Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Solunum Yetmezliği Nevin Uysal, MD, MSc VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Departmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Solunum Yetmezliği Nevin Uysal, MD, MSc VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Departmanı."— Sunum transkripti:

1 Solunum Yetmezliği Nevin Uysal, MD, MSc VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Departmanı

2 Solunum Sistemi Akciğerler Pompa Sistemi Gaz değişimi Ventilasyon Roussos et al, Eur Respir J 2003;22;suppl 47: 3s-14s Laghi and Tobin, AJRCCM 2003;168:10

3 Taşipne Dispne Stridor Wheezing Yardımcı solunum kaslarının kullanılması Abdominal paradoks İnterkostal retraksiyonlar Terleme Hipertansiyon Mental durum değişiklikleri Taşikardi / bradikardi pO2 < 60 mmHg pCO2 > 45 mmHg 1) Oksijenasyon 2) Mixed venöz kandan CO2’nın uzaklaştırılması SOLUNUM YETMEZLİĞİ NORMAL LaboratuvarKlinik Değerlendirme Roussos et al, Eur Respir J 2003;22;suppl 47: 3s-14s Sigillito et al, Emerg Med Clin N Am 2003;21:239

4 Akut Solunum Yetmezliği Epidemiyoloji 132 YBÜ ünitesi (İsveç, Danimarka, İzlanda) 132 YBÜ ünitesi (İsveç, Danimarka, İzlanda) 8 hafta süresince 13,346 hasta 8 hafta süresince 13,346 hasta FiO2 ≥ 0.4, CPAP/BiPAP, entübasyon +MV FiO2 ≥ 0.4, CPAP/BiPAP, entübasyon +MV 1,515 hasta (%11,3) 1,515 hasta (%11,3) 891 erkek, 624 kadın 891 erkek, 624 kadın Ortalama yaş 62.8 ± 16 Ortalama yaş 62.8 ± 16 Ortalama APACHE II skoru 19 ± 7.9 Ortalama APACHE II skoru 19 ± 7.9 Ortalama P/F oranı 209 ± 102 Ortalama P/F oranı 209 ± 102 Luhr et al, AJRCCM 1999;159:1849

5 Pulmoner % 52 Pulmoner % 52 Pnömoni % 23.7 Pnömoni % 23.7 Atelektazi % 15.4 Atelektazi % 15.4 KOAH % 13.7 KOAH % 13.7 Pulmoner ödem - kardiyojenik %9.2 Pulmoner ödem - kardiyojenik %9.2 Aspirasyon % 5.7 Aspirasyon % 5.7 Pulmoner ödem – non-kardiyojenik % 4.9 Pulmoner ödem – non-kardiyojenik % 4.9 Non-pulmoner % 47.9 Non-pulmoner % 47.9 Abdominal % 18.4 Abdominal % 18.4 SSS % 17.2 SSS % 17.2 Sepsis % 12.3 Sepsis % 12.3 Akut Solunum Yetmezliği Etiyoloji Luhr et al, AJRCCM 1999;159:1849

6 Tüm hastalar, n=1,515 ASY, n=1,231 ALI, n=287 ARDS, n=221 1 Luhr et al, AJRCCM 1999;159:1849 2 Lewandowski et al, AJRCCM 1991;151:1121 3 Vasilyev et al, Chest 1995;107:1083 ASY 77.6 / 100,000/ yr ALI 17.9 / 100,000 / yr ARDS 13.5 /100,000/yr Akut Solunum Yetmezliği (ASY) İnsidans ve Mortalite 1 İnsidans Mortalite ASY %41 1991 2  % 42.7 1995 3  % 44.4

7 A cute P hysiology A nd C hronic H ealth E valuation

8

9 RR %95 CI P değeri ASY Yaş > 65 Yaş > 651.31 1.18 - 1.44 <0.001 Pulmoner kaynaklı Pulmoner kaynaklı0.89 0.80 – 0.99 0.025 APS puanı >15 APS puanı >151.30 1.16 – 1.44 <0.001 İmmünosupresyon İmmünosupresyon1.22 1.01 – 1.44 0.040 AC grafisinde >2 AC grafisinde >2 kadranda infiltrasyon kadranda infiltrasyon1.14 1.01 – 1.28 0.036 ARDS Yaş > 65 Yaş > 651.91 1.47 – 2.51 <0.001 Kronik karaciğer h. Kronik karaciğer h.2.04 1.16 – 3.27 0.016 P/F oranı > 100 P/F oranı > 1000.74 0.56 – 0.98 0.039 ASY / ARDS Mortalite Risk Faktörleri Luhr et al, AJRCCM 1999;159:1849

10 1449 YBÜ hastası Yatış sırasında ASY (+) n=458 (%31) Yatış sırasında ASY (+) n=991 Yatış sonrasında ASY (+) n=352 (%24) ASY (-) n=639 ASY (+) n=810 (%56) YBÜ Sağkalım n=553 (%69) YBÜ mortalite n=253 (%31) YBÜ Sağkalım n=578 (%91) YBÜ mortalite n=60 (%9) Vincent et al, Chest 2002;121-1602

11

12 Solunum Yetmezliği Akciğer YetersizliğiPompa Yetersizliği Gaz Alışverişinde Problem Hipoksemi Ventilasyonda Azalma Hiperkapni Roussos et al, Eur Respir J 2003;22;suppl 47: 3s-14s

13 Solunum Yetmezliği Alt Gruplar Tip 1 Solunum Yetmezliği - Hipoksemik Tip 1 Solunum Yetmezliği - Hipoksemik Tip 2 Solunum Yetmezliği - Hiperkapneik Tip 2 Solunum Yetmezliği - Hiperkapneik Tip 3 Solunum Yetmezliği - Mixed Tip 3 Solunum Yetmezliği - Mixed Tip 4 Solunum Yetmezliği Tip 4 Solunum Yetmezliği

14 Hipoksemik (Tip 1) Solunum Yetmezliği Patofizyoloji Alveoler hipoventilasyon Alveoler hipoventilasyon Ventilasyon-perfüzyon eşitsizliği Ventilasyon-perfüzyon eşitsizliği Difüzyon bozukluğu Difüzyon bozukluğu Artmış shunt Artmış shunt

15 Hiperkapneik (Tip 2) Solunum Yetmezliği Alveoler Gaz Denklemi - PA-aO 2 P A O 2 = P I O 2 – P A O 2 = P I O 2 – PA-aO 2 = P A O 2 – PaO 2 PA-aO 2 = P A O 2 – PaO 2 P A CO 2 R Örnek: pH=7.24, pCO 2 = 62, PaO 2 = 60 P I O 2 P I O 2 =[ 760mmHg (PB) – 47mmHg (H 2 O)] X 0.21  ~ 150 P A O 2 P A O 2 = 150 – ( 62 / 0.8)  ~ 72 PA-aO 2 = 72 ( PA-aO 2 = 72 (PAO 2 ) – 60 (PaO 2 )  12

16 Düşük V A / Q Şant

17 Hiperkapneik (Tip 2) Solunum Yetmezliği Respiratory Equation PaCO2=k PaCO2=k VCO 2 VAVAVAVA (V E –V ds ) VCO 2 [V T fR (1- V ds / V T )] Roussos et al, Eur Respir J 2003;22;suppl 47: 3s-14s  VCO2  1 0 C  %14  1 0 C  %14 Titreme  3 kat artış Titreme  3 kat artış Kas tonusunda artış Kas tonusunda artış (tetanus)  3 kat artış (tetanus)  3 kat artış

18 Hiperkapneik (Tip 2) Solunum Yetmezliği Etiyoloji Ventilasyon pompa yetersizliği Ventilasyon pompa yetersizliği  solunum dürtüsü  solunum dürtüsü Anestezi, ilaç intoksikasyonu, SNS problemi Anestezi, ilaç intoksikasyonu, SNS problemi Göğüs duvarındaki mekanik problemler Göğüs duvarındaki mekanik problemler Flail chest Flail chest Kifoskolyoz Kifoskolyoz Hiperinflasyon Hiperinflasyon Solunum kas yorgunluğu Solunum kas yorgunluğu Roussos et al, Eur Respir J 2003;22;suppl 47: 3s-14s

19 Solunum iş yükü Nöromusküler kapasite NORMAL SOLUNUM YETMEZLİĞİ Solunum iş yükü Nöromusküler kapasite Solunum iş yükü Nöromusküler kapasite Laghi and Tobin, AJRCCM 2003;168:10 ASY % 30-50  İnspiratuvar rezistans  elastic recoil %100  elastic recoil % 100-200  iPEEP % 100-200  iPEEP Bronkokonstriksiyon Bronkokonstriksiyon Bronşiyal ödem Bronşiyal ödem Pulmoner ödem Pulmoner ödem Pulmoner inflamasyon Pulmoner inflamasyon Hiperinflasyon Kritik hastalık polinöropatisi Miyopati Kritik hastalık miyopatisi Sepsis Ventilatör ile alakalı kas hasarı İlaçlar Metabolik anormallikler Oksijen taşınmasında azalma İlaçlar Kas yorgunluğu

20 Hiperkapneik (Tip 2) Solunum Yetmezliği Solunum Kas Yorgunluğu Kan akımı Arteriyel oksijen Nütrisyon Enerjiyi kullanabilme Solunum iş yükü Kas gücü Kas etkinliği Roussos et al, Eur Respir J 2003;22;suppl 47: 3s-14s

21 Oksijenizasyonun yeterliliği Oksijenizasyonun yeterliliği Pulse oksimetre Pulse oksimetre Arteriyel kan gazı Arteriyel kan gazı Ventilasyonun yeterliliği Ventilasyonun yeterliliği End-tidal CO 2 End-tidal CO 2 Arteriyel kan gazı Arteriyel kan gazı Akciğer grafisi Akciğer grafisi Solunum Yetmezliği Hasta Değerlendirmesi

22 Vital bulgular ve organ perfüzyonu Vital bulgular ve organ perfüzyonu Tansiyon Tansiyon Deri bulguları Deri bulguları Bilinç / kooperasyon Bilinç / kooperasyon Pnömoni Pnömoni Konjestif Kalp Yetmezliği Konjestif Kalp Yetmezliği Astım / KOAH Astım / KOAH Solunum Yetmezliği Kardiyopulmoner Muayene

23 Solunum Yetmezliği Klinik Değerlendirmenin Amaçları Hayatı tehdit eden kan gazı anormalliklerinin tesbit edilmesi ve düzeltilmesi Hayatı tehdit eden kan gazı anormalliklerinin tesbit edilmesi ve düzeltilmesi Ventilasyon ihtiyacının belirlenmesi Ventilasyon ihtiyacının belirlenmesi Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon İnvaziv Mekanik Ventilasyon İnvaziv Mekanik Ventilasyon Solunum yetmezliğinin sebebinin açığa kavuşturulması Solunum yetmezliğinin sebebinin açığa kavuşturulması Eğer ilk değerlendirmede tanı belli değil ise, ayırıcı tanıya gidilmesi (ek tansıal testler) Eğer ilk değerlendirmede tanı belli değil ise, ayırıcı tanıya gidilmesi (ek tansıal testler) Sigillito et al, Emerg Med Clin N Am 2003;21:239

24 Nazal kanül Nazal kanül 1 L/dakika  FiO2 ~ % 24 1 L/dakika  FiO2 ~ % 24 2 L/dakika  FiO2 ~ % 28 2 L/dakika  FiO2 ~ % 28 3 L/dakika  FiO2 ~ % 32 3 L/dakika  FiO2 ~ % 32 4 L/dakika  FiO2 ~ % 36 4 L/dakika  FiO2 ~ % 36 5 L/dakika  FiO2 ~ % 40 5 L/dakika  FiO2 ~ % 40 6 L/dakika  FiO2 ~ % 44 6 L/dakika  FiO2 ~ % 44 Basit oksijen maskesi Basit oksijen maskesi FiO2 ~ % 50 (5-8 L/dakika) FiO2 ~ % 50 (5-8 L/dakika) Parsiyel tekrar solumasız (partial nonrebreather) maske Parsiyel tekrar solumasız (partial nonrebreather) maske FiO2 ~ % 50-75 (8-10 L/dakika) FiO2 ~ % 50-75 (8-10 L/dakika) Tekrar solumasız maske (nonrebreather maske) Tekrar solumasız maske (nonrebreather maske) FiO2 ~ % 75-100 (8-10 L/dakika) FiO2 ~ % 75-100 (8-10 L/dakika) Aerosol maskesi (large volume nebulizer mask) Aerosol maskesi (large volume nebulizer mask) Solunum Yetmezliği Oksijen Tedavisi

25 Akut Solunum Yetmezliği Mekanik Ventilasyon İhtiyacı Var mı? PaO2 45 mmHg PaO2 45 mmHg Solunum hızı > 30-35 /dakika Solunum hızı > 30-35 /dakika Yardımcı inspirasyon solunum kaslarının kullanımı Yardımcı inspirasyon solunum kaslarının kullanımı Abdominal paradox Abdominal paradox Hızlı yüzeyel solunum Hızlı yüzeyel solunum

26 Akut Solunum Yetmezliği Mekanik Ventilasyonun Amaçları ↑ PaO2 ↑ PaO2 ↓ PaCO2 ↓ PaCO2 ↓ Asidoz ↓ Asidoz Solunum iş yükünü mekanik ventilatöre kaydırmak (“unloading of respiratory muscles”) Solunum iş yükünü mekanik ventilatöre kaydırmak (“unloading of respiratory muscles”) Nefes darlığını azaltmak Nefes darlığını azaltmak

27 Akut Solunum Yetmezliği Mekanik Ventilasyon Tedavi Seçenekleri Endotrakeal entübasyon + mekanik ventilasyon (invaziv) Endotrakeal entübasyon + mekanik ventilasyon (invaziv) Noninvaziv mekanik ventilasyon Noninvaziv mekanik ventilasyon Negatif Basınçlı Ventilasyon Negatif Basınçlı Ventilasyon Pozitif Basınçlı Ventilasyon Pozitif Basınçlı Ventilasyon Basınç hedefli Basınç hedefli Volüm hedefli Volüm hedefli Basınç sabit Tidal volüm değişken Kaçaklar akımın artırılmasıyla kompanse İyi tolerasyon Tidal volüm sabit Basınç değişken Kaçaklar kompanse edilmez Tolerasyon düşük FiO2 Basınçla tetiklenen (pressure-triggered) Akımla tetiklenen (flow-triggered) CPAP PSV + PEEP / BiPAP A/C (S/T) PAV

28 NIMV- Endikasyonlar KOAH alevlenmeleri KOAH alevlenmeleri Akut Kardiyojenik Pulmoner Ödem Akut Kardiyojenik Pulmoner Ödem Postoperatif Solunum Yetmezliği Postoperatif Solunum Yetmezliği Postekstübasyon Solunum Yetmezliği Postekstübasyon Solunum Yetmezliği Akut Hipoksemik Solunum Yetmezliği (ALI, ARDS, pnömoni) Akut Hipoksemik Solunum Yetmezliği (ALI, ARDS, pnömoni) Invaziv MV’nin uygulanmayacağı durumlar Invaziv MV’nin uygulanmayacağı durumlar

29 Sedasyon ihtiyacı Uzun sürecek ve sürekli destek Tam solunum desteği Laringospazm Zor entübasyon Laringeal / trakeal hasar Nozokomiyal pnömoni Sedasyon ihtiyacı yok Sedasyon ihtiyacı yok Kısa sürecek ve aralıklı destek Kısa sürecek ve aralıklı destek Kısmi solunum desteği Kısmi solunum desteği Hava kaçakları Hava kaçakları Yüzde bası yaraları Yüzde bası yaraları Göz iritasyonu Göz iritasyonu Ağız kuruluğu Ağız kuruluğu Gastrik distansiyon Gastrik distansiyon Noninvaziv Mekanik VentilasyonInvaziv Mekanik Ventilasyon

30 NIMV- Kontrendikasyonlar Hemodinamik instabilite Hemodinamik instabilite Kontrol altına alınamayan aritmi Kontrol altına alınamayan aritmi Akut gastrointestinal kanama Akut gastrointestinal kanama Yüksek aspirasyon riski Yüksek aspirasyon riski

31 Solunum Yetmezliği Entübasyon Endikasyonları Solunum aresti Solunum aresti Hemodinamik instabilite Hemodinamik instabilite Bilinç bulanıklığı Bilinç bulanıklığı Akut progresif respiratuvar asidoz Akut progresif respiratuvar asidoz NIMV’nin kontrindike olduğu durumlar NIMV’nin kontrindike olduğu durumlar Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyona yanıt alınamaması Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyona yanıt alınamaması Suplemental oksijen tedavisine yanıt vermeyen hipoksemi Suplemental oksijen tedavisine yanıt vermeyen hipoksemi

32 Solunum Yetmezliği Kan Gazı Analizi Akut Respiratuvar Asidoz  pCO 2 10 mmHg   pH 0.08 pH=7.40 – 0.008 X Δ pCO2 HCO3- =24+ 0.1(Δ pCO2) ± 3 mE/L  pCO2 10 mmHg   HCO3- 1 mE/L Akut Respiratuvar Alkaloz  pCO2 10 mmHg   pH 0.08 pH=7.40 + 0.008 X Δ pCO2 HCO3- =24- 0.2(Δ pCO2) ± 3 mE/L  pCO2 10 mmHg   HCO3- 2 mE/L Sigillito et al, Emerg Med Clin N Am 2003;21:239

33 Solunum Yetmezliği Kan Gazı Analizi Kronik Respiratuvar Asidoz  pCO 2 10 mmHg   pH 0.03 pH=7.40 – 0.003 X Δ pCO2 HCO3- =24+ 0.35(Δ pCO2) ± 4 mE/L  pCO2 10 mmHg   HCO3- 3.5 mE/L Kronik Respiratuvar Alkaloz  pCO2 10 mmHg   pH 0.02 pH=7.40 + 0.002 X Δ pCO2 HCO3- =24- 0.5(Δ pCO2) ± 4 mE/L  pCO2 10 mmHg   HCO3- 5 mE/L Sigillito et al, Emerg Med Clin N Am 2003;21:239

34 Solunum Yetmezliği Ayırıcı Tanı Pulmoner Hastalıklar Pulmoner Hastalıklar Kardiyovasküler Hastalıklar Kardiyovasküler Hastalıklar Sistemik Hastalıklar Sistemik Hastalıklar

35 Solunum Yetmezliği Pulmoner Hastalıklar Hava yolu hastalıkları Yabancı cisim aspirasyonu Epiglottitis Tümörler Travma Akut laringotrakeitis Obstrüktif akciğer hastalıkları Astım KOAH Restriktif akciğer hastalıkları Pulmoner fibrozis Pnömokoniyozis Karsinoma İnfeksiyon Pnömoni Bronşit Bronşiyolit İnflamatuvar ALI / ARDS Plevral Plevral efüzyon Ampiyem Hemotoraks Pnömotoraks Malinite Tromboembolik Travmatik Pulmoner kontüzyon Flail chest

36 Solunum Yetmezliği Kardiyovasküler Hastalıklar Koroner iskemi Koroner iskemi Konjestif kalp yetmezliği Konjestif kalp yetmezliği Perikardiyal hastalıklar Perikardiyal hastalıklar Valvüler hastalıklar Valvüler hastalıklar Konjenital kalp hastalıkları Konjenital kalp hastalıkları Aritmiler Aritmiler Aort diseksiyonu Aort diseksiyonu

37 Solunum Yetmezliği Sistemik Hastalıklar Sepsis Sepsis Hipovolemi Hipovolemi Şok Şok Nöromusküler hastalıklar Nöromusküler hastalıklar İntoksikasyonlar İntoksikasyonlar Metabolik hastalıklar Metabolik hastalıklar

38 Akut solunum yetmezliğine bağlı mortalite ~ % 40 (çok organlı yetmezlik sendromu) Akut solunum yetmezliğine bağlı mortalite ~ % 40 (çok organlı yetmezlik sendromu) ~ % 50 pulmoner kaynaklı ~ % 50 pulmoner kaynaklı Tanı koymada ve destek tedavisinin düzenlenmesinde kan gazı analizi ve sonuçların doğru yorumlanması önemli Tanı koymada ve destek tedavisinin düzenlenmesinde kan gazı analizi ve sonuçların doğru yorumlanması önemli Mekanik ventilasyon ihtiyacının belirlenmesi önemli Mekanik ventilasyon ihtiyacının belirlenmesi önemli Uygun hastalarda noninvaziv mekanik ventilasyon entübasyonu önler ve mortaliteyi azaltır Uygun hastalarda noninvaziv mekanik ventilasyon entübasyonu önler ve mortaliteyi azaltır NIMV’ye cevap vermeyen hastalarda entübasyon geciktirilmemelidir NIMV’ye cevap vermeyen hastalarda entübasyon geciktirilmemelidir Altta yatan hastalığın tedavisine, destek tedavisi ile eş zamanlı olarak başlanmalıdır Altta yatan hastalığın tedavisine, destek tedavisi ile eş zamanlı olarak başlanmalıdır Solunum Yetmezliği Önemli Noktalar


"Solunum Yetmezliği Nevin Uysal, MD, MSc VKV Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Departmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları