Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir."— Sunum transkripti:

1 Kazanım 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.

2 Yaşadığınız yerde en çok hangi tarım ürünleri yetiştirilmektedir?
ÜLKEMİZDE TARIM Yaşadığınız yerde en çok hangi tarım ürünleri yetiştirilmektedir?

3 Ülkemizde bu kadar farklı tarım ürünlerinin yetişmesinin sebebi nedir?
ÜLKEMİZDE TARIM Ülkemizde farklı iklimlerin ve toprak türlerinin olması tarım ürünü çeşidini artırmıştır Ülkemizde bu kadar farklı tarım ürünlerinin yetişmesinin sebebi nedir?

4 Nadasa bırakma üretimde dalgalanmalara neden olur.
ÜLKEMİZDE TARIM Sulama Makineli Tarım Tohum Islahı Gübreleme İlaçlama Çiftçinin Eğitimi Pazarlama Nadasa bırakma üretimde dalgalanmalara neden olur. Nadasa bırakma yerine neler yapılabilir? Nadas ne demektir? Üretimde verimi artırmak için neler yapılmalıdır?

5 ÜLKEMİZDE TARIM-TAHILLAR
Buğday, Arpa, Mısır, Pirinç gibi tarım ürünlerine tahıl denilmektedir. Hem insanların besin kaynağı hem de hayvan yemi olarak kullanıldığından ekimi çok yaygındır

6 ÜLKEMİZDE TARIM-TAHILLAR-BUĞDAY Buğday hangi alanlarda kullanılır?
İlkbaharda yetişme döneminde bol su ister Yazın olgunlaşma döneminde bol sıcaklık ister Buğday hangi alanlarda kullanılır?

7 ÜLKEMİZDE TARIM-TAHILLAR-BUĞDAY
Doğu Karadeniz’de buğday yerine Mısır, Doğu Anadolu’da ise soğuğa dayanıklı olan Arpa ekimi daha yaygındır Doğu Karadeniz yazın yağışlı, Doğu Anadolu ise soğuk olduğu için fazla buğday yetiştirilmez İç Anadolu Bölgesi ve özellikle Konya çevresi Türkiye’nin “Tahıl Ambarı” olarak nitelendirilir En çok hangi bölgede ekilmektedir? Doğu Karadeniz’de ve Hakkari çevresinde neden ekimi az olmuş olabilir?

8 ÜLKEMİZDE TARIM-TAHILLAR-MISIR
Karadeniz bölgesindeki halkın temel besin kaynağıdır Akdeniz bölgesinde ise yağ için yetiştirilir Kıyı bölgelerimizde ve sulanabilen yerlerde yetiştirilir Yetişme döneminde bol su ve nem isteyen bir üründür. Tüketimde kullanıldığı için bu bölgede tükenmekte ve satışı fazla yapılmamaktadır İç bölgelerde neden bu kadar az olabilir? En çok yetiştirildiği bölge hangisidir?

9 ÜLKEMİZDE TARIM-TAHILLAR-PİRİNÇ
Ülkemizde pirinç en çok Marmara Bölgesi’nde yapılır. Ülkemiz üretimi tüketime yetmediği için ithal edilen ürünlerdendir Çeltik bitkisinin tohumlarının kabuklarından ayrılması ile pirinç elde edilir. Bol sulu hatta bataklık bir arazide yetişmektedir Sivrisineğe bağlı hastalıkların yayılması tehlikesinden dolayı devlet kontrolünde ekimi yapılır Bataklık bir arazide yetişmesi hangi sorunu ortaya çıkarmaktadır?

10 ÜLKEMİZDE TARIM-BAKLAGİLLER
Mercimeğin üretim değeri yaklaşık ne kadardır? En çok üretilen baklagil hangisidir?

11 ÜLKEMİZDE TARIM-BAKLAGİLLER-MERCİMEK
Kuraklığa dayanıklı bir bitkidir Kırmızı mercimek en çok Güney Doğu Anadolu’da yetişir Yeşil mercimek en çok İç Anadolu’da yetiştirilir GAP Projesi ile Güney Doğu’da üretimi azalmaktadır

12 ÜLKEMİZDE TARIM-BAKLAGİLLER
Yıllara göre dalgalanmanın sebebi neler olabilir? En fazla hangi yıl nohut eretilmiştir? Mercimeğin en az üretildiği yıl hangisidir?

13 ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ
Genellikle çeşitli sanayi kollarında hammadde olarak kullanılan, pamuk tütün, şeker pancarı, çay, zeytin Ayçiçeği gibi bitkilere “Sanayi Bitkileri” denilmektedir

14 ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- PAMUK
Pamuk yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde sıcaklık isteyen ve alüvyal toprakları seven bir bitkidir

15 ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- PAMUK
GAP projesi ile Güney Doğu Anadolu’daki toprakların sulanabilmesi ile pamuk üretimi bu bölgede artmıştır En çok hangi bölgede yetiştirilmektedir?

16 ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- PAMUK Pamuk yetiştirilen yerler

17 ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- PAMUK
İSTANBUL BURSA MANİSA MALATYA İZMİR KAYSERİ Ş.URFA AYDIN -DENİZLİ K.MARAŞ G.ANTEP ADANA ANTALYA MERSİN Pamuk ile dokuma fabrikaları arasında nasıl bir bağlantı vardır? Dokuma Fabrikalarının olduğu yerler

18 ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- ŞEKER PANCARI
Ilıman iklim ürünü olan Şeker Pancarı az bir sulama ile ülkemizin her tarafında yetişme imkanı vardır Şeker Pancarı şeker fabrikalarının hammaddesidir Şeker pancarının artığı Küspe adı ile büyük baş hayvan yemi olarak ta kullanılır

19 ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- ŞEKER PANCARI
Şeker Pancarı, hasattan sonra şeker oranı düşmemesi için hemen Şeker fabrikasına götürülerek işlenmesi gerekmektedir Bu yüzden Şeker Pancarı yetiştirilecek yerde mutlaka Şeker fabrikasının yer alması gerekmektedir

20 ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- ŞEKER PANCARI
Kıyı bölgelerimizde daha fazla gelir getiren ürünler yetiştirildiği için ve Şeker Fabrikası bulunmadığı için tercih edilmez Akdeniz ve Marmara bölgesi ile kıyı Ege’de neden şeker Pancarı üretilmemektedir? Hangi bölgemizde hiç üretimi yoktur? En çok hangi bölgede yetiştirilmektedir?

21 ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- ZEYTİN
Akdeniz İklimi ürünü olan zeytin sıcaklığın düşük olduğu yerlerde yetişmez.

22 ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- ZEYTİN
En çok Ege bölgesinde yetiştirilir. Akdeniz’de yetiştirilen zeytin yağ için kullanılırken Marmara’da yetişen Sofralık Zeytindir Zeytin bir yıl çok ürün verirken bir yıl az ürün verir. Bunun sonucunda üretimde dalgalanmalar oluşmaktadır

23 Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar
Toprak Mahsülleri Ofisi Çukobirlik Çaykur Tariş Fiskobirlik Ziraat Bankası Devlet Üretme Çiftlikleri Topraksu Teşkilatı Tarım Kredi Kooperatifleri Zirai Mücadele Teşkilatı

24 Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar
Verdiği kredilerle üreticileri destekler. Çeşitli yatırımlarıyla tarımın gelişmesine katkıda bulunur. Üreticilerin ürünlerini değerlendirmek ve fiyat düşüşlerine karşı üreticilerin zarar görmesini önlemek amacıyla destekleme yapar.

25 Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar
Kurduğu bent, gölet, baraj ve sulama şebekesiyle tarımdaki sulama ihtiyacını karşılar. Ürünlerin alımını ve satışını yaparak piyasada istikrarın korunmasını sağlar

26 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Üretimde kaliteyi sağlamak için nadas uygulaması yapılmalıdır Buğday Ege bölgesinde Doğu Anadolu’dan daha önce olgunlaşıp hasat edilmektedir Akdeniz bölgesinde şeker pancarı yetişmez Mısır nem ve bol su istediği için kıyı kesimlerde daha fazla yetiştirilmektedir Pirinç bol su istediği için ırmak kenarlarında ve yataklarında yetiştirilmektedir

27 Tarımsal faaliyetlerde verimi etkileyen faktörlerden biri de makine kullanımıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, makineleşmenin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkacak sonuçlardan biri değildir? A) Köyden kentte göçler azalır B) Tarım alanları daha iyi işlenir C) Hasat sırasında ürün kayıpları azalır D) Ürünlerin ekimi daha kolay yapılabilir

28 Türkiye’de ekim alanı çok fazla değişmemesine rağmen buğday üretiminin bazı yıllar az bazı yıllar çok yetişmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Buğdayın temel besin maddesi olması B) Küçükbaş hayvan sayısının artması C) Yağış miktarının yıllara göre farklılıklar göstermesi D) Buğday tarımının daha çok makinelerle yapılması

29 -Nadas tarımı azalır -Tarımda iklime bağlılık azalır Modern tarımda olması gereken yukarıdaki durumlar aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilebilir? A) Makineli tarım B) Sulama C) Gübreleme D) İlaçlama


"Kazanım 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları