Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL YAŞAM DESTEĞİ."— Sunum transkripti:

1 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

2 .Temel Yaşam Desteği nedir?
KAPSAM . Solunum ve kalp durması nedir? .Temel Yaşam Desteği nedir? . Hava yolunu açmak için Baş-Çene Pozisyonu nasıl verilir? . Havayolu tıkanıklığı nedir? . Dış kalp masajı nasıl yapılır? . Yapay solunum nasıl yapılır? . Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir? . Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası

3 SOLUNUM VE KALP DURMASI NEDİR?
. Solunum durması solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir. . Kalp durması da bilinci kapalı kişide kalp atımının olmaması durumudur. Kalp durmasına en kısa sürede müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur.

4 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Hayat kurtarma amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra,solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini,dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaledir.

5 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ(YETİŞKİN)
Güvenliği sağla, Bilinci kontrol et BİLİNÇ YOK İSE: Çevreden yüksek sesle yardım iste, 112 aratılır Ağız içini kontrol et,görünen yabancı cisim varsa çıkar Hava yolunu aç (Baş geri-çene yukarı pozisyonu ver) Solunumu kontrol et (Bak Dinle Hisset 10saniye) SOLUNUM YOK İSE: 112’yi ara (ilk yardımcı yalnız ise) Temel yaşam desteğini uygula (30 kalp masajı-2 suni solunum) Yaşamsal refleksler veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.

6 HAVAYOLU AÇIKLIĞI

7 BAŞ GERİ ÇENE YUKARI POZİSYONU
Hava yolunu açmak için baş geri çene yukarı pozisyonu nasıl verilir? Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur.

8 BAŞ GERİ ÇENE YUKARI POZİSYONU

9 SOLUNUMUN KONTROLÜ 10 SANİYE . . . BAK . . . DİNLE . . . HİSSET . . .

10 DIŞ KALP MASAJI Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir. Diğer el bu elin üzerine yerleştirilir. Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir. Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden,dirsekler bükülmeden,göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur.

11 DIŞ KALP MASAJI Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 kalp basısı uygulanır, Bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır. Hasta/yaralıya 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır.

12 DIŞ KALP MASAJI

13 SOLUNUM . Alındaki elinizin baş ve işaret parmaklarıyla burun kanatlarını sıkıştırın, . Diğer elinizin işaret ve orta parmaklarıyla çeneyi geriye itin, . Ağzınızı hastanın ağzını tamamen kavrayacak biçimde hastaya normal nefesiniz kadar 1 sn. üzerinde hava üfleyin, . Verdiğiniz havanın dışarı çıkmasını bekledikten sonra bu işlemi ikinci kez tekrarlayın.

14 DIŞ KALP MASAJI 30 2 / 30 kalp masajı 2 soluk

15 ÇOCUKLARDA (1-8 YAŞ) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Kendisinin ve çocuğun güvenliğinden emin olunur. Çocuğun omuzlarına dokunup’’ iyi misiniz? diye sorularak bilinci kontrol edilir bilinç yok ise Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır,112 aratılır Çocuk sert bir zemine sırt üstü yatırılır Çocuğun yanına diz çökülür Çocuğun boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır

16 ÇOCUKLARDA (1-8 YAŞ) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Ağız içi gözle kontrol edilir, yabancı cisim var ise çıkartılır Hava yolunu açmak için bir el hasta/yaralının alnına diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir Baş geri çene yukarı pozisyonu verilir Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemi ile 10 sn süre ile kontrol edilir. solunum yok ise

17 ÇOCUKLARDA (1-8 YAŞ) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını kullanarak çocuğun burnu kapatılır. Baş geri çene yukarı pozisyonunda iken çocuğun ağzını içine alacak şekilde yerleştirilir. Çocuğun göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 nefes verilir,havanın geriye çıkması için zaman verilir. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

18 ÇOCUKLARDA (1-8 YAŞ) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Elin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden,dirsek bükülmeden göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur. Göğüs kemiği 5cm aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 kalp basısı uygulanır.Bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır. Çocuğa 30 kalp basısından sonra 2 solunum yaptırılır.

19 ÇOCUKLARDA (1-8 YAŞ) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
İlk yardımcı yalnız ise 30:2 basısının 5 tur tekrarından sonra 112’yi kendisi arar. Temel yaşam desteğine çocuğun yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.

20 BEBEKLERDE(0-12 AY) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Kendisinin ve bebeğin güvenliğinden emin olunur. Ayak tabanına hafifçe vurarak bilinci kontrol edilir. Bilinç yok ise Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır. 112 aratılır. Bebek sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır. İlkyardımcı temel yaşam desteği uygulayacağı pozisyonu alır.

21 BEBEKLERDE(0-12 AY) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Bebeğin boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır. Ağız içi gözle kontrol edilir;hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim var ise çıkartılır. Hava yolunu açmak için ,bir el bebeğin alnına,diğer elin iki parmağı çene kemiğine koyulup baş hafifçe yukarı geri itilerek eğilir,baş geri çene yukarı pozisyonu verilir.

22 BEBEKLERDE(0-12 AY) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Bebeğin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemi ile 10 saniye süre ile kontrol edilir. Solunum yok ise Ağız dolusu nefes alınır ve ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilir. Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren bir ağız dolusu 2 solunum verilir.

23 BEBEKLERDE(0-12 AY) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Kalp basısı uygulamak için bebeğin (iki meme başının altındaki hattın ortası göğüs merkezini oluşturur) göğüs merkezi belirlenir. Bir elin orta ve yüzük parmağı bebeğin göğüs merkezine yerleştirilir. Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 kalp basısı uygulanır,bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde olacak şekilde ayarlanır.

24 BEBEKLERDE(0-12 AY) TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Bebeğe 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır.(30:2) İlkyardımcı yalnız ise 30:2 göğüs basısının 5 tur tekrarından sonra 112’yi kendisi arar. Temel yaşam desteğine bebeğin yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.

25 1-Kısmi Tıkanma 2-Tam Tıkanma
HAVA YOLU TIKANIKLIĞI BELİRTİLERİ Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. 1-Kısmi Tıkanma 2-Tam Tıkanma

26 KISMİ TIKANMA HASTA:…. . Öksürür . Nefes alabilir . Konuşabilir BU DURUMDA HASTAYA DOKUNULMAZ, ÖKSÜRMEYE TEŞVİK EDİLİR

27 (Karına bası uygulaması)
TAM TIKANMA HASTA :…. . Nefes alamaz, . Acı çeker, . Ellerini boynuna götürür, . Konuşamaz, . Rengi morarmıştır, . Öksüremez… Heimlich Manevrası (Karına bası uygulaması)

28 TAM TIKANMA .Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir,
.Hastanın yanında veya arkasında durulur, .Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır, .Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına ( kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur, .Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur,

29 (Karına Bası Uygulama Manevrası)
HEİMLİCH MANEVRASI (Karına Bası Uygulama Manevrası) .Tıkanıklık açılmadıysa heimlich manevrası yapılır; . Hastanın arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır, . Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır, . Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır, . Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır,

30 (Karına Bası Uygulama Manevrası)
HEİMLİCH MANEVRASI (Karına Bası Uygulama Manevrası) . Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur. . Bu işlemler 5’er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır. . Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır. . Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir.

31 (Karına Bası Uygulama Manevrası)
HEİMLİCH MANEVRASI (Karına Bası Uygulama Manevrası) . Tıbbi yardım istenir (112), . Temel yaşam desteği uygulanır.

32 ÇOCUKLARDA TAM TIKANMA Yetişkinlerdeki uygulama ile aynıdır

33 BEBEKLERDE TAM TIKANMA
. Bebek ilkyardımcının bir kolu üzerine ters (yüzüstü ) olarak yatırılır, . Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir, . Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur, .5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur.

34 BEBEKLERDE TAM TIKANMA
. Diğer kolun üzerine başı elle kavranarak sırtüstü çevrilir . Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır, . Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak sırtüstü şekilde tutulur, . 5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından karnın üst kısmına baskı uygulanır, . Yabancı cisim çıkana kadar devam edilir, . Tıbbi yardım istenir (112)

35


"TEMEL YAŞAM DESTEĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları