Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir."— Sunum transkripti:

1

2 Kazanım 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.

3 Yaşadığınız yerde en çok hangi tarım ürünleri yetiştirilmektedir? ÜLKEMİZDE TARIM

4 Ülkemizde bu kadar farklı tarım ürünlerinin yetişmesinin sebebi nedir? ÜLKEMİZDE TARIM Ülkemizde farklı iklimlerin ve toprak türlerinin olması tarım ürünü çeşidini artırmıştır

5 ÜLKEMİZDE TARIM Nadas ne demektir? Nadasa bırakma üretimde dalgalanmalara neden olur. Nadasa bırakma yerine neler yapılabilir?Üretimde verimi artırmak için neler yapılmalıdır? Sulama Makineli Tarım Tohum Islahı Gübreleme İlaçlama Çiftçinin Eğitimi Pazarlama

6 ÜLKEMİZDE TARIM-TAHILLAR Buğday, Arpa, Mısır, Pirinç gibi tarım ürünlerine tahıl denilmektedir. Hem insanların besin kaynağı hem de hayvan yemi olarak kullanıldığından ekimi çok yaygındır

7 ÜLKEMİZDE TARIM-TAHILLAR-BUĞDAY İlkbaharda yetişme döneminde bol su ister Yazın olgunlaşma döneminde bol sıcaklık ister Buğday hangi alanlarda kullanılır?

8 ÜLKEMİZDE TARIM-TAHILLAR-BUĞDAY En çok hangi bölgede ekilmektedir? İç Anadolu Bölgesi ve özellikle Konya çevresi Türkiye’nin “Tahıl Ambarı” olarak nitelendirilir Doğu Karadeniz’de ve Hakkari çevresinde neden ekimi az olmuş olabilir? Doğu Karadeniz yazın yağışlı, Doğu Anadolu ise soğuk olduğu için fazla buğday yetiştirilmez Doğu Karadeniz’de buğday yerine Mısır, Doğu Anadolu’da ise soğuğa dayanıklı olan Arpa ekimi daha yaygındır

9 ÜLKEMİZDE TARIM-TAHILLAR-MISIR Yetişme döneminde bol su ve nem isteyen bir üründür. Kıyı bölgelerimizde ve sulanabilen yerlerde yetiştirilir Karadeniz bölgesindeki halkın temel besin kaynağıdır Akdeniz bölgesinde ise yağ için yetiştirilir Tüketimde kullanıldığı için bu bölgede tükenmekte ve satışı fazla yapılmamaktadır En çok yetiştirildiği bölge hangisidir?İç bölgelerde neden bu kadar az olabilir?

10 ÜLKEMİZDE TARIM-TAHILLAR-PİRİNÇ Çeltik bitkisinin tohumlarının kabuklarından ayrılması ile pirinç elde edilir. Bol sulu hatta bataklık bir arazide yetişmektedir Bataklık bir arazide yetişmesi hangi sorunu ortaya çıkarmaktadır? Sivrisineğe bağlı hastalıkların yayılması tehlikesinden dolayı devlet kontrolünde ekimi yapılır Ülkemizde pirinç en çok Marmara Bölgesi’nde yapılır. Ülkemiz üretimi tüketime yetmediği için ithal edilen ürünlerdendir

11 ÜLKEMİZDE TARIM-BAKLAGİLLER En çok üretilen baklagil hangisidir?Mercimeğin üretim değeri yaklaşık ne kadardır?

12 ÜLKEMİZDE TARIM-BAKLAGİLLER-MERCİMEK Kuraklığa dayanıklı bir bitkidir Kuraklığa dayanıklı bir bitkidir Kırmızı mercimek en çok Güney Doğu Anadolu’da yetişir Kırmızı mercimek en çok Güney Doğu Anadolu’da yetişir Yeşil mercimek en çok İç Anadolu’da yetiştirilir Yeşil mercimek en çok İç Anadolu’da yetiştirilir GAP Projesi ile Güney Doğu’da üretimi azalmaktadır

13 ÜLKEMİZDE TARIM-BAKLAGİLLER En fazla hangi yıl nohut eretilmiştir?Mercimeğin en az üretildiği yıl hangisidir?Yıllara göre dalgalanmanın sebebi neler olabilir?

14 ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ Genellikle çeşitli sanayi kollarında hammadde olarak kullanılan, pamuk tütün, şeker pancarı, çay, zeytin Ayçiçeği gibi bitkilere “Sanayi Bitkileri” denilmektedir

15 ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- PAMUK Pamuk yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde sıcaklık isteyen ve alüvyal toprakları seven bir bitkidir

16 En çok hangi bölgede yetiştirilmektedir? GAP projesi ile Güney Doğu Anadolu’daki toprakların sulanabilmesi ile pamuk üretimi bu bölgede artmıştır ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- PAMUK

17 Pamuk yetiştirilen yerler

18 İSTANBUL BURSA MANİSA İZMİR AYDIN -DENİZLİ KAYSERİ MALATYA K.MARAŞ G.ANTEP MERSİN ADANA ANTALYA Ş.URFA Dokuma Fabrikalarının olduğu yerler Pamuk ile dokuma fabrikaları arasında nasıl bir bağlantı vardır? ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- PAMUK

19 ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- ŞEKER PANCARI Ilıman iklim ürünü olan Şeker Pancarı az bir sulama ile ülkemizin her tarafında yetişme imkanı vardır Şeker Pancarı şeker fabrikalarının hammaddesidir Şeker pancarının artığı Küspe adı ile büyük baş hayvan yemi olarak ta kullanılır

20 Şeker Pancarı, hasattan sonra şeker oranı düşmemesi için hemen Şeker fabrikasına götürülerek işlenmesi gerekmektedir ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- ŞEKER PANCARI Bu yüzden Şeker Pancarı yetiştirilecek yerde mutlaka Şeker fabrikasının yer alması gerekmektedir

21 En çok hangi bölgede yetiştirilmektedir?Hangi bölgemizde hiç üretimi yoktur? Akdeniz ve Marmara bölgesi ile kıyı Ege’de neden şeker Pancarı üretilmemektedir? Kıyı bölgelerimizde daha fazla gelir getiren ürünler yetiştirildiği için ve Şeker Fabrikası bulunmadığı için tercih edilmez

22 ÜLKEMİZDE TARIM-SANAYİ BİTKİLERİ- ZEYTİN Akdeniz İklimi ürünü olan zeytin sıcaklığın düşük olduğu yerlerde yetişmez.

23 En çok Ege bölgesinde yetiştirilir. Akdeniz’de yetiştirilen zeytin yağ için kullanılırken Marmara’da yetişen Sofralık Zeytindir Zeytin bir yıl çok ürün verirken bir yıl az ürün verir. Bunun sonucunda üretimde dalgalanmalar oluşmaktadır

24 Toprak Mahsülleri Ofisi Çukobirlik Çaykur Tariş Fiskobirlik Ziraat Bankası Devlet Üretme Çiftlikleri Topraksu Teşkilatı Tarım Kredi Kooperatifleri Zirai Mücadele Teşkilatı Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar

25 Üreticilerin ürünlerini değerlendirmek ve fiyat düşüşlerine karşı üreticilerin zarar görmesini önlemek amacıyla destekleme yapar. Verdiği kredilerle üreticileri destekler. Çeşitli yatırımlarıyla tarımın gelişmesine katkıda bulunur.

26 Kurduğu bent, gölet, baraj ve sulama şebekesiyle tarımdaki sulama ihtiyacını karşılar. Ürünlerin alımını ve satışını yaparak piyasada istikrarın korunmasını sağlar

27 Pirinç bol su istediği için ırmak kenarlarında ve yataklarında yetiştirilmektedir Mısır nem ve bol su istediği için kıyı kesimlerde daha fazla yetiştirilmektedir Akdeniz bölgesinde şeker pancarı yetişmez Buğday Ege bölgesinde Doğu Anadolu’dan daha önce olgunlaşıp hasat edilmektedir Üretimde kaliteyi sağlamak için nadas uygulaması yapılmalıdır YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER

28 A) Köyden kentte göçler azalır B) Tarım alanları daha iyi işlenir C) Hasat sırasında ürün kayıpları azalır D) Ürünlerin ekimi daha kolay yapılabilir Tarımsal faaliyetlerde verimi etkileyen faktörlerden biri de makine kullanımıdır. Aşağıdakilerden hangisi, makineleşmenin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkacak sonuçlardan biri değildir?

29 A) Buğdayın temel besin maddesi olması B) Küçükbaş hayvan sayısının artması C) Yağış miktarının yıllara göre farklılıklar göstermesi D) Buğday tarımının daha çok makinelerle yapılması Türkiye’de ekim alanı çok fazla değişmemesine rağmen buğday üretiminin bazı yıllar az bazı yıllar çok yetişmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

30 A) Makineli tarım B) Sulama C) Gübreleme D) İlaçlama -Nadas tarımı azalır -Tarımda iklime bağlılık azalır Modern tarımda olması gereken yukarıdaki durumlar aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilebilir?


"Kazanım 1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları