Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU BİLGİ GÜVENLİĞİ BİRİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU BİLGİ GÜVENLİĞİ BİRİMİ"— Sunum transkripti:

1 BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU BİLGİ GÜVENLİĞİ BİRİMİ
SAVAŞ ÖPÖZ BİLGİ GÜVENLİĞİ BİRİMİ

2 İlgili Mevzuatlar 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 26687 sayılı “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu” 26716 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 26680 sayılı “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”

3 İnternet Dünyasının Aktörleri
Kurduğu kablolu/kablosuz sistemler, dial-up, ADSL, ethernet vb. teknolojilerle internete erişim olanağı sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. TTnet, Superonline İnternete açık hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan / işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Sağlık Bakanlığı, Facebook, Youtube Erişim Sağlayıcılar Yer Sağlayıcılar İnternetin Aktörleri Toplu Kullanım Sağlayıcılar İçerik Sağlayıcılar Kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Blogger, Yazar….. Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişilerdir. Sağlık Kurumları

4 T.C. Sağlık Bakanlığı Bir Yer Sağlayıcıdır

5 Yer Sağlayıcı Yükümlülüğü
YER SAĞLAYICI, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. YER SAĞLAYICI, Başkanlığın (TİB) talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.

6 Trafik Bilgisi *Yer sağlayıcı trafik bilgisi şöyle tanımlanmıştır.
Kaynak IP adresi, Hedef IP adresi, Bağlantı tarih-saat bilgisi, İstenen sayfa adresi, İşlem bilgisi (GET, POST komut detayları) ve Sonuç bilgisi *Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3üncü maddesi t bendi

7 Toplu Kullanım Sağlayıcı Yükümlülüğü
Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre Internet ortamı kullanım olanağı sağlayan özel ve tüzel kişileri ifade eder.* Tüm Kamu Kurumları kendi çalışanlarına Internet kullanımına imkan sağladıkları için toplu kullanım sağlayıcı olarak kabul edilmektedir. *(5651-Md.2/Tanımlar)

8 Toplu Kullanım Sağlayıcı Yükümlülüğü
Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün internet toplu kullanım sağlayıcılar; Konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi Kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür. (5651-Md.7-(2))

9 Konusu Suç Oluşturan İçerikler
a) 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan suçlar: 1) İntihara yönlendirme (madde 84), 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 5) Müstehcenlik (madde 226), 6) Fuhuş (madde 227), 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), b) 25/7/1951 Tarihli ve 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

10 Toplu Kullanım Sağlayıcı Yükümlülüğü
*İç IP Dağıtım Logları; şu bilgileri içerecek şekilde tutulmalıdır: Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgileri, Kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saati, IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri. *Internet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin 3üncü maddesine göre

11 Toplu Kullanım Sağlayıcı Yükümlülüğü
*Bu yükümlülükler yerine getirilmez ise; Adli olaylarda sorunlarla karşılaşacak ve Güvenlik birimlerinin istediği bilgiler sunulamayacaktır. Tüm kamu kurumları güvenilir bir yazılım seçerek konusu suç olan içeriğe erişim engelleyecek tedbirler almaları gerekmektedir.

12 İçerik Sağlayıcı Yükümlülüğü
İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.* Kamu kurum ve kuruluşları kendi Internet sitelerinde sağladıkları içerikten dolayı içerik sağlayıcı kabul edilmekte ve 5651 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesi uyarınca sağladıkları içerikten sorumlu olmaktadırlar. *(5651-Md.2/Tanımlar)

13 İçerik Sağlayıcı Yükümlülüğü
Sağlanan içerik nedeniyle hakları ihlal edilen kişi, yasal yollara başvurmak suretiyle, söz konusu içeriğin yayından kaldırılmasını talep edebilir. * *Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi (5651-Md.9-9A)

14 Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
TCK TÜRK CEZA KANUNU Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

15 Özel Hayatın Gizliliğini İhlal*
Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. *Özel hayatın gizliliğini ihlal. TCK md. 134

16 Kişisel Verilerin Kaydedilmesi *
Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. *Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, *Irki kökenlerine; *Hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, *Cinsel yaşamlarına, *Sağlık durumlarına veya *Sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. *Kişisel verilerin kaydedilmesi. TCK md. 135

17 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme *
Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. *Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme. TCK md. 136

18 Verileri Yok Etmeme * Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir. *Verileri yok etmeme. TCK md. 138

19 Nitelikli haller * Bu tanımlanan suçlar bir Kamu Görevlisi tarafından işlenirse verilecek ceza yarı oranında artırılır. *Nitelikli haller. TCK md. 137

20 BİLGİ GÜVENLİĞİ BİRİMİ
TEŞEKKÜR EDERİM SAVAŞ ÖPÖZ BİLGİ GÜVENLİĞİ BİRİMİ


"BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU BİLGİ GÜVENLİĞİ BİRİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları