Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üretim ve Maliyetler Üretim ve Maliyetler. Üretim Fonksiyonu Belirli miktarlarda bir mal üretebilmek için bazı üretim faktörlerinin kullanılması gerekmektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üretim ve Maliyetler Üretim ve Maliyetler. Üretim Fonksiyonu Belirli miktarlarda bir mal üretebilmek için bazı üretim faktörlerinin kullanılması gerekmektedir."— Sunum transkripti:

1 Üretim ve Maliyetler Üretim ve Maliyetler

2 Üretim Fonksiyonu Belirli miktarlarda bir mal üretebilmek için bazı üretim faktörlerinin kullanılması gerekmektedir. Kullanılan üretim faktörlerine girdi (input), elde edilen ürüne de çıktı (output) denmektedir. İnputlarla output arasındaki teknik ilişkinin matematiksel ifadesine de üretim fonksiyonu adı verilir Q = f (K;L;N,T) Q = Output, K = Sermaye miktarı, L = Emek miktarı, N = Tabiat faktörü miktarı, T = Teknoloji miktarı

3 Kısa Dönemde Üretim Üretime ilişkin temel kavramları açıklayabilmek için en kolay yol, üretim fonksiyonunda yer alan girdilerden sadece bir tanesinin değişebildiği bir süreci incelemektir. İktisadi analizde üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak tanıyan bu süre kısa dönem olarak adlandırılır. Konuya ilişkin açıklamalar yapılırken, üretim faktörlerinden sermaye ve doğanın sabit olduğu varsayılacaktır. Üretim fonksiyonunda yer alan teknoloji de veri alındığına göre, kısa döneme ilişkin analizde tek değişken girdi, emek miktarıdır. Bu durumda, firmanın çıktı miktarını arttırabilmesi, kullanılan emek miktarındaki artışa bağlı olacaktır.

4 Toplam Fizikî Ürün (TPP) Belirli bir dönemde, bütün üretim faktörlerinin kullanılmasıyla elde edilen ürün miktarına toplam fiziki ürün denir. TPP = f(qf)

5 TPP Q

6 Q

7 a Artan verimlerden azalan verimlere geçiş

8 Azalan Verimler Yasası Bir üretim sürecinde ve verili teknolojik düzeyde kullanılan faktörlerden birinin miktarı arttırılır ve diğer faktörlerin miktarı sabit tutulursa, miktarı arttırılan girdinin ilâve birimleri üretime katıldıkça toplam ürün bir noktaya kadar artacaktır. Bu noktadan sonra eklenen birim girdilerle ilâve ürün miktarı azalmaya ve hatta verim düşmeye başlayacaktır. İktisatta bu ilkeye azalan verimler kanunu denir.

9 TPP b Maximum output

10 TPP Değişken faktor miktarı I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE

11 Marjinal fiziki ürün (MPP) MPP=  TPP/  L ; Emek miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam üründe meydana getirdiği değişmedir.

12 Q TPP, MPP

13 Q

14 Q

15 Q

16 MPP Q

17 Q

18 Değişken faktör miktarı MPP Azalan Verimlerin başlangıcı

19 Ortalama Fiziki Ürün (APP) APP= TPP/Q Değişir faktör başına elde edilen üründür. O halde ortalama ürün, toplam ürünün kullanılan üretim faktörü miktarına bölünmesiyle elde edilir.

20 Q f TPP APP 0 0 1 3 3 2 10 5 3 24 8 4 35 8.75 5 40 8 6 42 7 7 42 6 8 40 5 TPP Q APP TPP, APP

21 TPP Q APP Maximum APP TPP, APP Ortalama ürün TPP/Q f = APP

22 Q f TPP APP MPP 0 1 3 3 3 2 10 5 7 3 24 8 14 4 35 8.75 11 5 40 8 5 6 42 7 2 7 42 6 0 8 40 5 -2 TPP TPP, APP MPP Q APP MPP

23 APP, MPP Q APP MPP

24 Neden marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisini maksimum noktasında keser? Ortalama ürün miktarı marjinal ürün miktarını takip eder. Eğer marjinal ürün miktarı ortalama ürün miktarından büyükse (MPP>APP), ortalama ürün miktarı artar. Aksine, marjinal ürün miktarı ortalama ürün miktarından küçükse (MPP { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/3271445/slides/slide_24.jpg", "name": "Neden marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisini maksimum noktasında keser.", "description": "Ortalama ürün miktarı marjinal ürün miktarını takip eder. Eğer marjinal ürün miktarı ortalama ürün miktarından büyükse (MPP>APP), ortalama ürün miktarı artar. Aksine, marjinal ürün miktarı ortalama ürün miktarından küçükse (MPP

25 Maliyetler

26 Kısa Dönem Maliyetler

27 Açıklamalarımızı basitleştirmek için, sadece, emek ve sermaye olmak üzere iki üretim faktörünün üretimde kullanıldığını varsayalım. Bu zaman süresince sermayenin sabit girdi, emeğin değişken girdi olduğunu düşünelim. Girdilerin sabit ve değişken olmasına bağlı olarak kısa dönemde firma değişik türde maliyetlerle karşılaşacaktır. Bir firmanın kısa dönemde karşılaşacağı iki temel maliyet türü vardır. Bunlar değişken ve sabit maliyetlerdir.

28 Toplam Maliyet (TC) : Sabit maliyet ve değişken maliyetlerin toplamıdır. Üretim için yapılan masrafların tamamıdır. Sabit Maliyet (FC) : Üretim miktarının değişmesine bağlı olmayan masraflardır. Değişken Maliyet (VC) : Üretim miktarına göre değişen masraflardır.

29 Output (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 TFC (TL) 12 X firması için toplam maliyet

30 TFC Output (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 TFC (TL) 12 X firması için toplam maliyet

31 TFC Output (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 TFC (TL) 12 TVC (TL) 0 10 16 21 28 40 60 91 X firması için toplam maliyet

32 TVC Output (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 TFC (TL) 12 TVC (TL) 0 10 16 21 28 40 60 91 TFC X firması için toplam maliyet

33 TVC TFC Azalan marjinal verimler noktası X firması için toplam maliyet

34 TVC Output (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 TFC (TL) 12 TVC (TL) 0 10 16 21 28 40 60 91 TFC X firması için toplam maliyet

35 TVC TFC Output (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 TFC (TL) 12 TVC (TL) 0 10 16 21 28 40 60 91 TC (TL) 12 22 28 33 40 52 72 103 X firması için toplam maliyet

36 TC Output (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 TFC (TL) 12 TVC (TL) 0 10 16 21 28 40 60 91 TC (TL) 12 22 28 33 40 52 72 103 TVC TFC X firması için toplam maliyet

37 TC TVC TFC Azalan marjinal verimler noktası X firması için toplam maliyet

38 Kısa Dönem Maliyetler Marjinal Maliyet (MC) : Toplam üretimin bir birim değişmesi karşısında toplam maliyetteki değişme oranıdır. =  TC /  Q

39 Marjinal maliyetlerin türetilmesi Q TC MC 0 12 1 22 2 28 3 33 4 40 5 52 6 72 7 103 10 6 5 7 12 20 31 Q Maliyetler (TL)

40 TC Marjinal maliyetlerin türetilmesi Q TC MC 0 12 1 22 2 28 3 33 4 40 5 52 6 72 7 103 10 6 5 7 12 20 31 Q Maliyetler (TL)

41 TC Marjinal maliyetlerin türetilmesi Q TC MC 0 12 1 22 2 28 3 33 4 40 5 52 6 72 7 103 10 6 5 7 12 20 31 Q Maliyetler (TL)  TC = 12  Q = 1

42 TC MC Azalan verimler noktası Q Maliyetler (TL) Marjinal maliyetlerin türetilmesi Q TC MC 0 12 1 22 2 28 3 33 4 40 5 52 6 72 7 103 10 6 5 7 12 20 31

43 MC Q Maliyetler (TL) Marjinal maliyetlerin türetilmesi Azalan marjinal verimler noktası

44 Kısa Dönem Maliyetler Ortalama Maliyet (AC) : Maliyet giderlerinin parça başına isabet eden kısmıdır. Toplam maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle bulunur. =TC / Q

45 Q Maliyetler (TL)

46 Q TVC AVC 0 0 - 1 10 10 2 16 8 3 21 7 4 28 7 5 40 8 6 60 10 7 91 13 Q Maliyetler (TL) AFC

47 Q Maliyetler (TL) AFC AVC Q TVC AVC 0 0 - 1 10 10 2 16 8 3 21 7 4 28 7 5 40 8 6 60 10 7 91 13

48 Q TC AC 0 12 1 22 22 2 28 14 3 33 11 4 40 10 5 52 10.4 6 72 12 7 103 14.7 Q Maliyetler (TL) AFC AVC

49 Q Maliyetler (TL) AC AFC AVC Q TC AC 0 12 1 22 22 2 28 14 3 33 11 4 40 10 5 52 10.4 6 72 12 7 103 14.7

50 Q TC MC 0 12 1 22 2 28 3 33 4 40 5 52 6 72 7 103 10 6 5 7 12 20 31 Q Maliyetler (TL)

51 MC Q Maliyetler (TL) Q TC MC 0 12 1 22 2 28 3 33 4 40 5 52 6 72 7 103 10 6 5 7 12 20 31

52 MC Q TC MC AC 0 12 1 22 2 28 3 33 4 40 5 52 6 72 7 103 10 6 5 7 12 20 31 - 22 14 11 10 10.4 12 14.7 Q Maliyetler (TL)

53 MC Q Maliyetler (TL) AC Q TC MC AC 0 12 1 22 2 28 3 33 4 40 5 52 6 72 7 103 10 6 5 7 12 20 31 - 22 14 11 10 10.4 12 14.7

54 Output (Q) Maliyetler (TL) AFC AVC MC x AC z y Ortalama ve marjinal maliyetler

55 Uzun Dönem Maliyetler Uzun dönem bütün girdilerin değiştirilebildiği, kapasitenin arttırılabildiği bir zaman süresini kapsar. Uzun dönemde bütün inputlar değiştirilebildiğinden sabit maliyetler yoktur. Bütün maliyetler değişkendir. Bu nedenle azalan verimler kanunu söz konusu değildir.

56 Uzun Dönem Maliyetler Uzun Dönem Ortalama Maliyet (LRAC): Uzun dönemde maliyet giderlerinin parça başına isabet eden kısmıdır. Toplam maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle bulunur. =TC / Q

57 Uzun Dönem Maliyetler Uzun ve Kısa Dönem AC Eğrileri Arasındaki İlişki

58 Uzun dönem ortalama maliyet eğrilerinin türetilmesi: sabit büyüklükte tesisler SRAC 3 maliyetler Output O SRAC 4 SRAC 5 5 tesis 4 tesis 3 tesis 2 tesis 1 tesis SRAC 1 SRAC 2

59 SRAC 1 SRAC 3 SRAC 2 SRAC 4 SRAC 5 LRAC maliyetler Output O Uzun dönem ortalama maliyet eğrilerinin türetilmesi: sabit büyüklükte tesisler

60 maliyetler Output O Kısa dönem ortalama maliyet eğrileri örnekleri Uzun dönem ortalama maliyet eğrilerinin türetilmesi: tesis büyüklüğünün seçilmesi

61 LRAC maliyetler Output O Uzun dönem ortalama maliyet eğrilerinin türetilmesi: tesis büyüklüğünün seçilmesi

62 Output O maliyetler LRAC ölçek ekonomileri Sabit maliyetler Ekonomik olmayan alan (artan maliyet) Tipik bir uzun dönem ortalama maliyet eğrisi

63 Dışsal Ekonomiler Ortalama maliyet eğrisi ister kısa dönemde ister uzun dönemde olsun bütünüyle birlikte yer değiştirebilir. Bunun sebebi dışsal ekonomilerdir. Firma dışı olumlu etkenlere dışsal ekonomiler denir. LAVC eğrisini bütünüyle yukarı doğru kaydıran yani maliyetleri arttıran firma dışı faktörlere dışsal eksi ekonomiler denir.

64 LAVC2 Maliyetler Output O TL Q LAVC1 LAVC3


"Üretim ve Maliyetler Üretim ve Maliyetler. Üretim Fonksiyonu Belirli miktarlarda bir mal üretebilmek için bazı üretim faktörlerinin kullanılması gerekmektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları