Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Solunum Yetmezliği Nevin Uysal, MD, MSc VKV Amerikan Hastanesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Solunum Yetmezliği Nevin Uysal, MD, MSc VKV Amerikan Hastanesi"— Sunum transkripti:

1 Solunum Yetmezliği Nevin Uysal, MD, MSc VKV Amerikan Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Departmanı

2 Solunum Sistemi Pompa Sistemi Akciğerler Gaz değişimi Ventilasyon
Roussos et al, Eur Respir J 2003;22;suppl 47: 3s-14s Laghi and Tobin, AJRCCM 2003;168:10 Ventilasyon

3 2) Mixed venöz kandan CO2’nın uzaklaştırılması
NORMAL 1) Oksijenasyon 2) Mixed venöz kandan CO2’nın uzaklaştırılması Roussos et al, Eur Respir J 2003;22;suppl 47: 3s-14s SOLUNUM YETMEZLİĞİ Laboratuvar Klinik Değerlendirme pO2 < 60 mmHg pCO2 > 45 mmHg Taşipne Dispne Stridor Wheezing Yardımcı solunum kaslarının kullanılması Abdominal paradoks İnterkostal retraksiyonlar Terleme Hipertansiyon Mental durum değişiklikleri Taşikardi / bradikardi Sigillito et al, Emerg Med Clin N Am 2003;21:239 Sigillito et al, Emerg Med Clin N Am 2003;21:239

4 Akut Solunum Yetmezliği Epidemiyoloji
132 YBÜ ünitesi (İsveç, Danimarka, İzlanda) 8 hafta süresince 13,346 hasta FiO2 ≥ 0.4, CPAP/BiPAP, entübasyon +MV 1,515 hasta (%11,3) 891 erkek, 624 kadın Ortalama yaş 62.8 ± 16 Ortalama APACHE II skoru 19 ± 7.9 Ortalama P/F oranı 209 ± 102 Luhr et al, AJRCCM 1999;159:1849

5 Akut Solunum Yetmezliği Etiyoloji
Pulmoner % 52 Pnömoni % 23.7 Atelektazi % 15.4 KOAH % 13.7 Pulmoner ödem - kardiyojenik %9.2 Aspirasyon % 5.7 Pulmoner ödem – non-kardiyojenik % 4.9 Non-pulmoner % 47.9 Abdominal % 18.4 SSS % 17.2 Sepsis % 12.3 Luhr et al, AJRCCM 1999;159:1849

6 Akut Solunum Yetmezliği (ASY) İnsidans ve Mortalite1
Tüm hastalar, n=1,515 ASY 77.6 / 100,000/ yr ALI 17.9 / 100,000 / yr ARDS 13.5 /100,000/yr İnsidans ASY, n=1,231 ALI, n=287 Mortalite ASY %41 19912  % 42.7 19953  % 44.4 ARDS, n=221 1Luhr et al, AJRCCM 1999;159:1849 2Lewandowski et al, AJRCCM 1991;151:1121 3Vasilyev et al, Chest 1995;107:1083

7 Chronic Health Evaluation
Acute Physiology And Chronic Health Evaluation

8

9 ASY / ARDS Mortalite Risk Faktörleri
RR %95 CI P değeri ASY Yaş > 65 1.31 <0.001 Pulmoner kaynaklı 0.89 0.80 – 0.99 0.025 APS puanı >15 1.30 1.16 – 1.44 İmmünosupresyon 1.22 1.01 – 1.44 0.040 AC grafisinde >2 kadranda infiltrasyon 1.14 1.01 – 1.28 0.036 ARDS 1.91 1.47 – 2.51 Kronik karaciğer h. 2.04 1.16 – 3.27 0.016 P/F oranı > 100 0.74 0.56 – 0.98 0.039 Luhr et al, AJRCCM 1999;159:1849

10 Yatış sırasında ASY (+) n=991 Yatış sırasında ASY (+) n=458 (%31)
1449 YBÜ hastası Yatış sırasında ASY (+) n=991 Yatış sırasında ASY (+) n=458 (%31) Yatış sonrasında ASY (+) n=352 (%24) ASY (+) n=810 (%56) ASY (-) n=639 YBÜ mortalite n=60 (%9) YBÜ Sağkalım n=553 (%69) YBÜ mortalite n=253 (%31) YBÜ Sağkalım n=578 (%91) Vincent et al, Chest 2002;

11 Vincent et al, Chest 2002;

12 Gaz Alışverişinde Problem
Solunum Yetmezliği Akciğer Yetersizliği Pompa Yetersizliği Ventilasyonda Azalma Hiperkapni Gaz Alışverişinde Problem Hipoksemi Roussos et al, Eur Respir J 2003;22;suppl 47: 3s-14s

13 Solunum Yetmezliği Alt Gruplar
Tip 1 Solunum Yetmezliği - Hipoksemik Tip 2 Solunum Yetmezliği - Hiperkapneik Tip 3 Solunum Yetmezliği - Mixed Tip 4 Solunum Yetmezliği

14 Hipoksemik (Tip 1) Solunum Yetmezliği Patofizyoloji
Alveoler hipoventilasyon Ventilasyon-perfüzyon eşitsizliği Difüzyon bozukluğu Artmış shunt

15 Hiperkapneik (Tip 2) Solunum Yetmezliği Alveoler Gaz Denklemi - PA-aO2
PACO2 PAO2 = PIO2 – PA-aO2= PAO2 – PaO2 R Örnek: pH=7.24, pCO2= 62, PaO2= 60 PIO2 =[ 760mmHg (PB) – 47mmHg (H2O)] X 0.21  ~ 150 PAO2 = 150 – ( 62 / 0.8)  ~ 72 PA-aO2= 72 (PAO2) – 60 (PaO2)  12

16 Düşük VA/ Q Şant

17 Hiperkapneik (Tip 2) Solunum Yetmezliği Respiratory Equation
 VCO2  10C  %14 Titreme  3 kat artış Kas tonusunda artış (tetanus)  3 kat artış VCO2 PaCO2=k VA VCO2 (VE –Vds) VCO2 [VT fR (1- Vds / VT)] Roussos et al, Eur Respir J 2003;22;suppl 47: 3s-14s

18 Hiperkapneik (Tip 2) Solunum Yetmezliği Etiyoloji
Ventilasyon pompa yetersizliği  solunum dürtüsü Anestezi, ilaç intoksikasyonu, SNS problemi Göğüs duvarındaki mekanik problemler Flail chest Kifoskolyoz Hiperinflasyon Solunum kas yorgunluğu Roussos et al, Eur Respir J 2003;22;suppl 47: 3s-14s

19 Laghi and Tobin, AJRCCM 2003;168:10
NORMAL Nöromusküler kapasite Solunum yükü ASY %  İnspiratuvar rezistans %100  elastic recoil %  iPEEP Bronkokonstriksiyon Bronşiyal ödem Pulmoner ödem Pulmoner inflamasyon SOLUNUM YETMEZLİĞİ Nöromusküler kapasite Solunum yükü Hiperinflasyon Kritik hastalık polinöropatisi Miyopati Kritik hastalık miyopatisi Sepsis Ventilatör ile alakalı kas hasarı İlaçlar Metabolik anormallikler Oksijen taşınmasında azalma Kas yorgunluğu Nöromusküler kapasite Solunum yükü Laghi and Tobin, AJRCCM 2003;168:10

20 Hiperkapneik (Tip 2) Solunum Yetmezliği Solunum Kas Yorgunluğu
Kan akımı Arteriyel oksijen Nütrisyon Enerjiyi kullanabilme Solunum iş yükü Kas gücü Kas etkinliği Roussos et al, Eur Respir J 2003;22;suppl 47: 3s-14s

21 Solunum Yetmezliği Hasta Değerlendirmesi
Oksijenizasyonun yeterliliği Pulse oksimetre Arteriyel kan gazı Ventilasyonun yeterliliği End-tidal CO2 Akciğer grafisi

22 Solunum Yetmezliği Kardiyopulmoner Muayene
Vital bulgular ve organ perfüzyonu Tansiyon Deri bulguları Bilinç / kooperasyon Pnömoni Konjestif Kalp Yetmezliği Astım / KOAH

23 Solunum Yetmezliği Klinik Değerlendirmenin Amaçları
Hayatı tehdit eden kan gazı anormalliklerinin tesbit edilmesi ve düzeltilmesi Ventilasyon ihtiyacının belirlenmesi Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon İnvaziv Mekanik Ventilasyon Solunum yetmezliğinin sebebinin açığa kavuşturulması Eğer ilk değerlendirmede tanı belli değil ise, ayırıcı tanıya gidilmesi (ek tansıal testler) Sigillito et al, Emerg Med Clin N Am 2003;21:239

24 Solunum Yetmezliği Oksijen Tedavisi
Nazal kanül 1 L/dakika  FiO2 ~ % 24 2 L/dakika  FiO2 ~ % 28 3 L/dakika  FiO2 ~ % 32 4 L/dakika  FiO2 ~ % 36 5 L/dakika  FiO2 ~ % 40 6 L/dakika  FiO2 ~ % 44 Basit oksijen maskesi FiO2 ~ % 50 (5-8 L/dakika) Parsiyel tekrar solumasız (partial nonrebreather) maske FiO2 ~ % (8-10 L/dakika) Tekrar solumasız maske (nonrebreather maske) FiO2 ~ % (8-10 L/dakika) Aerosol maskesi (large volume nebulizer mask)

25 Akut Solunum Yetmezliği Mekanik Ventilasyon İhtiyacı Var mı?
PaO2<60 mmHg ± PaCO2>45 mmHg Solunum hızı > /dakika Yardımcı inspirasyon solunum kaslarının kullanımı Abdominal paradox Hızlı yüzeyel solunum

26 Akut Solunum Yetmezliği Mekanik Ventilasyonun Amaçları
↑ PaO2 ↓ PaCO2 ↓ Asidoz Solunum iş yükünü mekanik ventilatöre kaydırmak (“unloading of respiratory muscles”) Nefes darlığını azaltmak

27 Akut Solunum Yetmezliği Mekanik Ventilasyon Tedavi Seçenekleri
Endotrakeal entübasyon + mekanik ventilasyon (invaziv) Noninvaziv mekanik ventilasyon Negatif Basınçlı Ventilasyon Pozitif Basınçlı Ventilasyon Basınç hedefli Volüm hedefli Basınç sabit Tidal volüm değişken Kaçaklar akımın artırılmasıyla kompanse İyi tolerasyon Tidal volüm sabit Basınç değişken Kaçaklar kompanse edilmez Tolerasyon düşük FiO2 Basınçla tetiklenen (pressure-triggered) Akımla tetiklenen (flow-triggered) CPAP PSV + PEEP / BiPAP A/C (S/T) PAV

28 NIMV- Endikasyonlar KOAH alevlenmeleri Akut Kardiyojenik Pulmoner Ödem
Postoperatif Solunum Yetmezliği Postekstübasyon Solunum Yetmezliği Akut Hipoksemik Solunum Yetmezliği (ALI, ARDS, pnömoni) Invaziv MV’nin uygulanmayacağı durumlar

29 Uzun sürecek ve sürekli destek Tam solunum desteği
Invaziv Mekanik Ventilasyon Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Sedasyon ihtiyacı Uzun sürecek ve sürekli destek Tam solunum desteği Laringospazm Zor entübasyon Laringeal / trakeal hasar Nozokomiyal pnömoni Sedasyon ihtiyacı yok Kısa sürecek ve aralıklı destek Kısmi solunum desteği Hava kaçakları Yüzde bası yaraları Göz iritasyonu Ağız kuruluğu Gastrik distansiyon

30 NIMV- Kontrendikasyonlar
Hemodinamik instabilite Kontrol altına alınamayan aritmi Akut gastrointestinal kanama Yüksek aspirasyon riski

31 Solunum Yetmezliği Entübasyon Endikasyonları
Solunum aresti Hemodinamik instabilite Bilinç bulanıklığı Akut progresif respiratuvar asidoz NIMV’nin kontrindike olduğu durumlar Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyona yanıt alınamaması Suplemental oksijen tedavisine yanıt vermeyen hipoksemi

32 Solunum Yetmezliği Kan Gazı Analizi
Akut Respiratuvar Asidoz pCO2 10 mmHg   pH 0.08 pH=7.40 – X Δ pCO2 HCO3- = (Δ pCO2) ± 3 mE/L  pCO2 10 mmHg   HCO3- 1 mE/L Akut Respiratuvar Alkaloz pCO2 10 mmHg   pH 0.08 pH= X Δ pCO2 HCO3- = (Δ pCO2) ± 3 mE/L  pCO2 10 mmHg   HCO3- 2 mE/L Sigillito et al, Emerg Med Clin N Am 2003;21:239

33 Solunum Yetmezliği Kan Gazı Analizi
Kronik Respiratuvar Asidoz pCO2 10 mmHg   pH 0.03 pH=7.40 – X Δ pCO2 HCO3- = (Δ pCO2) ± 4 mE/L  pCO2 10 mmHg   HCO mE/L Kronik Respiratuvar Alkaloz pCO2 10 mmHg   pH 0.02 pH= X Δ pCO2 HCO3- = (Δ pCO2) ± 4 mE/L  pCO2 10 mmHg   HCO3- 5 mE/L Sigillito et al, Emerg Med Clin N Am 2003;21:239

34 Solunum Yetmezliği Ayırıcı Tanı
Pulmoner Hastalıklar Kardiyovasküler Hastalıklar Sistemik Hastalıklar

35 Solunum Yetmezliği Pulmoner Hastalıklar
Hava yolu hastalıkları Yabancı cisim aspirasyonu Epiglottitis Tümörler Travma Akut laringotrakeitis Obstrüktif akciğer hastalıkları Astım KOAH Restriktif akciğer hastalıkları Pulmoner fibrozis Pnömokoniyozis Karsinoma İnfeksiyon Pnömoni Bronşit Bronşiyolit İnflamatuvar ALI / ARDS Plevral Plevral efüzyon Ampiyem Hemotoraks Pnömotoraks Malinite Tromboembolik Travmatik Pulmoner kontüzyon Flail chest

36 Solunum Yetmezliği Kardiyovasküler Hastalıklar
Koroner iskemi Konjestif kalp yetmezliği Perikardiyal hastalıklar Valvüler hastalıklar Konjenital kalp hastalıkları Aritmiler Aort diseksiyonu

37 Solunum Yetmezliği Sistemik Hastalıklar
Sepsis Hipovolemi Şok Nöromusküler hastalıklar İntoksikasyonlar Metabolik hastalıklar

38 Solunum Yetmezliği Önemli Noktalar
Akut solunum yetmezliğine bağlı mortalite ~ % 40 (çok organlı yetmezlik sendromu) ~ % 50 pulmoner kaynaklı Tanı koymada ve destek tedavisinin düzenlenmesinde kan gazı analizi ve sonuçların doğru yorumlanması önemli Mekanik ventilasyon ihtiyacının belirlenmesi önemli Uygun hastalarda noninvaziv mekanik ventilasyon entübasyonu önler ve mortaliteyi azaltır NIMV’ye cevap vermeyen hastalarda entübasyon geciktirilmemelidir Altta yatan hastalığın tedavisine, destek tedavisi ile eş zamanlı olarak başlanmalıdır


"Solunum Yetmezliği Nevin Uysal, MD, MSc VKV Amerikan Hastanesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları