Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL YAŞAM DESTEĞİ."— Sunum transkripti:

1 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

2 Solunum ve Kalp Durması Nedir?
Solunum durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunum ile hasta / yaralının solunumu desteklenerek başlatılmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir

3 Kalp durması: Bilinci kapalı kişide kalbin pompalama hareketlerini yapmaması yada yetersiz yapması durumunda büyük atardamarlardan nabız alınamaması durumudur. Kalp durmasına 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur ( beynin oksijensiz kalmaya en hassas organımız olduğu ve ilk hasar belirtilerinin buradan başlayacağı akıldan çıkarılmamalıdır ). Beyin hasarından sonra kişinin hayata dönmesi zorlaşır , hayata dönse bile kaliteli bir hayat yaşaması olanaksızlaşır

4 Temel Yaşam Desteği nedir?
Hayat kurtarmak için havayolunu açmak ve sonrasında kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlayarak dokulara yeterli düzeyde kan gitmesini sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir.

5 Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?
Bilinci kapalı bütün hasta/yaralılarda solunum yolu kontrol edilmelidir. Çünkü dil geriye kayabilir yada herhangi bir yabancı ( kum ,toprak , diş protezi v.b.) madde solunum yolunu tıkayabilir. Ağız içi kontrol edilerek yabancı cisim varsa temizlendikten sonra hastaya Baş-çene pozisyonu verilir.

6

7

8

9

10

11

12

13 Baş – Çene Pozisyonu Bunun için Bir el alına yerleştirilir,
Diğer elin iki parmağı çenenin altına yerleştirilir, Baş geriye doğru itilir. Böylece arkaya yaslanan dil kökü oynatılarak hava yolu açıklığı temin edilir

14

15

16

17 Solunumun Değerlendirilmesi
Bak : Gözlerimizle gögüs kafesinin solunum ile birlikte inip kalkmasını Dinle: Kulağımızla ağızdan yada burundan çıkan havanın sesi. Hisset : Yanağımız ağız yada burundan çıkan havanın sıcaklığı ve akımını hissederek değerlendirilir

18

19

20 Hasta / yaralının hava yolu açıldıktan sonra, solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi
Solunum yoksa tıbbi yardım istenir (112),

21 Hemen yapay solunuma başlanır
Hemen yapay solunuma başlanır. YAPAY SOLUNUMA BAŞLAMADAN ÖNCE SOLUNUMUN OLMADIĞINDAN KESİNLİKLE EMİN OLUNMALIDIR!

22 Yapay Solunum Nasıl Yapılır?
Ağızdan ağıza tekniği için hasta / yaralıya Baş-Çene pozisyonu verilir, Çene alt kenarı yere dik oluncaya kadar geri ittirilir Alındaki elin baş ve işaret parmakları ile burun kanatları hava dışarı kaçmayacak şekilde kapatılır

23 İlkyardımcı, hasta / yaralının ağzını hava çıkmayacak şekilde kendi ağzı ile kavrar,
Hasta akciğerine ml ( hasta / yaralının kapasitesine göre ) hava gidecek şekilde ağızdan iki kez üflenir,

24 Bu şekilde verilen hava hayati organları koruyacak yeterli oksijene (%16-18) sahiptir,
Bebeklerde ve çene kilitlenmesi gibi durumlarda yetişkinlerde, yapay solunum ağızdan buruna hava verilerek yapılmalıdır,

25 İlkyardımcı kendini korumak için yapay solunum sırasında ince bir tülbent, gazlı bez gibi araçlar kullanabilir.

26 Dış Kalp Masajı Ne Zaman Yapılır?
Yapay solunum sırasında yetişkinlerde şah damarından , bebeklerde koldan 5 saniye süre ile nabız kontrolü yapılır, nabız yoksa dış kalp masajına başlanır.

27 Dış kalp masajı Hasta / yaralı mümkünse düz bir zemine yatırılır.
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğini ortalayarak (göğüs kemiğinin üst ve alt ucunun ortası) göğüsün merkezi tespit edilir.

28 Bir elin topuğu göğsün merkezine yerleştirilir.
Diğer el bu elin üzerine yerleştirilir. Her iki elin parmakları birbirine geçirilir.

29 Parmak uçlarının hastaya temas etmemesine dikkat edilir.
Parmak uçları kaburgalara değerse güç dağılır ve kaburgaların kırılmasına sebep olacak ciddi durumlara neden olabilir. Eller sabit tutulmalıdır. Dirsekler ve omuz düz ve hasta/yaralının vücuduna dik olacak şekilde tutulmalıdır.

30

31 Vücut ağırlığı ile kaburga kemikleri 4-5 cm içe çökecek şekilde, ritmik olarak, sıkıştırma-gevşetme şeklinde bası uygulanır. Ritim dakikada 100 bası olacak şekilde uygulanmalıdır. Tüm dış kalp masajı boyunca bel kasları kullanılır.

32 1-8 yaşına kadar çocuklarda; 1 yaşın altındaki bebeklerde;
tek elle, cm çökecek şekilde yapılmalıdır 1 yaşın altındaki bebeklerde; Her iki meme başından geçen hattın hemen altına iki parmak konur, Parmaklar yan yana ve yere dik olacak, göğüs kemiği 1-1,5 cm içe çökecek şekilde, bası sıklığı dakikada 100 bası olacak şekilde 30/2 oranında yapılır.

33

34 Hasta / Yaralıya 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır.(30:2)
Temel yaşam desteğine hasta / yaralının yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar yada ilkyardımcı yorulana kadar kesintisiz devam edilir.

35 1 Siklus = 30 dış kalp masajı ve 2 yapay solunumun 5 kez tekrarıdır
Her siklusta hasta / yaralının solunumu ve şah damarından nabzı 5 saniye süre ile kontrol edilmelidir

36 Çocuklarda (1-8 yaş) Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır?
Çocuğun bilinci yoksa ve çevrede birileri varsa 112 aratılır. İlkyardımcı yalnız ise ; 30:2 göğüs basısının 5 tur uygulanmasından sonra 112 aratılır. Çocuk sert bir zemine yatırılır.

37 Çocuklarda (1-8 yaş) Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır?
Çocuğun hava yolu açıldıktan sonra, solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile değerlendirilir, Çocuğa önce Baş-Çene pozisyonu verilir,

38 Çocuklarda (1-8 yaş) Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır?
Hemen yapay solunuma başlanır. YAPAY SOLUNUMA BAŞLAMADAN ÖNCE SOLUNUMUN OLMADIĞINDAN KESİNLİKLE EMİN OLUNMALIDIR! Yapay solunum ağızdan ağıza ya da ağızdan ağız ve buruna tekniği ile çocuğun yaşı ve yüzünün büyüklüğü değerlendirilip gerçekleştirilir,

39

40

41

42 Çocuklarda (1-8 yaş) Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır?
Yapay solunum dakikada olacak şekilde yapılır, Nabız kontrolü yetişkinlerdeki gibidir (şah damarından 5 saniye süreyle kontrol edilir),

43 Çocuklarda (1-8 yaş) Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır?
NABIZIN ALINAMADIĞINDAN YANİ KALBİN ATMADIĞINDAN KESİN OLARAK EMİN OLUNDUKTAN SONRA KALP MASAJINA BAŞLANMALIDIR!....

44 Çocuklarda (1-8 yaş) Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır?
Kalp masajı tek elle basılarak yapılır, Bası noktası yetişkinlerde olduğu gibi belirlenir. Büyük çocuklarda tek elin basısı yetersiz görülürse yine yetişkinlerdeki gibi uygulama yapılır, Çocuklarda dakikada 100 bası uygulanır,

45

46

47 Çocuklarda (1-8 yaş) Temel Yaşam Desteği nasıl yapılır?
Bebeğin bilinç kontrolü, topuğuna hafifçe vurularak yapılır, Bebeğin bilinci yoksa ve çevrede birileri varsa 112 aratılır. İlk yardımcı yalnız ise ; 5 kurtarıcı solunumdan sonra 30:2 göğüs basısının 5 tur uygulamasından sonra 112 aranır. Bebeklerde ağız içi körlemesine temizlenmez. Bebeklerde kör dalış yapılmaz

48 Bebeklerde (0-1 yaş) Temel Yaşam Desteği
Solunum yolunun açılması için bebeğe Baş-Çene pozisyonu verilir (bebeğin başı hafifçe arkaya itilir). Başın fazla gerdirilmesi bebeklerin solunum yollarının tam gelişmemiş olmasından dolayı solunum yollarını tıkayıp olumsuz sonuçlar yaratabilir , başa hafif bir eğim vermek son derece önemlidir.

49 Bebeklerde (0-1 yaş) Temel Yaşam Desteği
Bebeğin omuzlarının altına 2-3 cm. kalınlığında katlanmış havlu bez vs. koymak hava yolunun açılması için yeterli olabilir. Bebeğin hava yolu açıldıktan sonra, solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile 5 saniye süre ile değerlendirilir,

50 Bebeklerde (0-1 yaş) Temel Yaşam Desteği
Yapay solunuma başlanırken ilkyardımcı ağzı bebeğin ağzı ve burun kökünü de içine alacak şekilde yerleştirilmelidir, Yapay solunuma bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniyenin üzerinde 5 kurtarıcı soluk verilerek başlanır,

51 Bebeklerde (0-1 yaş) Temel Yaşam Desteği
Her üflemede sadece bir ağız dolusu hava verilir. Üflemenin ayarı bebeğin göğsünün kalkış hareketlerine göre olmalıdır, çocuğun akciğerlerinin alacağından daha fazla hava üflenmemelidir,

52 Bebeklerde (0-1 yaş) Temel Yaşam Desteği
Bebeklerde dış kalp masajı 2 parmakla yapılır. Kalp basısı uygulamak için bebeğin (iki meme başının altındaki hattın ortası göğüs merkezini oluşturur) göğüs merkezi tespit edilir. Bir elin orta ve yüzük parmağı bebeğin göğüs merkezine yerleştirilir. Kalp masajı göğüs kemiği cm içeri çökecek şekilde yapılır,

53

54

55

56

57 Bebeklerde (0-1 yaş) Temel Yaşam Desteği
Bebeklerde de kalp masajı ve yapay solunum sayısı 30:2 olacak şekilde uygulanır. Bebeklerde de dakikada 100 bası uygulanır, Temel yaşam desteğine bebeğin yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.

58


"TEMEL YAŞAM DESTEĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları