Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

No Konu Ürettiklerimiz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "No Konu Ürettiklerimiz"— Sunum transkripti:

1 No20110906053 Konu Ürettiklerimiz
MÜCAHİT SÖYLEMEZ No Konu Ürettiklerimiz

2 Bir ürünün kullanıma hazır hale getirilmesine üretim denir
Bir ürünün kullanıma hazır hale getirilmesine üretim denir. Örneğin, bir çiftçinin tarlasına tohum ekerek buğday elde etmesi bir üretim sürecidir.

3 Üretilen ürünlerin tüketicilere ulaştırılması işlemine ise dağıtım denir. (Buğdaydan üretilen unun ekmek haline getirilmesi ve fırınlarda bizlere ulaştırılması dağıtım sürecidir)

4 Üretilen ekmeğin sofralarımızda yenmesi ise tüketim olarak adlandırılır Bir ürünün, malın alım, satımına ticaret denir.

5 Ekonomi ve Ekonomik Faaliyetler
Günlük yaşantımızı sürdürmek için birçok ürüne ihtiyaç duyarız. Her insan her ürünü üretemez. Üretilen ürünler karşılıklı satılırlar. Bir ürünün üretimden tüketiciye ulaşmasına kadar olan ilişkilerin tamamına Ekonomi denir. Ekonomi ile ilgili yapılan bütün faaliyetlere ise (üretim, dağıtım, tüketim vb.) Ekonomik Faaliyetler denir.

6 Tarım, Hayvancılık, Ormancılık, Balıkçılık, Madencilik, Sanayi, Ticaret, Turizm gibi faaliyetler ekonomik faaliyetleri oluşturur

7 EKONOMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Kapital; anamal, başmal, sermaye. İhracat; bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışı. İthalat Herhangi bir malın yurt dışından gümrük sınırlarından geçerek yurda sokulması. Dış alım.

8 Ham madde; bir şeyin meydana getirilmesi için işlenilen ana maddelerden her biri.
Maden; Yer altından çıkarılan, ekonomik değeri yüksek olan minerallere denir.

9 Ekonomik Faaliyetlerde Coğrafi Özelliklerin Etkisi
Ülkemizde çay üretimi sadece Karadeniz Bölgesi’nde yapılmaktadır. Çünkü çay üretimi bol yağış ister. Bu nedenler ülkemizde en fazla yağış alan bölge Karadeniz Bölgesi’nde yetişir.

10 Doğu Anadolu Bölgesi’nde yükseklik fazla olduğu için tarımdan çok hayvancılık yapılır.
Kısacası bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri o bölgenin coğrafi yapısı, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, iklimi, ulaşım yolları belirler

11 BÖLGELERİMİZDE EKONOMİK HAYAT
Ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri Marmara Bölgesi’ndedir. Tarım ve turizmden de önemli miktarda gelir elde edilen bölgede başlıca sanayi tesisleri İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde yoğunluk gösterir.

12 İstanbul kenti, ekonomi açısından Türkiye’nin başkenti durumundadır
İpek böcekçiliği ve kümes hayvancılğının en fazla yapıldığı bölgedir. Marmara ve karadenizde balıkçılıkta yapılmaktadır.

13 Ege Bölgesi Ekonomik Faaliyetleri
Sanayi bakımından Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sırada gelir. Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi’nden sonra turizm geliri en fazla ikinci bölgedir.

14 Büyük kentlerin çevresinde kümes hayvancılığı,
Muğla, Aydın, İzmir, Manisa çevresinde arıcılık, kıyılarda balıkçılık Bölge turizminde Pamukkale önemli yer tutar.

15 İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetleri
Bölgenin ekonomisi tarıma dayanır. Bölgenin iklimi tahıl tarımını yaygınlaştırır. En önemli buğday ve arpa üretim alanı Konya Ovası’dır.

16 Patates : Üretiminde bölge ilk sırayı alır. Niğde ve
Nevşehir’de üretilir. Kurak iklimi, bitki örtüsünün bozkır olması ve düzlüklerin geniş yer kaplaması küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırır.

17 Doğu Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetleri
Sanayi kuruluşları yetersiz olan Doğu Anadolu Bölgesi halkı geçimini, başta hayvancılık olmak üzere tarımdan sağlar. Yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin sayılan Doğu Anadolu bölgesi'nde linyit; bakır; krom; bakır, kurşun yatakları vardır.

18 Keban ve Karakaya hidroelektrik, Afşin Elbistan termik santralları bölgenin başlıca enerji üretim kuruluşlarıdır.

19 Karadeniz Bölgesi Karadeniz Bölgesi'nde halkın büyük bölümü geçimini tarımdan sağlar. Karadeniz Bölgesi’nin tanıtıcı bitkisel ürünü çay, fındık ve mısırdır. Bölgenin doğu ve batısındakı kıyı kesimlerinde yaygın olarak fındık üretilir.

20 Karadeniz Bölgesi hayvancılığında sığırcılıkk başta gelir.
Balık ve orman ürünleri gelir kaynaklarındandır Karadeniz Bölgesi topraklarındaki başlıca maden yatakları altın ve gümüş, taşkömürü, linyit ve bakırdir.

21 Akdeniz Bölgesi Ekonomik Faaliyetleri
Kışların ılık geçmesi ve güneşlenme süresinin uzunluğu seracılık faaliyetlerini geliştirmiştir. Kış ılıklığına bağlı olarak turunçgil ve muz üretimi yapılır.

22 Güney Doğu Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetleri
Bölge ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Bölgenin Dünyada en bilinen tarım ürünü antepfıstığıdır.

23 Karpuz,kırmızı mercimekte en çok yetiştirilen ürünlerdendir.
Bölgede ağırlıklı olarak küçükbaş hayvancılık yapılır. Bölgede petrol de çıkarılır (Batman)


"No Konu Ürettiklerimiz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları