Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2008 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. CHAPTER 3 Normatif Analiz Araçları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2008 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. CHAPTER 3 Normatif Analiz Araçları."— Sunum transkripti:

1 McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2008 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. CHAPTER 3 Normatif Analiz Araçları

2 3-2 Refah İktisadı Refah İktisadı – Alternatif ekonomik durumların sosyal olarak arzu edilebilirliği ile ilgilenen iktisat teorisi dalı. Refah İktisadının I. Teoremi - her ve bütün rekabetçi piyasalar, etkin kaynak tahsisine yol açar. Refah İktisadının II. Teoremi – herhangi bir etkin kaynak tahsisi, rekabetçi piyasa ile sürdürülebilir.

3 3-3 Edgeworth Kutu Diyagramı Edgeworth Diyagramı Adam Eve 0 0’ s r Elma İncir Yaprakları v wu y x

4 3-4 Edgeworth Kutu Diyagramında Kayıtsızlık Eğrileri Edgeworth Kutu Diyagramı Adam Eve 0 0’0’ s r Elma İncir Yaprakları A1A1 A2A2 A3A3 E1E1 E3E3 E2E2

5 3-5 Eve’in Durumunu Kötüleştirmeden Adam’ın Durumunu İyileştirmek Edgeworth Kutu Diyagramı Adam Eve 0 0’ s r Elma İncir Yaprakları AgAg AhAh ApAp EgEg g h p Pareto Etkin Tahsis

6 3-6 Adam’ın Durumunu Kötüleştirmeden Eve’in Durumunun İyileştirmek Edgeworth Diyagramı Adam Eve 0 0’ s r Elma İncir Yaprakları AgAg EgEg g p1p1 p E p1 Pareto Etkin Tahsis

7 3-7 Adam ve Eve’in Durumunu İyileştirmek Edgeworth Kutu Diyagramı Adam Eve 0 0’ s r Elma İncir Yaprakları AgAg EgEg g p1p1 p E p2 A p2 p2p2 Pareto etkinlik Pareto iyileştirme

8 3-8 Farklı Bir Başlangıç Noktasından Başlamak Edgeworth Kutu Diyagramı Adam Eve 0 0’ s r Elma İncir Yaprakları AgAg EgEg g p1p1 p E p2 A p2 p2p2 p3p3 p4p4 k

9 3-9 Sözleşme Eğrisi (The Contract Curve) Edgeworth Kutu Diyagramı Adam Eve 0 0’ s r Elma İncir Yaprakları AgAg EgEg g p1p1 p E p2 A p2 p2p2 p3p3 p4p4 The contract curve

10 3-10 Tüketimde Pareto Etkinlik (Pareto Efficiency in Consumption) MİH ei (MRS ei )= MİH ei (MRS ei ) Adam Eve

11 3-11 Üretim Olanakları Eğrisi (Production Possibilities Curve) Elma Miktarı İncir Yaprakları Miktarı C C 0 w y xz │Eğim │ = marjinal dönüşüm haddi (marginal rate of transformation)

12 3-12 Marjinal Dönüşüm Haddi - MDH (Marginal Rate of Transformation)  MDH (MRT ei )= Marjinal Dönüşüm Haddi (Marginal rate of transformation of apples for fig leaves)  MDH ei = MM e /MM i

13 3-13 Değişken Üretimde Etkinlik Koşulları (Efficiency Conditions with Variable Production) MDH ei = MİH ei = MİH ei MM e /MM i = MİH ei = MİH ei AdamEve Adam Eve

14 3-14 The First Fundamental Theorem of Welfare Economics MİH ei = P e /P i MİH ei = MİH ei MM e /MM i = P e /P i MDH ei = P e /P i P e /P i = MM e /MM i Adam Eve AdamEve

15 3-15 Etkinlik mi, Eşitlik mi? Edgeworth Kutu Diyagramı Adam Eve 0 0’ s r Elma İncir Yaprakları q p5p5 p3p3

16 3-16 Fayda Olanakları Eğrisi (Utility Possibilities Curve) Eve’nin Faydası Adam’ın Faydası U U p3p3 q p5p5

17 3-17 Sosyal Refah Fonksiyonu  Sosyal Refah fonksiyonu, toplumun o toplumu oluşturan bireylerin refahına atfettiği değeri gösteren fonksiyondur.  W = F (U A, U B ) Paretocu Sosyal Refah F.  W = F (U 1 + U 2 + … + U n ) Toplamacı S.R.F.  W = min F (U h ) Rawlscı S.R.F.

18 3-18 Sosyal Kayıtsızlık Eğrisi (Social Indifference Curve) Eve’in Faydası Adam’ın Faydası W = F(U Adam, U Eve ) Artan Sosyal Refah

19 3-19 Sosyal Refah Maksimizasyonu Eve’in Faydası Adam’ın Faydası i ii iii

20 3-20 Piyasa Başarısızlıkları (Market Failure)  Piyasa Gücü (Market Power) Tekel (monopoly)  Piyasaların Oluşmaması (Nonexistence of Markets) Eksik bilgi (asymmetric information) Dışsallıklar (externality) Kamusal Mallar (public good)

21 3-21 Refah İktisadının Sorunları 1. Her şeyden önce son derece bireyci bir bakış açısına sahiptir. Bireylerin faydalarını nasıl maksimize ettiklerini ve sosyal refah fonksiyonu ile bunların nasıl sosyal çıktılar haline dönüştükleri ile ilgilidir. Halbuki toplumların başka amaçları olabilir. Devletin güçlü olması, Tanrı’yı yüceltmek gibi. Refah iktisadının bu türden amaçları olan kişilere diyebilecek bir şeyi bulunmamaktadır. 2. Eğer birey tercihlerinin çarpıtıldığı veya yanlış olduğu kanaati bulunmakta ise, bu taktirde fayda maksimizasyonu temelde geçersizdir.

22 3-22 Refah İktisadının Sorunları (Devam) 3. Birtakım iktisatçılara göre, toplumdaki birey talep etmeseler de bazı malların devlet tarafından sağlanması gerekir. Bu türden mallara erdemli mallar (merit goods) adı verilmektedir. Örnek olarak güzel sanatlar verilebilir. 4. Refah iktisadı sonuçlara odaklanmış bulunmaktadır. Halbuki bir toplum için sonuçlardan daha çok kaynakların nasıl tahsis edildiği önemli olabilir. Örneğin sözleşme hürriyetinin varlığı, demokratik karar alma süreci gibi.

23 3-23 Refah İktisadının Öğrettikleri  Bir kamu faaliyetine ilişkin şu soruların cevaplanması anahtar olabilecektir; Faaliyetin dağıtımsal sonuçları arzu edilebilir midir? Faaliyet etkinliği artırmakta mıdır? Faaliyet makul bir maliyet ile yapılabilmekte midir? Yukarıdaki sorulara cevap “hayır” ise bu taktirde piyasanın kendi başına işleyişine işleri bırakmak gerekecektir.


"McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2008 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. CHAPTER 3 Normatif Analiz Araçları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları