Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENDOMETRİOZİSDE IUI TEDAVİSİ Dr. Erbil DOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENDOMETRİOZİSDE IUI TEDAVİSİ Dr. Erbil DOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve."— Sunum transkripti:

1 ENDOMETRİOZİSDE IUI TEDAVİSİ Dr. Erbil DOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı

2 Endometriozis İnsidans:%6-10 Endometriozis olan kadınların: – %30-%50’si infertil Semptomlar: –dismenore, disparoni, pelvik ağrı Tedavi –Semptomların ortadan kaldırılması, –Hastalık progresyonunun engellenmesi –Fertilitenin arttırılması

3 Evreleme (R- AFS Skorlaması) EvreSkor I (minimal):1-5 II (mild):6-15 III (moderate): 16-40 IV (severe)>40 Minimal ve hafif endometrio z iste peritoneal veya ovaryan endometriotik implantlar ve fallop tüpleri veya overlerde ince adezyonlar bulunur. Bu lezyonlar ile infertilite arasındaki ilişki tartışmalıdır.

4 Evreleme sistemi tedavi sonrası konsepsiyon şansı ile korelasyon göstermez.

5 Endometriozis ve İnfertilite Normal çiftlerde fekundite: – 0.15 – 0.20/ay Endometriozisde fekundite: – 0.02 – 0.10/ay The Practıce Commıttee of ASRM. Fertil Steril 2004. Donor inseminasyon programında: –Endometriozis (-): 0.12/ay –Endometriozis (+): 0.036/ay Fertil Steril 1986

6 Collins JA, Burrows EA, Wilan AR. The prognosis for live birth among untreated infertile couples. Fertil Steril. 1995;64(1):22–8. Tedavi Edilmeyen Hastalarda Spontan Gebelik Oranı 1 yılın sonunda kümülatif canlı doğum oranı %14.3: Prognostik faktörler: infertilite süresi yaş, erkek faktörü Endometriozis varlığı Tubal hast 873 tedavi almamış çift; infertilite süresi >1 yıl

7 Avarage cumulative live birth rate for various future time periods and prognostic factors for use in clinical prediction Avarage baseline prognosisEffect of prognostic factors Time (mo) Cumulative live birth ratePrognostic factorMultiplication factor 34.2 (3.3 to 5.1)Prior pregnancy in partnership 1.8 68.1 (6.8 to 9.4)Duration of infertility <36 months 1.7 1214.3 (12.4 to 16.2)Female age <30 years1.5 2421.2 (18.5 to 23.9)Male defect0.5 3625.2 (21.8 to 28.6)Endometriozis0.4 Tubal defect0.5 Collins JA. et al. The Prognosis for live birth among untreated infertilite couples Fertil Steril 1995 Tedavi Edilmeyen İnfertil Çiftlerde Canlı Doğum Prognozu 2198 kadın >1 yıl infertilite

8 %36 %55 192 infertil çift (117 açıklanamayan; 75 minimal endometriozis) L/S sonrası 3 yıl takip <40 yaş Ovülasyon (+) Erkeklerde normal sperm parametreleri

9 Cumulative 36-month probability of becoming pregnant by disease stage in 222 infertile women who underwent conservative surgery for endometriosis and had no other infertility factor (continuous line, stage I; dotted line, stage II; dashed line, stage III; dash-dotted line, stage IV). Vercellini P et al. Hum. Reprod. 2009;24:254-269 9 Paolo Vercellini, Edgardo Somigliana, Paola Vigano` Annalisa Abbiati, Giussy Barbara, and Pier Giorgio Crosignani, Surgery for endometriosis-associatedinfertility: a pragmatic approach. Human Reproduction, Vol.24, No.2 pp. 254–269, 2009 Kümülatif gebelik oranları 18.ay %30 36.Ay %50 Konservatif Cerrahi Tedavi Yapılan Hastalarda Spontan Gebelik Oranı Evreler arasında fark yok! N=729

10 Endometriosis ve İnfertilite Pelvik anatomide distorsiyon –Tubal tıkanıklık –ovulasyon ve oosit transportu bozulur. Ovülasyon bozukluğu ? –LUF sendromu –Luteal faz defekti –Anormal folikül gelişimi, prematür LH artışı… Peritoneal sıvıda değişimler ? (makrofaj, sitokinler, vs) İmplantasyon bozukluğu ? – Endometriumda IgG, IgA ve lenfositlerde artış –İntegrin ve L-selektin düzeylerinde azalma Erken evre endometriozisde peritoneal sıvı sperm hareketini engeller. Makrofajlarda sperm fagositik aktivitesi artmıştır.

11 Neden KOH + IUI Fertilizasyona hazır çok sayıda oosit Daha iyi folikülogenez Yüksek preovulatuar E2 Bozuk gonadotropin paternlerinin normalizasyonu Endometrial reseptivitede artış Gizli ovulatuar bozukluklar Sperm transportunda bzk

12 L/S CERRAHİ KOH+IUI ? IVF Endometriozis İlişkili İnfertilite Tedavisi ?

13 >3 yıl infertilitesi olan hastalar L/S sonrası ilk 6 ay içinde randomize edilmişler

14 14/127(%11) 4/184 (%2) OR=5.6 (%95 CI) %30 %10 Multivariate analize göre canlı doğumla ilişkili tek faktör superovulasyon +IUI (p=0.002)

15 FekunditeKümülatif gebelik oranı COH% 15%37.4 Kontrol%4.5%4.5%24 p<0.05NS Sayi yetersiz Calismanin istatiksel gücü  KOH grubu max 3 siklus IUI yok Konsepsiyonu hizlandiriyor olabilir ………… Yaş ÖNEMLİ!!!

16 Fekundite= 0.095Fekundite= 0.033 CC+IUI Takip > (p=0.03)

17 Ortalama yaş:30; infertilite süresi ~5 yıl olan hastalarda COH+IUI Laparoskopi ile doğrulanmış endometriosis hastaları Gonadotropinlere verilen cevap ve gelişen folikül sayısı her iki grupta benzer Ancak gebelik oranları endometriozis’de yarı yarıya daha düşük!

18 Açıklanamayan infertilitesi olan 932 çift: Evre 1-2 endometriozis hastaları cerrahi sonrası 6 ay bekledikten sonra veya medikal tedavi sonrası ovulatuar sikluslar başladıktan sonra çalışmaya alınmış Evre 3-4 çalışma dışı bırakılmış Toplam 4 siklusa kadar tedavi verilmiş

19 COH+IUI’da gebelik şansı intraservikal inseminasyona göre 3 kat; tek başına COH yada tek başına IUI’a göre 2 kat daha yüksek

20 Genel Gebelik oranı: –%12.6/siklus Açıklanamayan: –%15.3/siklus Endometriozis –%6.5/siklus 811 CC+HMG / IUI siklusu retrospektif analiz

21 FSH + koitusFSH+IUI 22 çalışma, 5214 siklus Endometriozis varsa gebelik şansı %55 azalır!

22 L/S sonrası ve 9 ay süreyle ve sonrasında 20.gebelik haftasına kadar takip

23 Gebelik oranlarında laparoskopinin etkisi ile artış %13 8 kadından biri laparoskopiden fayda görür  Aylık fekundite fertil kadınlardan (%20) daha düşük!

24

25 Rezeksiyon ve ablasyon grubunun gebelik oranları sadece diagnostik L/S yapılanlardan farklı değil

26 NNT:12

27 Tanısal L/S sonrası spontan takip N:331

28 P<0.17 Tedavi alan grup çıkarıldığında 9 ay takipte >20 hafta gebelik oranı Endometriozis:%15.7 Açıklanamayan %23.6 GEBELİK ORANLARI FARKLI DEĞİL (~%50 ↓ ) P>0,05 P=0.17

29 Yakın zamanda cerrahi tedavi almış erken evre endometriozis hastaları KOH +IUI 107 hasta; 250 siklus

30 Cerrahi sonrası 6 ay içinde COH + IUI yapılırsa gebelik oranları açıklanamayan infertilite grubunun oranlarına kadar yükseliyor.

31 %70.2 %68.2 %66.5

32 Normal kadınlar ile minimal endometriozis olanlar arasında donor IUI gebelik oranları arasında fark yok!!!

33 Cerrahi sonrası ortalama 3 yıldan uzun süre geçmiş ve nüks endometrioma hastaları

34 COH +IUI’da 6 siklus kümülatif gebelik oranı %41 IVF COH+IUI Siklus ve kümülatif gebelik oranları COH+IUI’da >38 yaş kadınlarda anlamlı olarak daha düşük, ancak IVF+ET’de bu fark yok 1 siklus IVF gebelik oranı %47 P<.05

35

36

37 Endometriozise Bağlı İnfertilitenin Tedavisi

38 Hastanın yaşı, infertilite süresi, pelvik ağrı ve hastalığın evresine göre bireyselleştirilmeli L/S yapılırsa bütün görünen odaklar ablate edilmeli veya eksize edilmeli Evre I-II hastalarda L/S cerrahi sonrası genç hastalarda spontan takip veya Oİ+IUI düşünülebilir. Endometriozise bağlı İnfertilite Tedavisi -IUI

39 >35 yaş kadınlar Oİ+IUI veya IVF+ET ile tedavi edilmeli Evre III-IV hastalarda L/S veya L/T ile konservatif cerrahi tedavi uygulanmalı Cerrahi sonrası gebelik elde edilemeyen veya ilerleyen reprodüktif yaşı olan kadınlarda IVF+ET etkili bir alternatif tedavidir. Endometriozise bağlı İnfertilite Tedavisi


"ENDOMETRİOZİSDE IUI TEDAVİSİ Dr. Erbil DOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları