Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İ L E T İ Ş İ M Dr. Mustafa Aydın BAŞAR 2 K A Y N A K Fikir, bilgi Duygu, tutum Beceriler * İletişim bece. * Kültür * Sosyal sistem A L I C I Fikir,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İ L E T İ Ş İ M Dr. Mustafa Aydın BAŞAR 2 K A Y N A K Fikir, bilgi Duygu, tutum Beceriler * İletişim bece. * Kültür * Sosyal sistem A L I C I Fikir,"— Sunum transkripti:

1

2 1 İ L E T İ Ş İ M Dr. Mustafa Aydın BAŞAR

3 2 K A Y N A K Fikir, bilgi Duygu, tutum Beceriler * İletişim bece. * Kültür * Sosyal sistem A L I C I Fikir, bilgi Duygu, tutum Beceriler M E S A J *İçerik *Öğeler * Kullanılan kod Hareket, jest, mimik, ses, söz, ışık, ısı,çizim, resim, heykel, yazı, formül vb.. K A N A L Beş Duyuya yönelik * Araç gereçler *Yöntem ve teknikler İ L E T İ Ş İ M D Ö N Ü T   G ü r ü l t ü

4 3 İLETİŞİM Bilgi, düşünce, tutum ve duyguların bir kişi veya grup tarafından, diğer kişi ya da gruplara, uygun semboller kullanarak aktarılmasıdır. Anlamların ortak kılınması sürecidir.

5 4 Kaynak Hedeflediği kişi ya da grupta davranış değişikliği meydana getirmek üzere, iletişim sürecini başlatan kişi / grup / kurum.

6 5 Kaynağın iletişim başarısı; * Kendisi, alıcısı ve ileteceği konu hakkındaki bilgi ve becerilerine * Kendisi, alıcısı ve ileteceği konu hakkındaki tutumuna * * Yetişmiş olduğu ve halen içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel çevreye * İletişim becerisine Konuşma – Yazma (Kodlama) Dinleme – Okuma (Kod çözme) DÜŞÜNME bağlıdır.

7 6 Kaynağın güvenirliği Daha çok alıcının kaynağa yüklediği bir özelliktir. Kaynağın uzmanlığı Bir değer olarak bilgi, ona ulaşana da değer katar. Kaynağın inanırlığı Kendi çıkarını savunmayanlar daha güvenilir görülür. Kaynağın çekiciliği Benzerlik, görünüş, hoşa gitme ikna etkisini arttırır.

8 7 Ortak Yaşantı Alanı OYA

9 8 Mesaj Kişi(ler)in davranışlarında değişiklikler yapmak amacıyla düzenlenen işaretler örüntüsüdür.

10 9 MESAJ DÜZENLERKEN;  Alıcının yaş, cinsiyet, eğitim durumu, geçmiş yaşantıları,........  Ö zelliklerin birbirine göre ayarlaması,  Algısal seçicilik, & *  Algısal tamamlama,  Algısal birleştiricilik,  Algısal değişmezlik,...

11 10 Kanal İletişim sürecinde kaynağın amaçları doğrultusunda, alıcıya gönderdiği mesajları taşıyan ortam, araç gereçler ve yöntem tekniklerdir.

12 11 Alıcı Kaynağın gönderdiği mesajlara hedef olan kişi / kişiler. GEREKSİNİM DÜRTÜGÜDÜDAVRANIŞ Sağlıklı ve etkili bir iletişim; alıcının, gereksinimlerini, dürtülerini ve isteklerini anlama gücüne bağlıdır.

13 12 İLETİŞİM SÜRECİNDE; Amaç – Alıcı ilişkisi iyi kurulmalı, hedeflenen şaşırılmamalıdır. Mesajın aşırı ölçüde önemsenmesi Kanalın aşırı ölçüde önemsenmesi Kaynağın alıcıyı şaşırması AMAÇ SAPMASINA – İLETİŞİM ENGELİNE NEDEN OLUR

14 13 Dönüt İletişim sürecinde; kaynağın, alıcısına gönderdiği mesajların alınıp alınmadığı, alındıysa anlaşılıp anlaşılmadığına, (ya da ne derecede anlaşıldığı) yönelik alıcı tepkilerine DÖNÜT denir.

15 14 Mesaj Alıcı İlişkisi DinlemezDinler Yanlış anlarDoğru anlar Mesaja karşıdırMesaja katılır Dönütü uygun Dönütü değildir uygundur

16 15 Alıcı mesaja katılıyor mu? Katılmıyorsa, niçin katılmıyor? Yoksa mesajı doğru anlamadı mı? Yanlış anladıysa, niçin yanlış anladı? Yoksa mesajı dinlemedi mi? Dinlemediyse niçin dinlemedi? Yoksa ben mi mesajımı iyi veremedim? Kullandığım kanal mı yeterli değildi?


"1 İ L E T İ Ş İ M Dr. Mustafa Aydın BAŞAR 2 K A Y N A K Fikir, bilgi Duygu, tutum Beceriler * İletişim bece. * Kültür * Sosyal sistem A L I C I Fikir," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları