Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenidoğan ve Pediatrik Dönemde Acil Yaklaşımlar Hazırlayan: Uzm. Dr. ELİF ÜNVER KORĞALI SİVAS DEVLET HASTANESİ PEDİATRİ BÖLÜMÜ-2010 Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenidoğan ve Pediatrik Dönemde Acil Yaklaşımlar Hazırlayan: Uzm. Dr. ELİF ÜNVER KORĞALI SİVAS DEVLET HASTANESİ PEDİATRİ BÖLÜMÜ-2010 Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 Yenidoğan ve Pediatrik Dönemde Acil Yaklaşımlar Hazırlayan: Uzm. Dr. ELİF ÜNVER KORĞALI SİVAS DEVLET HASTANESİ PEDİATRİ BÖLÜMÜ-2010 Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

2 İçerik Yenidoğan canlandırma programı (NRP) Yenidoğan canlandırma programı (NRP) Pediatrik temel yaşam desteği (TYD) Pediatrik temel yaşam desteği (TYD) Pediatrik ileri yaşam desteği (İYD) Pediatrik ileri yaşam desteği (İYD)

3 Dr. Benjamin Pugh (1754) Eğer bebek doğumu izleyerek hemen soluk alamazsa, ki bazen olabilir, ağzını silin, ağzınızı çocuğunkine bastırın, aynı anda da burnunu baş ve işaret parmaklarınızla sıkarak havanın kaçmasını engelleyin; akciğerleri şişirin, ateşin karşısında vücudunu ovalayın. Bu yöntemle ben birçoğunu kurtardım.

4 Canlandırmaya Genel Bakış ve İlkeler

5 Yenidoğan canlandırmasında en önemli ve etkin girişim bebeğin akciğerlerini ventile etmektir !

6 Canlandırma gereksinimi Canlandırma gereksinimi: %10 Canlandırma gereksinimi: %10 İleri canlandırma gereksinimi: %1 İleri canlandırma gereksinimi: %1 NORMAL: %90 NORMAL: %90

7 0-1 yaş bebek Ölüm hızı % 0.29 0-1 yaş bebek Ölüm hızı % 0.29 Yenidoğan Ölüm hızı% 0.17 Yenidoğan Ölüm hızı% 0.17 Türkiye’de

8 İyi bir obstetrik bakım, İyi bir obstetrik bakım, Normal doğum, Normal doğum, Yeterli neonatal canlandırma Yeterli neonatal canlandırma Gereklidir. Perinatal Mortalitenin Düşürülmesi İçin

9 Geniş yüzey oluşturur (hipotermi riski yüksek) CİLD Daha az volüm, şok riski yüksek DOLAŞIM Burun solunumu var (nazofarenks aspirasyonu) Dar ve küçük havayolu, sekresyon ve ödemle kolayca tıkanır HAVAYOLU Oran olarak daha geniş Havayolunu kolaylıkla tıkar. DİL Oran olarak adultlardan daha geniş. fontanel mevcut BAŞ ÇOCUKİNFANTANATOMİ

10 Doğuma ait Doğuma ait Anneye ait Anneye ait Bebeğe ait Bebeğe ait nedenleri Canlandırma Gereksinimi ?

11 Doğuma ait nedenler : –Fetal distres –Do ğ um başında bebek hareketlerinin azalması, –Anormal prezantasyon, –Kord prolapsusu, –Membran rüptürünün gecikmesi, –Antepartum hemoraji, –Amniyon mayiinin mekonyumlu olması, –Forseps yardımıyla do ğ um, –Vakum yardımıyla do ğ um, –Sezaryen Canlandırma Gereksinimi ?

12 Anneye ait nedenler : –Eklampsi, –Ağır sedasyon, –İlaç bağımlılığı, –Diabetes mellitus, –Kronik hastalıklar. Canlandırma Gereksinimi ?

13 Bebeğe ait nedenler: –Çoğul gebelik –Preterm (<37/52) –Post term (>42/52) –Gelişme geriliği –Rh iso-immunisation/Hydrops –Polihidramniyoz ve oligohidramniyoz –Konjenital anomaliler –İntrauterin infeksiyon Canlandırma Gereksinimi ?

14 Gerekli Malzemeler Gerekli Malzemeler Gerekli İlaçlar Gerekli İlaçlar Ek Monitorizasyon cihazları Ek Monitorizasyon cihazları Doğumhanenin Hazırlanması Doğumhanenin Hazırlanması Araç, Gereç ve Ortamın Hazırlığı

15 Gerekli Malzemeler : –Resüsitasyon troleyi –Tepeden ısıtıcı ve tepeden aydınlatıcı, –Saat, Steteskop, –Oksijen kaynağı (10 Lit/Dk kadar akım sağlayabilen), –Yedek oksijen tüpü, –Yüz maskeleri, Oro-faringeal airway (0, 00 boylarda), –Resüsitasyon sistemi (Y-parça, maske ve rezeruar kese), –Havayolu basınç manometresi, Basınç düşürücü valv, –Mekanik ve/veya manuel aspiratör (çift kontrollü), –Aspirasyon kateterleri (6, 8, 10 FG), –İki adet laringoskop (uygun blade’leri ile) –Trakeal tüpler ( 2, 2.5, 3, 3.5 ve 4 ID boyları), Stile, –Umblikal ven kateter seti, Enjektör (2, 5, 10 ve 20 ml) Araç, Gereç ve Ortamın Hazırlığı

16 Canlandırmanın ABCD’si Airway- Solunum yolunu aç (Pozisyon,aspirasyon) Airway- Solunum yolunu aç (Pozisyon,aspirasyon) Breathing-Solunumu başlat Breathing-Solunumu başlat (Solunumun uyarılması) (Solunumun uyarılması) Circulation-Dolaşımı sağla Circulation-Dolaşımı sağla (Kalp atımı ve renk değerlendirilmesi) (Kalp atımı ve renk değerlendirilmesi) Drugs-İlaçlar Drugs-İlaçlar (Adrenalin, volüm genişleticiler)

17 Gerekiyorsa oksijen Canlandırma gereksiniminin değerlendirilmesi Başlangıç basamakları Pozitif basınçlı ventilasyon Endotrakeal entübasyon İlaç Göğüs kompresyonu %10 %100 ‰2‰2 %1

18 Geçiş süreci Doğumda su içinde solunumdan, hava solumaya geçiş söz konusudur

19 Doğum öncesi akciğerler Alveoller sıvı dolu Alveoller sıvı dolu Kan damarları kasılmış Kan damarları kasılmış

20 Doğum öncesi dolaşım Duktus arteriozus açık Duktus arteriozus açık Gaz değişimi plasentadan Gaz değişimi plasentadan Pulmoner hipertansiyon Pulmoner hipertansiyon

21 Geçiş sürecinde gerçekleşen olaylar Alveollerin temizlenmesi Alveollerin temizlenmesi Plasental dolaşımın durması Plasental dolaşımın durması Akciğer kan akımının artması Akciğer kan akımının artması Fetal dolaşımın sona ermesi Fetal dolaşımın sona ermesi

22 Fetal akciğer sıvısının temizlenmesi

23 Akciğer kan akımı artması Pulmoner direncin düşmesi Pulmoner direncin düşmesi Kan damarlarında genişleme Kan damarlarında genişleme

24 Fetal dolaşımın sona ermesi Kan oksijen düzeyi artışı Kan oksijen düzeyi artışı Pulmoner direncin azalması Pulmoner direncin azalması Duktus arteriozusun daralması Duktus arteriozusun daralması

25 Geçiş süreci sorunları Fetal akciğer sıvısının temizlenememesi - Hipoksi Fetal akciğer sıvısının temizlenememesi - Hipoksi Bradikardi - Sistemik hipotansiyon Bradikardi - Sistemik hipotansiyon Akciğer kan akımının artmaması - Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu Akciğer kan akımının artmaması - Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu

26 Oksijensizliğe bağlı sorunlar Kas tonusunda azalma Kas tonusunda azalma Solunum durması Solunum durması Bradikardi, kan basıncının düşmesi, Bradikardi, kan basıncının düşmesi, Siyanoz Siyanoz Taşipne Taşipne

27 Birincil apne Hızlı solunum dönemini izler Hızlı solunum dönemini izler Taktil uyarana yanıt verir Taktil uyarana yanıt verir

28 İkincil apne Düzensiz iç çekme dönemini izler Düzensiz iç çekme dönemini izler Taktil uyarana yanıt vermez Taktil uyarana yanıt vermez Ventilasyon gerekli Ventilasyon gerekli

29 Apnede canlandırma Taktil uyaran PBV

30 Kısa süreli taktil uyarana yanıt vermeyen tüm apneler ikincil apne kabul edilmelidir. Kısa süreli taktil uyarana yanıt vermeyen tüm apneler ikincil apne kabul edilmelidir. !

31 Canlandırma Akış Çizelgesi

32 Bir sonraki basamağa geçmeden önce her basamak doğru ve etkin biçimde yapılmış olmalıdır !

33 Bebeğin değerlendirilmesi Solunum Solunum Kalp atım hızı Kalp atım hızı Renk Renk

34 Apgar Skorlaması Nicel değerlendirme Nicel değerlendirme Solunum, kalp atım hızı, renk, kas tonusu, refleksler Solunum, kalp atım hızı, renk, kas tonusu, refleksler 1. ve 5. dakikalarda 1. ve 5. dakikalarda

35 Apgar Skorlaması

36 Apgar’ın kullanımı Canlandırmaya başlama kararı Canlandırmaya başlama kararı Canlandırmaya bebeğin yanıtı Canlandırmaya bebeğin yanıtı –Uzun süren canlandırmada ya da 5. dakikada 7’nin altında ise 20. dakikaya kadar 5 dakikada bir bakılır

37 Canlandırmaya hazırlık Gerekli personel desteği Gerekli personel desteği Malzeme hazırlığı Malzeme hazırlığı

38 Ekip Her doğumda deneyimli 1 personel Her doğumda deneyimli 1 personel Gerekirse destek Gerekirse destek

39 Yüksek riskli doğumlar Yalnızca bebekle ilgilenecek en az 2 personel Yalnızca bebekle ilgilenecek en az 2 personel Tam bir canlandırma yapabilecek en az 1 personel Tam bir canlandırma yapabilecek en az 1 personel

40 Malzeme Tam olmalı Tam olmalı Çalışır durumda olmalı Çalışır durumda olmalı Kullanıma hazır olmalı Kullanıma hazır olmalı

41 Canlandırmanın Başlangıç Basamakları

42 Dört soru Bebek terminde mi? Bebek terminde mi? Amniyon sıvısı temiz mi? Amniyon sıvısı temiz mi? Bebek ağlıyor mu ya da solunumu var mı? Bebek ağlıyor mu ya da solunumu var mı? Kas tonusu iyi mi? Kas tonusu iyi mi?

43 Tüm yanıtlar “evet”

44 Olağan bakım Isıtın Isıtın Hava yolunu temizleyin Hava yolunu temizleyin Kurulayın Kurulayın Rengi değerlendirin Rengi değerlendirin Bebek annesinin göğsüne yatırılarak uygulanabilir Bebek annesinin göğsüne yatırılarak uygulanabilir

45 En az 1 yanıt “hayır”

46 Başlangıç basamakları Bebeğin ısıtılması Bebeğin ısıtılması Pozisyon verilmesi Pozisyon verilmesi Solunum yolunun açılması Solunum yolunun açılması Kurulanması Kurulanması Solunumun uyarılması Solunumun uyarılması

47 Bebeğin ısıtılması Radyant ısıtıcı (önceden ısıtılmış) Radyant ısıtıcı (önceden ısıtılmış)

48 Banyo Doğumda bebekler yıkanmamalıdır Doğumda bebekler yıkanmamalıdır Sıcak suyla yıkanıp sıcak havluyla kurulansalar bile ısı kaybederler Sıcak suyla yıkanıp sıcak havluyla kurulansalar bile ısı kaybederler

49 Isı kaybeden bebekler Metabolik hızları artar Metabolik hızları artar Glukoz tüketirler Glukoz tüketirler Oksijen gereksinimleri artar Oksijen gereksinimleri artar

50 Solunum yolunun açılması Pozisyon Pozisyon Aspirasyon Aspirasyon

51 Pozisyon Sırtüstü Sırtüstü Koklama pozisyonu Koklama pozisyonu

52 Yanlış pozisyonlar

53 Omuz desteği

54 Kurulama işlemi Kurulama işlemi Isı kaybını önler Isı kaybını önler Solunumu uyarır Solunumu uyarır

55 Kurulamada dikkat edilecekler Solunumu uyarmak için 30 saniyenin sonuna kadar uygulanabilir Solunumu uyarmak için 30 saniyenin sonuna kadar uygulanabilir Başı kurulamaya özen gösterilmelidir Başı kurulamaya özen gösterilmelidir Kurulama sonrası ıslak havlu uzaklaştırılır Kurulama sonrası ıslak havlu uzaklaştırılır

56 Aspirasyon malzemesi Puar Puar Aspiratör Aspiratör

57 Puar

58 Aspiratör En yüksek basınç 100 mmHg olmalı En yüksek basınç 100 mmHg olmalı Kateter steril olmalı Kateter steril olmalı Diğer parçaların sterilliğine/temizliğine dikkat edilmeli Diğer parçaların sterilliğine/temizliğine dikkat edilmeli Şiddetli ve derin aspirasyon yapılmamalı (travma-vagal uyarım) Şiddetli ve derin aspirasyon yapılmamalı (travma-vagal uyarım)

59 Aspirasyon işlemi Önce ağız, Önce ağız, sonra burun sonra burun

60 Süre Başlangıç basamakları: 30 saniye

61 Bebeğin değerlendirilmesi

62 Solunum Solunum var mı yok mu bakılır Solunum var mı yok mu bakılır Solunumun diğer parametrelerine bakılmaz Solunumun diğer parametrelerine bakılmaz

63 Değerlendirme Solunum Solunum –Var-yok Kalp atım hızı Kalp atım hızı –atım/dakika Renk Renk –Siyanoz

64 İç çekme İç çekme ağır bir sorunu göstermektedir ve hiç solunum olmaması (apne) gibi değerlendirilmelidir. gibi değerlendirilmelidir. !

65 Kalp atım hızı 6 saniye süreyle sayılır 6 saniye süreyle sayılır Atım/dakika olarak belirlenir Atım/dakika olarak belirlenir Yöntem Yöntem –Umbilikal kordon: Hızlı ve kolay –Kalp tepe atımı: Daha güvenilir

66 Renk Santral siyanoz Santral siyanoz –Gövde ve mukozalarda: Oksijen eksikliği Periferik siyanoz Periferik siyanoz –El-ayaklarda: Genellikle üşümeye bağlı

67 Gözlemleyici bakım

68 Pozitif basınçlı ventilasyon Solunum yok (apne) Solunum yok (apne) Kalp atım hızı 100 atım/dk altında Kalp atım hızı 100 atım/dk altında Dirençli siyanoz Dirençli siyanoz

69 Yenidoğanın canlandırmasında en etkili ve önemli işlem, ventilasyondur *Solunumu olmayan ya da kalp atım hızı 100 atım/dk altında olan bir bebeğe serbest akış oksijen vermek ya da taktil uyaran vermeyi sürdürmek, işe yaramayacağı gibi uygun tedavinin başlamasını da geciktirir. !

70 Yoğun bakım

71 Taktil Uyaran Bebek apnedeyse Bebek apnedeyse Kısa süreli (en fazla iki kez) Kısa süreli (en fazla iki kez)

72 Uygun uyaranlar Ayak tabanına şaplak ya da fiske Ayak tabanına şaplak ya da fiske Bebeğin sırtının sıvazlanması Bebeğin sırtının sıvazlanması

73 En fazla 2 kere! 2 kez taktil uyarana yanıt yoksa: Ventilasyon 2 kez taktil uyarana yanıt yoksa: Ventilasyon

74 Zararlı taktil uyaranlar Zararlı hareketler Olası sonuçları Sırta vurma Zedelenme Göğüs kafesini sıkıştırma Kırıklar, pnömotoraks, solunum sıkıntısı, ölüm Bacakları karına doğru itme Karaciğer ya da dalak rüptürü Anal sfinkter dilatasyonu Anal sfinkter rüptürü Sıcak ya da soğuk kompres ya da banyo Hipertermi, hipotermi, yanıklar Vücuda alkol dökme Soğuk stresi Sarsma Beyin hasarı

75 Aşırı sert uyaranlar işe yaramaz ve ciddi işe yaramaz ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. yaralanmalara yol açabilir. BEBEĞİ ASLA SARSMAYIN! !

76 Santral siyanoz Dudaklar, dil ve gövdenin merkezindeki siyanoz Dudaklar, dil ve gövdenin merkezindeki siyanoz Serbest akış oksijen verilmeli Serbest akış oksijen verilmeli

77 Serbest akış oksijen Santral siyanoz varsa verilir Santral siyanoz varsa verilir Akış hızı 5 L/dakikaya ayarlanır Akış hızı 5 L/dakikaya ayarlanır Maske, T parça, oksijen hortumu kullanılabilir Maske, T parça, oksijen hortumu kullanılabilir

78 Maske ile serbest akış oksijen Maske yüze ne kadar yakınsa, konsantrasyon o kadar yüksektir

79 El ile serbest akış oksijen El, maske gibi kullanılır

80 Oksijen verme işlemi Bebek pembeleşince azaltılarak kesilir Bebek pembeleşince azaltılarak kesilir Siyanoz düzelmezse pozitif basınçlı ventilasyon Siyanoz düzelmezse pozitif basınçlı ventilasyon

81 Ventilasyon

82 Ventilasyon endikasyonları Apne ya da iç çekme tarzında solunum Apne ya da iç çekme tarzında solunum Kalp hızının 100 atım/dakika altında olması Kalp hızının 100 atım/dakika altında olması İnatçı siyanoz İnatçı siyanoz

83 Kurumda kullanılan gereçler çok iyi tanınmalıdır. Hazırlanmaları ve sınanmaları öğrenilmelidir. !

84 Balonun hazırlanması Parçaları birleştirin Parçaları birleştirin Oksijeni ve oksijen rezervuarını bağlayın Oksijeni ve oksijen rezervuarını bağlayın Oksijen akış hızını 5 L/dakikaya ayarlayın Oksijen akış hızını 5 L/dakikaya ayarlayın

85 Balonun sınanması Avuç içinde basınç hissediliyor mu? Avuç içinde basınç hissediliyor mu? Basınç boşaltma kapağı çalıştırılabiliyor mu? Basınç boşaltma kapağı çalıştırılabiliyor mu? Basınç göstergesi (varsa) doğru çalışıyor mu? Basınç göstergesi (varsa) doğru çalışıyor mu? Balon sıkılıp bırakıldığında hemen şişiyor mu? Balon sıkılıp bırakıldığında hemen şişiyor mu?

86 Maskeler Yastıklı-yastıksız Yastıklı-yastıksız Yuvarlak-anatomik biçimli Yuvarlak-anatomik biçimli

87 Yastıklı maskeler Daha kolay oturur Daha kolay oturur Bebeğin yüzüne daha az basınçla uygulanabilir Bebeğin yüzüne daha az basınçla uygulanabilir Yanlış yerleştirildiğinde gözlerde hasar oluşturma riski düşüktür Yanlış yerleştirildiğinde gözlerde hasar oluşturma riski düşüktür

88 Maskenin boyutları

89 Değişik boyutlarda maskeler hazır bulunmalıdır. Term bebeğe uygun boyutta maske ile preterm bebeğin ventilasyonu olanaksızdır. !

90 Ventilasyona hazırlık Uygun boyutta maskeyi seçin Uygun boyutta maskeyi seçin Solunum yolunu temizleyin Solunum yolunu temizleyin Bebeğin başının pozisyonunu kontrol edin Bebeğin başının pozisyonunu kontrol edin Kendi yerinizi alın Kendi yerinizi alın

91 Maskenin yüze yerleştirilmesi Önce çene üzerine yerleştirilir Önce çene üzerine yerleştirilir Sonra uygun biçimde yüze yerleştirilir Sonra uygun biçimde yüze yerleştirilir

92 Maskenin tutulması Başparmak ve işaret ve/veya orta parmak maskeyi “C” biçiminde tutar Başparmak ve işaret ve/veya orta parmak maskeyi “C” biçiminde tutar Yüzük ve küçük parmaklar çeneyi öne doğru kaldırır Yüzük ve küçük parmaklar çeneyi öne doğru kaldırır

93 Yapılmaması gerekenler Maske yüze aşırı güçle bastırılmamalı (bebeğin yüzü zedelenebilir) Maske yüze aşırı güçle bastırılmamalı (bebeğin yüzü zedelenebilir) El ya da parmaklar, trakea ve gözlere bası yapmamalı (vagal yanıt oluşabilir) El ya da parmaklar, trakea ve gözlere bası yapmamalı (vagal yanıt oluşabilir)

94 Ventilasyon işlemi Uygun hacimle Uygun hacimle Uygun basınçta Uygun basınçta Uygun hızda Uygun hızda

95 Ventilasyon hacmi Bebek derin nefes alıyor gibiyse, hacim azaltılmalıdır

96 Ventilasyon basınçları 30 cmH 2 O üzerinde basınç ender olarak gerekir 30 cmH 2 O üzerinde basınç ender olarak gerekir Kalp atım hızı, renk ve kas tonusu düzelmiyorsa daha yüksek basınçlar denenebilir Kalp atım hızı, renk ve kas tonusu düzelmiyorsa daha yüksek basınçlar denenebilir

97 Basıncı etkileyen etkenler Balonun ne kadar güçlü sıkıldığı Balonun ne kadar güçlü sıkıldığı Maske ile yüz arasındaki kaçaklar Maske ile yüz arasındaki kaçaklar Basınç boşaltma kapağının ayarlandığı basınç Basınç boşaltma kapağının ayarlandığı basınç

98 Ventilasyon hızı Hedeflenen hız: 40 - 60 soluk/dakika Hedeflenen hız: 40 - 60 soluk/dakika Sık – iki – üç – sık – iki – üç...

99 Düzelme belirtileri Artan kalp atım hızı Artan kalp atım hızı Düzelen renk Düzelen renk Başlayan spontan solunum Başlayan spontan solunum Düzelen kas tonusu Düzelen kas tonusu

100 Kalp hızı kararları 60/dk altında 60-100/dk arasında 100/dk ve üzerinde Kompresyon Kompresyon Ventilasyon Ventilasyon Spontan solunum varsa, ventilasyonu durdur Spontan solunum varsa, ventilasyonu durdur

101 Düzelme olmuyorsa Göğüs hareketlerine bakın Göğüs hareketlerine bakın Stetoskop ile solunum seslerini dinleyin Stetoskop ile solunum seslerini dinleyin Oksijeni kontrol edin Oksijeni kontrol edin

102 Etkisiz ventilasyon Kalp atımı, renk, kas tonusu düzelmiyor ve bebeğin göğsü hareket etmiyorsa; Maske yüze tam oturmamıştır Solunum yolu tıkalıdır Basınç yetersizdir

103 Yetersiz genişleme durumunda 1. Maskeyi yüze tekrar oturtun. 1. Maskeyi yüze tekrar oturtun. 2. Başa yeniden pozisyon verin. 2. Başa yeniden pozisyon verin. 3. Sekresyonlar bakımından kontrol edin- eğer varsa aspire edin. 3. Sekresyonlar bakımından kontrol edin- eğer varsa aspire edin. 4. Bebeği ağzı hafif açıkken ventile edin. 4. Bebeği ağzı hafif açıkken ventile edin. 5. Göğüs rahat bir biçimde hareket etmeye başlayana dek basıncı arttırın. 5. Göğüs rahat bir biçimde hareket etmeye başlayana dek basıncı arttırın.

104 Tüm bu girişimlere karşın fizyolojik düzelme ve yeterli göğüs hareketi yine de sağlanamamışsa, endotrakeal entübasyon ve endotrakeal tüp ile ventilasyon gerekir. !

105 Orogastrik sonda Maske ile ventilasyon sırasında mideye hava girişi olur Maske ile ventilasyon sırasında mideye hava girişi olur

106 Orogastrik sonda uygulama nedenleri Midenin distansiyonunu engellemek Midenin distansiyonunu engellemek Regürjitasyon ve izleyerek aspirasyonu engellemek Regürjitasyon ve izleyerek aspirasyonu engellemek

107 Sondanın ölçümü

108 İşlem Ağızdan takılır Mide aspire edilir Ucu açık bırakılır Yanağa tespit edilir

109 Hemen tüm başarılı yenidoğan canlandırmalarında başarının anahtarı, etkili ventilasyondur. !

110 Göğüs Kompresyonu

111 Akış çizelgesi

112 30 saniye etkin pozitif basınçlı ventilasyona karşın kalp hızı 60 atım/dakika altında kalırsa; göğüs kompresyonuna başlanmalıdır. !

113 Hipoksi Bradikardi Oksijenlenmenin azalması Organ hasarı

114 Kompresyon kararı verildiğinde yapılacak entübasyon, etkin ventilasyon yapılmasını ve kompresyon-ventilasyon eşgüdümünü sağlar. !

115 Göğüs kompresyonu Kalbin sternumla omurga arasında sıkıştırılması

116 Göğüs kompresyonuna her zaman ventilasyon eşlik etmelidir !

117 Kompresyon Teknikleri Baş parmak tekniği Baş parmak tekniği İki parmak tekniği İki parmak tekniği

118 Ortak özellikler Bebeğin pozisyonu Bebeğin pozisyonu –Boyun hafif ekstansiyonda –Sırta sert destek Kompresyonun özellikleri Kompresyonun özellikleri –Aynı yere –Aynı derinlikte –Aynı hızda

119 Kompresyon bölgesi Meme başı çizgisi Kompresyon bölgesi x Sternum Ksifoid

120 Başparmak tekniği

121 Doğru Yanlış

122 Başparmak tekniğinin avantajları Daha az yorucu Daha az yorucu Kompresyon derinliği kontrolü daha kolay Kompresyon derinliği kontrolü daha kolay

123 Başparmak tekniğinin dezavantajları Bebek büyükse ya da eller küçükse zor uygulanır Bebek büyükse ya da eller küçükse zor uygulanır Göbek kordonunu kullanmak güçleşir Göbek kordonunu kullanmak güçleşir

124 İki parmak tekniğinin avantajları Büyük bebek ya da küçük ellerde daha uygun Büyük bebek ya da küçük ellerde daha uygun Göbekten girişim yapmak daha kolay Göbekten girişim yapmak daha kolay 2005 algoritmasında önerilmektedir 2005 algoritmasında önerilmektedir

125 İki parmak tekniğinin dezavantajları Baş parmak tekniğine göre daha yorucudur Baş parmak tekniğine göre daha yorucudur Tırnaklar… Tırnaklar…

126 Bası Derinliği Göğüs ön arka çapının yaklaşık 1/3’ü 1/3

127 Kompresyon alanının yeniden bulunması için zaman yitirilir Kompresyon alanının yeniden bulunması için zaman yitirilir Kompresyon derinliği üzerindeki kontrol yitirilir Kompresyon derinliği üzerindeki kontrol yitirilir Yanlış alana bası uygulanıp göğüs kafesi ya da altındaki organlara hasar verilebilir. Yanlış alana bası uygulanıp göğüs kafesi ya da altındaki organlara hasar verilebilir. Parmaklar göğüsten ayrılırsa

128 Komplikasyonlar Kaburga kırıkları Kaburga kırıkları Pnömotoraks Pnömotoraks Karaciğer hasarı Karaciğer hasarı Sternum Kalp Akciğer Ksifoid Karaciğer

129 Ekip çalışması Başparmak tekniğinde ayak ucunda Başparmak tekniğinde ayak ucunda İki parmak tekniğinde yan tarafta İki parmak tekniğinde yan tarafta Ventilasyonu yapan her zaman baş ucunda Ventilasyonu yapan her zaman baş ucunda Ventilasyon hızı;30/dk, Ventilasyon hızı;30/dk, kompresyon hızı;90/dk kompresyon hızı;90/dk (dakikada 120 işlem, 3kopr+1vent döngüsü=2 saniye 3kopr+1vent döngüsü=2 saniye

130 Grup çalışması

131 İşlemlerin sonlandırılması KAH 60 atım/dakika ve üzerinde ise: KAH 60 atım/dakika ve üzerinde ise: –Göğüs kompresyonu sonlandırılır KAH 100 atım/dakika üzerinde ve spontan solunum da var ise: KAH 100 atım/dakika üzerinde ve spontan solunum da var ise: –Pozitif basınçlı ventilasyon sonlandırılır

132 Ek işlemler Orogastrik sonda Orogastrik sonda Endotrakeal entübasyon (isteğe bağlı) Endotrakeal entübasyon (isteğe bağlı)

133 Bebeğin durumu düzelmiyorsa Göğüs hareketleri yeterli mi? Göğüs hareketleri yeterli mi? Oksijen veriliyor mu? Oksijen veriliyor mu? Bası derinliği uygun mu? Bası derinliği uygun mu? Kompresyon-ventilasyon eşgüdümlü mü? Kompresyon-ventilasyon eşgüdümlü mü?

134 30 saniye süreyle ventilasyon ve eşlik eden kompresyon sonucunda. Kalp hızı 60 atım/dakika altında kalıyorsa umblikal yolla adrenalin verilmelidir. 30 saniye süreyle ventilasyon ve eşlik eden kompresyon sonucunda. Kalp hızı 60 atım/dakika altında kalıyorsa umblikal yolla adrenalin verilmelidir. !

135 Entübasyon endikasyonları Mekonyumlu deprese bebek Mekonyumlu deprese bebek Göğüs kompresyonu Göğüs kompresyonu Etkisiz PBV (Yetersiz yanıt, yetersiz göğüs hareketi) Etkisiz PBV (Yetersiz yanıt, yetersiz göğüs hareketi) Uzun sürecek PBV Uzun sürecek PBV Adrenalin verme gereksinimi Adrenalin verme gereksinimi

136

137 Entübasyon alternatifi Laringeal maske Laringeal maske

138 Entübasyon malzemesi

139 Entübasyon tüpleri Vokal kord işareti cm işareti

140 Vokal kord işareti

141 Endotrakeal tüp hazırlığı Uygun boyutta tüp seçimi Uygun boyutta tüp seçimi Tüpün kısaltılması Tüpün kısaltılması Stile yerleştirilmesi Stile yerleştirilmesi

142 Endotrakeal tüp çapları Tüp çapı (mm)(iç çap) Ağırlık (g) Gestasyonel yaş (hafta) 2.5 1000 g altı 28 hafta altı 3.01000-200028-34 3.52000-300034-38 3.5-4.0 3000 g ü st ü 38 hafta ü st ü

143 Tüpün 13-15 cm’ye kısaltılması

144 Stile (isteğe bağlı) Önceki kullanımlardan kalan eğrilikler düzeltilmeli Önceki kullanımlardan kalan eğrilikler düzeltilmeli Stile tüpün ucundan çıkmamalı Stile tüpün ucundan çıkmamalı Arka uç tespit edilmeli Arka uç tespit edilmeli

145 Laringoskopun hazırlanması Bıçağın seçimi ve laringoskopun hazırlanması Bıçağın seçimi ve laringoskopun hazırlanması –Preterm bebekler için 0 numara –Term bebekler için 1 numara Işığın kontrol edilmesi Işığın kontrol edilmesi

146 Diğer malzemeler Aspirasyon malzemesi Aspirasyon malzemesi Pozitif basınç gereçleri Pozitif basınç gereçleri Oksijen malzemesi Oksijen malzemesi Stetoskop Stetoskop Tespit malzemesi Tespit malzemesi

147 Aspirasyon malzemesi hazırlığı Basınç 100 mm/Hg’ye ayarlanır Basınç 100 mm/Hg’ye ayarlanır Geniş bir kateter (10 Fr) takılır Geniş bir kateter (10 Fr) takılır ET tüp aspirasyonu için kateter (5-8 Fr) hazırlanır ET tüp aspirasyonu için kateter (5-8 Fr) hazırlanır

148 Anatomi

149 Sagital kesit

150 Glottis

151 Bebeğin pozisyonu

152 Yanlış pozisyonlar

153 Laringoskopun tutulması Her zaman sol el ile! Her zaman sol el ile!

154 Süre 20 saniye 20 saniye

155 İşlem – 1. adım 1.Bebeğin başı sağ el ile sabitlenir.

156 İşlem – 2. adım 2. Bıçak dilin sağ tarafından, ucu vallekulaya gelene kadar ilerletilir.

157 İşlem – 3. adım 3. Bıçak hafifçe kaldırılır.

158 Bıçağın kaldırılması

159 İşlem – 4. adım 4. Nirengi noktaları aranır

160 Bıçağın yanlış yerleştirilmesi Çok geride Çok geride Çok ileride Çok ileride Yana kaymış Yana kaymış

161 Çok geride Laringoskop yeterince ilerletilmemiş Bıçağı çevreleyen dil görülüyor Bıçak biraz ilerletilir

162 Çok ileride Laringoskop ç ok fazla ilerletilmiş Özefagus duvarı g ö r ü l ü yor Epiglot ve glottis g ö r ü lene dek bı ç ak geri ç ekilir

163 Yana kaymış Laringoskop yana yerleştirilmiş Bı ç ağın yanında glottisin par ç ası Bı ç ak orta hatta getirilir. İlerletilir ya da geri ç ekilir

164 Krikoide bası

165 Gerektikçe aspirasyon

166 İşlem – 5. adım 5. Tüp yerleştirilir

167 Tüpün yerleştirilmesi Sağ elde, görüntüyü engellemeyecek biçimde tutulur Sağ elde, görüntüyü engellemeyecek biçimde tutulur Kordlar kapalı ise beklenir Kordlar kapalı ise beklenir Vokal kord işaretine dikkat Vokal kord işaretine dikkat

168 İşlem – 6. adım 6. Tüp sağ el işaret parmağı ile tespit edilip, laringoskop ağzın anatomisine uygun olarak çıkarılır.

169 Tüpün tutulması Tüpün çıkmasını engelleyecek kadar sıkı Tüpün çıkmasını engelleyecek kadar sıkı Stilenin çıkmasına izin verecek kadar gevşek Stilenin çıkmasına izin verecek kadar gevşek

170

171 Entübasyon mekonyum aspirasyonu için ise Laringoskop eşliğinde ağız ve posterior farinks aspirasyonu Laringoskop eşliğinde ağız ve posterior farinks aspirasyonu –12-14 Fr kateter Endotrakeal tüple trakeal aspirasyon Endotrakeal tüple trakeal aspirasyon

172 Mekonyumun aspirasyonu Tüp, aspiratöre bağlı bir mekonyum aspiratörüne bağlanır Tüp, aspiratöre bağlı bir mekonyum aspiratörüne bağlanır Aspire edilerek geri çekilir Aspire edilerek geri çekilir

173 Mekonyumun temizlenmesi Aspirasyon en çok 3-5 saniye uygulanır Aspirasyon en çok 3-5 saniye uygulanır Mekonyum gelmezse aspirasyon durdurulur Mekonyum gelmezse aspirasyon durdurulur KAH 100 atım/dakika altında değil ise aspirasyon yinelenebilir KAH 100 atım/dakika altında değil ise aspirasyon yinelenebilir

174 Entübasyon ventilasyon için ise Canlandırma gerecine bağlanır Canlandırma gerecine bağlanır Doğrulanır Doğrulanır %100 oksijen ile ventilasyona başlanır %100 oksijen ile ventilasyona başlanır

175 Tüpün trakeada olduğunu doğrulamak çok önemlidir. Yanlış yerleştirilmiş bir tüp, hiç yerleştirilmemiş bir tüpten çok daha kötüdür. !

176 Tüp yerleşiminin doğrulanması Kalp atım hızı ve renkte düzelme olması Kalp atım hızı ve renkte düzelme olması Eşit solunum sesleri, simetrik göğüs hareketleri olması Eşit solunum sesleri, simetrik göğüs hareketleri olması Midede hava girişi duyulmaması, batında distansiyon olmaması Midede hava girişi duyulmaması, batında distansiyon olmaması Tüpte buğu olması Tüpte buğu olması Verilen solukta karbondioksit saptanması Verilen solukta karbondioksit saptanması

177 Tüp özefagusta ise Bebeğin rengi ve kalp atım hızında düzelme olmaz Bebeğin rengi ve kalp atım hızında düzelme olmaz Solunum sesleri duyulmaz Solunum sesleri duyulmaz Midede hava girişi duyulur ve batında distansiyon olur Midede hava girişi duyulur ve batında distansiyon olur Tüpte buğu oluşmaz Tüpte buğu oluşmaz Göğüs hareketleri yetersizdir Göğüs hareketleri yetersizdir CO 2 saptayıcı CO 2 göstermez CO 2 saptayıcı CO 2 göstermez

178 Ana bronşlardan birinde Bebeğin rengi ve kalp atım hızında düzelme olmaz Bebeğin rengi ve kalp atım hızında düzelme olmaz Solunum sesleri tek taraflıdır Solunum sesleri tek taraflıdır

179 Tüp trakeada değil ise Ana bronşlardan birinde ise Ana bronşlardan birinde ise –Akciğerler dinlenirken tüp biraz geri çekilir Özefagusta ise Özefagusta ise –Tüp çıkarılır, ventile edilir, yeniden entübe edilir Yeniden doğrulama yapılır Yeniden doğrulama yapılır

180 Yerleşim doğrulandıktan sonra Dudak hizasında cm işareti okunur Dudak hizasında cm işareti okunur Flasterle tespit edilir Flasterle tespit edilir Önceden yapılmamışsa tüp kısaltılır Önceden yapılmamışsa tüp kısaltılır

181 Yerleştirme derinliği * Ağırlığı 750 g altında olan bebekler i ç in 6 cm yeterlidir Ağırlık (kg) Yerleştirilme derinliği (dudak hizasından cm olarak) 1* 1*7 28 39 410 Dudak hizasında cm işareti = ağırlık (kg) + 6

182 Kesin doğrulama DoğruYanlış

183 Komplikasyonlar Oksijenlenmeye ilişkin Oksijenlenmeye ilişkin –Hipoksi, bradikardi, apne Travmatik Travmatik –Pnömotoraks, çevre dokularda hasar, trakea-özefagus perforasyonu Diğer Diğer –Tüpün tıkanması, enfeksiyon

184 Hipoksiyi azaltmak için Entübasyon öncesi oksijenlendirme Entübasyon öncesi oksijenlendirme Entübasyon sırasında serbest akış oksijen Entübasyon sırasında serbest akış oksijen Girişim süresinin 20 saniye ile sınırlanması Girişim süresinin 20 saniye ile sınırlanması

185 Trakeaya bas Kalp atımını izle Başı stabilize et Balon ver Kateter, vs.vs.vs Tüpün yerini kontrol et Aspire et Oksijen ver Yardımcının rolü

186 İlaçlar

187 Gerekiyorsa oksijen Canlandırma gereksiniminin değerlendirilmesi Başlangıç basamakları Pozitif basınçlı ventilasyon Endotrakeal entübasyon İlaç Göğüs kompresyonu %10 %100 ‰2‰2 %1

188 Yenidoğan Resüsitasyonunda İlaç Verme Yolları Umblikal ven Umblikal ven Periferik ven Periferik ven İntratrakeal yol İntratrakeal yol İntraossöz yol İntraossöz yol

189 Umblikal yol açılması İyot çözeltisiyle temizlenir İyot çözeltisiyle temizlenir Kordona, 1-2 cm kalacak biçimde düz bir kesi yapılır Kordona, 1-2 cm kalacak biçimde düz bir kesi yapılır Kateterin ucu hemen derinin altına gelecek şekilde umblikal vene yerleştirilir Kateterin ucu hemen derinin altına gelecek şekilde umblikal vene yerleştirilir 0.5 ml SF ile kontrol edilir 0.5 ml SF ile kontrol edilir

190 Endotrakeal tüp En hızlı uygulama yoludur En hızlı uygulama yoludur Ancak emilim güvenilir değildir Ancak emilim güvenilir değildir IV yolla verilenden daha yüksek doz verilmelidir IV yolla verilenden daha yüksek doz verilmelidir

191 Kemik içi Yenidoğanlarda kullanımına ilişkin veri kısıtlıdır Yenidoğanlarda kullanımına ilişkin veri kısıtlıdır Alternatif olabilir Alternatif olabilir

192 Periferik ven Dolaşımı bozuk bebekte damar bulmak güçtür Dolaşımı bozuk bebekte damar bulmak güçtür Zorunlu kalmadıkça pek önerilmez Zorunlu kalmadıkça pek önerilmez

193 Adrenalin endikasyonu 30 saniye etkin pozitif basınçlı ventilasyon 30 saniye etkin pozitif basınçlı ventilasyon+ 30 saniye %100 O 2 ile ventilasyon + kompresyon 30 saniye %100 O 2 ile ventilasyon + kompresyon Kalp hızı 60 atım/dakika altında

194 Adrenalin Kalp kasılmalarının gücünü ve hızını arttırır Kalp kasılmalarının gücünü ve hızını arttırır Periferik vazokonstriksiyona yol açar Periferik vazokonstriksiyona yol açar Beyin ve koroner arterlere kan akımını arttırabilir Beyin ve koroner arterlere kan akımını arttırabilir

195 Adrenalin kullanım zamanı Yeterli ventilasyon sağlanmadan verilmez Yeterli ventilasyon sağlanmadan verilmez Adrenalin erken verilir ise Adrenalin erken verilir ise –Ventilasyon için kullanılacak zaman uygulamaya harcanır –Oksijen gereksinimini artırarak miyokard hasarı yapabilir

196 Adrenalin kullanımı Ö nerilen konsantrasyon = 1/10 000 Ö nerilen yol = Damar yolu (endotrakeal yol, damar yolu a ç ılıncaya kadar d ü ş ü n ü lmelidir) Ö nerilen doz = 1/10 000 ’ lik çö zeltiden, 0.1 – 0.3 mL/kg (endotrakeal yol kullanılıyorsa 0,3-1 ml/kg d ü ş ü n ü lmelidir) Ö nerilen hazırlık = 1/10 000 ’ lik çö zeltiden, 1 mL ’ lik enjekt ö re (endotrakeal verilecekse daha b ü y ü k enjekt ö r) Ö nerilen veriliş hızı = Hızlı – olabildiğince

197 Adrenalinin sulandırılması 1 mg=1 mL (1/1 000) 1mL Adrenalin + 9 mL Distile su= 1/10 000 0,5 mg=1 ml (1/2 000) 1mL Adrenalin + 4 mL Distile su= 1/10 000 0,25 mg=1 mL (1/4 000) 1mL Adrenalin + 1,5 mL Distile su= 1/10 000

198 Adrenalinin beklenen etkisi 30 saniye sonra KAH 60 atım/dakika üzerine çıkmalıdır 30 saniye sonra KAH 60 atım/dakika üzerine çıkmalıdır

199 Düzelme olmazsa Ventilasyonun etkinliği kontrol edilir Ventilasyonun etkinliği kontrol edilir Kompresyonun doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilir Kompresyonun doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilir Doz her 3 – 5 dakikada bir yinelenebilir Doz her 3 – 5 dakikada bir yinelenebilir Yineleme dozları olanak varsa damar yolundan verilmelidir Yineleme dozları olanak varsa damar yolundan verilmelidir

200 Eğer bebek şokta görünüyor ve canlandırmaya yanıt vermiyorsa, volüm genişletici vermek gerekebilir. !

201 Şok bulguları Solukluk Solukluk Kapiller dolma zamanında uzama Kapiller dolma zamanında uzama Zayıf nabız Zayıf nabız Düşük ya da “0” kan basıncı Düşük ya da “0” kan basıncı

202 HİPOVOLEMİ VARSA 1.%0,9 NaCl (SERUM FİZYOLOJİK) 2.RİNGER LAKTAT 3.O RH (-) ERİTROSİT SÜSPANSİYONU Yenidoğan Resüssitasyonda Kullanılabilecek İlaçlar

203 Volüm Genişletici Önerilen çözelti = Serum fizyolojik Önerilen doz = 10 mL/kg Önerilen yol = Umblikal ven Önerilen veriliş hızı = 5-10 Dakika

204 METABOLİK A S İ D O Z V A R S A : NAHCO 3 : 2 mEq / kg. ya da Kan pH’ sına göre verilmelidir. THAM : Trihidroksiaminometan tercih edilmelidir. Yenidoğan Resüssitasyonda Kullanılabilecek İlaçlar

205 Sodyum bikarbonat Canlandırmanın erken döneminde zararlı olabilir Canlandırmanın erken döneminde zararlı olabilir Verilmeden önce bebek iyi ventile edilmelidir Verilmeden önce bebek iyi ventile edilmelidir

206 Bikarbonat kullanımı Ö nerilen konsantrasyon = %4.2 (0.5 mEq/mL) Ö nerilen yol = Yalnızca damar yolu Ö nerilen doz = 2 mEq/kg/doz Önerilen veriliş hızı = 1 mEq/kg/dakika

207 Sodyum bikarbonat çok kostiktir ve canlandırma sırasında ASLA endotrakeal tüpten verilmemelidir. !

208 Narkotik Analjezikler Anneye doğum sancısını azaltmak için verilir Bebeğin solunumunu baskılayabilir Narkotik antagonisti olarak nalokson kullanmak gerekebilir

209 Nalokson kullanımı Ö nerilen konsantrasyon = 1 mg/ml Ö nerilen yol = Endotrakeal yol ya da damar yolu yeğlenir. Kas içi ya da deri altı yollar da kabul edilebilirse de etki süresi gecikecektir. Ö nerilen doz = 0.1 mg/kg

210 Nalokson endikasyonu Pozitif basınçlı ventilasyonla normal kalp atım hızı ve renk sağlanmış olmasına karşın ağır solunum depresyonu ve Anneye son 4 saat içinde narkotik ajan verilme öyküsü

211 PERİFERİK PERFÜZYON YETERLİ DEĞİLSE : DOPAMİN : 5 Mikrogram / kg / dk, Yanıt yoksa 20 Mic.gr. / kg / dk kadar çıkılabilir. Devamlı infüzyonlar verilir. Kalp ve KB izlemi ile verilmelidir. Yenidoğan Resüssitasyonda Kullanılabilecek İlaçlar

212 Yanıt yoksa Solunum yolu malformasyonları Solunum yolu malformasyonları Pnömotoraks Pnömotoraks Diafragma hernisi Diafragma hernisi Konjenital kalp hastalığı Konjenital kalp hastalığı

213 Canlandırmanın durdurulması (AAP önerisi) 10 dakika etkin canlandırmaya karşın 10 dakika etkin canlandırmaya karşın –Kalp atımı yoksa –Belirli durumlar söz konusu ise ( İleri immatürite, ölümcül konjenital malformasyonlar) ( İleri immatürite, ölümcül konjenital malformasyonlar)

214 Özel Durumlar

215 Canlandırma sonrası düzelmeyen bebekler Ventilasyon yetersiz mi kalıyor? Ventilasyon yetersiz mi kalıyor? İyi ventilasyona karşın bebek siyanotik ya da bradikardik mi kalıyor? İyi ventilasyona karşın bebek siyanotik ya da bradikardik mi kalıyor? Bebek spontan solunuma başlayamıyor mu? Bebek spontan solunuma başlayamıyor mu?

216 Ventilasyonun yetersiz kalması Solunum yollarının mekanik tıkanıklığı Solunum yollarının mekanik tıkanıklığı –Koanal atresi, faringeal malformasyonlar, diğer durumlar Bozulmuş akciğer işlevi Bozulmuş akciğer işlevi –Pnömotoraks, konjenital plevral effüzyon, konjenital diyafragma hernisi, pulmoner hipoplazi, ileri prematürite, konjenital pnömoni

217 Koanal atrezi Burun deliklerinin birinin ya da her ikisinin birden tıkalı olmasıdır Burun deliklerinin birinin ya da her ikisinin birden tıkalı olmasıdır Bebekler ağlamadıkları sürece ağızdan rahat nefes alamazlar Bebekler ağlamadıkları sürece ağızdan rahat nefes alamazlar Kuşkulu durumlarda kateterle bakılmalıdır Kuşkulu durumlarda kateterle bakılmalıdır

218 Koanal atrezide orofaringeal kanül Orofaringeal kanül yerleştirilebilir Orofaringeal kanül yerleştirilebilir Ağızdan posterior farinkse uzanan, trakeaya girmeyen endotrakeal tüp kullanılabilir Ağızdan posterior farinkse uzanan, trakeaya girmeyen endotrakeal tüp kullanılabilir

219 Pierre-Robin sendromu Çene ileri derecede küçük Çene ileri derecede küçük Doğumda solunum sıkıntısı olabilir Doğumda solunum sıkıntısı olabilir Dil geriye düşerek solunum yolunu tıkayabilir Dil geriye düşerek solunum yolunu tıkayabilir

220 Pierre- Robin sendromunda yapılacaklar Bebek yüzüstü çevrilir Bebek yüzüstü çevrilir Burundan 12 F kateter ya da 2,5 mm endotrakeal tüp arka farinkse yerleştirilir Burundan 12 F kateter ya da 2,5 mm endotrakeal tüp arka farinkse yerleştirilir Bu bebeklerin entübe edilmesi güçtür Bu bebeklerin entübe edilmesi güçtür

221 Mekanik tıkanıklığa yol açan diğer durumlar Konjenital malformasyonlar Konjenital malformasyonlar –Laringeal web, kistik higroma, konjenital guatr vb Entübasyon başarılı olmazsa acil trakeostomi gerekebilir Entübasyon başarılı olmazsa acil trakeostomi gerekebilir

222 Konjenital diyafragma hernisi Diyafragmanın tam olarak kapanmaması sonucu batın organlarının göğüs boşluğuna geçmesidir Diyafragmanın tam olarak kapanmaması sonucu batın organlarının göğüs boşluğuna geçmesidir Solunum sıkıntısı ve kayık batın bulunur Solunum sıkıntısı ve kayık batın bulunur

223 Diyafragma hernisinde ventilasyon Ventilasyon için endotrakeal tüp kullanılmalıdır Ventilasyon için endotrakeal tüp kullanılmalıdır Mideye geniş bir kateter (10 F) yerleştirilmelidir Mideye geniş bir kateter (10 F) yerleştirilmelidir

224 Pnömotoraks Alveollerin yırtılması sonucu plevral boşlukta hava toplanmasıdır Alveollerin yırtılması sonucu plevral boşlukta hava toplanmasıdır Genellikle kendiliğinden rezorbe olur Genellikle kendiliğinden rezorbe olur Solunum sıkıntısı varsa plevral boşluktaki hava boşaltılmalıdır Solunum sıkıntısı varsa plevral boşluktaki hava boşaltılmalıdır

225 Diğer bozulmuş akciğer işlevi durumları Plevral effüzyon Plevral effüzyon Pulmoner hipoplazi Pulmoner hipoplazi İleri derecede immatürite İleri derecede immatürite Konjenital pnömoni Konjenital pnömoni

226 İnatçı siyanoz ve bradikardi Konjenital kalp hastalığı olabilir Konjenital kalp hastalığı olabilir İleri inceleme gerekir İleri inceleme gerekir

227 Canlandırmaya ilişkin sorunların nedeni hemen her zaman yetersiz ventilasyona bağlıdır. !

228 Doğum sonrası Olağan bakım Olağan bakım Gözlemleyici bakım Gözlemleyici bakım Yoğun bakım Yoğun bakım

229 Olağan bakım Bebeğin herhangi bir sorunu yoktur Bebeğin herhangi bir sorunu yoktur Canlandırma gereksinimi yoktur Canlandırma gereksinimi yoktur Doğar doğmaz annesinin göğsüne yatırılıp, başlangıç basamakları burada yapılabilir Doğar doğmaz annesinin göğsüne yatırılıp, başlangıç basamakları burada yapılabilir Erken emzirmeyi sağlamak için önemlidir Erken emzirmeyi sağlamak için önemlidir

230 Gözlemleyici bakım Canlandırma gereksinimi olabilecek bebekler Canlandırma gereksinimi olabilecek bebekler Ara bakım ya da yenidoğan servisinde Ara bakım ya da yenidoğan servisinde Durum stabilleşince annenin yanına gönderilir Durum stabilleşince annenin yanına gönderilir

231 Başarıyla canlandırılmış olan bir bebeğin sağlıklı kabul edilmesi ve rutin bir yenidoğan gibi yaklaşılması doğru değildir. !

232 Yoğun bakım Canlandırma gereksinimi olan bebekler Canlandırma gereksinimi olan bebekler Yenidoğan yoğun bakımında Yenidoğan yoğun bakımında

233 Preterm Bebek

234 Prematür bebek Solunumsal sorunlar Solunumsal sorunlar –Güç ventilasyon, yetersiz solunum uyarımı Isıtılma güçlükleri Isıtılma güçlükleri –Aşırı kayıp, yetersiz üretim Enfeksiyon riski Enfeksiyon riski –Doğum öncesi enfeksiyonlar, yetersiz bağışıklık Dolaşımsal sorunlar Dolaşımsal sorunlar –Hipovolemiye ve oksijensizliğe duyarlılık, beyin kanaması riski

235 Gereken ek önlemler Personel Personel Sıcaklığın korunması Sıcaklığın korunması Oksijen kullanımı Oksijen kullanımı

236 Ek personel Preterm bebeklerin canlandırma gereksinimi olasılığı daha yüksektir Preterm bebeklerin canlandırma gereksinimi olasılığı daha yüksektir Gözlem ve solunum desteği için ek personel gerekebilir Gözlem ve solunum desteği için ek personel gerekebilir Endotrakeal entübasyon gereksinimi olasılığı yüksektir Endotrakeal entübasyon gereksinimi olasılığı yüksektir

237 Sıcaklığın korunması Ortam sıcaklığı arttırılır Ortam sıcaklığı arttırılır Radyant ısıtıcı daha erken açılır Radyant ısıtıcı daha erken açılır Bebeğe başlık takılır Bebeğe başlık takılır Bebek servise götürülürken, önceden ısıtılmış taşıma küvözünün kullanılması iyi olur Bebek servise götürülürken, önceden ısıtılmış taşıma küvözünün kullanılması iyi olur

238 Preterm bebekte hipotermi de, hipertermi de engellenmelidir. Hedef aksiller vücut sıcaklığını 36.5º C dolayında tutmaktır. !

239 Oksijen kullanımı Hipoksi düzeltilmelidir Hipoksi düzeltilmelidir Aşırı oksijenlendirmeden kaçınılmalıdır Aşırı oksijenlendirmeden kaçınılmalıdır

240 Puls oksimetre Dokulardaki hemoglobinin renk değişimini ölçer Dokulardaki hemoglobinin renk değişimini ölçer Bebeğin el ya da ayağına bağlanır Bebeğin el ya da ayağına bağlanır %0 – 100 arasında bir değer verir %0 – 100 arasında bir değer verir

241 Oksijen miktarının ayarlanması Klinik değerlendirme Klinik değerlendirme Kullanılan oksijen konsantrasyonu Kullanılan oksijen konsantrasyonu Puls oksimetrede okunan değer Puls oksimetrede okunan değer

242 Oksimetrenin hazırlanması Başlangıç basamakları sırasında bağlanmalıdır Başlangıç basamakları sırasında bağlanmalıdır Bebeğin ayak ya da eline bağlanır Bebeğin ayak ya da eline bağlanır Bağlama yöntemi markaya göre değişebilir Bağlama yöntemi markaya göre değişebilir

243 Oksimetrenin çalıştırılması Kalp atım hızı ve satürasyon okunur Kalp atım hızı ve satürasyon okunur Kalp atım hızı doğruysa, satürasyon güvenilirdir Kalp atım hızı doğruysa, satürasyon güvenilirdir Değer okunamıyorsa: Değer okunamıyorsa: –Kalp debisi yetersiz, –Probun yerleşimi doğru değil

244 Canlandırma girişimleri için puls oksimetrenin doğru bir değer okuması beklenmemelidir. !

245 Konsantrasyonun ayarlanması Amaç: Amaç: Satürasyonu kademeli olarak %90 dolayına çıkarmak Satürasyon artıyor, bebek ventile ediliyor, kalp atım hızı artıyor: Satürasyon artıyor, bebek ventile ediliyor, kalp atım hızı artıyor: Konsantrasyonu değiştirmeyin

246 Konsantrasyon değişiklikleri Satürasyon %90 altında ve artmıyor: Satürasyon %90 altında ve artmıyor: Konsantrasyonu arttırın Satürasyon %95’in üzerinde: Satürasyon %95’in üzerinde: Konsantrasyonu azaltın

247 Preterm bebeğin ventilasyonu Preterm akciğerlerin ventilasyonu güçtür Preterm akciğerlerin ventilasyonu güçtür Preterm akciğerlerin pozitif basınçtan zarar görme olasılığı yüksektir Preterm akciğerlerin pozitif basınçtan zarar görme olasılığı yüksektir

248 Beyin hasarı riski Germinal matriks çok kırılgandır Germinal matriks çok kırılgandır Sarsılma, kan CO 2 ve kan basıncında hızlı değişimlerle zedelenebilir Sarsılma, kan CO 2 ve kan basıncında hızlı değişimlerle zedelenebilir Sonuç: İntraventriküler kanama Uzun dönem: Yaşam boyu sürecek sekeller

249 Önlemler Bebeğe nazik davranılması Bebeğe nazik davranılması Bebeğin düz zeminde yatırılması Bebeğin düz zeminde yatırılması Dikkatli ventilasyon Dikkatli ventilasyon –Aşırı şişme basıncı, pnömotoraksın önlenmesi CO 2 düzeyinin iyi ayarlanması CO 2 düzeyinin iyi ayarlanması Damar yolundan sıvıların yavaş verilmesi Damar yolundan sıvıların yavaş verilmesi

250 Canlandırma sonrası Preterm bebeğin dikkatle izlenmesi gerekmektedir

251 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER

252 Pediatrik temel yaşam desteği (PTYD) Pediatrik temel yaşam desteği (PTYD)

253 Çocuklarda kardiyopulmoner arrest (KPA) sıklığı ve ileri yaşam desteği gereksinimi erişkine oranla daha azdır Çocuklarda kardiyopulmoner arrest (KPA) sıklığı ve ileri yaşam desteği gereksinimi erişkine oranla daha azdır Aksine çocuklarda erişkine oranla resüsitasyonun başarı şansı düşüktür. Aksine çocuklarda erişkine oranla resüsitasyonun başarı şansı düşüktür.

254

255 YENİDOĞAN ( 0-30 Gün arası ) İNFANT ( Bir yaşın altındaki grup ) ÇOCUK (Bir – Sekiz yaş arasındaki grup) GENÇ ERİŞKİNLER (Sekiz yaş üzerindekiler) Pediyatrik Yaş Grupları

256 . DEĞERLENDİRME İŞLEM KARAR VERME Canlandırmada Üç Önemli Adım

257 Oturur ya da ileri eğilmiş GevşekPozisyon Ekspirasyonda varYokHırıltı Var, aks. kaslarYokRetraksiyon Sitridor, horoz gibi gürültülü SessizSes VarYokBurun kanatlarının aç. Güçlükle yapılıyorRahatSolunum gayreti AsimetrikEşit ve simetrikGöğüs Ekspansiyonu HızlıNormalHız İstenmeyenBeklenen Solunumun Değerlendirilmesi

258 –Solunum sayısı < 10, ya da yok, –Gevşek kas tonusu, –Bilinçsizlik, –Kalp sesleri yavaşlamış ya da yok, –Periferik nabız zayıf ya da yok. Respiratuvar Arrest

259 Basit Havayolu araçları ya da koruyucu örtüler dışında, HİÇBİR ARAÇ -GEREÇ VE İLAÇ KULLANMAKSIZIN Havayolu açıklığının devam ettirilmesi ve solunum ile dolaşımın desteklenmesini içerir Basit Havayolu araçları ya da koruyucu örtüler dışında, HİÇBİR ARAÇ -GEREÇ VE İLAÇ KULLANMAKSIZIN Havayolu açıklığının devam ettirilmesi ve solunum ile dolaşımın desteklenmesini içerir HASTANIN : HASTANIN : İlk değerlendirilmesini Havayolu açıklığının sağlanmasını, Ekspirasyon havası ile yapay solunumu, Göğüs basılarını KAPSAR. Temel Yaşam Desteği

260

261

262 Pediatrik TYD Algoritması 1 Hareketsizliği ve bilinçsizliği belirleyin, 2 Tek kurtarıcıysanız 5 siklus CPR uygulamasından sonra yardım isteyin veya başka bir kişiden yardım için 112 aramasını isteyin ve OED getirin 3 Hava yolunu açın, solunumu kontrol edin 4 Eğer solunum yoksa göğsü yükseltecek kadar 2 kurtarıcı soluk verin 5 Nabzı kontrol edin (max. 10 sn)

263 7 - Nabız yoksa Tek kurtarıcı: 30 KM / 2 SS Kompresyonu “hızlı ve sert” uygulayın (100/dk) göğüsün relaksasyonuna izin verin. -Kompresyon aralarını minimale indirin -İki kurtarıcı: 15 KM / 2 SS -Yardım gelene kadar her 5 siklusta bir nabız kontrol edin 6 Nabız varsa, her 3sn de bir soluk verin ve her 2 dk bir nabzı kontrol edin

264 GÖĞÜS BASISIVENTİLASYON + 100 / Dakika12-20 / Dakika Bu oran 2 kurtarıcı mevcut ise 15/2 olabilir Bası asla aniden kesilmemelidir ( Kardiyak debi aniden düşer 30 B A S I + 2 V E N T İ L A S Y O N 1 yaş altı Çocuk TEK KURTARICI

265 GÖĞÜS BASISIVENTİLASYON + 100 / Dakika8-10 / Dakika Bası asla aniden kesilmemelidir ( Kardiyak debi aniden düşer) 30 B A S I + 2 V E N T İ L A S Y O N 1 yaş üstü ve adölasan TEK veya 2 KURTARICI

266 Pediatrik ileri yaşam desteği (PİYD)

267 Temel Yaşam Desteği’ni, Efektif ventilasyon ve sirkülasyonu sağlamak ve devam ettirmek için, araç gereç ve özel tekniklerin kullanılmasını,, EKG Monitorizasyonu ve aritmilerin tanınmasını, İlaç ve sıvı uygulamak için damar yolu açılmasını ve açıklığının devam ettirilmesini, Tüm bu durumlar ile ilgili olarak, bilgi, eğitim ve deneyimle birlikte, neyin ne zaman yapılacağı ve uygulanacağı konusunda karar verebilmeyi, KAPSAR İleri Yaşam Desteği

268 Temel yaşam desteğine devam edilirken hasta mönitör veya defibrilatöre bağlanarak ritm kontrol edilir Temel yaşam desteğine devam edilirken hasta mönitör veya defibrilatöre bağlanarak ritm kontrol edilir Trakeal entübasyon ve damar yolu uygulaması ve periyodik olarak doğrulamaları yapılır Trakeal entübasyon ve damar yolu uygulaması ve periyodik olarak doğrulamaları yapılır

269 İleri Yaşam Desteği Pediatrik OED ve defibrilatör kullanımı Pediatrik OED ve defibrilatör kullanımı -Erişkinde olduğu gibi pediatride de defirilasyon gereği olabilir -1-8 yaş arası çocuklarda OED algoritmalarda yer almaktadır. - 1 yaş altında defibrilasyon önerilmemektedir

270 Defibrilatör

271 Pedal yerleşimi

272 Otomatik eksternal defibrilatör (OED)

273 İleri Yaşam Desteği Asistoli varlığı Asistoli varlığıAdrenalin 1:1000 veya 1:10000 0.01 mg/kg IV 0.1 mg/kg tüp içi Her 3-5 dakikada bir tekrarlanır

274 İleri Yaşam Desteği VF/VT varlığında VF/VT varlığında -3 kez defibrile et 2 j/kg 2-4 j/kg -Adrenalin uygula 0.01 mg/kg IV 0.01 mg/kg IV 0.1 mg/kg tüp içi -her ilaçtan 30-60 sn sonra 4 j/kg defibrilasyon

275 İleri Yaşam Desteği VF/VT varlığında VF/VT varlığında -antiaritmik uygula Amiodaron: 5 mg/kg İV Lidokain:1 mg/kg İV-İO-ET Magnezyum: 25-50 mg/kg IV(max 2 gr) -her ilaç tedavisinden 30-60 sn sonra 4j/kg ile defibrile et

276 Model CPR İLAÇ ŞOK (TEKRAR) CPR İLAÇ ŞOK-ŞOK-ŞOK (TEKRAR)

277 İleri Yaşam Desteği Bradikardi varlığında Bradikardi varlığında -60/dk> kardiyak atım ve bozulmuş sistemik perfüzyon varsa - Adrenalin:0.01 mg/ kg IV 0.1 mg/ kg ET 0.1 mg/ kg ET - Atropin sülfat: 0.02 mg/kg İV max doz: çocukta 0.5 mg, adölasan 1 mg max doz: çocukta 0.5 mg, adölasan 1 mg

278 İleri Yaşam Desteği Bradikardi varlığında Bradikardi varlığında - Atropin dozu bir kez tekrarlanabilir - Yanıt alınmazsa kardiyak pacing düşünülebilir

279 İleri Yaşam Desteği CPR sırasında sürekli geriye dönük olarak entübasyon tübünün ve elektrodları yeri kontrol edilir CPR sırasında sürekli geriye dönük olarak entübasyon tübünün ve elektrodları yeri kontrol edilir Nedene yönelik yaklaşımlar göz önüne alınarak çözüm getirilir Nedene yönelik yaklaşımlar göz önüne alınarak çözüm getirilir - Hipoglisemi düzeltilir - Hipotermi ısıtılır - Çeşitli zehirlenmeler antidot uygulanır

280 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com


"Yenidoğan ve Pediatrik Dönemde Acil Yaklaşımlar Hazırlayan: Uzm. Dr. ELİF ÜNVER KORĞALI SİVAS DEVLET HASTANESİ PEDİATRİ BÖLÜMÜ-2010 Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları