Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Hayvancılığın Gelişmesi İçin:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Hayvancılığın Gelişmesi İçin:"— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Hayvancılığın Gelişmesi İçin:
HAYVANCILIK Türkiye’de yüzey şekilleri ve iklimin etkisiyle hayvancılık faaliyeti oldukça farklı özellikler göstermektedir. Bu durum; hayvan türlerinin fazla olması sonucu doğurmuştur. Türkiye’de Hayvancılığın Gelişmesi İçin: Hayvan soyları ıslah edilmelidir. İntansif (besi-ahır) hayvancılığı yaygınlaştırılmalı. Meralarda aşırı otlatmanın önüne geçilmeli. Süt kuzu ve dana kesimleri önlenmeli. Hayvancılığa yönelik teşvik edici krediler sağlanmalıdır. Hayvansal ürünleri pazarlama olanakları arttırılmalı Hayvancılıkla ilgili eğitime önem verilmelidir.

2 Türkiye’de Hayvancılığın Özellikleri:
Küçükbaş hayvan sayısı büyükbaş hayvan sayısından fazladır. Mera hayvancılığı besi hayvancılığından fazladır. Küçükbaş hayvancılıkta en fazla bulunan tür koyundur. Hayvan başına elde edilen et ve süt verimi gelişmiş ülkelerden düşüktür. Deri , et ve süt ürünleri sanayisi için hammadde kaynağı teşkil eder. Ekonomisinde hayvancılığın en fazla yer tuttuğu bölge Doğu Anadolu’dur.

3 TÜRKİYE’DE BESLENEN HAYVANLAR VE DAĞILIŞLARI
A. KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK 1991 yılında 50 milyon olan küçükbaş hayvan sayısı yılında 32 milyona düşmüştür. 1.Koyun Koyun yetiştirticiliği daha çok düzlüklerin ve meraların geniş alan kapladığı, arazinin engebeli olmadığı alanlarda yapılan bir faaliyettir. Türkiye’de en fazla Doğu Anadolu’da en az Karadeniz de beslenir. (1. İl Van) Merinos; yün için İç Anadolu ve Marmara Karaman; Et için Doğu ve İç Anadolu Kıvırcık ; Yün ve et için Trakya ve Güney Marmara Dağlıç, Sakız ; Ege Bölgesi.

4 2.Kıl Keçisi Arazinin engebeli olduğu alanlarda koyun beslenemediği için kıl keçisi beslenir. Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde yetiştirilir. Toroslarda ve Menteşe yöresinde yoğundur. Ormanlara zarar verdiği için son yıllarda sayıları azaltılmıştır. 3.Tiftik Keçisi (yününe moher denir.) Diğer adı Ankara keçisidir. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da beslenir.

5 B. BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
Büyükbaş hayvan sayısı 10 milyonun üzerindedir. Mera ve besi şeklinde yapılır. Erzurum – Kars ve Karadeniz (doğu ve Batı) bölgelerinde mera hayvancılığı yapılır. Marmara ve Ege Bölgelerinde besi hayvancılığı yapılır.

6 C. KÜMES HAYVANLARI Etinden ve yumurtasından yararlanırız. Doğal koşullar dışında yetiştirildiğinden pazar, ulaşım, yem gibi faktörleri faaliyeti etkiler. Toplam kümes hayvanı sayısı 200 milyonun üzerindedir. - Kümes hayvancılığının doğal bitki örtüsü ile ilişkisi yoktur. - Ülkemizde yoğun olarak Marmara'da yürütülen bir faaliyettir.

7 D. İPEK BÖCEKÇİLİĞİ ( ilk defa Çin )
-İpek böceği, dut ağacı yapraklarıyla beslenir. Elde edilen ipek dokuma sanayisinde kullanılır. -Ülkemizde Güney Marmara'da yaygındır. (Manav Türkleri tarafından getirilmiştir yıldır var.) - Suni ipek üretimi ipek böcekçiliğini giderek azaltmaktadır.

8 E. ARICILIK -Ülkemizde yıllık bal üretimi bin ton arasındadır. -Anların, balından ve bal mumundan yararlanılır. -Karadeniz ve Ege Bölgeleri en fazla bal üretilen bölgelerdir. (Rize Anzer balı, Menteşe Çam balı.) En fazla yapıldığı iller Muğla ve Ordu. En az yapıldığı bölge Güneydoğu Anadoludur. Doğu Anadolu’da Hakkari(çiçek balı) , Kars, Erzurum önemli bal üretilen illerdir.

9 Türkiye'de Balıkçılığın Gelişmeme Nedenleri
F. BALIKÇILIK Balıkçılık; deniz, tatlı su ve kültür balıkçılığı olmak üzere 3 farklı yöntemle yapılır. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu halde balıkçılık gelişmemiştir. Türkiye'de Balıkçılığın Gelişmeme Nedenleri Kıyı balıkçılığının yapılması Göllerimizin tuzlu ve sodalı olması Depolama ve taşıma sistemlerinin yetersiz olması, teknolojik araç gereç eksikliği. Akdeniz kıyılarında darında turizm nedeniyle balıkçılığa önem verilmemesi

10 Türkiye balık üretiminin %76’sı Karadeniz 'den elde edilir.
Ülkemizde kişi başına düşen balık tüketimi 7 – 10 kg dır. (gelişmiş ülkelerde kg) Deniz balıkçılığı Kültür Balıkçılığı Tatlı su balıkçılığı Karadeniz Ege Doğu Anadolu Marmara Ege Akdeniz Türkiye balık üretiminin %76’sı Karadeniz 'den elde edilir.

11 KIL KEÇİSİ KOYUN ANKARA TİFTİK KEÇİSİ KÜÇÜK BAŞ HAYVANCILIK

12

13 KÜMES HAYVANCILIĞI

14 ARICILIK

15

16 BALIKÇILIK ( % 76)

17 TÜRKİYE'DE ORMANCILIK (%27,2)
Ormanlar; doğal bitki örtüsü olduğundan iklimin etkisi altında şekillenir. Bu nedenle ormanlar yoğun olarak yağışın bol olduğu kıyı bölgelerde toplanmıştır. Türkiye'de ormanların coğrafi dağılışı Bölgeler Orman payı % Karadeniz 25 Akdeniz 24 Ege 17 Marmara 13 Doğu Anadolu 11 İç Anadolu 7 Güneydoğu Anadolu 3

18 Orman Ürünlerinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
Mobilya sanayinde kullanılır, Kağıt sanayinde hammadde olarak kullanılır, Yurt savunmasında kullanılır. Maden ve telefon direği olarak kullanılır. İnşaatlarda kereste malzemesi olarak kullanılır. Yan ürün olarak; sığla yağı,meyan balı,kitre zamkı ve reçine yapımında kullanılır. Erozyonu önleyerek toprak kaybını durdurur. Havayı temizleyerek sağlıklı ortam sağlar. Çeşitli canlıların yaşam ortamını sağlar.

19 Orman dağılışını etkileyen en önemli etmen nemliliktir.
Kesilen orman kendini en kolay Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yenileyebilir. Ormanlarımızda en yaygın ağaç türü meşe, kızılçam, karaçam. Ülkemizde orman yangın riski en fazla Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndedir.

20 SORU kpss

21 A) Tarım alanı açma B) Keçi otlatma C) Yangınlar D) Heyelan
SORU kpss Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin ormana verdiği zararın diğerlerinden daha az olduğu söylenebilir? A) Tarım alanı açma B) Keçi otlatma C) Yangınlar D) Heyelan E) Kaçak kesim

22 A) Et ve süt verimleri yüksek olan ırklar çoğunluktadır.
SORU kpss Türkiye’nin büyükbaş hayvancılığıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Et ve süt verimleri yüksek olan ırklar çoğunluktadır. B) Büyükbaş hayvancılık için uygun otlaklar giderek artmaktadır. C) Küçükbaş hayvancılığa göre daha yaygın bir etkinliktir. D) Besicilik ve ahır hayvancılığı, kentlerin yakın çevresinde gelişmiştir. E) Dış satımda canlı büyükbaş hayvanların payı fazladır.

23 SORU- 2012 kpss I. Maki II. Bozkır III. Çayır IV
SORU kpss I. Maki II. Bozkır III. Çayır IV. Çiçekli bitkiler ve orman Yukarıda Türkiye’deki bazı bitki tür ve toplulukları verilmiştir. Buna göre, bu bitkilerin egemen olduğu yerlerde doğal koşullara uygunluk ve üretimdeki verimlilik bakımından sırasıyla hangi hayvan türlerinin yetiştirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması beklenir? I II III IV A) Koyun Sığır Arıcılık Kıl keçisi B) Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık C) Kıl keçisi Sığır Arıcılık Koyun D) Koyun Kıl keçisi Arıcılık Sığır E) Arıcılık Koyun Kıl keçisi Sığır

24 SORU- Türkiye'de hayvancılıktan elde edilen verim, Avrupa ülkelerine göre oldukça düşüktür. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hayvancılıktan elde edilen verimi arttırmak için gerekli çalışmalardan biri olamaz? A) Üreticiye düşük faizli kredi sağlamak B) Besi ve ahır hayvancılığını arttırmak C) Yem üretimine önem vermek D) Hayvan sayısını arttırmak E) Erken kesim yapılmasını engellemek

25 SORU- Kümes hayvancılığı son yıllarda daha sağlıklı ve ucuz olmasından dolayı önemini arttırmıştır. Daha çok İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara çevresinde görülür. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İklimin uygun olması B) Tüketici nüfusun fazla olması C) Ulaşımın kolay olması D) Hammaddeye yakınlık E) Meraların varlığı

26 MUZAFFER ADEM COĞRAFYA ÖĞRETMENİ


"Türkiye’de Hayvancılığın Gelişmesi İçin:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları