obezite, sırt ağrısı ve vücut duruşu (postür) bozuklukları gelişebilir.

31 İNTERNET BAĞIMLILIĞI Aşırı internet kullanan bireyler incelendiğinde; Sosyal ilişki kurmakta zorlandıkları, Yabancılarla iletişime girmenin bu kişilerdeki anksiyete düzeylerini belirgin derecede artırdığı,

32 3.Depresyon düzeylerinin ve takıntılı davranış eğilimlerinin daha yüksek olduğu,
4.Aynı zamanda Anksiyete(Kaygı) bozukluğu olan kişilerin bir kaçınma aracı olarak internet aşırı kullanımına eğilim gösterdikleri, 5. 5. Akademik problemlerinin yoğun olduğu görülmektedir.

33 BAZI GAZETE HABERLERİ…

34 CHAT‘TE AŞK CİNAYETİ . Chat’te tanıştıkları aynı kıza aşık olan gençlerin, sanal ortamda başlayan kavgası kanlı bitti. Zeytinburnu Zühtü Kurtulmuş Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ahmet Akcan ile 16 yaşındaki lise öğrencisi T.K. chat yaparken aynı kıza aşık oldu. Genç kız da, çocuklara “Bu meseleyi aranızda halledin” diyerek, birbirlerinin ‘msn’ adreslerini verdi. Bunun üzerine, iki genç sanal ortamda tartışmaya başladı. Gençler Zeytinburnu’nda buluşmaya karar verdi. BİR ÖLÜ, BİR YARALI Vücuduna 7 kurşun isabet eden Ahmet Akcan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üç kurşun yiyen arkadaşı M.A.T yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaçıp Zeytinburnu’nda arkadaşının evine saklanan T.K.’yı polis, olaydan üç saat sonra yakaladı. Adliyeye çıkarılan T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

35 Gurbette İnternet cİnayetİ
İngiltere'de kebapçılık yapan ve kısır olduğu belirtilen Kemal Doğan (35) adlı gurbetçi Türk'ün, kendisini internette tanıştığı bir erkekle aldatan karısını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı..

36 Bir chat cinayeti de Aydın'ın Söke ilçesinde işlendi.
Internet'te tanıştığı 6 çocuk sahibi kişiyle Urfa'ya kaçan 17 yaşındaki kız, babası tarafından geri alındı. Genç kız, Söke'ye davet ettiği 41 yaşındaki arkadaşını kurşunlayarak öldürdü  Söke, 1 Kasım 2007

37 İnternet cafe sahipleri birbirleriyle chat yaparken, küfürleştiler
İnternet cafe sahipleri birbirleriyle chat yaparken, küfürleştiler... Sonra silahlar konuştu...TRABZON

38 Günlerdir bulamadıkları 16 yaşındaki kızları CHAT'TE TANIŞTIĞI evli bir adama kaçtı. 15 MART 2007 SAKARYA

39 Küçük yaşta kızları web kamerası önünde soyundurup çıplak görüntülerini çeken kişi, YAKALANDI…12 ARALIK 2006 ZONGULDAK

40 ORGAN MAFYASI İNTERNETE DADANDI
ORGAN MAFYASI İNTERNETE DADANDI. İnternette arkadaş oldukları yaşları arası birçok çocuğu arkadaş olma bahanesi ile kandırıp gizli yerlerde buluşan organ mafyası çocukların organlarını aldılar… 20 EYLÜL ALMANYA

41 NE YAPMALI ? Her şeyden önce çocuğunuzla iyi bir iletişim içinde olunuz. Çocuğunuzun arkadaşları, zevkleri, korkuları, sevdikleri ve sevmedikleri konular hakkında bilgi sahibi olunuz.  Çocuğunuza, her konuyu sizinle paylaşabileceği güvenini veriniz. Sizin yetersiz kaldığınız konularda uzmanlardan yardım alınız.

42 NEREYE KOYMALI? Çocuğunuzun Internet’e girdiği bilgisayarın çocuğun odasında olmamasına, evinizin ortak kullanım alanı içinde olmasına dikkat ediniz.

43 NE KADAR? Çocuğunuzun Internet’te kalma süresine ve bilgisayar kullanma süresine mutlaka kısıtlama getiriniz. Çocuğunuzun yaşına uygun olacak kullanma süresini belirleyiniz.  Unutmayınız ki, uzun süre bilgisayar veya Internet kullanımı çocuğunuzun sosyalleşmesine olumsuz etki yapabileceği gibi hareketsiz kalmasına, bazı fiziksel rahatsızlıklara neden olabilecektir. Çocuğunuzun oyuna, kitap okumaya, spor yapmaya ve sanata vakit ayırmasını sağlayınız.

44 ÖNCE SİZ … Her konuda olduğu gibi, bu konuda da ebeveyn olarak çocuklarınıza iyi birer örnek olunuz. Bilinçli ve güvenli Internet kullanım kurallarını öğreniniz ve uygulayınız.

45 Çocuğunuzun internetteki ilgilerini tanıyın
Tanımadığı kişileri reddetmesini söyleyin Dolandırıcılığın artık internette olduğunu olduğunu çocuklarınıza anlatın Çocuğunuzdan haberdar olun MSN kullanmasına kısıtlama getirin Kendine yapılmamasını istemediği bir şeyi başkasına yapmaması gerektiğini anlatın

46 NEREYE GİTTİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
Internet ve bilgisayar evinizde ya da çocuğunuzun okulunda yoksa ve çocuğunuz Internet’i başka bir yerde kullanmak zorunda ise bu yerin neresi olduğu hakkında bilgi sahibi olunuz. Sizin izniniz olmaksızın bu yerlere gitmemesi gerektiği konusunda çocuklarınızı uyarınız. Çocuklarınız için uygun olmayan (sigara içilen, filtreleme kullanmayan işletmelerde) ortamlarda bulunmamaları konusunda çocuklarınıza bilgi veriniz.

47 ÇOCUĞUNUZU KARAKOLDA BULABİLİRSİNİZ..! YASAK :12 YAŞ ALTI
Unutmayınız ki yanlarında velisi olmayan 12 yaşın altındaki çocukların Internet kafelere alınmaması gerekir. Yaşları tutmadığı halde çocukları kabul eden işletmeler aslında kanuna aykırı işlem yapıyor demektir. Lütfen onlar dikkat etmese bile bu kurala sizler dikkat ediniz ve gerekli ise çocuğunuzla birlikte bu yerlerde bulununuz.

48 ÖZETLE Çocukları ile iyi bir iletişim halinde olmaları ve çocukları ile Internet'te neler yaptıklarını konuşmaları, çocuğun Internet'e girdiği bilgisayarın çocuğun odasında değil, evin ortak kullanım alanlarından birinde olması, Internet kullanımı konusunda kurallar konması, çocuğun Internet ortamında kişisel bilgileri gizli tutması, aile güvenliği yazılımlarının kullanılması gibi pek çok bilgiyi içermektedir.  Internet'te karşılaşabilecekleri tehlikelerin öngörülüp uygun önlemlerin alınması ile çocuklar, istismar edilme riski taşımadan kendilerine yararlı olan teknolojiyi kullanabileceklerdir.

49 İNTERNET YASASI 22/5/2007 İTİBARİ İLE INTERNET YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
SUÇUN ÇEŞİDİNE GÖRE 6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILACAK. TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN, ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (MADDE 103, FIKRA 1), MÜSTEHCENLİK (MADDE 226), FUHUŞ (MADDE 227), İNTİHARA YÖNLENDİRME (MADDE 84), KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA (MADDE 228), UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA (MADDE 190), SUÇLARI". BU TÜR SİTELERE GİRENLER DE SUÇ TAKİP LİSTESİNE ALINACAK

50 ÇÖZÜM SİZDE!!! DAHA BİLİNÇLİ ve GÜVENLİ TELEFON, TELEVİZYON ve INTERNET KULLANICILARI YETİŞTİRMEK SİZİN ELİNİZDE… TEŞEKKÜRLER 

51

52


"BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları