Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hemodinamik Monitorizasyon Dr Hakan Alp Bodur Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Yoğun Bakım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hemodinamik Monitorizasyon Dr Hakan Alp Bodur Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Yoğun Bakım."— Sunum transkripti:

1 Hemodinamik Monitorizasyon Dr Hakan Alp Bodur Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Yoğun Bakım

2 “Anlamlı olan herşey ölçülemez, ölçülebilen herşey anlamlı değildir.” Albert Einstein

3 Hemodinamik Kan akışı Oksijen sunumu

4 Monitorizasyon Veri toplamak – Hızlı (anında / real-time) – Güvenilir – Karşılaştırılabilir

5 Neden Monitorizasyon ? Hastanın strese veya hastalığa yanıtı prognozunu belirler.

6 Neden ? Tanı koymak Hastanın organ rezervlerini belirlemek “Baseline” ve tedaviye yanıtı görebilmek –APACHE II skorlama sistemi (prognoz) –Organ ve Doku perfüzyonunu belirlemek –Organ ve Dokulara oksijen sunumunu belirlemek –Tedavide ince ayar yapabilmek

7 Nasıl ?

8 Girişimsel Olmayan Teknikler EKG –Diğer verilere referans –CO için belirleyici parametre (ritim) NIBP ( manşonlu otomatik tansiyon ölçümü ) SpO 2 ETCO 2 (kapnograf) NIS

9 Girişimsel Teknikler Santral Kateterizasyon –Santral Venöz Basınç (CVP) Pulmoner Arter Kateteri (Swan-Gantz) –Pulmoner Arter Basıncı –CO –Sistemik oksijenasyon –Mixte venöz O2 satürasyonu –Sol Vent. ED basıncı

10 Girişimsel Teknikler Arter kateterizasyonu –Sist., Diast. ve ortalama kan basıncı –Kan gazları ve diğer analizler için kan örnekleri almak amaçlı Idrar sondası Gastrik tonometri –Viseral perfüzyon takibi ICP için ventrikül kateterizasyonu –Kafa içi basınç ve perfüzyon takibi

11 Dikkat ! Her müdahalede getiri / risk oranını iyi değerlendirmek gerekir Her müdahalenin komplikasyonları vardır “Primum non nocere” Doğru yorumlanamayan veriler yanlış tedavilere yol açar.

12 Temel Monitorizasyon EKG CVP Pulmoner arter kateteri Idrar sondası Arter kateteri

13 EKG

14 En az 2 derivasyon 3/5/10 leads Ritim takibi Diğer monitorize edilen parametrelere kılavuz

15 CVP

16 Sadece damar yolu ? Santral venöz basıncı ölçümü (yer ?) ScvO 2 ölçümü Sağ atrial basınç Sağ Ventrikül ED basıncı “preload” hakkında bilgi verir : –Sıvı vermelimiyiz sorusuna yanıt HAYIR

17 CVP 1 CVP katetri ile ölçülen sağ atrium basıncı ve sağ ventrikül basıncı, “preload” hakkında bilgi vermez. 2 CVP ve sağ ventrikül ED volüm arasında korelasyon yok. (Frank-Starling teorisi) Basınçlar düşük ise kullanılabilir. 1 Martyn JAJ et al. J Trauma 1981, 21:619-624 2 Hoffman MJ et al. Nucl Med 1983, 198:307-312

18 CVP ve EHYT RCT (N = 263), Acil servisi 20 mL/kg kristaloide cevap vermeyen Ağır Sepsis veya Serum laktat > 4 mmol/L Tüm hastalara CVP kateteri + ScvO 2 monitorizasyonu –Standart tedavi : CVP 8-12 cm H 2 O, Skb > 90 mmHg tutmak için vazopressör, İdrar > 0.5 mL/kg/hr –Araştırma grubu : Standart tedavi + Hct ≥ 30% ve ScvO 2 ≥ 70 mmHg için Erit. Süsp. Yetmezse dobutamin ekle (20  g/kg/dk’ya kadar) Rivers E et al. N Engl J Med. 2001;345:1368-1377.

19 EHYT : Sonuçlar Parametre Zaman (Saat) 06 MAP Stan7681 EHYT7495 CVP Stan6.111.8 EHYT5.313.8 ScvO 2 >70 Stan-60% EHYT-95% Laktat Stan6.94.9 EHYT7.74.3 0 10 20 30 40 50 60 Ağır sepsisSeptik şok Mortalite (%) Standart T. EHYT Rivers E et al. N Engl J Med. 2001;345:1368-1377.

20 Pulmoner Arter Kateteri

21 1970 de icad edildi (Dr Swan) 2 milyon adet takıldı Halen kullanılması hakkında tartışmalar sürüyor. KV sistem hakkında birçok veri sağlıyor.

22 Pulmoner Arter Kateteri Direkt veriler –Sağ atrium basıncı –PA basınçları –PA oklüzyon basıncı (Wedge) –CO (bazı monitörler ile) Hesaplanan parametreler –PVR ve SVR –Sağ ve sol ventrikül kasılma gücü

23 Pulmoner Arter Kateteri

24 Yeni nesil PAC’lar ile : –Sürekli CO takibi –Sürekli SvO 2 takibi (vücudun O 2 rezervi) Vücudun ani veya meyilli oksijen ihtiyacı değişikliklerini gösterir Organlara bireysel oksijen sunumunu göstermez.

25 Pulmoner Arter Kateteri Sağ ventrikülün önemi : –KV sistem her iki ventrikülün doğru çalışmasına bağlı –Birinin boyutlarının ve performansının değişmesi diğerini etkiler –RVEDV ölçümünde CVP yetersiz –RVEDV sıfırlamadan etkilenmez –Başka bir teknikle RV performansını değerlendirmek zordur (fonksiyonel anatomi ve karmaşık geometri)

26 Pulmoner Arter Kateteri Termodilüsyon tekniği ve hızlı yanıtlı termistor sayesinde : –Sağ ventrikülde sistol sonu kalan kanı belirler : RF (residual fraction) –RVEF = 1 – RF –CO ve stroke volume (SV) hesaplanır –RVEDV = SV/RVEF –RVESV = RVEDV-SV Bu hesaplamaların doğruluğu radiyolojik, nükleer tıp ve ekografi ölçümleri ile doğrulanmış. Maruschak GF, Schauble JF. Crit Care Med 1986, 13:679-682

27 Pulmoner Arter Kateteri Vücudun oksijen kullanımı : –DO 2 = CO × CaO 2 (oksijen sunumu) CaO 2 = (Hb × 1.39 × SaO 2 ) (arteriel O 2 ) –VO 2 = SaO 2 – [ SvO 2 × (1.39 × Hb × CO) ] Vücudun oksijen kullanımı –EO2 = VO 2 /DO 2 –VO 2 artarsa SvO 2 azalır ve EO 2 artar Dolaşım sisteminde shunt artışlarında yanlış yorumlara yol açabilir (sepsis).

28 İdrar Sondası

29 Son derece önemli bir kateter Birçok vital veri sağlar : –Saatlik idrar ölçümü –24 saatlik idrar ve Renal Klerans hesabı –ATN / IN / hematüri değerlendirmesi –KC S li hastalarda HR sendrom tanısı –İntra-abdominal basınç ölçümü –Santral ateş ölçümü

30 İdrar Sondası Tuzaklara dikkat : –Tıkaçlar –Pıhtılar –Kolonizasyon / İnfeksiyon ayrımı

31 Arter Kateteri

32 Sürekli kan basıncı takibi Endikasyon : –Hemodinamik olarak instabil hastalar –Sık KG alınması gereken hastalar : MV’e bağlı hastalar KOAH’lı hastalar Endikasyonu bitince kontrendike !

33 Arter Kateteri

34

35

36

37

38 Doğru kateter kullanımı Branül kullanmayın –Esneme indeksi yüksek –Hatalı enjeksiyon riski –Pıhtı oluşma riski yüksek –Kıvrılma (kink)

39 Arter Kateteri

40 Sonuç Her hastayı ayrı değerlendirme gereği Takip edilmesi gereken parametreleri nedenleri ile belirlemek En az girişim gerektiren teknikleri tercih etmek Olası komplikasyonları takip etmek Endikasyonu biten teknikleri durdurmak

41 Teşekkür ederim


"Hemodinamik Monitorizasyon Dr Hakan Alp Bodur Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Yoğun Bakım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları