Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı 1 Daire Başkan V. Dr. Mahir ÜLGÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı 1 Daire Başkan V. Dr. Mahir ÜLGÜ."— Sunum transkripti:

1 Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı 1 Daire Başkan V. Dr. Mahir ÜLGÜ

2 •Sağlık bilgi sistemlerinin temelini oluşturan veri ve iletişim standartlarını belirlemek •Veri/bilgi güvenliği standartlarını belirlemek •Yazılım üreticilerinin kayıt, tescil, ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek •Üretilen yazılımların sertifikasyon süreçlerini yönetmek •Sağlık alanında bilgi paylaşımı politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak •Standartların geliştirilmesi ve yazılım sertifikasyonu alanında bilimsel araştırmalar yapmak •Yerel ağ mimari ve ürünleri ile donanım ürünlerinin standartlarını belirlemek amacıyla kurulmuştur. 2 Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

3 •2012/28 Sayılı Genelgemize göre sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren; Firma ve bayileri Bu firmaların yazılım ürünleri Bu yazılım ürünlerinin kullanıcılarını kayıt altına aldık. •Yazılım ürünleri standartlarının geliştirilmesi amacıyla Üniversiteler, STK’lar, TSE ve TÜBİTAK ile görüşme ve ortak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. •Bu amaç doğrultusunda Yönetmelik taslağı hazırladık. •Yazılım ürünlerinin ilan edeceğimiz standartlar dahilinde test merkezlerinde test edilerek sertifikalandırılması işlemlerini başlatacağız. 3 Kayıt Tescil ve Sertifikasyon Çalışmaları

4 •Bakanlık veri merkezi ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bilgi güvenliği sertifikasyonu (ISO-27001) çalışmalarına başladık. •ISO 27001 sertifikasyon sürecinde sahaya kılavuzluk edilecek. •USVS 2.1 Basım ve yayım çalışmalarına başladık. •LOINC(Logical Observation Identifiers Names and Codes) kodlarının çevirisi tamamlandı. •Genel Müdürlük değişim yönetimi faaliyetleri koordine ediliyor. •Kılavuz dokümanları güncelliyoruz… Bunlar; –Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu –Bilgisayar Donanım ve Yerel Ağ Ürünleri Alım Kılavuzu –Tıbbi Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemleri Alım Kılavuzu 4 Diğer Faaliyetler

5 5 BİLGİ TOPLAMA İŞLEME ve PAYLAŞIM YETKİSİ ile MAHREMİYETİN SAĞLANMASINA DAİR ÇALIŞMALAR

6 •663 sayılı KHK’nın 8/j) ve 47. Maddesi çerçevesinde Bakanlığımızın bilgi toplama, işleme ve paylaşımını düzenleyen yönetmelik taslağı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlandı. Yeni Yönetmelik Çalışması 6

7 Diğer Mevzuat: Kayıt ve Bildirim Hususunu Düzenleyen Mevzuat •3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (Madde 3) •1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (Madde 70) •5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (Madde 5) •5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Madde 100) 7

8 •Anayasa(Madde 20) •Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Madde 8) •Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (Tasarısı) •Türk Ceza Kanunu (Madde 135-138) •Türk Medeni Kanunu (Madde 24-25) •Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (Madde 70) •Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (Madde 3) •Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (Madde 5) •Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Madde 100) 8 Diğer Mevzuat: Kayıt ve Bildirim Hususunu Düzenleyen Mevzuat

9 Yönetmelik, Tebliğ, Yönerge, Genelge, Belge ve Kılavuzlar •Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği •Hasta Hakları Yönetmeliği •Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi •Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi •2010/61 Sayılı Genelge (7. Bölüm) •2011/45 Sayılı Genelge •Son Kullanıcılar İçin Bilgi Güvenliği Politika Belgesi •Yöneticiler İçin Bilgi Güvenliği Politika Belgesi •Hastane Bilgi Sistemleri Alım Kılavuzu (2 ve 10. Bölüm, Ekte yer alan Gizlilik Sözleşmesi Örneği) 9


"Standart ve Akreditasyon Daire Başkanlığı 1 Daire Başkan V. Dr. Mahir ÜLGÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları