Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKN İ KLER İ HAFTA VII.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKN İ KLER İ HAFTA VII."— Sunum transkripti:

1 HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKN İ KLER İ HAFTA VII

2 Basın Makalesi  Basın makaleleri basın bültenlerinin gördü ğ ü işlevi yerine getirmektedir.  İ ki tür makale vardır:  Haber biçiminde hazırlanan kısa bültenler  Daha uzun ve detaylı yazılan, editörün ilgisi çekildikten sonra yazılan makaleler

3 Basın Makalesinin Amacı  Basın makalesinin amacı:  okuyucunun belirli bir konu hakkında tutum oluşturmasını sa ğ lamak  Hedef grubuna bilgi vermek

4 Basın Makalesi-Basın Bülteni Farkılıklar  Basın makaleleri;  Basın bülteninden daha uzundur ve daha çok yer kaplar.  Basın bültenleri tüm yayın organlarına gönderilir, makaleler belirli bir yayın organına gönderilir.  Makaleler basın bülteni gibi yeniden yazılmazlar, redakte edilmezler.  Makale yazarının ismi makalede belirtilir ya da “gölge yazar” tarafından yazılabilir.

5 Basın Makalesi-Basın Bülteni Farkılıklar  Basın makaleleri;  Makalelerde, bültende oldu ğ u gibi ilk paragrafta haber ya da konunun tümü yer almaz.  Basın bülteni daha yorumdan uzak bir dilde yazılırken, makaledeki üslup daha esnek olabilir.  Basın bülteninin yayım süresi kısadır. Makalede ise daha esnek olunabilir.

6 Dikkat Edilecek Hususlar  Bir makalenin tam olarak hangi yayın organı için yazılaca ğ ı bilinmedikçe veya editörden bir teklif gelmedikçe yazma eylemine geçilmemelidir.  Editörün konu ile ilgilenip ilgilenmedi ğ i ö ğ renilmelidir.

7 Basın Makalesinin Şekil ve İ çerik Özellikleri  Bir makalede bulunması gerekenler şöyle özetlenebilir:  Giriş paragrafı  Sorunun veya önceki durumun ortaya konulması  Çözüm veya gelişim için yapılan araştırma  Çözüm veya gelişim  Elde edilen başarılar  Bitiş paragrafı  Bilgi kaynakları ile tasarıyı kontrol etmek

8 Makale Çeşitleri  Bir sorun hakkında ek bilgiler veren makaleler  Örnek olay tarihçesini anlatan makaleler  Araştırma – İ nceleme makaleleri  Uygulama makaleleri  Ele aldı ğ ı kişi ya da konuların geçmişiyle ilgili bilgiler veren makaleler  Biyografik makaleler  Tarihsel makaleler  Toparlayıcı makaleler

9

10

11

12

13 Basın Konferansı  Basın konferansları, basını bilgilendirmeye yönelik ve amacı bu bilgilendirme ile birlikte basında yer almak olan oldukça kapsamlı bir çalışmayı gerektiren etkili bir halkla ilişkiler yöntemidir.  Basın konferansları şekil olarak çeşitli biçimlerde olabilir:  Basın sohbeti  Basın konferansı  Resmi bir makamın düzenli olarak bilgi vermesi

14 Basın Konferansının Planlanması  Bir zaman planı yapılarak hangi tarihte neyin yapılaca ğ ı planlanmalıdır:  Basın konferansının gereklili ğ inin tespiti ve katılımcıların belirlenmesi  Başka tarihlerle uyumu  Yönetim ile uyumu  Hedefin ifade edilmesi  Yazılı a ğ planının oluşturulması, sorumlulukların da ğ ıtılması

15 Basın Konferansının Planlanması  Davetin üzerinde çalışma  Salon organizasyonu  Davetiyeler  Cevapların de ğ erlendirilmesi  Basın dosyalarının oluşturulması  Mekan hazırlı ğ ı  Konaklama-a ğ ırlamanın saptanması  Soru kataloglarının hazırlanması  Gelemeyecek basın mensupları için basın kiti hazırlanması

16 Basın Konferansının Planlanması  Konferansın akşının gerçekleşmesi  Medya yansımalarının takibi  Medya yansımalarını ilgili kişilere ya da kurumlara iletmek  Sonuç raporu hazırlamak  Öncesi-sonrası basın bülteni hazırlamak

17 Basın Dosyası  Basın bülteni  Toplantıya katılanların listesi  Kuruluş hakkında bilgi/rapor  Kuruluş tarafından çıkarılmış yayınlar  Konuşmacıların konuşma metinleri ve özgeçmişleri  Foto ğ raflar  Cd rom


"HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA YAZIM VE SUNUM TEKN İ KLER İ HAFTA VII." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları