Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ L E T İ Ş İ M Dr. Mustafa Aydın BAŞAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ L E T İ Ş İ M Dr. Mustafa Aydın BAŞAR."— Sunum transkripti:

1 İ L E T İ Ş İ M Dr. Mustafa Aydın BAŞAR

2 İ L E T İ Ş İ M   M E S A J K A Y N A K K A N A L A L I C I
Fikir, bilgi Duygu, tutum Beceriler * İletişim bece. * Kültür * Sosyal sistem M E S A J *İçerik *Öğeler *Kullanılan kod Hareket, jest, mimik, ses, söz, ışık, ısı,çizim, resim, heykel, yazı, formül vb.. K A N A L Beş Duyuya yönelik * Araç gereçler *Yöntem ve teknikler A L I C I Fikir, bilgi Duygu, tutum Beceriler G ü r ü l t ü D Ö N Ü T

3 İLETİŞİM Anlamların ortak kılınması sürecidir.
Bilgi, düşünce, tutum ve duyguların bir kişi veya grup tarafından, diğer kişi ya da gruplara, uygun semboller kullanarak aktarılmasıdır. Anlamların ortak kılınması sürecidir.

4 Kaynak Hedeflediği kişi ya da grupta
davranış değişikliği meydana getirmek üzere, iletişim sürecini başlatan kişi / grup / kurum.

5 Kaynağın iletişim başarısı;
* Kendisi, alıcısı ve ileteceği konu hakkındaki bilgi ve becerilerine * Kendisi, alıcısı ve ileteceği konu hakkındaki tutumuna * Yetişmiş olduğu ve halen içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel çevreye * İletişim becerisine Konuşma – Yazma (Kodlama) Dinleme – Okuma (Kod çözme) DÜŞÜNME bağlıdır.

6 Kaynağın güvenirliği Daha çok alıcının kaynağa yüklediği bir özelliktir. Kaynağın uzmanlığı Bir değer olarak bilgi, ona ulaşana da değer katar. Kaynağın inanırlığı Kendi çıkarını savunmayanlar daha güvenilir görülür. Kaynağın çekiciliği Benzerlik, görünüş, hoşa gitme ikna etkisini arttırır.

7 Ortak Yaşantı Alanı OYA

8 Mesaj Kişi(ler)in davranışlarında
değişiklikler yapmak amacıyla düzenlenen işaretler örüntüsüdür.

9  Alıcının yaş, cinsiyet, eğitim durumu, geçmiş yaşantıları,
MESAJ DÜZENLERKEN;  Alıcının yaş, cinsiyet, eğitim durumu, geçmiş yaşantıları,  Özelliklerin birbirine göre ayarlaması,  Algısal seçicilik, & *  Algısal tamamlama,  Algısal birleştiricilik,  Algısal değişmezlik, ...

10 Kanal İletişim sürecinde kaynağın amaçları doğrultusunda,
alıcıya gönderdiği mesajları taşıyan ortam, araç gereçler ve yöntem tekniklerdir.

11 Alıcı Kaynağın gönderdiği mesajlara hedef olan kişi / kişiler.
Sağlıklı ve etkili bir iletişim; alıcının, gereksinimlerini, dürtülerini ve isteklerini anlama gücüne bağlıdır. GEREKSİNİM DÜRTÜ GÜDÜ DAVRANIŞ

12 AMAÇ SAPMASINA – İLETİŞİM ENGELİNE
İLETİŞİM SÜRECİNDE; Amaç – Alıcı ilişkisi iyi kurulmalı, hedeflenen şaşırılmamalıdır. Mesajın aşırı ölçüde önemsenmesi Kanalın aşırı ölçüde önemsenmesi Kaynağın alıcıyı şaşırması AMAÇ SAPMASINA – İLETİŞİM ENGELİNE NEDEN OLUR

13 Dönüt İletişim sürecinde; kaynağın, alıcısına gönderdiği mesajların
alınıp alınmadığı, alındıysa anlaşılıp anlaşılmadığına, (ya da ne derecede anlaşıldığı) yönelik alıcı tepkilerine DÖNÜT denir.

14 Mesaj Alıcı İlişkisi Dinlemez Dinler Yanlış anlar Doğru anlar
Mesaja karşıdır Mesaja katılır Dönütü uygun Dönütü değildir uygundur

15 Alıcı mesaja katılıyor mu?
Katılmıyorsa, niçin katılmıyor? Yoksa mesajı doğru anlamadı mı? Yanlış anladıysa, niçin yanlış anladı? Yoksa mesajı dinlemedi mi? Dinlemediyse niçin dinlemedi? Yoksa ben mi mesajımı iyi veremedim? Kullandığım kanal mı yeterli değildi?


"İ L E T İ Ş İ M Dr. Mustafa Aydın BAŞAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları