Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2011."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2011

2 Yönetmeliğin Öncelikli Amacı Sağlık hizmeti sunulan tüm sağlık tesislerinin tek bir mevzuat çatısı altında toplanması…

3 Genel Olarak Amacı  Ülke genelinde sağlık hizmetlerinin planlanmasına  Sağlık tesislerinin hizmet sunduğu yapılarının ruhsatlandırılmasına  Sağlık tesislerinin faaliyetlerinin ruhsatlandırılmasına

4  Sağlık tesislerinin; Açılmasına Faaliyetlerine İzlenmesine Değerlendirilmesine Denetlenmesine Birleşmelerine Devrine ve kapatılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek…

5 Kimleri Kapsıyor? Tüm sağlık hizmet sunucuları (Kamu-özel-üniversite) (MSB hariç)

6 Beş Ana Kitap ve Eklerinden oluşmakta… Beş Ana Kitap ve Eklerinden oluşmakta…

7 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler Planlama Ruhsatlandırma

8 PLANLAMA Sağlık hizmet bölgeleri çerçevesinde;  Sunulması hedeflenen sağlık hizmetleri  Bu hizmetlerin sunulacağı uygun sağlık yapıları  Sağlık insan gücü ve tıbbi donanım Hususlarında planlama yapılır.

9 RUHSATLANDIRMA  Sağlık tesisleri ancak Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan sağlık yapılarında faaliyet gösterebileceklerdir.  (Kamu-özel-üniversite)

10 BİRİNCİ KİTABIN EKLERİ  PLANLAMA REHBERİ  SAĞLIK YAPILARI RUHSATLANDIRMA REHBERİ  SAĞLIK YAPILARI ASGARİ TASARIM STANDARTLARI KLAVUZU  SAĞLIK TESİSLERİ BİLİM KOMİSYONLARI

11 İKİNCİ KİTAP (FAALİYET) Sağlık Tesislerinin Faaliyet Esasları Sağlık Tesislerinin Yönetim ve Organizasyonu

12 Sağlık Tesisi Yöneticisi Tıbbi Hizmetler Sorumlusu Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu İdari Hizmetler Sorumlusu Mali Hizmetler Sorumlusu Eğitim Hizmetleri Sorumlusu (Eğitim- Araştırma – Üniv.Hast.) SAĞLIK TESİSİ YÖNETİMİ

13 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN TASARISI Hastane Yöneticisi Tıbbi Hizmetler Müdürü (Başhekim) Sağlık bakım Hizmetleri Müdürü İdari ve Mali İşler Müdürü

14 İKİNCİ KİTAP EKLERİ  Faaliyet Ruhsatlandırma Rehberi  Kadro Cetveli  Sağlık Tesislerinin Bulundurması Zorunlu Tıbbi Araç-Gereç ve İlaçlar Rehberi

15 ÜÇÜNCÜ KİTAP (Sağlık Tesislerinin Hizmet Esasları) Hizmet Grupları Tıbbi Sağlık Bakım İdariMaliEğitim Sağlık Tesislerinin Çalışma Düzeni Çalışma Saatleri Personel Çalışma Şekilleri, Çalışma usul ve Esasları

16 ÜÇÜNCÜ KİTAP EKLERİ  Hizmet Sunum Rehberleri  Tıbbi  İdari  Mali  Eğitim

17 DÖRDÜNCÜ KİTAP (Denetim ve Değerlendirme)

18 DÖRDÜNCÜ KİTAP EKLERİ  Müdürlük Denetim Rehberi  Bakanlık Denetim Rehberi  Hizmet Kalite Standartları Rehberi

19 BEŞİNCİ KİTAP  Geçici ve Son Hükümler

20 Yürürlükten Kaldırılacak Yönetmelikler  Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği  Özel Hastaneler Yönetmeliği,  Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği,  Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği,  Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik,  Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği,  Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği,  Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği,  Kanser Erken Teşhis Ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği,  Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği,  Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik,  Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik,  Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik,  Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı İle Tanı Ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği

21 Bu Yönetmelikte öngörülen hastane yöneticiliği ve idari hizmetler sorumluluğu görevi için ilgili mevzuatında gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar; Hastane yöneticisi Başhekim İdari-mali hizmetler sorumlusu Hastane müdürü Sağlık bakım hizmetler sorumlusu Başhemşire

22 TEŞEKKÜRLER…


"SAĞLIK TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları