Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Edip KOŞAR İLETİŞİM ÖĞR. GÖR. EDİP KOŞAR. Edip KOŞARİÇERİK EĞİTİM İLE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ EĞİTİM İLE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ İLETİŞİM NEDİR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Edip KOŞAR İLETİŞİM ÖĞR. GÖR. EDİP KOŞAR. Edip KOŞARİÇERİK EĞİTİM İLE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ EĞİTİM İLE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ İLETİŞİM NEDİR?"— Sunum transkripti:

1 Edip KOŞAR İLETİŞİM ÖĞR. GÖR. EDİP KOŞAR

2 Edip KOŞARİÇERİK EĞİTİM İLE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ EĞİTİM İLE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ İLETİŞİM NEDİR? İLETİŞİM NEDİR? İLETİŞİMİN ÖĞELERİ İLETİŞİMİN ÖĞELERİ – KAYNAK – KANAL – MESAJ - ALICI - ALICI – DÖNÜT

3 Edip KOŞAR EĞİTİM İLE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğitim bir iletişim sürecidir. Eğitim bir iletişim sürecidir.

4 Edip KOŞAR EĞİTİM İLE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ Öğretim yaparken öğretmenler Öğrendiklerini göstermek için öğrenciler Yönetsel işleri yaparken idareciler karşısındakiler ile iletişim kurarlar.

5 Edip KOŞAR İLETİŞİM NEDİR? Anlamları bireyler arasında ortak kılma işlemidir. Bilgiyi üretmeyi, aktarmayı, anlamlandırmayı içeren bir süreçtir. İki sistem arasında bilgi alışverişidir.

6 Edip KOŞAR BİLGİ TEK YÖNLÜ İSE… Bilgi akışı tek yönlü olur ise iletişimden söz edilemez, Bu duruma ENFORMASYON denir. Enformasyonda tek yönlü bilgi iletimi söz konusudur.

7 Edip KOŞAR İLETİŞİMİN ÖĞELERİ KAYNAK MESAJ KANAL ALICI DÖNÜT

8 Edip KOŞAR KAYNAK Sahip olduğu bilgiyi kodlar Alıcıdan gelen dönütü çözer KANAL mesaj ALICI Kaynaktan gelen mesajı çözer Çözdüğü mesajı dönüt olarak Kaynağa iletir DÖNÜT mesaj İLETİŞİM SÜRECİ

9 Edip KOŞAR İLETİŞİM SÜRECİ 1.Kaynak mesajı kodlar. KODLAMA: Kaynağın düşüncelerini başkaları tarafından anlaşılabilir ve algılanabilir işaret, sembol veya simgelere dönüştürmesidir. 2.Kaynak karşı tarafa ulaştırmak üzere bir kanal seçer. 3.Mesaj fiziksel bir uyarıcı haline gelir.

10 Edip KOŞAR İLETİŞİM SÜRECİ 4.Alıcıya ulaşan mesajın kodu çözülür. KOD ÇÖZME: Alıcının iletilerin farkına varması ve aldığı işaret ya da sembolleri anlamlandırma işidir. 5.Mesajı anlamlandırdıktan sonra alıcı mesaja karşı bir tepki oluşturur. 6.Bunu kodlar ve mesaj olarak kaynağa gönderir. 7.Kaynak mesajı dönüt olarak alır.

11 Edip KOŞAR Kaynak aldığı dönüte göre şunlardan birini yapar: yeni bilgiler ekleyerek devam eder ilk yolladığı mesajı yeniden düzenleyerek devam eder İlk aynen mesajı tekrar ederek devam eder İletişime son verir

12 Edip KOŞAR İletişim devam ettiği sürece; Kaynak alıcı alıcı da kaynak olur. Kaynak  Alıcı Alıcı  Kaynak

13 Edip KOŞAR KAYNAK Başkası ile paylaşacak bir fikre, duyguya, bilgiye sahip olan kişidir.

14 Edip KOŞAR Kaynak… Sahip olduğu bir bilgiyi karşısındaki ile paylaşmak isterse, kafasındaki düşünceyi bir başkasına anlatmak istiyorsa, Onu bir mesaj haline getirmek için söz, yazı, jest,mimik v.b semboller kullanarak kodlar. Bu düşünceyi karşısındakinin çözebileceği kodlardan oluşan bir mesaj halinde sunar.

15 Edip KOŞAR Kodlamayı Etkileyen Faktörler… Kaynağın; Zihinsel yapısı Geçmiş yaşantıları Psikolojik durumu İletişim becerisi İlgileri İhtiyaçları Tutum ve değerleri Aldığı eğitim

16 Edip KOŞAR Kodlamayı Etkileyen Faktörler… İletilmek İstenen Mesaj  Kaynak  İletilecek Mesaj 

17 Edip KOŞAR Öğretmenin Kaynak Olarak İletişim Sürecindeki Başarısını Etkileyen Faktörler İletişiminde duruma ve koşullara göre yollar bulunmalıdır. Etkili iletişim becerilerine sahip olmak iletişimi güçlendirir. İletişim becerileri uygulama ile gelişir.

18 Edip KOŞAR Öğretmenin Kaynak Olarak İletişim Sürecindeki Başarısını Etkileyen Faktörler Kaynağın ve alıcının yaşantılarındaki benzerlik ne kadar fazla ise iletişim o kadar güçlü olur.

19 Edip KOŞAR Öğretmenin Kaynak Olarak İletişim Sürecindeki Başarısını Etkileyen Faktörler Kaynağın konuya karşı ve iletişimde bulunduğu kişilere olan tutumu iletişimi etkiler. Kaynağın aktaracağı içeriği iyi bilmesi ve öğretimini de iyi bilmesi gerekir.

20 Edip KOŞAR Öğretmenin Kaynak Olarak İletişim Sürecindeki Başarısını Etkileyen Faktörler Kaynağın güvenilirliği, inanırlığı ve uzmanlığı alıcının mesajı kabul etmesinde önemli rol oynar. Kaynak içinde yer aldığı toplumsal ve kültürel ortamın özelliklerini iyi bilmelidir.

21 Edip KOŞAR MESAJ Kaynağın alıcısı ile paylaşmak istediği ve onda davranış değişikliği yapmak üzere kodladığı duygu, düşünce vb.'ni temsil eden sembollerdir.

22 Edip KOŞAR Mesaj Nasıl Olmalıdır? Mesajlar söz, ses çizim, sayı, formül resim gibi sembollerden biri ya da birkaçı kullanılarak gönderilebilir. Mesajlar duyu organlarına etki eden uyarıcılardır. Mesajların alıcının anlayabileceği, yani kodunu çözebileceği sembollerden oluşması gerekmektedir.

23 Edip KOŞAR Mesaj Düzenleme İlkeleri 1- Temel öğretim ilkeleri mesaj düzenlenirken göz önünde bulundurulmalıdır. 2-Mesajı birden çok duyu organına hitap edecek şekilde düzenlemek gerekir.

24 Edip KOŞAR Mesaj Düzenleme İlkeleri 3- Mesaj düzenlerken sunuluş biçimi, büyüklük- küçüklük, açıklık- kapalılık gibi algı ile ilgili temel prensipler göz önünde bulundurmak gerekir.

25 Edip KOŞAR Bireylerin ilgilerinin, İhtiyaçlarının, geçmiş yaşantılarının ve kurulmuşluklarının Algılarını etkileyeceği gerçeğini düşünmek gerekir. Mesaj Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gereken Algı İle İlgili Temel Prensipler

26 Edip KOŞAR ÖRNEĞİN, ÖĞRENCİNİN KAFASI İÇİNE BAKABİLSENİZ, DÜN GÖRDÜĞÜ KIZI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ ANLAYABİLİRSİNİZ.

27 Edip KOŞAR BİR DİĞERİ DE KAŞARLI SANDVİÇİ DÜŞÜNÜYOR OLABİLİR.

28 Edip KOŞAR DERS (Güzel kız ve kaşarlı sandviç düşüncelerinin yerini dersle ilgili düşüncelerin alması için ilgiyi çekebilirsiniz. Eğer bunu hemen yapmazsanız........)

29 Edip KOŞAR KANAL Alıcıya gidecek olan mesajı taşıyan araç-gereç ve yöntemlerdir.

30 Edip KOŞAR İletişim Türlerine Göre Kanallar İletişim Türü Kanal Sözel İletişim Sözcükleri Oluşturan Sesler Yazılı İletişim Yazıları Oluşturan Harfler Elektronik İletişimE-postada Yer Alan Yazılar

31 Edip KOŞAR Etkili İletişim… Amaca uygun aracın ve yöntemin seçilmesi iletişimde istenen sonuca ulaşmamızı sağlar. En etkili iletişim hem yazılı hem sözlü olandır.

32 Edip KOŞARALICI Kanaldan gelen mesaj alıcının duyu organları tarafından alınır ve zihne gönderilir. Burada alıcı mesaja anlam verir. Kaynak Mesaj Alıcı

33 Edip KOŞAR Mesajın Anlaşılmasını Etkileyen Faktörler: Alıcının; Bilgi birikimi Geçmiş yaşantıları İletişim becerisi İlgileri Tutum ve değerleri Psikolojik özellikleri

34 Edip KOŞAR Mesajın anlaşılmasını etkileyen faktörler gelen mesaja ait kodları çözerken bir sınırlılık oluşturur ve alıcının mesaja verdiği anlam hiçbir zaman kaynağın gönderdiği ile aynı olamaz.

35 Edip KOŞAR Öğretmen adayı olarak bizler… İyi bir iletişim sağlamak için; !!! İletişim sürecindeki alıcı rolümüzün gereği olarak öğrenciden gelen mesajları iyi çözümlemeli, iyi gözlemlemeli ve dinlemeliyiz.

36 Edip KOŞAR DÖNÜT GERİ BİLDİRİM AYDINLATICI YANKI GERİ BESLEME Kaynak; gönderdiği mesajların alınıp alınmadığını, alınan mesajın nasıl anlaşıldığını öğrencilerin ortaya koydukları tepkilerden oluşan dönütler ile anlayacaktır.

37 Edip KOŞAR Öğretmenlerin Etkili Dönüt Verebilmeleri İçin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar Öğretmenin verdiği dönütler açık, ve anlaşılır olmalıdır. Dönüt verirken genellemelerden kaçınmak o anki performansa bakmak gerekir. Verilen dönütün yıkıcı değil yapıcı olması gerekir. Dönüt verirken yapılan çalışmanın önce olumlu yönleri ortaya konulmalıdır. Dönüt verirken öğrencilerin o anki dinleme isteklerini dikkate almak gerekir.

38 Edip KOŞAR Öğretmenlerin Etkili Dönüt Verebilmeleri İçin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar Dönüt verirken farklı dönüt yollarından yararlanılabilir. -Öğretmenin sözlü dönütü -Öğretmenin yazılı dönütü -Öğrenciden öğretmene dönüt -Öğrenciden öğrenciye dönüt

39 Edip KOŞAR KAYNAKÇA KAYNAKÇA Alkan, C. Eğitim Teknolojisi. Yargıçoğlu Mat., Ankara, 1996. Alkan, C. Eğitim Teknolojisi. Yargıçoğlu Mat., Ankara, 1996. Çilenti, K. Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Kadıoğlu Mat., Ankara, 1998. Çilenti, K. Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Kadıoğlu Mat., Ankara, 1998. Demirel, Ö. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, 2002. Demirel, Ö. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, 2002. Ergin, A. Öğretim Teknolojisi ve İletişim. Pegem Yay., Ankara, 1995. Ergin, A. Öğretim Teknolojisi ve İletişim. Pegem Yay., Ankara, 1995. Yalın, H. İ. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yay., Ankara, 1999. Yalın, H. İ. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yay., Ankara, 1999. Koşar, E ve diğerleri. İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme pegem A yayıncılık 4. baskı ankara 2005 Koşar, E ve diğerleri. İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme pegem A yayıncılık 4. baskı ankara 2005


"Edip KOŞAR İLETİŞİM ÖĞR. GÖR. EDİP KOŞAR. Edip KOŞARİÇERİK EĞİTİM İLE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ EĞİTİM İLE İLETİŞİM ARASINDAKİ İLİŞKİ İLETİŞİM NEDİR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları