Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 30 İktisadi Büyüme David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 30 İktisadi Büyüme David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005."— Sunum transkripti:

1 © The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 30 İktisadi Büyüme David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward

2 © The McGraw-Hill Companies, 2005 1 Bu bölümde İktisadi büyümenin anlamını, Potansiyel çıktının nasıl arttırılabileceğini Neo-klasik iktisadi büyüme modelinin anahatlarını, Yakınsama hipotezini ele alacağız.

3 © The McGraw-Hill Companies, 2005 2 İktisadi büyüme Reel GSMH’daki artışla ölçülegelmiştir. –Ancak bunun birçok eksiklikleri vardır. GSMH alınıp satılmamış, piyasaya çıkmamış ürünleri kapsam dışı bırakır. –Örneğin, bahçede yetiştirilip evde tüketilen yiyecek, boş zaman Üretim ve tüketim sonucu oluşan dışsallıkları dikkate almaz. –Örneğin, hava kirliliği, trafik sıkışıklığı Kayıt-dışı ekonomiyi ölçüm dışı bırakır. –Örneğin, işportacılık, yasadışı kumarhane, temizliğe gelen yardımcılar vs. Aynı zamanda gelir dağılımının nasıl olduğuna dikkat etmez. Dolayısıyla kişi başına düşen gelirin yüksek olması sıradan insanın daha mutlu olduğu anlamına gelmeyebilir.

4 © The McGraw-Hill Companies, 2005 3 Üretim fonksiyonu Verili teknik bilgi ve mevcut üretim girdileri ile üretilebilecek olan maksimum çıktıyı gösterir. Çıktı = f(sermaye – emek – toprak – hammaddeler – teknoloji)

5 © The McGraw-Hill Companies, 2005 4 Çıktı nasıl artar? (1) Sermaye –İşçi başına düşen çıktı miktarı işçi başına düşen sermayenin yükselmesiyle artabilir. Emek –Nüfus artışı –İşgücüne katılım oranı –Beşeri sermaye Toprak –Arzı sabittir, ancak kalitesi arttırılabilir.

6 © The McGraw-Hill Companies, 2005 5 Hammaddeler Tükenen kaynaklar (kömür, petrol) ve Yenilenebilir kaynaklar (ağaç, balık stoku) arasındaki farklılığa dikkat etmek gerekir. Teknik bilgi seviyesi –Buluşlar, AR&GE Ölçek ekonomileri uzun vadede iktisadi büyümeyi hızlandırabilir. Çıktı nasıl artar? (2)

7 © The McGraw-Hill Companies, 2005 6 Teknik Bilgi Teknik bilgi zaman içerisinde aşağıdaki sebeplerden dolayı değişime uğrar: –Buluşlar, –bilginin sermayeye yedirilmesi ve –yaparak öğrenme süreci. Araştırma Geliştirme (AR&GE) –patent sistemi sayesinde AR&GE çalışmaları mümkün olur. Buluşlar sonucu ortaya çıkan ürün herkes tarafından üretilebilseydi çok daha az AR&GE yapılırdı.

8 © The McGraw-Hill Companies, 2005 7 Büyüme ve Sermaye Birikimi Y = A × f(K, L) olsun –Sermaye (K) ve emek (L) gibi değişken girdiler üretim fonksiyonuyla birleştirilerek çıktıya dönüşür. –A ise teknik bilgiyi temsil eder. Çok düşük gelir düzeyinde, tüm kaynaklar tüketime yöneltileceğinden tasarruflar sıfır olabilir Dolayısıyla tasarruf yokluğu yatırımı, yatırım yokluğu da sermaye birikimini imkansız kılacağından Çıktı zaman içerisinde büyümeden kalabilir.

9 © The McGraw-Hill Companies, 2005 8 Büyüme Teorileri: Bazı Anahtar Kavramlar Durağan Durum (steady-state path) –Çıktı, sermaye ve emek aynı oranda büyür. İşçi başına düşen çıktı ve sermaye sabit kalır. Sermayenin yatay genişlemesi –İşçi başına düşen sermayenin daha fazla işçi tarafından kullanılması Sermayenin dikey genişlemesi –İşçilerin bütünü ele alındığında işçi başına sermayenin artması.

10 © The McGraw-Hill Companies, 2005 9 Solow (neoklasik) büyüme modeli Varsayalım ki –Emek sabit bir şekilde n hızıyla artmaktadır. –İnsanlar gelirlerinin s oranı kadarını tasarruf ediyor olsun –İşçi başına düşen sermaye k olsun, ki bu durağan durumda sabittir. –İşçi başına düşen sermayenin artması işçi başına düşen çıktıyı (y) arttırır –Ancak gittikçe azalarak arttırır.

11 © The McGraw-Hill Companies, 2005 10 Solow (neoklasik) büyüme modeli İşçi başına sermaye, k İşçi başına çıktı, y nk, emek n hızında büyürken, işçi başına düşen sermayeyi sabit tutmak için gereken yatırımı gösterir. nk y işçi başına çıktıyı gösterir. y sy kişi başına düşen yatırımı ve tasarrufu gösterir sy Kişi başına düşen çıktı Y*’dır ve çıktı ve sermaye nüfusla aynı oranda büyümektedir. Y* k* E noktası durağan haldir. Bu noktada yatırım miktarı kişi başına düşen sermayeyi, k*,ancak sabit tutmaya yetiyordur. E

12 © The McGraw-Hill Companies, 2005 11 Tasarruflar artarsa İşçi başına düşen sermaye, k Output per person, y y sy nk s'y Tasaruf oranı s’ a yükselirse Kişi başına düşen sermaye ve çıktı artmıştır. Ancak büyüme oranı değişmeden kalır… çıktı ve emek n oranında büyümeye devam eder. E y* k* E noktasında durağan halde olduğumuzu düşünelim y** k** F Ekonomi F noktasında yeni durağan haline gelir

13 © The McGraw-Hill Companies, 2005 12 Yakınsama (convergence) Hipotezi … fakir ülkelerin ortalamadan daha hızlı, buna karşılık zengin ülkelerin ortalamanın altında büyüyeceğini iddia eder. –Dolayısıyla fakir ülkeler eninde sonunda zengin ülkeleri yakalayacaktır. Ancak bazı toplumsal ve siyasi farklılıklar kimi ülkelerin daha hızlı ve etkili bir şekilde yakınsamasına yardımcı olabilir.

14 © The McGraw-Hill Companies, 2005 13 İktisadi Büyümenin Maliyetleri Malthus 18. yüzyılda büyümenin limitlerinden bahsetmiş, –Ancak teknik gelişmenin etkisini hafife almıştır. Fiyat sistemi, sınırlı kaynakların en etkin biçimde kullanılmasını sağlar. Ancak büyümenin birtakım maliyetleri vardır –Çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı, düşük yaşam kalitesi Büyümenin durmasının da maliyetleri olduğu gibi Bu değerlendirme, iktisadi büyümenin pozitif değil normatif bir konu olduğunu gösterir.


"© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 30 İktisadi Büyüme David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları