Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ (WEB PORTALI SÜRDÜRÜLEBİLİR PİLOT)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ (WEB PORTALI SÜRDÜRÜLEBİLİR PİLOT)"— Sunum transkripti:

1 MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ (WEB PORTALI SÜRDÜRÜLEBİLİR PİLOT)

2 MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ (WEB PORTALI SÜRDÜRÜLEBİLİR PİLOT)

3 PROJENİN AMACI Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Mezunlarının; Güncel bilişim teknolojilerini kullanarak Web tabanlı olarak izlenmesi, Bu kurumlarda verilen eğitimin hedeflere ulaşma düzeyinin belirlenmesi ve eğitim programlarının güncelliğinin değerlendirilmesidir.

4 PROJENİN SÜRESİ Başlama Tarihi : 01.01.2004 Bitiş Tarihi : SÜREKLİ

5 PROJENİN KAPSAMI Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından 2001- 2002 öğretim yılı ve sonrası mezun olanların istihdam edilme durumlarını belirlemek amacıyla bir pilot uygulama yapılması, Bunun için gerekli olan yazılım,donanım ve içerik desteğinin sağlanması, Mezun izleme sisteminin yaygınlaştırılması, Personel eğitimi çalışmalarının yapılmasını kapsamaktadır.

6 BU PROJE İLE (1);  Meslekî ve Teknik Orta öğretim Kurumlarının 2001-2002 Öğretim yılından itibaren mezunlarının istihdam edilme durumları belirlenecek,  Mezunların sistematik olarak izlenmesi sağlanarak, sistem kurumsallaştırılacak,  Elde edilecek somut veriler analiz edilecek,  Meslekî ve teknik orta öğretim programları için önerilerde bulunulacak,

7 BU PROJE İLE (2);  Mesleki ve teknik eğitim sisteminin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılacak,  Mesleki ve teknik eğitimin iş hayatının taleplerine uygunluğu belirlenerek eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kuvvetlendirilecek,  Mesleki ve teknik eğitim programları bu talepler doğrultusunda geliştirilecek,  Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında performansa dayalı değerlendirme yapılabilecek,

8 BU PROJE İLE (3);  Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi (MEGEP) ile entegrasyon sağlanarak, projede öngörülen meslek alanlarındaki istihdam hareketleri izlenebilecektir.

9 BU PROJE ; Mezun öğrenci merkezli, Geniş kapsamlı olarak Türkiye’de uygulanacak yeni bir model, Mesleki ve teknik orta öğretim mezunlarının, eğitim programları ve iş piyasasının talepleri doğrultusunda yetiştirilebilmesi için, planlamalar yapılabilmesine imkan sağlayacaktır.

10 PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR ; 1.63 pilot kurumdan 2001-2002 yılında mezun olan öğrencilerin işe yerleştirilme durumlarının izlenmesi, 2.Okullarda verilen mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının taleplerine uygun olarak güncelleştirilmesi için somut öneriler getirilmesi, 3.Mezunları izleme sisteminin bilgisayar ortamında yurt genelindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırılması, 4.Verilerin bir merkezde toplanması ve raporlaştırılması.

11 PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (1); Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan “Meslekî Eğitim Mezunlarının İzlenmesi Projesi” Başkanlığımız ve MEB’in ilgili birimlerinin işbirliği ile yürütülmektedir. (E-mezun Web sayfası Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarafından Geliştirilmektedir.)

12 PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (2); “Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi (Web Portalı Sürdürülebilir Pilot) Projesinin” önerisi hazırlanarak 28/05/2004 tarihinde Bakanlığımız meslekî ve teknik öğretim daireleri ile eğitim ve istihdam ile ilgili sosyal taraflara tanıtılmıştır.

13 PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (3); 2006 yılında proje için ihtiyaç duyulan web portalı yazılım hizmeti Müsteşarlık Emri gereği Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün teknik alt yapısı kullanılarak EĞİTEK uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir.

14 PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (4);  Proje önerisi, uygulama aşamalarından olan, proje hakkında tanıtım (ilan, afiş, broşür vs.), metni ve içeriğinin hazırlanması EARGED tarafından yapılmıştır,  Pilot Okullar için hizmetiçi eğitim ve bilgilendirme faaliyeti Ağustos 2005’te Van Hizmetiçi Eğitim Merkezinde, Okul Müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları için de Mayıs 2006’da Yalova’da yapılmıştır,  Mezun öğrencilere ait bilgilere ulaşılıp güncellenmesi sağlanmış, mezun ve işverenlere yönelik anketlerin geliştirilmesi tamamlanmıştır,  Projenin okullarda uygulanmasının sağlanması için gereken iş, işlem ve çalışmalar pilot okullarla ortak yürütülmektedir.

15 PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (5); Bu proje kapsamında hazırlanan, afiş, broşür, anket, zarf, etiket basımı ve anket ile broşürlerin zarflara konulması ve posta işleri için hizmet satın alınması ile ilgili ihale işlemleri 2006 Yılında tamamlanmıştır.

16 PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (6); Mezunları izleme çalışmaları kapsamında Leonardo da Vinci hareketlilik programı kapsamında proje teklifimiz Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş, Başkanlığımızdan beş uzman bu kapsamda İspanya’da 15 gün süre ile eğitim almış ve incelemelerde bulunmuşlardır.

17 PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (7);  Örneklem (pilot proje) kapsamına alınan 63 okuldan mezun olan yaklaşık 62000 mezuna posta yolu ile gönderilen anketlerden yaklaşık;  4000 tanesi öğrencilerin kendileri tarafından,  Posta yoluyla okullara dönen 1000 tanesi ise görevli koordinatör öğretmenler tarafından  http://emezun.meb.gov.tr adresinde elektronik ortamda bulunan veri tabanına girilerek doldurmuştur.

18 PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (8); Örneklem (pilot proje) illerindeki 3000 işletmede yetkili konumunda bulunan işletme yöneticisine, okullardaki koordinatör öğretmenler tarafından uygulanan anketler okullar tarafından sisteme girilmiştir.

19 PROJENİN MALİYETİ Proje numarası: 2004H020410 Ayrılan Ödenek Miktarı: 500 000 YTL (2006 Yılı yatırım Programında) Harcanan Ödenek Miktarı: 24 000 YTL Projenin; İçeriği, Anket, Afiş, Broşür, Web Tasarımı EARGED tarafından, Yazılım EĞİTEK tarafından gerçekleştirilmiştir.

20 PROJENİN WEB ARAYÜZÜ Projenin; Web sitesinin arayüz tasarımı EARGED tarafından, Yazılım bölümü EĞİTEK tarafından gerçekleştirilmiştir.

21 PROJE ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ PROJE ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

22 S.NCinsiyetf% 1Kadın198540,16 2Erkek 295759,84 T O P L A M4942100

23 ANKET DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLDUĞU OKULLARA GÖRE DAĞILIMI (1) S.NİlOkulun Adıf% 1 ADANA Kiremithane Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi1112,25 2 Seyhan Motor Anadolu Teknik Lisesi Motor Teknik Lise ve Motor Teknik Lisesi 1232,49 3 Ceyhan Anadolu Teknik Lise Teknik Lise Anadolu Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi2014,08 4 Seyhan İsmet İnönü Anadolu Tek. Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 861,74 5 Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Anadolu Kız Meslek ve Meslek Lisesi 1022,06 6 ANKARA Gazi Anadolu Teknik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 971,96 7 Atatürk Teknik Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi 621,25 8 Yunus Emre Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi 400,81

24 ANKET DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLDUĞU OKULLARA GÖRE DAĞILIMI (2) S.NİlOkulun Adıf% 9 ANTALYA Manavgat Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi350,71 10 İsmet İnönü Meslek Lisesi Teknik Lise Anadolu Meslek Lisesi Pratik Kız Sanat Okulu Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü 430,87 11 Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 100,20 12 Anadolu Teknik Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 931,88 13 Alanya Ümit Altay Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 40,08 14 BURSA Tophane Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi 531,06 15 Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi 1252,53 16 Orhangazi Anadolu Teknik Teknik Lise Endüstri Meslek Lisesi ve MEM 250,50 17 Yıldırım İMKB Anadolu Kız Meslek ve Meslek Lisesi 651,31 18 DENİZLİŞehit Öğretmen Yusuf Batur Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 1022,06 19 ERZURUMAnadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi 340,70 20 ESKİŞEHİRAtatürk Anadolu Meslek Teknik ve EML 1192,41 21 GAZİANTEP M. Akif Ersoy Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 480,97 22 M.R. Uzel Endüstri Meslek Lisesi Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi 1072,17 23 Hacı Muzaffer Bakbak Kız Teknik Lise Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi 130,26 24 ISPARTA Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi661,33

25 ANKET DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLDUĞU OKULLARA GÖRE DAĞILIMI (3) S.N İlOkulun Adı f% 26 İSTANBUL Beşiktaş Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 671,36 27 Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 631,27 28 Küçükköy Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi 1563,19 29 Üsküdar Mithatpaşa Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi 1573,19 30 Erkan Avcı Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 541,09 31 Zeytinburnu Anadolu Teknik Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 741,50 32 Haydarpaşa Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve EML 2525,10 33 İsmet Aktar Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi 360,73 34 Sultan Ahmet Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 1452,93 35 Kadıköy Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi 621,25 36 Maltepe Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi 1402,83 37 Kadırga Anadolu Meslek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1442,91

26 ANKET DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLDUĞU OKULLARA GÖRE DAĞILIMI (4) S.N İlOkulun Adı f% 38 İZMİR Bornova Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi1472,97 39 Bornova Mazhar Zorlu Anadolu Teknik ve Plastik Endüstri Meslek Lisesi460,93 40 Bornova Atatürk Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi410,83 41 Konak Anadolu Motor Teknik Anadolu Motor Meslek Motor Teknik ve Motor Meslek Lisesi 631,27 42 Foça Halim Foçalı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi571,15 43 Tire Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi450,91 44 KAYSERİ Melikgazi Merkez Anadolu Teknik Lise Anadolu Meslek Lisesi ve End. Meslek Lisesi 731,48 45 Anadolu Kız Meslek ve Meslek Lisesi1092,21 46 KOCAELİ İzmit Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi691,40 47 Gebze Anadolu Teknik Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi611,25 48KONYA Selçuklu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi (Konya San.Odası) 891,80 49MALATYA Şehit Kemal Özalper Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 761,54

27 ANKET DOLDURAN ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLDUĞU OKULLARA GÖRE DAĞILIMI (5) S.NİlOkulun Adıf% 50 MANİSA İsmet İnönü Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi1342,71 51 Turgutlu Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ve Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası 300,61 52 MERSİN Tarsus Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi1513,06 53 Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi 350,71 54 MUĞLA Marmaris 75.Yıl Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi310,63 55 Milas Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi 390,79 56 MUŞTeknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 641,29 57 SAMSUN Çarşamba Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi561,13 58 TEKİRDAĞ Merkez Zübeyde Hanım Kız Teknik Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi 641,29 59 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 190,38 60 TRABZON Akçaabat Teknik Lise ve Çok Programlı Lise310,63 61İMKB Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi821,66 62 VAN Merkez Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi551,11 63 ZONGULDAK Anadolu Kız Meslek Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi1412,85 T O P L A M 4941100

28 S.NYıllarf% 12001-2002204241,33 22002-2003100820,40 32003-2004189138,27 T O P L A M4941100

29 S.NMezun Olunan Okul Türüf% 1Anadolu Teknik Lisesi1643,32 2Anadolu Meslek Lisesi (AOTML, ADML, vb.)2855,76 3Teknik Lise00,00 4Meslek Lisesi (EML, KML,TML, vb.)446290,29 5Çok Programlı Lise310,63 6Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi00,00 T O P L A M4942100

30 S.NEğitim Durumuf% 1Eğitim aldığım alanla ilgili 2 yıllık yüksekokula sınavla girdim ve devam ediyorum/bitirdim 65413,24 2Eğitim aldığım alanla ilgili 2 yıllık yüksekokula sınavsız geçişle girdim ve devam ediyorum/bitirdim 113022,87 3Eğitim aldığım alan dışında 2 yıllık yüksekokula devam ediyorum/bitirdim 2174,39 4Eğitim aldığım alanla ilgili 4 yıllık yüksekokula/fakülteye devam ediyorum/bitirdim 3877,83 5Eğitim aldığım alan dışında 4 yıllık yüksekokula/fakülteye devam ediyorum/bitirdim 2715,48 6Yükseköğretime gitmedim 202040,87 7Boş/Geçersiz 2635,32 T O P L A M4942100

31 S.NBölümün/Programın Başkalarına Tavsiye Edilme Durumu f% 1Evet363473,54 2Hayır122824,82 3Boş/geçersiz801,64 T O P L A M4942100

32 S.N Öğrencinin Mezun Olduğu Bölümü/Programı Başkalarına Tavsiye Etmeme Nedenlerinin Dağılımı f% 1Yükseköğretime girme şansının az olması 75524,56 2Yükseköğretime girişteki katsayı uygulamasından kaynaklanan problem 58318,96 3Bulunduğum bölgede istihdam imkânının olmaması 2698,75 4Yeterli ücretin verilmemesi 33210,80 5Mesleğimin güncelliğini yitirmekte olması 1695,49 6Mezun olduğum Bölümü/Programı sevmemem 1454,71 7Girişimcilik yeteneği vermemesi 1153,74 8Verilen eğitimin sektörün ihtiyaçlarına cevap vermemesi3059,92 9Çalışma şartlarının uygun olmaması 2277,38 10Kendi işimi kurma imkanının olmaması 1755,69 VERİLEN CEVAPLARIN TOPLAMI3075100 Not : Bu soruda birden fazla seçenek belirtme imkânı verilmiştir. n : 1228 ÖĞRENCİNİN MEZUN OLDUĞU BÖLÜMÜ/PROGRAMI BAŞKALARINA TAVSİYE ETMEME NEDENLERİNİN DAĞILIMI

33 MEZUN OLUNAN BÖLÜMÜN/PROGRAMIN BAŞKALARINA TAVSİYE EDİLMEME NEDENLERİNE GÖRE DAĞILIMI

34 S.NÇalışma Durumuf% 1Evet213643,23 2Hayır262653,13 3Boş/Geçersiz1803,64 T O P L A M4942100

35 Anket Dolduran Öğrencilerin Çalıştıkları Sektörlere Göre Sayıları (1) s.nB Ö L Ü M L E RÖğ.s 1Elektrik586 2Çocuk Gelişimi ve Eğitimi463 3Çocuk Gelişimi340 4Elektronik313 5Bilgisayar293 6Makine268 7Motor247 8Metal İşleri207 9Tesviye187 10Hazır Giyim93 11Mobilya ve Dekorasyon77 12Makina Ressamlığı71 13Kimya67 14AğırlamaveGıdaTeknolojisi65 15Bilgisayar (Donanım)59 16Tekstil (Konfeksiyon)59 17Nakış56 18Servis52 19Makina50 20Yapı Ressamlığı49 21Seyahat Acenteciliği47 22Bilgisayar (Yazılım)45 s.nB Ö L Ü M L E RÖğ.s 23 Tekstil45 24 Mobilya44 25 Giyim36 26 Mutfak34 27 Yapı32 28 Kalıp29 Grafik ve Tasarım28 30 Resepsiyon27 31 Cilt Bakımı ve Kuaförlük25 32El Sanatları ve Teknolojisi24 33Otomatik Kumanda23 34 Otomotiv22 35 Tasarım ve Teknolojisi21 36 Kuaförlük20 37 Moda Tasarımı20 38 Torna-Tesviye20 39Ev Yönetimi ve Beslenme18 40 Grafik17 41 Muhasebe17 42 Makina Model16 43 El Sanatları15 44 Otomasyon Sistemleri15 45 Kuyumculuk15 s.nB Ö L Ü M L E RÖğ.s 46İş Makineleri14 47Konfeksiyon13 48Tesisat Teknolojisi13 49Bilgisayar Programcılığı12 50Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)12 51Resim12 52Endüstriyel Elektronik11 53Turizm11 54Döküm10 55Plastik İşleme10 56 Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz) 10 57İnşaat (Üst Yapı)10 58Tekstil Tasarımı9 59Aşçılık8 60Matbaa8 61Boya-Apre7 62Büro Yön. ve Sekreterlik7 63Harita ve Kadastro7 64Dokuma6 65 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Mekanik) 6 66 Hazır Giyim Model Makineciliği 6 67Otomotiv Gövde6

36 Anket Dolduran Öğrencilerin Çalıştıkları Sektörlere Göre Sayıları (2) s.nB Ö L Ü M L E RÖğ.s 68 Plastik Teknolojisi 6 69 Soğutma ve İklimlendirme 6 70 Telekomünikasyon 6 71 Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Sıhhi Tesisat) 6 72 Tornada Form Şekillendirme 6 73 İplik 6 74 İş Makinaları (Bakım- Onarım) 6 75 Gıda Teknolojisi Bölümü 5 76 Kuyumculuk Takı Tasarımı 5 77 Ayakkabıcılık 4 78 Bilgisayar Teknik Servisi 4 79 Gıda Kontrol 4 80 Kadın Giyim Modelistliği 4 81 Kurum Beslenmesi 4 82 Seramik 4 83 Uçak Bakım Teknisyenliği ve Elektroniği 4 84 Besin Kontrol ve Analizleri 3 85 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 3 86 El ve Makine Nakışı 3 87 Giyim Teknolojisi 3 88 Makine Bakım Onarım 3 s.nB Ö L Ü M L E RÖğ.s 89Otomotiv Elektromekanik3 90Tekstil (Dokuma)3 91 Tekstil (İplik) 3 92Ön Büro3 93Alt Yapı2 94Bilgisayarlı Muhasebe2 95 Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümü (MEGEP) 2 96Endüstriyel Bakım Onarım2 97Endüstriyel Kalıp2 98 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik) 2 99Gemi Makinaları2 100 Isıtma ve Sıhhi Tesisat 2 101Mekatronik2 102Mimari Yapı Teknik Ressamlığı2 103Model2 104Plastik Kalıp2 105Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği2 106Soğutma Sistemleri2 107 Tekstil (Boya-Apre) 2 108Tekstil Kalite Kontrol2 109Terbiye Teknolojileri2 110Tıp Elektroniği2

37 Anket Dolduran Öğrencilerin Çalıştıkları Sektörlere Göre Sayıları (3) s.nB Ö L Ü M L E RÖğ.s 111 Yapı Dekorasyon 2 112Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı Uygulanan1 113 Boya- Baskı- Desen 1 114 Ahşap Doğrama İmalatı 1 115 Dekoratif Sanatlar 1 116 Deri Konfeksiyon 1 117 Döşemecilik 1 118 El Dokuma 1 119 Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım 1 120 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü (MEGEP) 1 121 Güverte 1 122 Hidrolik Pnömatik Teknolojisi 1 123 Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı 1 124 Kadın Terziliği 1 125 Kat Hizmetleri 1 s.nB Ö L Ü M L E RÖğ.s 126Klima Sistemleri1 127Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçılığı)1 128Metal Teknolojisi Bölümü (MEGEP)1 129 Pastacılık 1 130Plastik Teknolojisi Bölümü (MEGEP)1 131Restorasyon1 132Serbest Seramik Şekillendirme1 133Süs Bitkileri1 134Takı İmalatçılığı1 135Tekstil Boya- Baskı- Desen1 136Tur Operatörlüğü1 137Yönetici Sekreterliği1 138Çocuk Giyim Modelistliği1 139Örme Hazır Giyim1 TOPLAM4638

38 S.Nİşyerinin Yasal Statüsüf% 1Kamu sektörü31215,13 2Küçük ölçekli özel sektör (1-20 personel) çalışıyor84040,75 3Küçük ölçekli özel sektör (21-50 personel) çalışıyor25612,41 4Orta ölçekli özel sektör (51-150 personel) çalışıyor24311,78 5Büyük ölçekli özel sektör (151 ve daha fazla personel) çalışıyor41119,93 T O P L A M2062100

39 S.N Çalışma Şeklif% 1 Sürekli107751,38 2 Geçici101948,62 T O P L A M2096100

40 S.NSosyal Güvenlik Kurumuf% 1Emekli Sandığı1296,13 2Sosyal Sigortalar Kurumu146469,56 3BAĞKUR482,28 4Özel Sigorta261,23 5Sosyal Güvencem Yok43820,80 T O P L A M2105100

41 S.Nİşlerini Bulma Yöntemif% 1Tanıdık vasıtasıyla124559,86 2İŞKUR aracılığı ile271,30 3Mezun olduğum okul aracılığı ile1316,29 4KPSS, DMS, DİS sınavına girerek743,56 5İlân (Gazete, İnternet, vs.) yoluyla32615,66 6Kendi işyerimde çalışıyorum633,03 7Aileme ait iş yerinde çalışıyorum733,51 8İşletmede beceri eğitimi /staj yaptığım işyerinde çalışıyorum1366,55 9Özel istihdam büroları vasıtasıyla50,24 T O P L A M2080100

42 S.NMezun Olduktan Sonra İlk İşi Bulma Süresif% 16 ay ve daha az130263,88 27 – 12 ay29914,68 313 – 18 ay1256,13 419 ay ve daha fazla31215,31 T O P L A M2038100

43 S.NMeslekî Eğitim Alma Durumuf% 1İşyerinde açılan kursa katıldım33217,16 2Kamu’nun açtığı kurslara katıldım1558,01 3Özel kurslara katıldım25012,92 4Hiçbir eğitim almadım119861,91 T O P L A M1935100

44 S.NYapılan İşin Mezun Olunan Bölümle/Programla İlgi Derecesi f% 1Tamamen ilgili80237,85 2Kısmen ilgili90042,47 3Tamamen ilgisiz41719,68 T O P L A M2119100

45 S.NMeslekî Bilgileri Yapmakta Oldukları İş İçin Yeterli Bulma Durumu f% 1Çok44025,18 2Oldukça53530,62 3Kısmen45125,82 4Çok az31417,97 5Hiç70,40 T O P L A M1747100

46 S.NMeslekî Becerileri Yapmakta Oldukları İş İçin Yeterli Bulma Durumu f% 1Çok47329,02 2Oldukça51331,47 3Kısmen41825,64 4Çok az21913,44 5Hiç70,43 T O P L A M1630100

47 S.NMeslekî Tutum ve İş Alışkanlıklarını Yapmakta Oldukları İş İçin Yeterli Bulma Durumu f% 1Çok55734,68 2Oldukça53433,26 3Kısmen35422,04 4Çok az1589,84 5Hiç30,18 T O P L A M1606100

48 S.NOkuldaki Araç-Gereçlerle İşyerindekiler Arasındaki Benzerlik Durumu f% 1Çok62338,62 2Oldukça36722,76 3Kısmen34221,20 4Çok az27416,99 5Hiç80,43 T O P L A M1613100

49 S.NMezun Oldukları Bölümün/Programın Dışında Bir İşte Çalışma Nedenlerif% 1Öğrenim gördüğüm bölümde/programda iş bulamadım23026,97 2Mezun olduğum Bölümü/Programı sevmemem495,75 3İşveren tarafından mesleğimde yeterli görülmedim435,04 4Sosyal güvencem sağlanmadı829,61 5İş güvenliği ve işçi sağlığına önem verilmediği için384,45 6Alanımda tatminkar ücret alamadığım için10812,66 7Çalışmakta olduğum işte daha fazla ücret alıyorum728,44 8Tamamen tesadüf, özel bir nedeni yok11813,83 9Çalışmakta olduğum işyeri aileme ait252,93 10Branşımda ciddi bir iş araştırması yapmadım8810,32 T O P L A M853100 Not: Bu soruda birden fazla seçenek belirtme imkânı verilmiştir. n : 399 ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLDUKLARI BÖLÜMÜN/PROGRAMIN DIŞINDA BİR İŞTE ÇALIŞMALARININ NEDENLERİ

50

51 S.NÖğrencilerin Aylık Ücret Durumuf% 1Asgari ücretten az26313,80 2Asgari ücret55329,01 3Asgari ücretin üzerinde73138,35 4Asgari ücretin iki katı veya daha fazla35918,84 T O P L A M1906100

52 S.NHiçbir İşte Çalışmama Nedenif% 1Çalışmak istemiyorum 642,06 2Mezun olduğum alanda iş bulamadım 100732,49 3Verilen ücret yetersiz 45014,52 4Ailem izin vermedi 702,59 5Ailemin ekonomik durumu iyi olduğundan 351,13 6Mesleğimde çalışmak için kendimi yeterli bulmadım 2156,94 7Çalışmak istediğim halde hiçbir alanda iş bulamadım 78925,46 8Sağlık nedenlerimden dolayı 431,39 9Üniversite giriş sınavlarına hazırlanıyorum 42613,75 T O P L A M3099100 Not: Bu soruda birden fazla seçenek belirtme imkânı verilmiştir. n : 1968 ÖĞRENCİLERİN HİÇBİR İŞTE ÇALIŞMAMALARININ NEDENLERİ

53 ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLDUKTAN SONRA HİÇBİR İŞTE ÇALIŞMAMASININ NEDENLERİ

54 S.NÖğrencinin İşsiz Kalma Nedenlerif% 1İşi beğenmedim12 04,04 2Verilen ücret tatminkar değildi68923,24 3Sosyal güvencem sağlanmadı65121,95 4İşçi sağlığı ve iş güvenliğine önem verilmiyordu2909,77 5İşletmenin ekonomik kriz yaşaması nedeniyle işten çıkarıldım1384,62 6Kendimi geliştiremedim1484,99 7Çalışma şartları ağırdı2869,65 8Çalışma şartları uygun değildi38212,88 9İşverenle/İşyerindekilerle anlaşamadım1214,08 10Kendimden kaynaklanan sorunlar822,76 11Ailemin isteği602,02 TOPLAM2967100 Not: Bu soruda birden fazla seçenek belirtme imkânı verilmiştir. n : 1175 MEZUN ÖĞRENCİLERİN İŞTEN AYRILARAK İŞSİZ KALMA NEDENLERİ

55

56 PROJE ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE İŞVEREN GÖRÜŞLERİ PROJE ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE İŞVEREN GÖRÜŞLERİ

57 OKULLARIN UYGULADIKLARI İŞLETME ANKETİ SAYILARI (1) S.NİlOkulun Adıf 1 ADANA Kiremithane Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi48 2 Seyhan Motor Anad. Teknik Lisesi Motor Tek. Lise ve Motor Tek. Lisesi54 3 Ceyhan Anadolu Teknik Lise Teknik Lise Anadolu Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi27 4 Seyhan İsmet İnönü Anadolu Tek. Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi26 5 Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Anadolu Kız Meslek ve Meslek Lisesi 10 6 ANKARA Gazi Anadolu Teknik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 49 7 Atatürk Teknik Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi 41 8 Yunus Emre Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi 28 9 ANTALYA Manavgat Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi 44 10 İsmet İnönü Meslek Lisesi Teknik Lise Anadolu Meslek Lisesi Pratik Kız Sanat Okulu Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü 54 11 Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 16 12 Anadolu Teknik Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 190 13 Alanya Ümit Altay Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 0 14 BURSA Tophane Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi 143 15 Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu Teknik Lisesi ve End. Mes. Lis. 35 16 Orhangazi Anadolu Teknik Teknik Lise Endüstri Meslek Lisesi ve MEM 14 17 Yıldırım İMKB Anadolu Kız Meslek ve Meslek Lisesi 90

58 OKULLARIN UYGULADIKLARI İŞLETME ANKETİ SAYILARI (2) S.N İlOkulun Adı f 18 DENİZLİ Şehit Öğretmen Yusuf Batur Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 106 19 ERZURUM Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi 16 20 ESKİŞEHİR Atatürk Anadolu Meslek Teknik ve EML 69 21 GAZİANTEP M. Akif Ersoy Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve End. Mes. Lisesi 46 22 M.R. Uzel Endüstri Meslek Lisesi Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi 124 23 Hacı Muzaffer Bakbak Kız Teknik Lise Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi 21 24 ISPARTA Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi 13 25 İSTANBUL İMKB Zeytinburnu Meslek Lisesi 22 26 Beşiktaş Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi46 27 Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi210 28 Küçükköy Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi33 29 Üsküdar Mithatpaşa Anadolu Meslek ve Kız Mes Lis33 30 Erkan Avcı Anadolu Teknik ve Endüstri Mes Lisesi80 31 Zeytinburnu Anadolu Teknik Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Teknik Lise ve End Mes Lisesi31 32 Haydarpaşa Anadolu Tek. Lisesi Teknik Lise ve EML88 33 İsmet Aktar Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lisesi ve End. Meslek Lisesi20 34 Sultan Ahmet Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve End. Meslek Lisesi71 35 Kadıköy Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi12 36 Maltepe Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi48 37 Kadırga Anadolu Meslek Teknik ve Endüstri Mes Lis126

59 OKULLARIN UYGULADIKLARI İŞLETME ANKETİ SAYILARI (3) S.N İlOkulun Adı f 38 İZMİR Bornova Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi45 39 Bornova Mazhar Zorlu Anadolu Teknik ve Plastik Endüstri Meslek Lisesi17 40 Bornova Atatürk Anad Meslek ve Meslek Lisesi28 41 Konak Anadolu Motor Teknik Anadolu Motor Meslek Motor Teknik ve Motor Meslek Lisesi45 42 Foça Halim Foçalı Anadolu Otelcilik ve Turizm Mes.L10 43 Tire Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi10 44 KAYSERİ Melikgazi Merkez Anadolu Teknik Lise Anadolu Meslek Lisesi ve End. Meslek Lisesi67 45 Anadolu Kız Meslek ve Meslek Lisesi45 46 KOCAELİ İzmit Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi46 47 Gebze Anadolu Teknik Teknik Lise ve End Mes Lisesi73 48 KONYASelçuklu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi (Konya San.Odası) 65 49 MALATYAŞehit Kemal Özalper Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Mes. Lisesi 53 50 MANİSA İsmet İnönü Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi 25 51 Turgutlu Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ve Turgutlu Tic ve San.Odası 82 52 MERSİNTarsus Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 12 53 Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi 48 54 MUĞLA Marmaris 75.Yıl Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi 46 55 Milas Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi 7

60 S.N İlOkulun Adı f 56 MUŞTeknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 31 57 SAMSUNÇarşamba Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 47 58 TEKİRDAĞ Merkez Zübeyde Hanım Kız Teknik Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi 14 59 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 5 60 TRABZON Akçaabat Teknik Lise ve Çok Programlı Lise 11 61 İMKB Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi 13 62 VANMerkez Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 32 63 ZONGULDAKAnadolu Kız Meslek Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi 46 T O P L A M 3 001 OKULLARIN UYGULADIKLARI İŞLETME ANKETİ SAYILARI (4)

61 Yasal Statülerine Göre İşveren Sayısı%f Kamu sektörü7,39222 Küçük ölçekli özel sektör (1-20 personel çalışıyor)52,691581 Küçük ölçekli özel sektör (21-50 personel çalışıyor)12,10363 Orta ölçekli özel sektör (51-150 personel çalışıyor)11,97359 Büyük ölçekli özel sektör (151 ve daha fazla personel çalışıyor) 13,99420 Boş/Geçersiz1,8656 T O P L A M1003001

62 S.Nİşletmedeki Görevif% 1İşletme sahibi ve yöneticisi1316 43,85 2İşletme müdürü490 16,33 3Atölye şefi277 9,23 4Bölüm şefi368 12,26 5İnsan kaynakları yetkilisi307 10,23 6Eğitim sorumlusu181 6,04 7Boş/Geçersiz62 2,06 T O P L A M3001100

63 S.N Nitelikli Eleman Bulmakta Çekilen Zorluk Derecesi f% 1Hiç1545,15 2Çok az30010,03 3Kısmen87529,28 4Oldukça94331,55 5Çok65521,92 6Boş/Geçersiz622,07 T O P L A M2989100

64 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 1 Elektrik 5869126156239441 2 Tesviye 525587154116365 3 Metalişleri 3847858175263 4 Elektronik 3842528620 258 5 Mobilya ve Dekorasyon 7157713061236 6 Motor 46235969174218 7 Makine 152458831615211 8 Kuaförlük 3844451911148 9 Kalıp 1122415323132 10 Bilgisayar91529361521125

65 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ (1) S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 11 Otomotiv 1315313473103 12 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1122483369 13 Makine 1622252561 14 Servis 61114205157 15 Matbaa 4222173351 16 Yapı Ressamlığı 111358450 17 Cilt Bakımı ve Kuaförlük 11161531147 18 Giyim 13151143147 19 Tekstil 1315162744 20 Grafik ve Tasarım 349951242

66 S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 21Aşçılık1718111240 22 Grafik 361333937 23 Makina Model 251512337 24 Otomotiv Tekno. Bölümü (MEGEP) 1113164237 25 Tesisat Teknolojisi 1414116137 26Yapı2141071337 27Bilgisayar (Donanım)6129734 28Döküm341113132 29Kuyumculuk9885131 30Plastik Teknolojisi322131131 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ (2)

67 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ (3) S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 31Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz)539121131 32Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)18144330 33Mutfak23148229 34Boya Teknolojisi12129125 35Muhasebe3167825 36Kimya211115424 37Elektrik Elektronik Teknolojisi (MEGEP)241111322 38Ahşap Yat İnşa5441721 39Makina Ressamlığı127221 40Çocuk Gelişimi183820

68 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ (4) S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 41Giyim Teknolojisi31861120 42Bilgisayar (Yazılım)1335719 43İnşaat (Üst Yapı)1363518 44Soğutma ve İklimlendirme1195117 45Pastacılık42711116 46Desen145313 47Fotoğrafçılık354113 48Kat Hizmetleri1110113 49Bilgisayar Programcılığı216312 50Gıda Teknolojisi1334112

69 S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 51Mekatronik29112 52Tasarım Teknolojisi11133312 53Dokuma154111 54Kuyumculuk Teknolojisi2431111 55Model136111 56Baskı (Tipo-Ofset)171110 57Döşemecilik313310 58İplik1431110 59Metalurji114410 60El Sanatları115119 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ (5)

70 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ (6) S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 61İş Makinaları (Bakım-Onarım)115119 62Plastik İşleme16119 63Resepsiyon1449 64Tekstil (Konfeksiyon)223119 65Bilişim Teknolojileri13318 66Cam İşlemeciliği1258 67El ve Makine Nakışları11338 68Makine Teknolojisi Bölümü (MEGEP)33118 69Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Sıhhi Tesisat)21418 70Elektro Mekanik Taşıyıcılar113117

71 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ (7) S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 71Nakış23117 72Boya-Apre21216 73El Sanatları ve Teknolojisi12216 74Hidrolik Pnömatik Teknolojisi111216 75Konfeksiyon111216 76Laboratuar Teknisyenliği156 77Satış Yönetimi11136 78Gemi Makinaları21115 79Halkla İlişkiler1135 80İnşaat Teknolojisi Bölümü (MEGEP)12115

72 S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 81Seyahat Acenteciliği1135 82Tıp Elektroniği325 83Turizm1315 84Bilgisayar (Muhasebe)314 85 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Mekanik) 11114 86Otomatik Kumanda2114 87Ön Büro11114 88Tekstil (Kalite Kontrol)11114 89Ayakkabı Teknolojisi213 90Büro Hizmetleri123 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ (8)

73 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ (9) S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 91Güverte33 92Metal Teknolojisi Bölümü (MEGEP)213 93Plastik Sanatlar1113 94Resim213 95Tekstil (Örme Teknolojisi)1113 96Tekstil Tasarımı1113 97Televizyon Programcılığı213 98Yönetici Sekreterliği1113 99Ağırlama ve Gıda Teknolojisi112 100Animatörlük112

74 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ (10) S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 101Araç Yapım ve Tamir Bölümü (MEGEP)112 102Büro Yönetimi ve Sekreterlik112 103Deri Konfeksiyon112 104 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik) 112 105İş Makinaları (Operatörlük)112 106Örme Teknolojisi112 107Raylı Sistemler112 108Reklamcılık112 109Repredüksiyon ve Klişe112 110Satış Yönetimi ve Reklamcılık112

75 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ (11) S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 111Seramik112 112Tekstil (Boya-Apre)22 113Tekstil (Dokuma)112 114Telekomünikasyon112 115Yat Kaptanlığı112 116Bilgi İşlem11 117Çay Teknolojisi11 118Dekoratif Sanatlar11 119Endüstriyel Elektronik11

76 S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 120Enstrüman (çalgı) yapımı Bölümü (MEGEP)11 121Gaz Teknolojisi Bölümü (MEGEP)11 122Harita ve Kadastro11 123Konaklama Hizmetleri11 124Konfeksiyon Makinaları Bakım ve Onarım11 125Kontrol ve Estrümantasyon Teknoloji11 126Kooperatifçilik11 127Mahalli İdareler11 128Nakış Teknolojisi Bölümü (MEGEP)11 129Organizasyon Hizmetleri11 130Otel İşletmeciliği11 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ (12)

77 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ (13) S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 131Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi11 132Restorasyon11 133Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği11 134Tekstil (Boya-Baskı-Desen)11 135Tıp Sekreterliği11 136Uçak Bakım Teknis. (Gövde-Motor)11 137Yönetim ve Ticaret Sekreterliği11 T O P L A M535590111712852872464090

78 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (1) S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis.Mez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 1Elektrik217177163170168164455338897446 1138969 2Tesviye1991811741902482605634105042342812681111 3Metal işleri1981911661562562005925184048121312641126 4 Mobilya ve dekorasyon 1891931401441561642762211721 25799768 5 Tekstil konfeksiyon 107321512100181712222307120 6Kuaförlük82705958374116124476205191

79 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (2) S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis.Mez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 7Servis82156 10 6 11 1 404824421270692827570623 8Motor7688618711298177158282591463457 9Kalıp68696542403394126151997 291296 10Elektronik677163 5864196208848958 526553 11Giyim5868141314621176555 118114 12 Cam İşlemeciliği 5585--6844---- 6597 13Makina67 9384135126294 62556674 717700

80 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (3) S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis.Mez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 14Makina model4243162019-53127722 13984 15Otomotiv42395248784212665307221 350202 16 Çocuk gelişimi ve eğitimi 39372417184850796555 178173 17Bilgisayar352119171922917526313754 227220 18 Cilt bakımı Kuaförlük 332021181915 91222 9166 19Kat hizmetleri332547413641867531342322256238 20Mutfak333544 3740868546 15 261265 21Plastik teknolojisi3350447641 47375322172209 22Döküm2715131420311771185677249191

81 S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis.M ez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 23Pastacılık2615181110664----6036 24Kuyumculuk25212715 461212117555 25Aşçılık2221161720223474220-11669 26Plastik işleme2225712761-----3743 27Çocuk gelişimi20 8812584131332112393 28 Elektrik elektonik teknolojisi bölümü (megep) 2071012106303311117260 29 Tesisat teknolojisi (ısıtma-doğalgaz) 2022692630252434328391 30 Kuyumculuk teknolojisi 18775371-----2919 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (4)

82 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (5) S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis.Mez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 31 Otomotiv teknoisi bölümü (megep) 1812 110 82125525141120652 32Ahşap Yat İnşa16125294 152---4433 Tesisat teknolojisi1541282418772-1-6137 34Gıda teknolojisi141--12-4111 2435 35Matbaa13101113 18424635118393 36 Bilgisayarlı Nüm Kontrol (CNC) 105116122024 910887473 37İnşaat (Üst yapı)10744181778411956242

83 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (6) S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis.Mez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 38Konaklama hizm10 --------20 39Konfeksiyon101530151015203055437983 40Metalurji1015--1-1013--1-2228 41Resepsiyon 10 --332223242912 7177 42Tekstil10632783520121321198868 43 Hidrolik pnömatik teknojis 967572622-4-3515

84 S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis. Mez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 44Muhasebe913-11-252196945345 Boya Teknolojisi81310574282411115548 46Grafik8872139188531496539 47Güverte8-3-1-------12 48 Tesisat teknolojisi (ısıtma-sıhhi tes.) 861110151055----3931 49Ayakkabı Teknoloji7733223322--17 50Bilgisayar Donanım711561213232753115361 51 İş makinaları (bakım-onarım) 67669772----2822 52 Televizyon programcılığı 64312-------115 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (7)

85 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (8) S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis.Mez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 53Boya-Apre5445--41----1310 54Model5721911172122333845 55Nakış52-33222-1-11011 56Otel işletmeciliği5---------1-6 57Seramik55652-11----1411 58Yapı58223218224413144552 59 El ve makina nakışları 4317 661082---3934 60Giyim teknolojisi413-332750----3754 61 Makina teknolojisi bölümü (megep) 4353446533-12219

86 S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis. Mez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 62 Soğutma ve iklimlendirme 463488101311--2632 63 Tekstil (boya - apre) 4345322222-115 64 Bilişim Teknolojileri 3342786422-22221 65 Elektro mekanik taşıyıcılar 33221126----812 66Fotoğrafçılık311-4532----118 67İplik33--48495344111110698 68Tekstil tasarımı34211253312-21244 69Bilgi işlem22----22----44 70Çay Teknolojisi222211------55 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (9)

87 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (10) S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis.Mez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 71Döşemecilik236512 22----22 72 End. otomasyon teknolojileri mekanik 224222221-121210 73Grafik ve tasarım2-4455131075893933 74Makina ressamlığı323321272083654934 75Animatörlük1111111271082-2718 76 Araç yapım ve tamir bölümü (megep) 11115211----85 77 Bilgisayar Programcılığı 1312326477352123

88 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (11) S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis.Mez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 78Deri konfeksiyon111111------33 79El sanatları13113165810222122 80 Enstrüman (çalgı) yapımı bölümü (megep) 11 2--2---1164 81Harita ve kadastro1-1---13343299 82Mekatronik13-15221416-1--2043 83Reklamcılık12--22231---67 84 Sanayi boyacılığı ve uygulama tekniği 11111111----44 85Tasarım teknolojisi11--114446451417

89 S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis.Mez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 86Tekstil kalite kontrol11112212111178 87Otomatik kumanda--20 1-3-24--2624 88Dokuma--510613127113-1--138137 89Kurum beslenmesi--4---1-----5 90Baskı (Tipo-Ofset)--3-5234----116 91Bilgisayar (Yazılım)--22545533321816 92Hazır giyim--1111------22 93Satış yönetimi--111122--65109 94Yapı ressamlığı--1-32413815 886863 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (12)

90 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (13) S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis.Mez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 95Raylı sistemler teknolojisi----20302030----4060 96İş makinaları (operatörlük)----5-------5 97Desen----33852-3-168 98Nakış Teknolojisi Bölümü (megep)----33------33 99Turizm----32111624331925 100Halkla ilişkiler----23------23 101Telekomünikasyon----2222--1155 102İnşaat teknolojisi bölümü (megep)----11231-3276 103Tekstil (örme teknolojisi)----1---1-1-3 104Ağırlama ve gıda teknolojisi------22----22

91 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (14) S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis.Mez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 105Büro hizmetleri------22----22 106Boya-Baskı-Desen------1210----1210 107Gemi inşa------57152010153042 108Gemi makinaları------11----11 109Kimya------28148611104730 110Ön büro------1712721173521 111Laboratuar teknisyeni------2-55--75 112 Uçak bakım teknisyenliği (gövde-motor) ------2060----2060 113Seyahat acenteciliği------11---6-17 114Örme teknolojisi------20-----

92 İŞLETMELERİN MESLEKLERE VE BU MESLEKLERİN GEREKTİRDİĞİ EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE 2007-2008 YILLARINDA İHTİYACI OLABİLECEK ELEMAN SAYILARI (15) S.N MESLEKLER ÇırakKalfaUsta Mes.Lis. Mez Teknisyen Ön Lis. Mez. Tekniker Üniversite Mez. Mühendis GENEL TOPLAM 2007 2008200720082007200820072008200720082007200820072008 115Mahalli idareler------30---- 116Satış yönetimi ve reklamcılık------553-42127 117Su ürünleri------5-----5 118Plastik teknolojisi bölümü (megep)------44----44 119Konfeksiyon makinaları bakım ve onarımı------5-----5 120Kontrol ve enstrümantas. tek.------2122-144 121Lojistik bölümü------55--2-75 122End. otomasyon teknolojileri (elektronik)-------6----6 123Resim------3423--57 124Bilgisayarlı muhasebe--------44--44 125İç mekan tasarım-----------22 T O P L A M 22672138184817192157192449204185 864823758645 12 81811 449

93 S.N Meslek Lisesi Mezununu Çalıştırma Durumları f% 1Evet240079,98 2Hayır45014,99 3Boş/Geçersiz1515,03 T O P L A M3001100

94 S.NMeslek Lisesi Mezunlarını Çalıştırma Nedenlerif% 1Gelişen teknolojiye ve iş ortamına daha çabuk ve kolay uyum sağlamaları 169529,89 2İletişim kurma ve ekiple çalışma becerilerinin yüksek olması 119921,14 3Alanında gördükleri meslekî bilgi ve becerilerin işletmelerdeki üretim çalışmaları ile bağlantılı olması 167629,57 4Kendimde meslek lisesi mezunu olmam 2394,22 5Tek başına iş yapabilme becerileri 4568,04 6Mesleki eğitimle ilgili kanunları göz önünde bulunduruyorum 4057,14 VERİLEN CEVAPLARIN TOPLAMI 5670100 Not: Bu soruda birden fazla seçenek işaretleme imkanı verilmiştir n : 2285

95 S.NMeslek Lisesi Mezunlarının Tercih Edilmeme Nedenlerif% 1Meslekî bilgilerinin yetersiz olması38728,00 2Meslekî becerilerinin yetersiz olması36126,12 3Meslekî tutum ve iş alışkanlıklarının yetersiz olması28820,84 4Fazla ücret istemeleri16812,16 5Meslekî eğitim almış personele ihtiyacımın olmaması17812,88 VERİLEN CEVAPLARIN TOPLAMI1382100 Not: Bu soruda birden fazla seçenek belirtme imkânı verilmiştir. n : 392

96 S.N Eleman Alırken En Çok Tercih Edilen Yöntemf% 1Tanıdık vasıtasıyla79428,15 2İşletmemizde beceri eğitimi / staj yapan öğrencilerden110439,15 3Meslek liseleri aracılığı ile30810,93 4İŞKUR aracılığı ile1043,69 5Meslek odaları aracılığıyla381,34 6Tesadüfen yapılan başvurulardan1113,93 7İlân (Gazete, İnternet, vs.) yoluyla35912,74 8Özel istihdam büroları vasıtasıyla20,07 T O P L A M 2820100

97 S.Nİşverenlerin Eğitim Programları Hakkında Bilgi Sahibi Olma Durumu f% 1Hiç1635,43 2Çok az57719,23 3Kısmen116338,76 4Oldukça74924,96 5Çok2217,36 6Boş/Geçersiz1284,26 T O P L A M3001100

98 S.N Programların Hazırlanmasında İşverenlerin Görüşlerinin Alınması f% 1Hiç100333,42 2Çok az73224,40 3Kısmen60120,03 4Oldukça34111,36 5Çok1133,76 6Boş/Geçersiz2117,03 T O P L A M3001100

99 S.NÜcretin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Kriterlerf% 1Verimli çalışma251132,96 2Kıdem5917,75 3Mezun olduğu okul6728,82 4Çalışma disiplini184224,18 5Yapmakta oldukları işin türü ve önemi155420,40 6Üstlerine karşı itaatkar davranmaları4485,88 VERİLEN CEVAPLARIN TOPLAMI7 618100 Not : Bu soruda birden fazla seçenek belirtme imkânı verilmiştir. n : 2888

100 ÖNERİLER Araştırma sonuçlarına yönelik aşağıdaki öneriler sunulmuştur. 1. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında verilen eğitimin ve öğrencilere kazandırılan mesleki yeterliklerin iş piyasasının talepleri doğrultusunda olması sağlanmalıdır. 2. Yeni mesleki ve teknik okul ve kurumlarının yapılması ve bunların bünyesinde bölüm/program açılmadan önce bu uygulamadan etkilenecek kişilerin görüşleri alınmalıdır. Okul/bölüm/program yapımı ve açılmasından önce mutlaka çevre analizi yapılmalı, yerleşim merkezindeki nüfus hareketliliği ve yeterliği değerlendirilerek bu uygulamanın sonuçları dikkate alınmalıdır. Mesleki ve teknik eğitim kurumları, durumu uygun (ticaret, sanayi, çağ nüfusu ve gelişmişlik düzeyi) yörelerde yaygınlaştırılmalıdır.

101 3. Mezunların yarıya yakını, meslek liselerini ders araç gereç ve donanım olarak yetersiz bulmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının başarılı olabilmesi için fiziki altyapı eksiklikleri ve kurumlardaki araç, gereç, makine ve teçhizat eksiklikleri giderilerek günün koşullarına ayak uydurması sağlanmalıdır. 4. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları çağın, çevrenin ve öğrencilerin gereksinimlerine göre hazırlanmalıdır. 5. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında sunulan rehberlik hizmetleri geliştirilmeli, öğrencilere gerekli mesleki yönlendirme yapılarak ilgi, istek ve yetenekleri ile iş hayatının gereksinimleri doğrultusunda mesleki eğitim programlarına yönlendirilmelidir.

102 6. Öğrencilerin okula karşı ilgisini artıracak etkinlikler düzenlenmelidir. 7. Öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgi, beceri ve mesleki iş alışkanlığı kazanmalarına ve öğretim etkinliklerine daha fazla katılımlarına fırsat verilmelidir. 8. Bu okullarda görev yapan eğitici personelin mesleki yeterlikleri artırılmalı, gelişen teknolojiyi takip edebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir. Yönetici ve öğretmenlerinin alanlarındaki güncel gelişmelere ayak uydurabilmeleri için düzenlenecek hizmet içi eğitim, iş piyasasının içinde ve zorunlu olmalıdır. (Örneğin; motor bölümü öğretmeni otomotiv sektöründe 6 ay-1 yıl arasında zorunlu eğitim almalı ve fiilen burada çalışmalı).

103 9. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında güncelliğini yitirmiş olan programlar ya kapatılmalı ya da revize edilmeli, açılması gereken programlar için çevrenin koşulları göz önünde bulundurularak, merkezî idare okulların bu yöndeki isteklerini değerlendirmeli okul ve bölüm açılmasında yörenin ve iş piyasasının ihtiyaçları gözetilmelidir. 10. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarına sektördeki güncel gelişmeleri yansıtacak bir yapının kurulması gerekmektedir. Bunun için e-mezun sisteminden yararlanılma yoluna gidilmelidir. 11. Meslek liselerinde okutulan genel kültür dersleri, öğrencileri yükseköğretime hazırlamada; teorik ve seçmeli meslek dersleri, öğrencileri iş hayatına hazırlamada daha yeterli hâle getirilmelidir.

104 12. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının etkililiğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen “mezun izleme” çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır. Mezun izleme çalışmaları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrencilere kazandırılması amaçlanan yeterliklerin ne düzeyde kazandırılabildiği ortaya konulabilir. Bu konuda başvurulabilecek bir gösterge mesleki ve teknik eğitim kurumları mezunlarının ne kadarının öğrenim gördüğü alanda işe girdiğidir. İkinci gösterge de mezunların öğrenim gördükleri alanda bir yükseköğretim programına yerleşme durumudur.

105 13.Yükseköğretime olan taleplerin karşılanması için sınavsız geçiş hakkının yaygınlaştırılarak devam ettirilmesinin yanında mezunları alanlarındaki ilgili (mühendislik, mimarlık, iktisat, işletme, muhasebe vb) lisans programlarına da geçişlerini teşvik edici tedbirler alınmalıdır. Öğrencilere üniversiteye girişte uygulanan kat sayısının düşük tutulmasından kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 14. Meslek liselerinde uygulanan eğitim programlarının iş piyasasının ihtiyaçlarına uyun hâle getirilmesi için, Sivil Toplum Kuruluşları ve iş piyasasının mesleki eğitimin her kademesinde söz sahibi olacağı katılımcı bir yönetim anlayışı getirilmelidir.

106 15. İş bulan mezunların birçoğunun kısa zamanda ve tanıdık yardımıyla iş bulduklarından başlıca görevi bu konu olan İŞKUR’un görev, yetki ve işlevini düzenleyen önlemlerin alınması gerekmektedir. 16. Meslek liselerinde uygulanan eğitim programlarının iş piyasasının ihtiyaçlarına uyun hâle getirilmesi için, Sivil Toplum Kuruluşları ve iş piyasasının mesleki eğitimin her kademesinde söz sahibi olacağı katılımcı bir yönetim anlayışı getirilmelidir. 17. İlköğretim öğrencilerine gerekli mesleki rehberlik ve yönlendirme yapılmalı ve öğrencilerin ilgi, istek ve kabiliyetlerine göre okul/bölüm/program seçmeleri sağlanmalıdır. Bununla beraber, ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıf ders programında yer alan Tanıtım ve Yönlendirme Dersinin etkin olarak konunun uzmanları tarafından verilmesi sağlanmalı ve öğrenciler ile aileleri meslekler ve mesleki eğitim veren kurumlar hakkında bilgilendirilmelidir.

107 18. Okullar çevre (STK, işveren, veli, diğer eğitim kurumları, öğrenciler, yerel yöneticiler, vb.) ile iş birliğine giderek okullarını ve okullarında uygulanan programların tanıtımını yaparak çevrenin her türlü desteğini almalıdır.

108 EĞİTİM - İSTİHDAM VE MEZUNLARI İZLEME ŞUBESİ TEŞEKKÜR EDERİZ.


"MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ (WEB PORTALI SÜRDÜRÜLEBİLİR PİLOT)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları