Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BÖLGELER COĞRAFYASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BÖLGELER COĞRAFYASI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BÖLGELER COĞRAFYASI

2 TÜRKİYE (SİYASİ)

3 TÜRKİYE (FİZİKİ)

4 TÜRKİYE İKLİMLERİ

5 BÖLGELER

6 Türkiye’nin en dağlık ve en büyük bölgesi hangisidir?
A. G.Doğu B. Doğu C. Akdeniz D. Ege E. Karadeniz Aşağıdaki illerden hangisi denizellik etkisinde değildir? A. İzmir B. Zonguldak C. İçel D. Bolu E. Hatay Aşağıdaki illerden hangisi Karadeniz Bölgesinde değildir? A. Bolu B. Kastamonu C. Rize D. Sinop E. Yozgat

7 MARMARA

8

9 *** Ortalama yükseltinin en az olduğu bölgedir.
** Ekili-Dikili arazi oranı %30 ile 1.sıradadır. ** Türkiye iklimlerinin hepsi bu bölgede görülür.*Ürün çeşitliliği bakımından 1.dir. *Nüfus, nüfus yoğunluğu, göç alma ve şehirleşme açısından 1.sıradadır. Sanayi tesisleri %80 ve enerji tüketimi bakımından 1.sıradadır.

10 Turizm gelirleri en yüksek bölgemizdir %48
** Turizm gelirleri en yüksek bölgemizdir % **Ayçiçeği ve ipek kozası üretiminde 1.’dir. **Kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği ve ahır hayvancılığında 1.’dir. **Ulaşım ağının en geniş olduğu bölgedir, bu yüzden endüstri kuruluşları da burada yoğunluk gösterir.

11 Türkiye’de kümes hayvancılığının birinci olduğu yer neden Marmara Bölgesidir?
A. Ulaşım kolay olduğundan B. Haberleşme kolay olduğundan C. Tüketici fazla olduğundan D. İklimi müsait olduğundan E. Yatırım imkanları iyi olduğundan

12 Türkiye’de kümes hayvancılığının birinci olduğu yer neden Marmara Bölgesidir?
A. Ulaşım kolay olduğundan B. Haberleşme kolay olduğundan C. Tüketici fazla olduğundan D. İklimi müsait olduğundan E. Yatırım imkanları iyi olduğundan

13 Aşağıdaki bölgelerden hangisi enerji tüketiminde birinci sıradadır?
A. Ege B. Marmara C. Akdeniz D. Doğu Anadolu E. G.Doğu Anadolu

14 Aşağıdaki bölgelerden hangisi enerji tüketiminde birinci sıradadır?
A. Ege B. Marmara C. Akdeniz D. Doğu Anadolu E. G.Doğu Anadolu

15 Enerji tüketimi, endüstri(sanayi)nin gelişmiş olmasına bağlıdır.
Bu durumda enerji tüketimi fazla olan bir ülke yada bölge GELİŞMİŞ bir yerdir.

16 EGE

17

18

19 D E N İ Z L İ PAMUKKALE

20 Dağlar denize dik uzanır. Buna enine kıyı tipi denir
**Dağlar denize dik uzanır. Buna enine kıyı tipi denir *Kıta sahanlığı geniştir. Bunun sonucunda kıyılar girintili çıkıntılı olmuştur. **Ege kıyıları kuş uçuşu olarak en kısa fakat girinti çıkıntıdan dolayı en uzun kıyıdır. (2593km).

21 Krom ve Linyit üretiminde 1. sırada. En önemli İhraç limanı İzmir’dir
**Krom ve Linyit üretiminde 1.sırada. *En önemli İhraç limanı İzmir’dir **Turizm gelirlerinde 2.dir. İzmir Aliağa’da Petrol Rafinerisi vardır. ***Dağlar denize dik uzandığı için Nemli hava iç kesimlere kadar rahatlıkla girebilmektedir. İç bölgeler ile kıyı arasında ticaret ve ulaşım gelişmiştir. ***TARIM: ZÜHTİ

22

23 Büyük Menderes ve Aydın Dağları

24 PETROL RAFİNERİSİ

25 Hangi şehir Ege bölgesinde değildir?
Aşağıdaki bölgelerden hangisinde Akdeniz İklimi daha geniş bir alan kaplar? A. Akdeniz B. Marmara C. Ege D. İç Anadolu E. Karadeniz Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi’nin birinci olduğu tarım ürünlerinden biri değildir? A. Tütün B. İncir C. Haşhaş D. Zeytin E. Pamuk Hangi şehir Ege bölgesinde değildir? A. İzmir B. Balıkesir C. Muğla D. Aydın E. Afyon

26 A. Termik santraller B. Sanayi C. Fabrika D. Tekstil E. Madencilik
Ege Bölgesi Linyit madeni açısından Türkiye’de birincidir. Buna bağlı olarak Ege Bölgesi’nde gelişen diğer durum nedir? A. Termik santraller B. Sanayi C. Fabrika D. Tekstil E. Madencilik

27 A. Termik santraller B. Sanayi C. Fabrika D. Tekstil E. Madencilik
Ege Bölgesi Linyit madeni açısından Türkiye’de birincidir. Buna bağlı olarak Ege Bölgesi’nde gelişen diğer durum nedir? A. Termik santraller B. Sanayi C. Fabrika D. Tekstil E. Madencilik

28 AKDENİZ

29 AKDENİZ

30 BOYUNA KIYI TİPİ

31

32

33 **Toroslardan dolayı iç kesimler ile ulaşım Çubuk, Belen, Sertavul, Gülek geçitleri ile sağlanır. **Göller yöresi bu bölgededir. **Yer altı sularının aşınım ve birikim şekilleri en çok bu bölgede görülür ***Yılda birden fazla ürün alınır. ***Ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu bölgedir.

34 Mersin, İskenderun, Antalya önemli limanlarıdır
**Mersin, İskenderun, Antalya önemli limanlarıdır **Seracılık ve Turfanda sebze meyve üretiminin en yaygın olduğu bölgedir (Seracılık) ***Nüfusun %70’i Adana bölümündedir. (Tarım ve Sanayi). ***Muz, Gül, Yer fıstığı, Turunçgiller, Soya Fasulyesi, Anason üretiminde 1.’dir.

35 KARAÇAM DEFNE (Keçiboynuzu)

36 Akdeniz’de dağların denize paralel uzanmasının sonuçlarından biri değildir?
A. Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım zor B. İklim farklılıkları belirgin C. Karasal şartlarda görülür D. Falezli kıyılar görülür E. Akdeniz iklimi geniş yer kaplar

37 Akdeniz’de dağların denize paralel uzanmasının sonuçlarından biri değildir?
A. Kıyı ile iç kesimler arası ulaşım zor B. İklim farklılıkları belirgin C. Karasal şartlarda görülür D. Falezli kıyılar görülür E. Akdeniz iklimi geniş yer kaplar

38 KARADENİZ

39 KARADENİZ BÖLGESİ

40 BOYUNA KIYI TİPİ

41 **Dağlık bir bölgedir. Dağları kıyıya paraleldir, bunun sonucu olarak kıta sahanlığı dardır ve yamaç yağışları görülür. **Orman yönünden en zengin bölgedir(%27). 2430mm yağış ile D.Karadeniz(Rize) en yağışlı yerdir. *** Yağışlara bağlı olarak Kimyasal Çözülmenin en çok görüldüğü bölgemizdir. *** Türkiye balıkçılığının %80’i bu bölge kıyılarında yapılmakta.

42 En fazla göç gönderen bölgedir. Taşkömürü ve Bakır üretiminde 1
**En fazla göç gönderen bölgedir. **Taşkömürü ve Bakır üretiminde 1.sıradadır. **Batı Karadeniz göç alır, D.Karadeniz göç verir. Akarsu rejiminin düzenli olduğu tek bölgemizdir. ***Çay, Fındık, Keten, Kenevir üretiminde 1.sıradadır. **Yer şekillerinin engebeli olması tarımda makineleşmeyi sınırlandırmıştır. **Doğu Karadeniz bölümünde arıcılık yapılmaktadır. ***Büyük baş hayvancılıkta 2.’dir ***Geçitler; Kalkanlı (zigana), Kop.

43 Karadeniz hangisinde birinci değildir?
Karadeniz hangi tarım ürününde birinci sıradadır? A. Haşhaş B. Tütün C. Kenevir D. Buğday E. Mısır Karadeniz bölgesinin dünyada 1.olduğu ürün nedir? A. Çay B. Tütün C. Mısır D. Fındık E. Kenevir Karadeniz hangisinde birinci değildir? A. Kenevir B. Taşkömürü C. Bakır D. Orman E. Mısır

44 Karadeniz bölgesinin doğal limanı hangisidir?
A. Trabzon B. Sinop C. Rize D. Samsun E. Zonguldak Aşağıdakilerden hangi limanın hinterlandı daha geniştir? A. Sinop B. Samsun C. Rize D. Antalya E. Mersin Hangisi Karadeniz kıyı illerinden değildir? A. Rize B. Trabzon C. Sinop D. Giresun E. Gümüşhane

45 İÇ ANADOLU

46

47

48 Ova ve Platoların en yaygın olduğu bölgedir
***Ova ve Platoların en yaygın olduğu bölgedir ***En az yağış alan Tuz Gölü ve çevresi bu bölgededir ***5 önemli sönmüş volkan dağı vardır ***Kuzeyi ve Güneyi yüksek dağlarla çevrili olduğundan, deniz etkisine kapalı (nemi az) olan bir bölgedir. ***Step iklimi görülür ve kuraklık önemli bir özelliğidir.

49 Evler kerpiçten yapılır
***Evler kerpiçten yapılır ***Eğim fazla olmadığı için ulaşım kolay ve yaygındır ***Sulama yetersizliğinden dolayı toprakların bir kısmı Nadasa bırakılır. ***Yeşil mercimek, Şekerpancarı, Arpa, Buğday, Elma ve Patates üretiminde 1. sıradadır ***Küçükbaş hayvancılıkta 1.sıradadır.

50 Hangisi İç Anadolu’da görülmez?
İç Anadolu Bölgesi aşağıdakilerden hangisinde birinci değildir? A. Buğday B. K.Baş Hayvancılık C. Elma D. Kırmızı Mercimek E. Ş.Pancarı Hangisi İç Anadolu’nun volkan dağlarından değildir? A. Karacadağ B. Karadağ C. Erciyes D. Süphan E. Hasandağı Hangisi İç Anadolu’da görülmez? A. Nadas B. Kuru Tarım C. Ekstansif D. Makineli Tarım E. Dağınık yerleşim

51 GÜNEY DOĞU ANADOLU

52 GÜNEY DOĞU ANADOLU

53 Türkiye’nin en küçük ve en az nüfuslu bölgesidir
**Türkiye’nin en küçük ve en az nüfuslu bölgesidir. **En yüksek yaz sıcaklığı bu bölgededir. *Petrol çıkarılan tek bölgedir. **Orman yönünden en fakir bölgedir. Platolar geniş yer kaplar. En yüksek dağı, sönmüş bir volkanik dağ olan Karacadağ’dır. **Samyeli rüzgarları sıcaklığı arttırır. **Buharlaşma ve yıllık sıcaklık farkı oldukça yüksektir. **Verimli topraklar vardır fakat sulama en önemli sorundur. Bunu çözmek içinde GAP Projesi yapılmıştır (baraj, kanal, tünel).

54 Güneydoğu Anadolu Bölgesi, GAP projesi ile sulamanın artması sonucu PAMUK üretiminde 1.sırayı almaya başlamıştır.

55 Hangisi Güney Doğu Anadolu’da değildir?
A. Diyarbakır B. Mardin C. Urfa D. Adıyaman E. Malatya Hangi dağ G.D. Anadolu bölgesinde yer alır? A. Karadağ B. Ağrı C. Karacadağ D. Süphan E. Erciyes En küçük ve en az engebeli olan bölgemiz hangisidir? A. Marmara B. Ege C. G.D.Anadolu D. İç Anadolu E. Karadeniz

56 DOĞU ANADOLU

57

58 En büyük ve en yüksek (2220m) bölgedir. En yüksek dağ Ağrı’dır (5165m)
**En büyük ve en yüksek (2220m) bölgedir. ***En yüksek dağ Ağrı’dır (5165m) *** En düşük ortalama sıcaklığa sahiptir. ***Ekili dikili alan oranı en az olan bölgedir (%10) **En büyük göl Van gölü ve en büyük baraj Keban bu bölgededir. **Tarım ürünlerinin en geç olgunlaştığı bölgedir. ***Hayvancılık yaygındır, büyük baş hayvancılıkta 1.sıradadır. ***Nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir. Maden çeşitliliği en fazla olan bölgedir.

59 Hangisi D.Anadolu’da değildir?
D.Anadolu’da yaz yağışlarından dolayı gelişen faaliyet hangisidir? A. B.Baş Hayvancılık B. Pamuk C. Çay D. Tütün E. Arıcılık Hangisi D.Anadolu’da değildir? A. En büyük göl B. En yüksek dağ C. En fazla maden çeşitliliği D. En fazla B.Baş hayvancılık E. En yağışlı bölge

60 G.Doğu And. Bölgesinin en önemli madenleri hangileridir?
A.Petrol-Linyit B.Çinko-Kurşun C.Fosfat-Çinko D.Petrol-Fosfat E.Çinko-Demir İç Anadolu bölg. Türkiye ekonomisine katkısı daha çok hangi alandadır? A.Sanayi B.Turizm C.Tarım D.Maden E.Ticaret Doğu Anadolu bölgesinin en önemli özelliği? A.Tarım-Sanayi B.Ticaret-Tarım C.Maden-Turizm D.Hayvancılık-Madencilik E.Tarım-Hayvancılık

61 Aşağıdaki şehirlerden hangisi farklı bir sektörde gelişmiştir?
Türkiye’nin gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın en az olduğu bölge hangisidir? A.Marmara B.Ege C.Doğu Anadolu D.Güney Doğu E.Akdeniz Marmara bölgesinin aşağıdakilerden hangisi bakımından ülke ekonomisine katkısı en azdır? A.Tarım B.Ticaret C.Sanayi D.Turizm E.Balıkçılık Aşağıdaki şehirlerden hangisi farklı bir sektörde gelişmiştir? A.Urfa B.Antalya C.Konya D.Bursa E.Adana

62


"TÜRKİYE BÖLGELER COĞRAFYASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları