Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7. BÖLÜM Eksik Rekabet Piyasaları-I Monopol, Monopson ve İki Yanlı Tekel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7. BÖLÜM Eksik Rekabet Piyasaları-I Monopol, Monopson ve İki Yanlı Tekel."— Sunum transkripti:

1 7. BÖLÜM Eksik Rekabet Piyasaları-I Monopol, Monopson ve İki Yanlı Tekel

2 Amaçlarımız Eksik rekabet ve hasılat eğrileri Monopolcü piyasa ve maksimum kar Fiyat farklılaştırması Anahtar kavramlar: Monopol, Fiyat Farklılaştırması, Firma Dengesi, Monopson, İki Yanlı Tekel

3 Tam Rekabet Piyasaları (Tekrar) Q P Piyasa DS Q0Q0 P0P0 Q P Firma P0P0 D = MR = P q0q0 LRACLMC

4 Monopol (Monopoly) Monopol 1.Bir satıcı- çok alıcı (One seller - many buyers) 2.Bir ürün [One product (no good substitutes)] 3.Giriş Engeli (Barriers to entry) 4.Fiyat Yapıcı (Price Maker)

5 Monopol Piyasada Firma Gelirleri Düopol veya oligopol piyasalar çoğu zaman anlaşarak monopol piyasa gibi davranırlar.

6 Toplam Gelir (Total Revenue)

7 Ortalama Gelir (Average Revenue)

8 Marjinal Gelir (Marjinal Revenue)

9 Ortalama ve Marjinal Gelir

10 Average and Marginal Revenue Output 1234567 0 1 2 3 $ per unit of output 4 5 6 7 AR (Talep) MR

11 Monopol Analiz 1.Satış artıkça fiyat düşecektir 2.MR < P 3.Tam rekabetle karşılaştırdığımızda Satış arttıkça fiyat değişmez MR = P

12 Monopolist Çıktı Miktarı Karar Süreci 1.Karı maksimize edecek çıktı düzeyi MR = MC 1.Maliyet fonksiyonu da aynı,

13 Monopolde Firma Dengesi

14

15

16 Kaybedilen Kar PaPa QaQa Kaybedilen Kar MC AC Quantity $ per unit of output D = AR MR P0P0 Q0Q0 Monopolist’s Output Decision PbPb QbQb

17 Çıktı seviyesi MR=MC’nin altında iken gelirdeki azalış, maliyetteki azalıştan büyüktür (MR > MC) Çıktı seviyesi MR=MC’nin üstünde iken maliyetteki artış, gelirdeki azalıştan büyüktür (MR < MC)

18 Monopolist’s Output Decision At output levels below MR = MC, the decrease in revenue is greater than the decrease in cost (MR > MC) At output levels above MR = MC, the increase in cost is greater than the decrease in revenue (MR < MC)

19 Monopol: Bir örnek

20

21 Miktar 051520 TL 100 150 200 300 400 50 R 10 Kar r r' c c’ Kar Maksimizasyonuna Örnek C Kar maksimum olduğu zaman rr’ ve cc’nin eğimi eşittir: MR=MC

22 Profit AR MR MC AC Kar Maksimizasyonuna Örnek Miktar 05101520 P=30 TL/Q 10 20 40 AC=15 Kar = (P - AC) x Q = ($30 - $15)(10) = $150

23 Monopson Bir piyasada çok büyük sayıda satıcı karşısında sadece bir alıcının bulunması durumunda ortaya çıkar. Örnek:  Şeker pancarı  Tütün  Çay

24 Monopsonda Firma Dengesi

25 İki Yanlı Tekelde Firma Dengesi Örnek:  Sendikalı işgücü  Silah üretimi Anlaşma Bölgesi P 3 -P 4

26 Doğal Monopol Doğal Monopol;bir firmanın iki yada daha fazla firmadan, daha düşük maliyetle üretimi gerçekleştirmesi ve daha düşük fiyatla piyasaya arzda bulunması durumunda ortaya çıkar Ölçek ekonomileri, küçük firmalar ve birkaç büyük firma Patent uygulaması, milliyetçilik KnowHow Petrol,elmas, uranyum, bor

27 MC AC AR MR $/Q Quantity Firmanın piyasada kalabilmesi olası en geniş kar düzeyi için Fiyat P r olur QrQr PrPr PCPC QCQC Eğer fiyat P c şeklinde düzenlendiğinde, Firmalar para kaybedecek ve piyasadan çıkacaklardır. Çünkü ortalama maliyetleri yetmemektedir Monopolist yapı ilk olarak Q m kadar üretimi P m fiyatı ile satacaktır PmPm QmQm Doğal Monopolde Fiyat Düzenlemesi

28 Monopolde Fiyat Farklılaştırması Kar max. Farklı alım gücü Lüks semt Farklı esneklik Trende 1. ve 2. mevki

29 P* Q* Fiyat farklılaştırması yapmadan Q* üretim miktarı ve fiyat P*.Değişken kar MC & MR arasındadır (sarı bölge). Birinci Dereceden Fiyat Farklılaştırması Quantity $/Q Mükemmel fiyat farklılaştırması ile birlikte, firma mor bölgeyide ekleyerek değişebilir karını arttırarak üretimi Q** noktasına getirebilir. Tüketici rantı is P*fiyatı üzerindeki alan 0 and Q* üretim miktarı arasındadır. P max D = AR MR MC Q** PCPC

30 Birinci Dereceden Fiyat Farklılaştırması Pratiği Quantity D MR MC $/Q P2P2 P3P3 P1P1 P5P5 P6P6 Six prices exist resulting in higher profits. With a single price P* 4, there are fewer consumers. P* 4 Q* Discriminating up to P 6 (competitive price) will increase profits.

31 Price Elasticities of Demand: Users vs. Nonusers of Coupons

32 Elasticities of Demand for Air Travel

33 Monopole Yöneltilen Eleştiriler Tam rekabete göre daha az üretim ve daha yüksek fiyat  Optimal Kaynak Dağılımını Bozucu Etki Tam rekabete aşırı kar uzun dönemde kalkarken, monopolde uzun dönemde devam etmektedir Monopol her zaman marjinal maliyet üzerinde fiyatla mallarını sattığı için, kendi gelirleri durmadan artmaktadır.  Bu durum “Gelir Dağılımını Bozucu Etki” yapar. Reklam  Kaynak israfı Piyasa ne kadar geniş ve esneklik düşük ise karları o kadar yüksek olur.  Bu yüzden, reklam sayesinde geniş piyasa ve düşük esneklik sağlar  Reklam monopolcü rekabet piyasalarında daha çoktur.

34 Firamanın reklam yapmadan önceki AR ve MR eğrileri. Eğer firma reklam yaparsa, AR ve MR eğrileri sağa kayar. Ortalam maliyet artar fakat, marjinal maliyet artmaz Reklamın Etkisi Quantity $/Q Q1Q1 P1P1 AC Q0Q0 P0P0 AR MR AC’ MR’ MC AR’


"7. BÖLÜM Eksik Rekabet Piyasaları-I Monopol, Monopson ve İki Yanlı Tekel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları