Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Bülent SÖNMEZ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TARIMDA SU KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ POLİTİKALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Bülent SÖNMEZ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TARIMDA SU KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ POLİTİKALARI."— Sunum transkripti:

1 Dr. Bülent SÖNMEZ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TARIMDA SU KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ POLİTİKALARI

2 Tarım ve gıda güvenliği Toprak, su ve biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı stratejik özelliktedir.  Yasal düzenlemeler  Destekleme ve Yönlendirme Politikaları  Ar-Ge Projeleri ve Kapasite Geliştirme 1

3 9,1 7,1 20122050 Nüfus Artışı (Milyar kişi) Dünya tarımını etkileyen faktörler Önümüzdeki 50 yılda alt sektörler itibariyle % 70- 100 daha fazla üretim yapılması gerekmektedir İklim Değişikliği Sıcaklık:2 ºC Verim:% 20–40 Beklenmektedir. Kaynak: FAO, IFPRI, GTHB Dünyada ve Türkiye'de Gıda Güvenliği Sunusu, 2013 Gıda fiyatlarında dalgalanmalar Buğday fiyatları : 3 kat Pirinç fiyatları : 2 kat Mısır fiyatları : 2 kat 2000-2012 yılları arasında Küresel tarım ve gıda ticaretindeki büyüme 1,4 Trilyon Dolar 20022011 512 Milyar Dolar Geçtiğimiz yüzyılda Dünya ortalama sıcaklığı 0,74 C artmıştır. Şayet; Dünyada açlık çeken insan sayısı 870 Milyon, (% 12,5) 500 Milyon kişi ise obezdir. (% 7) 2

4 Gıda üretiminde sulamanın rolü Kaynak: FAO Workshop on global irrigation mapping 2006; FAO 2010; Türker, M. Su ve Gıda Sunu GTHB 2012; COMCEC 2013 toplam bitki su tüketimi, milyar m 3 / yıl Su KullanımıDünya Türkiye Tarımda kullanılan su%70%74 Sulu tarım yapılan tarım arazilerin oranı% 15% 20 3

5 4 Tarımsal arazi kullanımındaki değişim Kaynak: FAO 2013; 10. Kalkınma Planı, 2013; GTHB 2013, COMCEC 2013 Tarımda kullanılabilecek  İlave potansiyel arazi miktarı 1,8 milyar hektar,  Bu araziler özellikle Afrika’nın Aşağı Sahra bölümü ile Güney Amerika’da yoğunlaşmaktadır. Dünya20002011Değişim % Tarım arazisi4,930 milyon ha4,911 milyon ha- 0,4 Türkiye20022012 Değişim % Tarım arazisi26,579 bin ha23,795 bin ha- 14,6

6 Yasal düzenlemeler Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu (3/07/2005, Kanun No. 5403) Tarım Kanunu (25/4/2006, Kanun No. 5488) GTHB Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki KHK (08/06/2011, Sayı No. 639) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hk. Kanun (30/4/2014, Kanun No. 6537) 5

7 Stratejik plan - tehditler 6 1)Bilinçsiz sulamalar 2)Bilinçsiz kimyasal gübre kullanımları sonucu yüzey ve yer altı sularında kirliliğin artması 3)Geleneksel davranış eğilimleri ve üretim alışkanlıkları 4)Mevcut bilişim kapasitesinin etkin kullanılamaması 5)Tarımsal bilgi ve teknolojilerin çiftçilere yeterli oranda iletilememesi ve benimsetilememesi

8 Sulama altyapısının modernizasyonu EKONOMİK OLARAK SULANABİLİR ALAN: 8,5 Milyon ha SULAMAYA AÇILAN ALAN: 5,9 Milyon ha 2023 HEDEFİ: 8,5 Milyon ha Bakanlığımız, Su Tasarrufu Sağlayan Modern Sulama Sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklemektedir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından % 50 Hibe Desteği verilmektedir. Basınçlı Sulama Sistemleri % 0 faizli kredi kullanımı ile desteklenmektedir. Arazi Toplulaştırması ile Sulama Randımanı Artırılmakta ve Sulama Tesisleri İle Birlikte Yapıldığında yaklaşık % 50 Su Tasarrufu Sağlanmaktadır. 7

9 Su tasarrufu sağlayan sistemlerinin yaygınlaştırılması 8

10 Ortalama parsel büyüklüğü 1,61 ha3,61 ha Sulamaya doğrudan erişim % 61 % 100 Toplulaştırma ve kapalı sulama sistemi ile % 65 su tasarrufu KARAMAN MERKEZ KİSECİK SULAMA VE TOPLULAŞTIRMA PROJESİ (2750 HA) 9

11 Tarım Sektörü Entegre Bilgi Yönetim Sistemi Nitrat izleme 10 4500 nokta Arazi kullanımı; Parsel Kayıt Sistemi

12 Sulamada Ar-Ge çalışmaları  Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitülerince suyun tasarruflu kullanımı, ileri sulama teknolojileri ve kuraklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi  İç Anadolu, Ege, Akdeniz Bölgesinde ve GAP Bölgesinde farklı ürünlerde değişik sulama yöntemleriyle kısıntılı sulama araştırma çalışmaları başlatılmıştır. 12 Uzaktan Algılama Yenilenebilir EnerjiKablosuz ağlar 11

13 Sulama Ar-Ge çalışmalarının çiftçilere ulaştırılması  Yeniliklerin çiftçilerimize ulaşmasını ve kullanılmasını sağlamak amacıyla “Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Çalışmaları” projesi yürütülmektedir.  Sulama ve toprak işlemesiz tarım konularında Bakanlık Araştırma ve İl Müdürlükleri işbirliği ile yayım projeleri KOP ve diğer bölgelerde uygulanmaktadır.  GAP Bölgesindeki Araştırma Enstitüleri bünyesinde ülkesel ve uluslararası düzeyde sulama konularında eğitim verecek Eğitim Merkezleri kurulmuştur. 12

14 Uluslararası politikalar 13 Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma Kuruluşları Birliği (AARINENA) ICARDA, CHIEAM, EU-JRC Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği, UNSSOC Amaç Bölge ülkeleri arasında gıda ve su güvenliğinin arttırılması, kırılgan gruplar arasındaki kırsal yoksulluğun azaltılmadır. Bölge ülkeleri arasında işbirliği ve pilot uygulamalar ile bölgede başarılı model ve yaklaşımların yaygınlaştırılacaktır. Proje; su koruma teknolojilerinde, suyu etkin kullanan ürün yetiştiriciliği ile kırsal kadın ve gençlere yönelik pilot pratik çapraz bölgesel bilgi veuzmanlık transferidir. Türkiye temel odak noktası olarak eğitimlerle bölgesel Güney-Güney bilgi alışverişi ve transferi için daha kapsamlı sistematik bir platform oluşturacaktır.

15 TEŞEKKÜRLER www.gsb.gov.tr DÜNYA SU GÜNÜ www.tarim.gov.tr


"Dr. Bülent SÖNMEZ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TARIMDA SU KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ POLİTİKALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları