Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI LdV Mesleki Eğitim Programı Ortaklık Projeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI LdV Mesleki Eğitim Programı Ortaklık Projeleri."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI LdV Mesleki Eğitim Programı Ortaklık Projeleri

2 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İstatistik İstatistik Tanımlama Tanımlama Teknik Özellikler Teknik Özellikler Başvuru Süreci Başvuru Süreci

3 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Başvurular Başvurular 20102011 Başvuru Sayısı: 251338 Bütçe: ~1 400 000 €~1 700 000 € Kabul proje : 8592

4 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Nedir? Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik edecek ve bu işbirliğine bir kısım ölçütlere göre katkı sağlayacak bir faaliyet türüdür.

5 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hareketlilik Ortaklık Yenilik Transferi Ortaklık

6 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hedef ve Öncelikler Hayatboyu Öğrenme Programı ve LdV programı hedef ve öncelikleri ortaklık projeleri için de aynen muhafaza edilmektedir. Ortaklık projeleri ve Türkiye için ayrıca öncelik belirlenmemiştir.

7 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI LdV Hedefleri - Mesleki eğitim ve öğretimin cazibesini ve kalitesini artırmak - Mesleki eğitim ve öğretimde genel araçların gelişim ve uygulamasını gerçekleştirmek - Karşılıklı öğrenmeyi kuvvetlendirmek

8 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Özellikleri - Ürün odaklı bir işbirliği ve çalışma - İş dünyasının ihtiyaçları ile mesleki eğitimin ihtiyaçlarının karşılıklı olarak giderilmesi - Hareketlilik - En az üç ülke ortaklığı - Proje tabanlı bir faaliyet...

9 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ürün nedir? Yaygınlaştırılabilir ve uygulanabilir tanımlayıcı veya somut çıktı - genel bir rapor - konferans - CD - çıraklar tarafından üretilmiş somut bir ürün - herhangi bir MEÖ alanındaki eğitim metodu - …

10 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hareketlilik Nedir? Projedeki başka bir ortağın d ü zenlediği bir etkinliğe katılmak ü zere yapılan bir yurtdışı seyahatidir.

11 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hareketlilik Hareketliliğin süresi proje faaliyeti ile uyumlu olmalıdır. Ortakların bulunmadığı herhangi bir ülkeye hareketlilik yapılamaz. Bir kişinin bir defa yurtdışına ç ıkması bir hareketlilik sayılır. Ülke içindeki hareketlilik hareketlilik değildir.

12 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Sadece hareketlilik Sadece ürün Hareketlilik + sürekli işbirliği= Ürün

13 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Kimler Başvurabilir? - İşletmeler, - Sosyal ortaklar, - Mesleki eğitim ve öğretimle ilgili politikalara karar veren kuruluşlar, - Ticaret ve sanayi odaları, dernek, vakıflar, mesleki eğitim kurumları vb.

14 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Faaliyet Örnekleri: 1- Personel ve öğrenci*/stajyer değişimleri, 2- Ortaklaşa bir ürün (teknik malzeme, yapı, somut ürün vb.)ortaya çıkarmak için yapılan faaliyetler, 3- Belirli bir mesleki eğitim öğretim ya da ekonomik sektörde işbirliği çalışmaları,

15 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Faaliyet Örnekleri: 4- Ortak eğitim içeriği ve metodları üzerinde Avrupa boyutunda çalışmalar, tecrübe paylaşımı ve metodların ortaklaşa geliştirilmesi, 5- Öğretmen, eğitmen, stajyerler arasında aktif işbirliği, 6- Teori ve pratiğin bütünleştirilmesi,

16 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Fark Comenius ve Grundtvig ortaklık projelerinden FARKI : - Faaliyetler, mesleki eğitim ile bağlantılı olmalı - Faaliyetler, mesleki eğitim ile bağlantılı olmalı - Meslek okullarının yanısıra; faaliyette işletmeler, sosyal ortaklar, bölgesel, yerel ve hatta ulusal karar mekanizmaları yer almalı. - Meslek okullarının yanısıra; faaliyette işletmeler, sosyal ortaklar, bölgesel, yerel ve hatta ulusal karar mekanizmaları yer almalı.

17 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Süre:2 yıl- sabittir. Ortaklık: En az birisi AB üyesi olmak koşuluyla, en az 3 farklı program ülkesinden ortaklık Mali katkı miktarı: Hareketlilik sayısı esas alınarak belirlenir. Hareketlilik ve projenin tüm masraflarını kapsar. Götürü usuldedir. Teknik Özellikler

18 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Mali Katkı Miktarları Mali Katkı Miktarları 2 Yıllık Ortaklıklar 2011-2013 Her bir ortak için asgari hareketlilik sayısı Her bir ortak için mali katkı miktarı, € 48.500 814.000 1218.000 2424.000

19 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ortaklık 3 tür ortak vardır: - Koordinatör ortak - Ortak - Sessiz ortak (kendilerine ait bütçeleri yoktur)

20 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Koordinatör Ortak Proje ihtiyaçlarını planlayan, ortakların hangi ülke, kurum/kuruluş olmasına karar verendir. Koordinatör ortak, ortaklaşa planlanan ve doldurulan başvuru formunun son halini tüm ortak kuruluşlara göndermekle yükümlüdür. Her ortak kendi ülkesindeki Ulusal Ajans’a başvurusunu gönderir.

21 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Başvuru ve Değerlendirme Süreci Son Başvuru Tarihi : 21 Şubat 2012 Başvuru Formu: e-form Başvuru Adresi: Leonardo da Vinci Programı Ortaklık Projeleri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Mevlana Bulvarı No:181 06520 Balgat/Ankara

22 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Başvuru Kriterleri - Bir teklifte, Türkiye’den olabilecek en fazla ortak sayısı 3’dür. Bu sayının aşılması halinde tüm ortaklar geçersiz sayılacaktır. -Her kurum sadece bir LDV Ortaklık başvurusunda bulunabilir. Birden fazla başvuruda bulunan kurumun tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. - Halihazırda LDV ortaklık projesi yürütmekte olan kurumun (projesi kapanmamış olanlar) bu teklif döneminde başvuru yapamazlar. -Ortaklık dili İngilizce haricinde bir dilse teklifin İngilizce tercümesi de mutlaka başvuru ile birlikte sunulmalıdır.

23 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Başvuru ve Değerlendirme Süreci Diğer Bazı Uygunluk Kriterleri: Son başvuru tarihi Son başvuru tarihi İlgili yıla ait başvuru formu tam olarak doldurulmalı, İlgili yıla ait başvuru formu tam olarak doldurulmalı, El yazısı ile doldurulmamalı, El yazısı ile doldurulmamalı, İmza, İmza, Projedeki her ortak kendi ülkesindeki birbirinin aynı başvuru formlarıyla Ulusal Ajansa başvurur (Niyet mektubu aranmaz) Projedeki her ortak kendi ülkesindeki birbirinin aynı başvuru formlarıyla Ulusal Ajansa başvurur (Niyet mektubu aranmaz)

24 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Başvuru ve Değerlendirme Süreci Değerlendirme: - Uygunluk değerlendirmesi: Her ülke Ulusal Ajansı - Ortaklık uygunluğu: AB Komisyonu - İçerik değerlendirmesi: Koordinatör ülke Ulusal Ajansı - Mali katkının verilmesi (en az 3 ortak özelliğinin devam etmesi durumunda)

25 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Dikkat ! -Ortaklar sonradan değiştirilemez. - Türkiye’den en fazla 3 ortak olabilir ancak unutulmamalıdır ki bu AB projeleri uluslararası işbirliğini hedefler. - Ortakların hareketlilik sayıları farklılık gösterebilir. - Ülkelerin aynı hareketlilik sayısına verdikleri mali katkı miktarları farklıdır.

26 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TEŞEKKÜREDERİZ.


"AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI LdV Mesleki Eğitim Programı Ortaklık Projeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları