Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim YRD. DOÇ. DR. NECATI HIRÇA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim YRD. DOÇ. DR. NECATI HIRÇA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ."— Sunum transkripti:

1 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim YRD. DOÇ. DR. NECATI HIRÇA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 1

2 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 2 BÖLÜM 1: EĞİTİM, ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

3 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 3 “Eğitim” sözcüğünden ne anlıyorsunuz?

4 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 4 Davranışcı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. Selahattin Ertürk

5 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 5 Yapılandırmacı yaklaşıma göre eğitim, yaşantılar, deneyimler, gözlemler ve deneme-yanılma yoluyla bireyin kendi bilişsel şemalarını yapılandırma sürecidir.

6 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 6 Bireyin (insanın) eğitim açısından üç önemli boyutu vardır. Bunlar biyolojik, kültürel ve sosyal boyutlarıdır.

7 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 7  Biyolojik boyutu canlı organizma oluşundan kaynaklanır.  Kültürel boyutu sosyal yolla iletilen davranış biçimleri, sanat, inanç, gelenek ve insan çalışma ve düşüncelerinin tüm ürünleridir.  Sosyal boyutu organize gruplar halinde yaşamasından kaynaklanır.

8 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 8  Yaşantı: Bireyin çevresiyle etkileşiminin bireyde bıraktığı izlenimdir.  Kasıt: Bireyde oluşması istenilen davranış değişikliklerinin daha önceden seçilmiş, hedeflenmiş ve tesadüfi olmadığını belirtmek için kullanılmıştır.  İstendik: Davranış değişikliklerinin neler olacağının daha önceden tasarlandığını göstermek için kullanılmıştır.  Süreç: Bir işi sonuçlandırmakta yerine getirilen eylemler, işler dizisi.

9 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 9 TEKNOLOJİ  Teknoloji: Endüstriyel ve ticari hedeflere ulaşmak amacıyla kullanılan bilimsel yöntem ve materyaller.  Eğitim Teknolojisi: Genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme yada eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılmasıdır. (Cevat Alkan, 1998).

10 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 10  Öğretim Teknolojisi İletişim ve Öğrenme Arasındaki İlişkiler  Öğretim Teknolojisi: Bilimsel yöntem ve materyallerin öğretimsel problemlere uygulanması sürecidir.  Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi için bilginin ve ortamın düzenlenmesi.

11 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 11 Öğrenme, bireyin davranışlarındaki gözlemlenebilir değişimlerdir (davranışçı kuram), dışsal uyarıcıların içsel ya da zihinsel süreçlerle işlenmesi (bilişsel kuram), öğrenenin duyu organları aracılığıyla algıladığı nesne, olay, olgu ya da kavramlara ilişkin zihninde kendi gerçeğini (bilgilerini) yapılandırması ya da önceki deneyimlerine dayalı olarak gerçeği yorumlaması sürecidir (yapılandırmacı yaklaşım)

12 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 12 Öğretim Teknolojisi İletişim ve Öğrenme Arasındaki İlişkiler, devam... Öğrenci, eğitim sırasında yeni davranışlar geliştirmek veya davranış değişikliği oluşturmak üzere öğretmenle ya da eğitimciyle ve onun düzenlediği çevreyle etkileşimde bulunan kişi. İletişim, iki birim arasında konuşma, sinyal, yazı yada davranış gibi yollarla bilgi, mesaj ve düşünce alış-verişi.

13 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 13 Öğretim teknolojisi, öğrenci-öğretmen veya öğrenci-çevre arasında bilgi, mesaj ve düşünce alış- verişinin en etkili biçimde gerçekleştirmek için bilgi ve materyallerin işe koşulmasıdır. İletişim sürecini etkili kılabilme çabası da denilebilir.

14 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 14 İLETİŞİM SÜRECİ ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ KANAL MESAJ YÖNTEM

15 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 15 İLETİŞİM SÜRECİ devam...  Kaynak bilgiyi, mesajı ileten birimdir.  Alıcı mesajın gönderildiği birimdir.  Mesaj iletişimin içeriğidir.  Kanal mesajın sunuluş biçimidir.  Dönüt alıcının mesaja verdiği tepkidir.

16 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim İLETİŞİM SÜRECİ TEMEL ÖGELERİ KAYNAK DAVRANIŞLAR Fikir Bilgi Duygu Tutum Beceri MESAJ SEMBOLLER Gerçek Eşya Modeller Resim Yazı İşaretler Hareket Ses Çizim KANAL İLETİCİ ARAÇ VE YÖNTEMLER Sözsüz İletişim Ses İleten Araçlar Sözlü İletişim Resim İleten Araçlar Basılı ve Yazılı Araçlar Yöntemler ALICI DAVRANIŞLAR Fikir Bilgi Duygu Tutum Beceri 16 DÖNÜT (GERİ-BİLDİRİM)

17 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 17 Öğretme-Öğrenme Süreci ile İletişim Süreci Arasındaki Benzerlik ÖĞRETMEN (Kaynak) ÖĞRENCİ (Alıcı) İÇERİK (Mesaj) Öğretim Araç ve Yöntemleri (Kanal) Öğrenme Tepkileri (Dönüt)

18 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 18 Eğitimde İletişim Sürecinin Ögeleri  Kaynak, hedeflediği kişi yada grupta davranış değişikliği oluşturmak üzere iletişim sürecini başlatan kimse.  Mesaj, bir iletişim sürecinde iletişime esas olan haber yada bilgi.  Kanal, mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ve yöntemler.  Alıcı, kaynaktan gelen mesajın iletici araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı kişi.  Dönüt, kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşması surecidir.

19 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 19 İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı  Yaşantı alanı, bireyin etkileşimde bulunduğu sosyal ve fiziksel çevresi. (İ. Zencirci)  Öğrencilere sunulan bir materyal öğrencilerin yaşantı alanlarının kapsama alanı içinde ise, yani öğrenciler sunulan materyal ile ilgili gerekli ön öğrenmelere sahip iseler ve materyal ile sunulan kavramlara yabancı değilseler istenen davranış değişikliği gerçekleşebilir.

20 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 20  Sınıf içinde iletişimin hedeflerine ulaşabilmesi için, “öncelikle alıcının kaynak tarafından iyi tanımlanması, iletilmesi istenen özelliklerin alıcıya uygunluğu ve mesajın alıcı üzerindeki anlamlılığının iyi bir şekilde belirlenmesi gerekir.”

21 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 21  Ortak yaşantı alanı, kaynak ve alıcının yaşantı alanlarının kesiştiği bölüm olarak tanımlanmaktadır. Kaynak Kodlama Mesaj Ortak Yaşantı Alanı Kod Çözme Alıcı Yaşantı Alanı Geri Bildirim

22 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 22 Bir iletişim sürecinin etkililiği;  Simgelerin benzer biçimde tanımlanmasına,  Dilin anlaşılır bir şekilde kullanılmasına,  Çoklu kanal kullanılmasına,  Dönüt sisteminin sağlanmasına bağlıdır.

23 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 23 Sağlıklı bir iletişim kurulmasını engelleyen bazı noktalar şunlardır:  Psikolojik engeller  Semantik engeller: konuşma dili ile ilgili engeller  Statü: Kaynak ve alıcının sosyal ve formal statüler  Korunma: Savunma mekanizmaları (yükümlülükten kaçma)  Alan: İletişim merkezi ile birimler arasındaki uzaklık  Hiyerarşi: Katı ve hiyerarşik sınıflamadan dolayı kanalların tıkanıklığı  Uyutma: Mesajların ihmali yada önemsiz sayılması  Sınırlama: Mesajların iletim sırasında sınırlanması ve gizli tutulması

24 ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim 24 Sınıf içi iletişimi geliştirmek için,  Ders iyi bir şekilde planlanmalı  Öğrenci ihtiyaç, yetenek ve ilgileri değerlendirilmeli  Öğrencilerin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalı  Birden fazla duyu organına hitab eden araç- gereçler kullanılmalı  Zor ve çok teknik olan öğretim araçları kullanılmamalıdır.


"ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim ÖTMG Bölüm 1: Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim YRD. DOÇ. DR. NECATI HIRÇA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları