Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocukluk Çağı Kanseri Fertilite Sonuçları Doç. Dr. Batuhan Özmen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocukluk Çağı Kanseri Fertilite Sonuçları Doç. Dr. Batuhan Özmen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Çocukluk Çağı Kanseri Fertilite Sonuçları Doç. Dr. Batuhan Özmen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Emosyonel Prediktörler 1. Dış Görünüm, 2. Sağlıklı hissedebilmek 3. Çalışabilme ve Sosyal hayat, 4. Seksüel Fonksiyon, 5. Ebeveyn olabilmek.

3 Endişeler !!!! 1.Maternal riskler: Kanser rekürrensi, İnfertilite, Gebelik Komplikasyonları ve kaybı 2.Yenidoğandaki riskler Konjenital anomaliler, Büyüme ve gelişmenin etkilenmesi. Malignite,

4 Fertilite Bilgilendirmesi >%60’ı Fertilite >%20’si Yenidoğan potansiyel riskleri hakkında bilgi sahibidir. Elektif Gebelik Terminasyonu Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Fertility preservation and reproduction in cancer patients. Fertil Steril 2005

5 Tüm Çocukluk Çağı Kanserleri Surviv oranı %70–75 (5-yıl) Kısa Dönemde Rekürrens Sekonder Malignite Kemo-radyoterapi sekelleri (Pulmoner veya Kardiak) Uzun Dönemde POF

6

7 Gonadal Fonksiyon ve Tedaviler Sistemik KT Kranial RT Abdominal RT Kemik İliği Transplantasyonu

8 Kemoterapi: POF ? Primordial fol. hafif derecede azalma Matür fol. daha ciddi azalma Etki Yok Hipogonadizm

9 Kemoterapi: POF Alkile edici ajanlar (OR= 4.0), Platin içeren ajanlar (OR = 1.8), Bitkisel alkaloidler (OR = 1.2) Anti-metabolitler (OR < 1). Granüloza ve teka hücrelerine olan etki oosit azalmasından daha fazla

10

11 Radyoterapi 1.Proliferasyon kesintiye uğrar 2.Hücre hasarı artar, 3.Oositler RT daha ciddi duyarlı (Mitotik inaktif ?)

12 RT’de Doz Etkisi Oosit için radyosensitivite <2 Gy POF (CI %98) Doğumda 20.3 Gy 10 yaşında 18.4 Gy 20 yaşında 16.5 Gy 30 yaşında 14.3 Gy > 40 yaş 6 Gy Wallace WH, Hum Reprod 2003 Wallace WH Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005

13 4 A- Alkile adici ajanlar. B- RT Tek başına C- Alkile edici ajanlar ve RT birlikte (The Childhood Cancer Survivor Study. J Clin Oncol 27(14), 2009:2374-81) Kemo-Radyoterapi

14 Kranial RT HPA aksı etkilenir (ALL) Puberte Prekoks (Düşük Doz) Santral hipogonadizm (yüksek dozlarda), 40-50 G dozları aşılınca (SST ve nazofaringeal karsinomlar) Chow et al, Pediatr Blood Cancer 2008

15 Abdominal RT POF Uterin etkiler Obstetrik komplikasyonlar (2. trimester kayıplar) Chow et al, Pediatr Blood Cancer 2008

16 RT’nin Uterus Üzerine etkisi 1.Muskuler tabakada kısıtlanmış büyüme 2.Kan akımında azalma, 3.Endometrial hasar 4.Yüksek oranda obstetrik komplikasyon (<1 yıl) POF dozundan daha düşük (2.1 -7.6 cGy)

17 Çalışma Hasta sayısı TanıTedavi Tedavi sonrası gonadal fonksiyonlar ALL, Akut lenfoblastik lösemi; POF, premature ovarian yetmezlik Shalet et al. 33 33 18Abdominal tm20–30 Gy abdominal%100 POF Hamre et al. 35 35 97ALL 18–24 Gy cranially 18–24 Gy craniospinally 12 Gy abdominally %9 POF %49 POF %93 POF Wallace et al. 34 34 38 15 Wilm’s tümör Diğer abd tm 20–30 Gy abdominal 20–30 Gy flank %71 pubertal yet. %26 POF %6 pubertal yet. Schuck et al. 36 36 10 8 19 Abdominal neoplazm 15–60 Gy her iki over 38–56 Gy pelvik alan 12–54 Gy tek over %90 POF %88 POF %47 POF Abdominal ve Kranial RT

18 Ç alışma TanıTedavi Gonadal Etki WhiteheadHD MOPP + Dia. ü st ü RT %0 POF GreenNon-Hodgkin AA AA + abdominal RT %0 POF %100 POF Byrne T ü m malign AARelatif fertilite 1.02 WallaceOsteosarkom CP veya DXR%43 POF ClaytonBeyin tm RT + kemoterapi%77 Puberte yet MackieHD ChlVPP%38 POF van den BergHD MOPP · 3, ABVD · 3 %53 POF %0 POF Maneschi et al.ALL AA + Kranial RT%0 POF Wikstro¨ mOsteosarkom AA%10 POF van den BergHD MOPP · 6 ABVD · 6 MOPP/ABVD · 3 %0 POF Kemo-Radyoterapi: AA Doz Düşürülmesi

19 Ç alışma TanıTedaviGonadal Fonksiyon Leiper et al. Akut l ö semi AA + TBI %100 POF Barrett et al BelirtilmemişTBI %100 POF Sarafoglou et al Akut L ö semi AA + TBI %100 POF Teinturier et al. N ö roblastom, sarkom, lenfoma AA Busulfan dahil AA Busulfan hari ç %100 ’ de POF %22 ’ de POF Thibaud et al. Miks Kanserler ve anemi AA tek başına AA + TVI (12 Gy) TVI tek başına (10 Gy) TA RT (5 – 6 Gy) %70 POF %11 POF %100 POF %71 POF Couto-Silva et al. Miksed anserler ve anemiler TVI (2 Gy · 6) TVI (10 Gy · 1) TLI (5 – 6 Gy · 1) AA %86 POF %88 POF %43 POF %60 POF Larsen et al L ö semi Lenfoma AA + TVI %70 POF Kemik İliği Transplant: POF

20 KİT Sonrası Gonadal Fonksiyonlar Alkile edici KT ve/veya Tüm vücut RT 19 412 allojenik + 17 950 otolog KIT 113 gebe (%0.6) 30 ART (10 İVF,4 Oİ, 16 sperm kriyo) Salooja et al. Lancet 2001

21 Risk Faktörleri: POF 1.İleri yaş 2.Over dokusuna artmış RT maruziyeti (≥1000-cGy), 3.Artmış AA skoru (Ajan sayısı + kümülatif doz), 4.Abdominal RT + KT 5.Hodgkin's lenfoma tanısı

22 Tedavi Sonrası Takip Düzenli sikluslar ?. Küçük over hacmi Yüksek E2 AMH + Inhibin B 2-5 gün

23 Garcia CR Fertil Steril. 2012

24 All CCS (n = 182) AMH < 0.1 µ g/l (n = 17) AMH > 0.1 µ g/l (n = 165) P Age at treatment (years)5.8 (0.1 – 16.8)10.4 (1.1 – 16.1)5.3 (0.14 – 16.8)<0.05 Menstrual cycle (n; %) Regular 332 (6%)31 (94%) <0.001 Oligo- or amenorrhea 284 (14%)24 (86%) Oral contraceptive pills 985 (5%)93 (95%) Time of treatment (n; %) Prior to menarche 1145 (4%)109 (96%) <0.01 After menarche 317 (23%)24 (77%) Diagnosis (n; %) Leukaemia group (ALL and NHL) 774 (5%)73 (95%) <0.05 AML 84 (50%) M Hodgkin 153 (20%)12 (80%) Sarcoma 253 (12%)22 (88%) Wilms tumour 283 (11%)25 (89%) Treatment (n; %) Chemotherapy and radiotherapy 6315 (24%)48 (76%)<0.001 Radiotherapy on abdomen or total body 149 (64%)5 (36%)<0.001 AMH ve POF İlişkisi: Lie Fong S et al. Hum. Reprod. 2009;24:982-990

25 AMH Düzeyi: Güvenle kullanılabilinir (<0.5- 1 ng/mL) %53 AMH düşük (FSH normal) En düşük AMH KIT Hodgkin Lf Sarkomlarda Prokarbazin (CED yüksekliği) OKS kullanımı Chapentier J cancer surviv 2014

26 Korunma Stratejileri GnRH-a uygulanması Oosit kriyopreservasyonu, Embriyo kriyopreservasyonu. Over dokusu kriyopreservasyonu Overin transpozisyonu

27 Gebelik OR 0.81, %95, CI 0.73-0.9 Eger RT almamış veya 0.01 Gy alan, OR 1.07, %95, CI 0.97-1.19 Infertilite Riski OR 1.18, %95, CI 1.23-1.78 Prematur Menapoz OR 13.21, %95, CI 3.26-53 Çocukluk Çağı Kanserleri ve Gebelik

28 Doğal Gebelik Sonuçları Canlı Doğum (n = 2,998)Düşük (n = 607) n (%)OR (95% CI)n (%)OR (95% CI) Lösemi (referans)549 (69.4%)1132 (16.7%)1 Hodgkin lenfoma251 (72.5%)1.2 (0.8-1.8)49 (14.2%)0.8 (0.5-1.3) NHL156 (74.6%)1.4 (0.9-2.4)28 (13.4%)0.7 (0.4-1.2) SSS Tümörler577 (77.0%)1.5 (1.0-2.1)90 (12.0%)0.7 (0.5-0.9) Nöroblastoma139 (73.5%)1.4 (0.8-2.3)29 (15.3%)0.8 (0.5-1.2) NH-retinoblastoma213 (77.7%)1.5 (0.9-2.3)33 (12.0%)0.7 (0.4-1.1) H-retinoblastoma83 (73.5%)1.5 (0.8-2.7)13 (11.5%)0.6 (0.3-1.2) Wilms Tümörü248 (65.6%)1.0 (0.7-1.5)66 (17.5%)1.0 (0.6-1.5) Kemik Tümörleri180 (71.9%)1.2 (0.8-1.8)37 (14.9%)0.9 (0.6-1.4) Yumuşak Doku Sarkom241 (71.9%)1.0 (0.7-1.5)58 (17.3%)1.0 (0.7-1.6) Dİğer361 (75.0%)1.2 (0.9-1.8)72 (15.0%)0.8 (0.6-1.2) P heterogeneity0.4920.45 Çocukluk Çağı Kanserleri ve Gebelik Raoul C. et al Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009

29 Kötü Prognoz Belirteçleri 1.Hypothalamic/pituitary RT dozu ≥30 Gy, 2.Over/Uterus RT dozu >5 Gy, 3.KIT 4.AA skoru > 3-4 5.Lomustine veya cyclophosphamide

30 5 Abdominal RT Gebelik Sonuçları Reproductive Outcomes for Survivors of Childhood Cancer. Hudson, Melissa Obstetrics & Gynecology. 116(5):1171-1183, November 2010. DOI: 10.1097/AOG.0b013e3181f87c4b Table 2. Relationship Between Flank Radiation and Pregnancy Outcomes in Female Survivors of Wilms Tumor

31 Konjenital Anomali Riski; Kemoterapi Doğumsal defektlerde artmış risk yoktur, Konjenital malformasyonlar %2.6 (kanser survivor) vs 2.3% (kardeşleri) IR 1.2 vs non-IR 1.0 (95% CI, 0.7–2.0) Hawkins MM, J Natl Cancer Inst 1991 Winther et al, Clin Genet 2009 Barton MK CA Cancer Clin 2012 Artmış risk bulunmamıştır

32 Konjenital Anomali Riski; Radyoterapi RT almamışlarda konjenital anomali riski 3/93 (3.2 %) RT alan 2/61 (3.3 %) 0.01 - 25 Gy RT alan 8/76 (%10.4 ) >25 Gy RT alan kadınlar 6/60 (%10) Green DM, J Clin Oncol 2002 Whinter JF, Br J Can 2009

33 Malignite Riski: Offspring Mulvihill, Lancet 1987 Sankila et al, N Eng J Med 1998 ÇalışmaHasta sayısıMalignSonuç Mulvihill et al. 2283 CCS 2308 çocuk 3604 sağlıklı kardeşte 4719 çocuk 7 11 Artmış risk yoktur Scand. Study 14 652 CCS 5847 cocuk 44 Non-Herediter CA risk artışı yok

34 Çocukluk çağı kanser survivorlarında çocuklarında kanser riski Inherited Predispozisyon Retinoblastoma, Li-Fraumeni sendromu ilişkili kanserler Ailesel Komponent Beyin Tümörleri Akut lösemi 1.Pedigre analizi 2.Prenatal Tanı 3.PGD

35 Obstetrik Komplikasyonlar Artmış risk….. 1.Abortus, 2.2. Trimester gebelik kaybı, 3.Preterm doğum, 4.Düşük doğum ağırlığı, 5.Ölü doğum – Perinatal Mortalite 6.Anormal Plasentasyon

36 Kemoterapi: Obstetrik Komplikasyon Eldeki veriler sıralanan riskler üzerine olumsuz etki göstermemektedir. Abortus, Fetal gelişim ve IUGR, Fetal kayıp, Uterin fonksiyonlar. Green DM Am J Obstet Gynecol 2002 Reulen RC, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009 Chow EJ, Arch Pediatr Adolesc Med 2009

37 Gebelik Komplikasyonları: RT 1. Düşük, 2. Preterm Doğum, (50cGy->500cGy) 3. Düşük Doğum Ağırlığı, (250cGy) 4. Fetal gelime geriliği 5. Plasenta akreata ve 6. Ölü doğum Lie Hum Reprod 2010 Signorello Lancet 2010

38 Birthweight (in grams) in offspring of childhood cancer survivors in population-based birthweight curves per gestational age (in weeks) (Kloosterman 1969). Lie Fong S et al. Hum. Reprod. 2010;25:1206-1212 © The Author 2010. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society of Human Reproduction and Embryology. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oxfordjournals.org

39 Controls (n = 9031)Whole cohort CCS (n = 40) CCS with RT to abdomen (n = 6) Highest diastolic tension (mmHg) 81.4 (11.7)81.9 (12.9)80.8 (14.6) Delivery Vaginal: spontaneous 4928 (55%)21 (52.5%)5 (83%) Vaginal: assisted delivery 2746 (31%)12 (30%)1 (17%) Gestational age (weeks) 39.2 (3.0)38.9 (2.8)34.9 (4.3) a Birthweight (grams) 3271 (714)3266 (705)2503 (1, 026)* Post-partum hemorrhage No 8232 (95%)35 (92%)4 (67%) Yes 449 (5%)3 (8%)2 (33%) b Manual removal of the placenta No 8430 (97%)37 (97%)5 (83%) Yes 251 (3%)1 (3%)1 (17%) c Lie Fong S et al. Hum. Reprod. 2010;25:1206-1212 Gebelik Sonuçları: CCS

40 Ölü Doğum Riski ve RT Not treated with radiation 107521 (2%)Reference Radiation dose to uterus and ovaries (Gy) 0·01–0·99140424 (2%)0·8 (0·4–1·4)0·7 ‡ (0·4–1·4) ‡0·7 § (0·3–1·5) § 1·00–2·491555 (3%)2·1 (0·8–5·7)1·9 ‡ (0·7–5·4) ‡2·4 § (0·8–7·3) § 2·50–9·991265 (4%)1·6 (0·4–6·0)1·6 ‡ (0·4–6·5) ‡1·9 § (0·5–7·6) § ≥10·00285 (18%)9·2 (3·3–25·4)9·1 ‡ (3·4–24·6) ‡7·3 § (2·3–23·0) § Signorello Lancet. Aug 21, 2010

41 Before MenarsheAfter Menarshe Risk of stillbirth or neonatal death Relative risk *† (95% CI) *† Risk of stillbirth or neonatal death Relative risk *‡ (95% CI) *‡ No radiation5/494 (1%)Reference13/447 (3%)Reference 0·01–0·99 Gy 11/636 (2%) 1·3 (0·5–3·9)7/599 (1%)0·3 (0·1–1·0) 1·00–2·49 Gy 3/69 (4%) 4·7 (1·2–19·0)2/70 (3%)1·2 (0·2–6·4) ≥2·50 Gy11/82 (13%)12·3 (4·2–36·0)1/85 (1%)0·2 (0·0–1·4) Ölü Doğum Riski ve RT Signorello Lancet. Aug 21, 2010

42 Gebelik Monitorizasyonu “We always carefully monitoring pregnancies however there is a limit to what we can do to prevent still births and early deaths in such patients” BBC – Health 2011

43 Öneriler 1.Gebelik terminasyonundan kaçın!!! 2.Tekrarlayan gebelik kayıpları – RT 3.Herediter kanserlerde genetik danışmanlık (PGD, AS,CVS) 4.Plasental tutunmayı değerlendir (2-3. trimester – Doppler USG, MRI)

44 Öneriler 5.IUGR (4-6 hafta ara ile USG, 2-3. trimester) 6.>32. hafta, haftalık NST ve MBP 7.Doğum zamanlaması ile ilgili öneri yoktur. (Artmış ölü doğum)

45 Gebelik ve Rekürrens Riski Gestasyonel trofoblastik hastalıklar dışı, Gebelik nedeni ile tanı gecikmiş olsa dahi, herhangi bir kanserin rekürrensi artmaz. Velentgas et al. Cancer 1999

46 Yastayız


"Çocukluk Çağı Kanseri Fertilite Sonuçları Doç. Dr. Batuhan Özmen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları