Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ

2 MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ (WEB PORTALI SÜRDÜRÜLEBİLİR PİLOT)

3 PROJENİN AMACI Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Mezunlarının; Güncel bilişim teknolojilerini kullanarak Web tabanlı olarak izlenmesi, Bu kurumlarda verilen eğitimin hedeflere ulaşma düzeyinin belirlenmesi ve eğitim programlarının güncelliğinin değerlendirilmesidir.

4 BU PROJE ; Mezun öğrenci merkezli, Geniş kapsamlı olarak Türkiye’de uygulanacak yeni bir model, Mesleki ve teknik orta öğretim mezunlarının, eğitim programları ve iş piyasasının talepleri doğrultusunda yetiştirilebilmesi için, planlamalar yapılabilmesine imkan sağlayacaktır.

5 PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (1); Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan “Meslekî Eğitim Mezunlarının İzlenmesi Projesi” Başkanlığımız ve MEB’in ilgili birimlerinin işbirliği ile yürütülmektedir. (E-mezun Web sayfası Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarafından Geliştirilmektedir.)

6 PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (2); “Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi (Web Portalı Sürdürülebilir Pilot) Projesinin” önerisi hazırlanarak 28/05/2004 tarihinde Bakanlığımız meslekî ve teknik öğretim daireleri ile eğitim ve istihdam ile ilgili sosyal taraflara tanıtılmıştır.

7 PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (3); 2006 yılında proje için ihtiyaç duyulan web portalı yazılım hizmeti Müsteşarlık Emri gereği Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün teknik alt yapısı kullanılarak EĞİTEK uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir.

8 PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (4); Mezunları izleme çalışmaları kapsamında Leonardo da Vinci hareketlilik programı kapsamında proje teklifimiz Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş, Başkanlığımızdan beş uzman bu kapsamda İspanya’da 15 gün süre ile eğitim almış ve incelemelerde bulunmuşlardır.

9 PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (5);  Örneklem (pilot proje) kapsamına alınan 63 okuldan mezun olan yaklaşık 62000 mezuna posta yolu ile gönderilen anketlerden yaklaşık;  4000 tanesi öğrencilerin kendileri tarafından,  Posta yoluyla okullara dönen 1000 tanesi ise görevli koordinatör öğretmenler tarafından  http://emezun.meb.gov.tr adresinde elektronik ortamda bulunan veri tabanına girilerek doldurmuştur.

10 PROJE ÇALIŞMA SÜRECİ (6); Örneklem (pilot proje) illerindeki 3000 işletmede yetkili konumunda bulunan işletme yöneticisine, okullardaki koordinatör öğretmenler tarafından uygulanan anketler okullar tarafından sisteme girilmiştir.

11 PROJENİN WEB ARAYÜZÜ Projenin; Web sitesinin arayüz tasarımı EARGED tarafından, Yazılım bölümü EĞİTEK tarafından gerçekleştirilmiştir.

12 PROJE ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ PROJE ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

13 HEDEF Amacı ve gayreti olan insanlar, varmak istedikleri hedefe daha çabuk ve kolay giderler.

14 S.NHiçbir İşte Çalışmama Nedenif% 1Çalışmak istemiyorum 642,06 2Mezun olduğum alanda iş bulamadım 100732,49 3Verilen ücret yetersiz 45014,52 4Ailem izin vermedi 702,59 5Ailemin ekonomik durumu iyi olduğundan 351,13 6Mesleğimde çalışmak için kendimi yeterli bulmadım 2156,94 7Çalışmak istediğim halde hiçbir alanda iş bulamadım 78925,46 8Sağlık nedenlerimden dolayı 431,39 9Üniversite giriş sınavlarına hazırlanıyorum 42613,75 T O P L A M3099100 Not: Bu soruda birden fazla seçenek belirtme imkânı verilmiştir. n : 1968 ÖĞRENCİLERİN HİÇBİR İŞTE ÇALIŞMAMALARININ NEDENLERİ

15 S.NÖğrencinin İşsiz Kalma Nedenlerif% 1İşi beğenmedim12 04,04 2Verilen ücret tatminkar değildi68923,24 3Sosyal güvencem sağlanmadı65121,95 4İşçi sağlığı ve iş güvenliğine önem verilmiyordu2909,77 5İşletmenin ekonomik kriz yaşaması nedeniyle işten çıkarıldım1384,62 6Kendimi geliştiremedim1484,99 7Çalışma şartları ağırdı2869,65 8Çalışma şartları uygun değildi38212,88 9İşverenle/İşyerindekilerle anlaşamadım1214,08 10Kendimden kaynaklanan sorunlar822,76 11Ailemin isteği602,02 TOPLAM2967100 Not: Bu soruda birden fazla seçenek belirtme imkânı verilmiştir. n : 1175 MEZUN ÖĞRENCİLERİN İŞTEN AYRILARAK İŞSİZ KALMA NEDENLERİ

16 PROJE ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE İŞVEREN GÖRÜŞLERİ PROJE ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE İŞVEREN GÖRÜŞLERİ

17 İŞVERENLERİN ELEMAN BULMAKTA ZORLUK ÇEKTİĞİ MESLEKLER VE EĞİTİM DÜZEYLERİ S.NMESLEKLER Çırak Kalfa Usta Mes.Lis.Mez Teknisyen (Ön Lisans Mez.) Tekniker (Üniversite Mez.) Mühendis TOPLAM fffffff 1 Elektrik 5869126156239441 2 Tesviye 525587154116365 3 Metalişleri 3847858175263 4 Elektronik 3842528620 258 5 Mobilya ve Dekorasyon 7157713061236 6 Motor 46235969174218 7 Makine 152458831615211 8 Kuaförlük 3844451911148 9 Kalıp 1122415323132 10 Bilgisayar91529361521125

18 S.NÜcretin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Kriterlerf% 1Verimli çalışma251132,96 2Kıdem5917,75 3Mezun olduğu okul6728,82 4Çalışma disiplini184224,18 5Yapmakta oldukları işin türü ve önemi155420,40 6Üstlerine karşı itaatkar davranmaları4485,88 VERİLEN CEVAPLARIN TOPLAMI7 618100 Not : Bu soruda birden fazla seçenek belirtme imkânı verilmiştir. n : 2888

19 ÖNERİLER Araştırma sonuçlarına yönelik aşağıdaki öneriler sunulmuştur. 1. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında verilen eğitimin ve öğrencilere kazandırılan mesleki yeterliklerin iş piyasasının talepleri doğrultusunda olması sağlanmalıdır. 2. Yeni mesleki ve teknik okul ve kurumlarının yapılması ve bunların bünyesinde bölüm/program açılmadan önce bu uygulamadan etkilenecek kişilerin görüşleri alınmalıdır. Okul/bölüm/program yapımı ve açılmasından önce mutlaka çevre analizi yapılmalı, yerleşim merkezindeki nüfus hareketliliği ve yeterliği değerlendirilerek bu uygulamanın sonuçları dikkate alınmalıdır. Mesleki ve teknik eğitim kurumları, durumu uygun (ticaret, sanayi, çağ nüfusu ve gelişmişlik düzeyi) yörelerde yaygınlaştırılmalıdır.

20 3. Mezunların yarıya yakını, meslek liselerini ders araç gereç ve donanım olarak yetersiz bulmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının başarılı olabilmesi için fiziki altyapı eksiklikleri ve kurumlardaki araç, gereç, makine ve teçhizat eksiklikleri giderilerek günün koşullarına ayak uydurması sağlanmalıdır. 4. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları çağın, çevrenin ve öğrencilerin gereksinimlerine göre hazırlanmalıdır. 5. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında sunulan rehberlik hizmetleri geliştirilmeli, öğrencilere gerekli mesleki yönlendirme yapılarak ilgi, istek ve yetenekleri ile iş hayatının gereksinimleri doğrultusunda mesleki eğitim programlarına yönlendirilmelidir.

21 6. Öğrencilerin okula karşı ilgisini artıracak etkinlikler düzenlenmelidir. 7. Öğrencilerin meslekleriyle ilgili bilgi, beceri ve mesleki iş alışkanlığı kazanmalarına ve öğretim etkinliklerine daha fazla katılımlarına fırsat verilmelidir. 8. Bu okullarda görev yapan eğitici personelin mesleki yeterlikleri artırılmalı, gelişen teknolojiyi takip edebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir. Yönetici ve öğretmenlerinin alanlarındaki güncel gelişmelere ayak uydurabilmeleri için düzenlenecek hizmet içi eğitim, iş piyasasının içinde ve zorunlu olmalıdır. (Örneğin; motor bölümü öğretmeni otomotiv sektöründe 6 ay-1 yıl arasında zorunlu eğitim almalı ve fiilen burada çalışmalı).

22 9. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında güncelliğini yitirmiş olan programlar ya kapatılmalı ya da revize edilmeli, açılması gereken programlar için çevrenin koşulları göz önünde bulundurularak, merkezî idare okulların bu yöndeki isteklerini değerlendirmeli okul ve bölüm açılmasında yörenin ve iş piyasasının ihtiyaçları gözetilmelidir. 10. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarına sektördeki güncel gelişmeleri yansıtacak bir yapının kurulması gerekmektedir. Bunun için e-mezun sisteminden yararlanılma yoluna gidilmelidir. 11. Meslek liselerinde okutulan genel kültür dersleri, öğrencileri yükseköğretime hazırlamada; teorik ve seçmeli meslek dersleri, öğrencileri iş hayatına hazırlamada daha yeterli hâle getirilmelidir.

23 12. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının etkililiğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen “mezun izleme” çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır. Mezun izleme çalışmaları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrencilere kazandırılması amaçlanan yeterliklerin ne düzeyde kazandırılabildiği ortaya konulabilir. Bu konuda başvurulabilecek bir gösterge mesleki ve teknik eğitim kurumları mezunlarının ne kadarının öğrenim gördüğü alanda işe girdiğidir. İkinci gösterge de mezunların öğrenim gördükleri alanda bir yükseköğretim programına yerleşme durumudur.

24 18. Okullar çevre (STK, işveren, veli, diğer eğitim kurumları, öğrenciler, yerel yöneticiler, vb.) ile iş birliğine giderek okullarını ve okullarında uygulanan programların tanıtımını yaparak çevrenin her türlü desteğini almalıdır.

25 EĞİTİM - İSTİHDAM VE MEZUNLARI İZLEME ŞUBESİ TEŞEKKÜR EDERİZ.

26 BİTTİ ADI:BİRCAN SOYADI:DEMİRHAN SINIFI:11-A NOSU:608 KONU:E MEZUN


"MESLEKÎ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları