Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİ
Doç. Dr. Adnan Yılmaz Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Tarihçe
İlk uygulama 1883 yılında 3 yıl sonra bu yöntemle ilk kanser tanısı Yüksek komplikasyon oranı ve ölümler 1960’lı yıllarda ince iğnelerin ve radyolojik rehberlik yönteminin kullanımı Daha ince çaplı iğnelerin geliştirilmesi (1981) İkili “Coaxial” iğne sistemlerinin kullanımı (1988)

3 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Uygulama Amaçları
Toraks lezyonlarının tanısı Akciğer kanserinin evrelendirilmesi İnfeksiyon hastalıklarında (tüberküloz, pnömoni ) etken mikroorganizma elde edilmesi

4 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Endikasyonlar
Soliter Pulmoner Nodül Pulmoner kitleler Multipl pulmoner nodüller-kitleler Plevral lezyonlar (kitle, diffüz kalınlaşma) Göğüs duvarı lezyonları Mediyasten kitleleri Hiler kitleler İnfiltratif lezyonlar Kaviter lezyonlar Fokal-multifokal pulmoner opasiteler

5 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Kontrendikasyonlar-Mutlak
Hastanın-hasta yakınının istememesi İşlemi yapacak kişinin deneyimsiz olması Komplikasyonlara müdahale açısından gerekli ekipmanın/ortamın olmaması

6 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Kontrendikasyonlar-Göreceli
Kooperasyon bozukluğu Kontrol edilemeyen öksürük Kanama diyatezi Şiddetli pulmoner hipertansiyon Vasküler lezyonlar Hidatik kist şüphesi Yaygın amfizem varlığı Sınırlı pulmoner fonksiyonlar Pnömonektomi varlığı Mekanik ventilasyon gereksinimi

7 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU İşlem Öncesi Öneriler
Kanama-pıhtılaşma profili rutin bakılmalı ve bu testler 21 günden eski olmamalı Oral antikoagülanlar 3 gün önce kesilmeli Antikoagülan gerekli ise heparin kullanılmalı İşlemden 6 sa önce heparin kesilmeli 5 gün önce aspirin-nonsteroidal antiinfl. ilaçlar kesilmeli Klein JS. Clin Chest Med 1999; 20:

8 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU İşlem Öncesi Öneriler
KOAH olgularında SFT ölçümü rutin Bilinen kardiyak sorun varsa EKG Gerekli olgularda AKG incelemesi Damar yolu açıklığı sağlanmalı Arka-ön ve yan akciğer grafileri, BT HASTALARIN YAZILI ONAYI Klein JS. Clin Chest Med 1999; 20: Moore EH. Radiology 1998; 208:

9 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Radiyolojik Rehberlik
Fluroskopi Ultrasonografi BT BT-fluroskopi Ghaye B and Dondelinger RF. Eur Respir J 2001; 17:

10 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Ultrasonografi Rehberliği
Plevral Lezyonlar Göğüs Duvarı Lezyonları Ön Mediyasten Lezyonları Plevraya Yakın Akciğer Lezyonları Klein JS. Clin Chest Med 1999; 20: Mazzone P et al. Clin Chest Med 2002; 23:

11 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU BT Rehberliği
Hiler-perihiler lezyonlar Mediyasten lezyonları Santral lezyonlar Fluroskopide saptanamayan lezyonlar Yaygın bül varlığı Torasik inlet lezyonları VKSS Nekrotik kitleler Kaviter Lezyonlar Açılı uygulamalar Salazar A and Westcott JL. Clin Chest Med 1993; 14:

12 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Radiyolojik Rehberlik
Yöntem Maliyet İşlem Süresi “Real time” Kontrol Radyasyon Hasta Doktor Santral Lezyon Mobilizasyon Fluros. + +++ USG ++ BT BT-Flu. Ghaye B and Dondelinger RF. Eur Respir J 2001; 17:

13 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Aspirasyon İğneleri
Tekli İğne Sistemleri: En yaygın kullanılanları Chiba ve spinal iğneler ( G) İkili “Coaxial” İğne sistemleri: 19 Gauge dış, 22 Gauge iç iğne Gauge İç Çap (mm) 18 1.1 20 0.9 22 0.7 24 0.56 25 0.51

14 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Aspirasyon İğneleri
Salazar A and Westcott JL. Clin Chest Med 1993; 14:

15 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Tanı Değeri
Malign lezyonlar için Sensitivite % 72-99 Spesifite % NPV % 48-98 PPV % Yanlış Pozitiflik % 0.5 Spesifik Benign Tanı % Mazzone P et al. Clin Chest Med 2002; 23:137-58 Sanders C. Clin Chest Med 1992; 13: 11-6.

16 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Tanı Değeri
294 olgu (259 malign, 35 benign) Sensitivite % 88 Spesifite % 100 PPV % 100 NPV % 53 Spesifik benign tanı % 34.3 Yanlış pozitiflik % 0 Arslan S et al. Med Sci Monit 2002; 8: CR

17 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Olumsuzlukları
Benign lezyonlarda tanı oranı düşük Lenfomalarda alt grupların saptanması Tümör tipinin saptanmasında hata Hücre Uyumu oranı % 73.6 (Kappa 0.52) Salazar A and Westcott JL. Clin Chest Med 1993; 14: Yilmaz A et al. Respirology 2001; 6: 91-4.

18 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Yanlış Negatif Sonuç Nedenleri
Yetersiz materyal:% 18 oranında Fibrotik alandan biyopsi Aşırı nekroz Tümör çevresindeki hemoraji-pnömoni alanından biyopsi Lezyona ulaşamama Preparat hazırlamada sorunlar Patoloji uzmanının sitoloji deneyimi? Zarbo RJ and Fenoglio PCM. Arch Pathol Lab Med 1992;116:

19 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Tanı Değerini Etkileyen Faktörler
Lezyonun lokalizasyonu Lezyon boyutu Lezyonun yapısı Rehberlik yöntemi İğne çapı On-site değerlendirme

20 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Tanı Değerini Etkileyen Faktörler-Boyut
Pozitif Tanı ÇAP n % 1-2 cm 20 19 95 2.1-3 cm 75 66 88 3.1-4 cm 52 47 90.4 4.1-5 cm 42 37 88.1 5.1-6 cm 36 30 83.3 > 6 cm 34 29 85.3 Arslan S et al. Med Sci Monit 2002; 8: CR

21 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Tanı Değerini Etkileyen Faktörler-On-site İnceleme
Pozitif Tanı İğne On-site İnceleme Olgu Sayısı n % Tekli Sistem Yok 48 40 83.3 Var 47 97.9 Coaxial 100 Küçük ÇU and et al. Respirology 2004; 9:

22 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Tanı Değerini Etkileyen Faktörler-İğne Çapı
Pozitif Tanı Negatif Tanı İğne n % 18 G 30 85.7 5 14.3 22 G 29 82.6 6 17.1 25 G

23 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Komplikasyonlar
Pnömotoraks % 5-60 Hemoptizi-hemoraji < % 10 Hava embolisi Vazovagal senkop Kardiyak tamponad Tümör yayılımı /2726 Ölüm Mazzone P et al. Clin Chest Med 2002; 23:137-58 Sinner WN. Acta Radiol Diagn 1976; 17:

24 TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Komplikasyonlar-Pnömotoraks
Pnömotoraksların; % 89’u hemen % 9’u 1 saat sonra % 2’si 4 saat sonra çekilen grafide saptanmış. Perlmutt LM et al.AJR 1986; 146: Yaş KOAH varlığı İğne çapı Lezyon boyutu Lezyonun derinliği Plevra geçiş sayısı Rehberlik yöntemi İşlem süresi Hastanın uyumu Salazar A and Westcott JL. Clin Chest Med 1993; 14:

25 Aviram G et al. Clin Radiol 2005; 60: 370-4.
Radyolojik rehberlik: % 70 BT, % 22 BT veya fluroskopi % 8 fluroskopiyi kullanıyor. İğne Sistemi: % 54 tekli, % 46 coaxial iğne sistemi kullanıyor. İğne: % 47 Chiba, % 18 Westcott On-site inceleme: % 73 evet, % 27 hayır On-site girişimlerde: % 84 ince iğne aspirasyonu, % 7 biyopsi, % 9 her iki tekniği uyguluyor. Rutin kanama-pıhtılaşma testi % 77’si istiyor. Aviram G et al. Clin Radiol 2005; 60:

26

27

28

29

30 BRONKOSKOPİ Rijid Bronkoskop Fiberoptik Bronkoskop

31 BRONKOSKOPİ Rijid Bronkoskopi-Avantajlar
İşlem süresince hava yolu kontrolü sağlaması Oksijenizasyona imkan vermesi Büyük biyopsiler almayı sağlar Kanama kontrolü

32 BRONKOSKOPİ Rijid Bronkoskopi-Dezavantajlar
Çoğu zaman genel anestezi ve derin IV sedasyon gerektirmesi Sayıca daha fazla personele ihtiyaç duyulması Yatak başında uygulama güçlüğü Distal hava yollarını değerlendirememe Havayolu ve orofarengeal yapılara travma riskinin daha yüksek olması Boyun hareketleri sınırlı olgularda uygulama zorluğu Öğrenmenin daha zor olması

33 BRONKOSKOPİ Rijid Bronkoskopi-Tercih Edildiği Durumlar
Pediyatrik hastalar Masif hemoptizi Santral hava yolu tümörleri Aspire yabancı cisimlerin çıkartılması Mukus plakların temizlenmesi Endobronşiyal tedaviler

34 BRONKOSKOPİ Rijid Bronkoskopi-Kontrendikasyonlar
Rigid bronkoskopinin kontrendikasyonları fiberoptik bronkoskopinin kontrendikasyonlarına benzer. Farklı olarak temporamandibuler eklem hareketlerinin kısıtlı oluşu, ankiloz ve kifoskolyoz gibi servikal bölgenin hareketlerini kısıtlayan patolojiler rigid bronkoskopi için major kontrendikasyonlardır.

35 BRONKOSKOPİ Fiberoptik Bronkoskopi-Avantajları
Periferik hava yollarını değerlendirebilme Derin sedasyon ve genel anestezi gerekmez Yatak başında hastaya uygulanabilir Daha az sayıda personel gereksinimi Öğrenimi daha kolay

36 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ Tanısal Endikasyonlar
Anormal göğüs radyografisi Açıklanamayan pulmoner yakınmalar (hemoptizi, öksürük, stridor vb) Pulmoner infeksiyonlarda mikrobiyolojik çalışmalar yapmak Ses kısıklığı, hemidiyafragma paralizisi, plevral sıvı, VKSS Hava yolu açıklığını değerlendirmek Akciğer kanseri tanısı, evrelendirme ve tedavi yanıtının değerlendirilmesi Trakeo-bronko özafageal fistülleri değerlendirme

37 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ Tanısal Endikasyonlar
Trakeobronşiyal yaralanmalar (travma, kimyasal maddeler vb.) Şüpheli veya pozitif balgam sitolojisinde orjin araştırma Mediyasten-özafagus malignitelerinin tanısı Postoperatif kontroller Fokal-difüz akciğer hastalıklarında akciğer parankiminden biyopsi-örnek alma Tanısal BAL

38 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ Terapötik Endikasyonlar
Aspire yabancı cisimleri çıkartmak Zor entübasyonları yapmak Endobronşiyal tedaviler Mukus sekresyonlarının-plaklarının temizlenmesi Terapötik BAL

39 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ Mutlak Kontrendikasyonlar
Hastanın veya yakınının işlemin yapılmasını kabul etmemesi Bronkoskopiyi yapacak personelin deneyimsiz oluşu İşlemin yapıldığı laboratuvarda oksijen desteğinin sağlanamaması Acil müdahale için gerekli ekipman-ilaçların bulunmaması

40 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ Riskin Arttığı Durumlar
Hastanın kooperasyonunun düşük olması Yakın zamanda geçirmiş MI veya unstable angina Kontrol edilemeyen astım İmmünosupresyon Ciddi kardiyak aritmiler Debilite, ileri yaş, malnütrisyon Şiddetli kanama diyatezi Üremi Pulmoner hipertansiyon Kısmi trakea obstrüksiyonu Mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği Hiperkarbi veya Orta derecede- şiddetli hipoksi VKSS Akciğer apsesi

41 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ Hasta İzlemi-İşlem Öncesi
Yazılı-görsel bilgilendirme Yazılı onay Arka-ön ve yan grafi, BT Damar yolu açıklığı 4 sa önce katı, 2 sa önce sıvı gıda alımı sonlandırılmalı KOAH olgularında rutin SFT FEV1 <%40 veya SaO2 <%93 ise rutin AKG TBB yapılacak olgularda kanama-pıhtılaşma testleri

42 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ Hasta İzlemi-İşlem Öncesi
Biyopsi yapılacaksa oral antikoagülanlar 3 gün önce kesilmeli Antikoagülan zorunlu ise heparin tercih edilmeli Profilaktik AB (protez kapak, aspleni, infektif endokardit öyküsü varsa): 1 saat önce 2 gr amoksisilin veya 1 saat önce 600 mg clindamisin veya 30 dk önce Cefazolin MI sonrası ilk 6 hafta risk yüksek Astımlı hastalara, işlem öncesi bronkodilatatör verilmelidir

43 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ Hasta İzlemi-İşlem Sırasında ve Sonrası
Kontrendikasyon yoksa sedasyon önerilir Atropin kullanımı rutin değil İşlem sırasında oksimetre kullanımı rutin Her olguda EKG izlemi gerekmez SaO2 > % 90 olmalı Deneyimli hemşire bulunmalı İşlem sonrası araba kullanma, belge imzalama yasak TBB yapılmışsa pnömotoraks kontrolü rutin Gerekli olgularda oksijen verilmeli

44 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ Tanısal İşlemler
Santral Malign Lezyonlar İçin Bronşiyal Yıkama Endobronşiyal İğne Aspiras. Bronkoskopik Biyopsi Fırça Biyopsisi Periferik Malign Lezyonlar İçin Bronşiyal yıkama Transbronşiyal İğne Aspiras. Fırça Biyopsisi Transbronşiyal biyopsi BAL

45 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ Tanısal İşlemler
Bronşiyal Yıkama Santral lezyonlarda BB ve Fırça biyopsisine ek tanı katkısı ?? EBİA Submukozal lezyonlarda Dıştan bası varlığında Karena genişlemelerinde Nekrotik kitlelerde önerilir Fırça Biyopsisi İnfiltratif lezyonlarda Stenotik lezyonlarda tanı değeri yüksek Bronkoskopik Biyopsi En az 3-4 biyopsi örneği alınmalı

46 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ Tanısal İşlemler
Transbronşiyal Biyopsi Sarkoidoz Hipersensitivite pnömonisi Bronşiyolitler Lenfanjitis karsinomatoza P. Carinii Tüberküloz Sitomegalovirüs BAL Lenfanjitis karsinomatoza lipoid pnömoni Eozinofilik granülom P. Carinii Tüberküloz Legionella

47 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ Tanısal İşlemler
Santral Lezyonlar Periferik Lezonlar İşlem Ortalama Min-Mak. B. Yıkama % 68 % 27-90 % 28 % 4-43 EBNA % 80 % 68-91 --- Fırçalama % 72 % 44-94 % 45 % 6-83 Bron. Biyopsi % 51-97 TBNA % 60 % 40-69 TBB % 52 % 13-83 BAL

48 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ Tanısal İşlemler
Kitle İnfiltrasyon Submukozal Genel B. Yıkama 34.9 22.7 30.8 31.6 EBNA 68.4 -- 70 68.6 B. Biyopsi 84.1 77.3 53.8 82.7 Fırça 68.3 84.6 Karahallı E et al. Respiration 2001

49 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ Tanısal İşlemler
Pozitif Malign tanı İşlem n % Forseps biopsy (F) / F +(EBiA) / F + Fırçalama (B) / F + B.Yıkama (BY) / F + EBiA + B / F + EBİA + BY / F + B + BY / F + B + BY +EBİA /

50 BRONKOSKOPİ Fiberoptik Bronkoskopi-Komplikasyonlar
Mortalite oranı % Major komplikasyon oranı % Major komplikasyonlar Masif kanama Solunum yetmezliği-durması Kardiyak arrest Major aritmiler Pnömoni Hava yolu obstrüksiyonu Pulmoner ödem MI Pnömotoraks Ölüm Minor komplikasyonlar Kanama Pnömotoraks Ateş Bulantı-kusma Minör aritmiler Vazovagal reaksiyonlar Allerjik reaksiyonlar

51 Sabrınız için teşekkür ederim.


"GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları