Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALGILAMA YÖNETİMİ BÖLÜM 7.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALGILAMA YÖNETİMİ BÖLÜM 7."— Sunum transkripti:

1 ALGILAMA YÖNETİMİ BÖLÜM 7

2 Stratejik halkla ilişkilerin iki temel hedefi bulunmaktadır
Stratejik halkla ilişkilerin iki temel hedefi bulunmaktadır. Bunlardan ilki, hedef kitlenin ve sosyal paydaşların algısıdır; ikincisi ise, hizmet verdiği kurumun itibarını yönetmektir. Algı, çevrenin, insanların, nesnelerin, kokuların, seslerin, hareketlerin, tatların ve renklerin gözlemlenmesiyle ilgilidir. Duyumları yorumlama, onlareı anlmlı biçime getirme sürecidir. Duyum, bir uyarıcının duyu organları tarafından alınmasıdır. Algının en önemli özelliklerinden biri seçici oluşudur. Algılamada görsel algı, önemli yer tutar ve bireyin gördüğünü anlaması ve yorumlayabilmesini sağlar.

3 Algılama ve duyu farklı iki kavramdır
Algılama ve duyu farklı iki kavramdır. Kişinin içinde bulunduğu durum, beklentileri, geçmiş yaşamı, toplumsal ve kültürel unsurlar algılama sürecini etkilemektedir. Tüm bu unsurlar, kişilerin aynı mesajı farklı yorumlamasına sebep olmaktadır. Algılamadaki farklılığı, dışsal ve içsel olmak üzere 2 unsura bağlayabiliriz. Dışsal Faktörler Algılama konusundaki dışsal faktörler, Gestalt psikolojisi olarak bilinen ‘Bütün parçalarından büyüktür’ prensibi doğrultusunda geliştirilmiştir.Algılama, haberleşme sürecinde önemli rol oynar, çünkü her mesaj göndericinin algılaması sonucunda oluşur ve algılama iletişim sürecinde filtre görevi görür.

4 Farklılık Yoğunluk Hareketlilik Tekrarlama Kontrast Yenilik Benzerlik İçsel Faktörler Kişilik İhtiyaçlar Amaçlar Motivasyon Değerler ve Unsurlar Geçmiş tecrübeler ve alışkanlıklar

5 Algılamalar iki şekilde karşımıza çıkar: Deneysel algılamalar ve zihinsel algılamalar.
Deneysel algılamalar görme, dokunma, işitme gibi beş duyu organımızla ilgili algılamalardır.Zihinsel algılamalr ise altıncı hissimizle( yani bir konu hakkında var olan fikirlerimiz aracılığıyla) algıladıklarımızdır. Birinci algıyı sayısal, fiziksel, ve maddi özellikler meydana getirirken, ikincisini oluşturmak ve elde etmek daha zordur. Zihinsel algılamaları sağlamak için karşı tarafın algılamasındaki sınırları ve engelleri bilmek ve mesajı bu çerçevelere göre vermek gereklidir.Kesinlikle unutulmaması gereken bir konu da davranış biçimlerini akıl ve mantıktan çok duyguların yönettiğidir.

6 Algılama sürecini etkileyen faktörler:
Algılayan bireyin kişiliği, kişisel özellikleri, geçmiş yıllarda elde ettiği tecrübeleri, Algılanan nesnenin-ki bu nesne, kişi, eşya, olay, canlı ve cansız tüm varlıklar olabilir- özellikleri Algılama ortamı; algılama sürecinin gerçekleştiği fiziksel, sosyal, ve örgütsel çevre koşulları.


"ALGILAMA YÖNETİMİ BÖLÜM 7." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları