Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi 10 Nisan 2013 / Ankara Temiz üretim Mali Destek Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi 10 Nisan 2013 / Ankara Temiz üretim Mali Destek Programı."— Sunum transkripti:

1 T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi 10 Nisan 2013 / Ankara Temiz üretim Mali Destek Programı

2 Temiz Üretim Mali Destek Programı Kar Amacı Güden Kuruluşlar

3 2013 yılı Programları Programın Adı Programın Bütçesi Programın İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Temiz Üretim Mali Destek Programı 8.500.000 TL26 Kasım 2012 22 Şubat 2013 Program Bütçe ve İlan Tarihleri

4 Programın Amacı “Temiz Üretim Mali Destek Programı”nın amacı: KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır.

5 Programın Öncelikleri-1 Öncelikler: 1.Atıkların kaynağında azaltılması Her türlü üretim yapan işletmenin alacağı yönetsel önlemler, yapacağı proses değişiklikleri, malzeme değişimi, ekipman modifikasyonu ile atıklarının (katı atık, atık su, baca gazı emisyonları vb.) miktarının veya kirletici yükünün azaltılması; üretim esnasında oluşması engellenemeyen atıkların ve/veya yan ürünlerin firma üretim süreçlerinde yeniden kullanımı 2. Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması Üretim girdilerinin tasarrufunu sağlayacak süreç değişiklikleri, üretim süreçlerinde/teknolojilerinde gerçekleştirilecek iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri ile işletmelerde kullanılan kaynakların azaltılması ve bu sayede doğal kaynakların korunması.

6 Programın Öncelikleri-2 Öncelikler: 3. Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması Ürün tasarımında, üretim süreçlerinde, paketlemede veya pazarlama yöntemlerinde yapılacak değişikliklerle çevre dostu ürünlerin üretilmesi. 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması Üretim ve hizmet sektöründeki işletmelerin, kendi ihtiyaç duyduğu enerji için rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak lisanssız olarak elektrik üretmesi (Bu öncelik kapsamında desteklenecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu gücü 500 kW’tan fazla olamaz).

7 Programın Öncelikleri-3 Öncelikler: 5. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi Mevcutta atık olarak bertaraf edilen veya ekonomik olarak sahip olduğu potansiyelin altında değer gören tarımsal/endüstriyel atıkların ve/veya yan ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere ve/veya enerjiye dönüştürülmesi. (Odun parçalarından yonga levha üretimi, tarımsal atıkların tuğla beton ve alçı kompozit katkısı olarak kullanılması vb.) 6. Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji) uygulamaları Birden fazla işletmenin işbirliği sonucunda (ortak hammadde kullanımı, enerji, su ve yan ürünlerin fiziksel değişimi) çevresel ve ekonomik fayda sağlanması; özellikle Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alan işletmeler için, atıkların başka sektörler/firmalar tarafından hammadde olarak kullanılması. Detaylı bilgi için: www.endustriyelsimbiyoz.org

8 Temiz Üretim Mali Destek Programı Toplam Bütçe : 8.500.000 TLAsgari Destek Oranı : %25Azami Destek Oranı : %50Asgari Destek Tutarı : 30.000 TLAzami Destek Tutarı : 400.000 TLUygulama Süresi : 9 ay Toplam Proje Bütçesi (TL) AsgariAzami 60.0001.600.000 Programa İlişkin Mali Bilgiler Örnek:

9 Uygunluk Koşulları Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk koşulu söz konusudur: Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu Projelerin uygunluğu Maliyetlerin uygunluğu

10 Başvuru Sahipleri ve Ortakların Uygunluğu Kimler Başvurabilir? KOBİ statüsündeki işletmeler Kar amacı güden kooperatifler

11 Projelerin Uygunluğu Süre Azami proje süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar. Yer Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her hâlükârda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

12 Örnek Proje Konuları Su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik vanaların kontrolü, kullanılan kimyasal dozajlarının optimizasyonu, ekipmanların kontrolü gibi yönetsel tedbirler; Su tüketimini azaltmaya yönelik proses, teknoloji, malzeme/ekipman değişiklikleri, Sıcaklık, zaman, basınç gibi parametrelerin kontrol edilerek üretim süreçlerinde kullanılan girdilerin tasarrufuna yönelik gerekli değişikliklerin yapılması; Proses/teknoloji değişiklikleri ile daha temiz üretim yöntemlerine geçişin sağlanması; Oluşması önlenemeyen atıkların başka bir proseste veya üretim bandında kullanılmasına yönelik projeler; Kimyasalların kullanımını azaltmaya yönelik proses değişiklikleri Enerji sarfiyatını azaltacak tedbirlerin alınması, Ürünlerin hafifletilmesi, daha kolay geri dönüştürülmesinin sağlanması, Isı ve enerji kayıplarının önüne geçilmesi, Yenilenebilir enerji kaynaklarının tesislerin enerji ihtiyacını sağlamakta kullanılması, Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi, Atıklardan enerji üretimine yönelik tesisler

13 Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler Atık su arıtma, baca gazı arıtma, atık depolama, atık bertaraf tesisleri gibi proje konuları uygun değildir. Firmaya hem çevresel hem de mali açıdan geri dönüşü olacak, ekonomik olarak “gerçekleştirilebilir” uygulamalar” dışında kalan uygulamalar desteklenmeyecektir. Lisans gerektirecek büyüklükte yenilenebilir enerji uygulamaları kapsam dışında tutulmuştur. Sadece elektrik üretip satan işletmelere destek verilmeyecektir. Bu program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na en fazla “bir” (1) projesi için başvuruda bulunabilir.

14 Değerlendirme ve İlan Süreci

15 Değerlendirme Süreci Değerlendirme Sürecinde Rol Alan Aktörler  Ajans Uzmanları  Bağımsız Değerlendiriciler  Değerlendirme Komitesi  Ajans Genel Sekreteri  Yönetim Kurulu

16 Toplam 65 ve üzeri puan alan projeler, en yüksek puanı alan tekliften başlayarak “başarılı proje” olarak listelenir. Sözleşmenin İmzalanması DEĞERLENDİRME SÜRECİ Ön İnceleme – İdari Kontrol ve Uygunluk Kontrolü (Ajans Uzmanları) Ön İnceleme – İdari Kontrol ve Uygunluk Kontrolü (Ajans Uzmanları) Mali ve Teknik Değerlendirme (Bağımsız Değerlendiriciler) Mali ve Teknik Değerlendirme (Bağımsız Değerlendiriciler) Yönetim Kurulu Onayı Yönetim Kurulu Onayı Ön izleme Ziyaretleri (Gerekirse) (Ajans Uzmanları) Ön izleme Ziyaretleri (Gerekirse) (Ajans Uzmanları) Değerlendirme Değerlendirmenin Kontrolü (Değerlendirme Komitesi) Değerlendirmenin Kontrolü (Değerlendirme Komitesi) Bütçe Revizyonu (Ajans Uzmanları) Bütçe Revizyonu (Ajans Uzmanları) Değerlendirme Kriterleri 1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi 2. İlgililik 3. Yöntem 4. Sürdürülebilirlik 5. Bütçe ve Maliyet Etkinliği

17 Değerlendirme Tablosu Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi: 20 1.1 Başvuru sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi? 5 1.2 Başvuru sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? 5 1.3 Başvuru sahibi yeterli ve istikrarlı finansman kaynaklarına sahip mi? 5 1.3 Başvuru sahibi yeterli ve istikrarlı finansman kaynaklarına sahip mi? 5 1.4 Başvuru sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? 5 1.4 Başvuru sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? 5 Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi: 20 1.1 Başvuru sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi? 5

18 Değerlendirme Tablosu 2. İLGİLİLİK :20 2.1 Proje, Teklif Çağrısının amaç ve öncelikleri ile ne kadar ilgili? 5 2.2 Proje, TR42 Düzey2 Bölgesinin (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, illeri) ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili? 5 2.3 İlgili taraflar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir. Hedef grupların ihtiyaçları net bir şekilde belirlenmiş mi ve proje bu ihtiyaçları gerektiği şekilde ele alıyor mu? 5 2.3 İlgili taraflar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir. Hedef grupların ihtiyaçları net bir şekilde belirlenmiş mi ve proje bu ihtiyaçları gerektiği şekilde ele alıyor mu? 5 2.4 Temiz üretim konusunda belirlenen öncelik hakkında gerekli araştırma yapılmış mı? 5 2.4 Temiz üretim konusunda belirlenen öncelik hakkında gerekli araştırma yapılmış mı? 5

19 Değerlendirme Tablosu 3. YÖNTEM: 30 3.1 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı? 5 3.2 Projede temiz üretim süreçlerine nasıl geçileceği, süreçlerin tamamında nasıl uygulanacağı tutarlı bir şekilde anlatılmış mı? 5 3.3 Projede atıkların kullanımı ile ilgili herhangi bir işbirliği var mı? 5 3.3 Projede atıkların kullanımı ile ilgili herhangi bir işbirliği var mı? 5 3.4 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? 5 3.4 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? 5 3.5 Beklenen sonuçlar ve proje amacının gerçekleşme düzeyini ölçen göstergeler objektif olarak doğrulanabilir mi? 5 3.5 Beklenen sonuçlar ve proje amacının gerçekleşme düzeyini ölçen göstergeler objektif olarak doğrulanabilir mi? 5 3.6 Projede, ajans desteğine ve görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi? 5 3.6 Projede, ajans desteğine ve görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi? 5

20 Değerlendirme Tablosu 4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: 15 4.1 Projenin, başvuru sahibi ve hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? 5 4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? 5 4.3 Proje kapsamında geliştirilen uygulamaların, proje çıktılarının sürdürülebilirliğini ve yaygınlaştırılmasını temin etmek üzere kaynak/zaman/maliyet bazında uygulama planları sunulmuş mudur? 5 4.3 Proje kapsamında geliştirilen uygulamaların, proje çıktılarının sürdürülebilirliğini ve yaygınlaştırılmasını temin etmek üzere kaynak/zaman/maliyet bazında uygulama planları sunulmuş mudur? 5

21 Değerlendirme Tablosu 5.2 Temiz üretim süreçleri için yapılan harcamalar tutarlı mı? 5 5.3 Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli ve piyasa fiyatları ile uyumlu mu? 5 5.3 Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli ve piyasa fiyatları ile uyumlu mu? 5 5. BÜTÇE: 15 5.1 Bütçe kalemleri ile faaliyetler arasındaki ilişki tutarlı mı? 5

22 Başvuru Yapılan İller

23 Farklı Programlara Yapılan Başvuru Oranı

24 Talep Edilen Hibe Tutarı Proje SayısıTalep Edilen Destek MiktarıToplam Bütçe 7921.588.22949.085.580

25 Öncelikler Bazında Başvurular

26 Değinilen Öncelikler

27 Sektörel Dağılım

28 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi Tel: 0262 3320144 (127) E-posta: ertugrulayranci@marka.org.tr Web: www.marka.org.tr

29 Proje Uygulama Birimi T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teşekkürler…


"T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi 10 Nisan 2013 / Ankara Temiz üretim Mali Destek Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları