Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hemodiyaliz Hastalarında Endovasküler Yolla Tedavi Edilen Santral Ven Darlık ve Tıkanıklıklarının Uzun Dönem Sonuçları Dr. Serkan Gür, Şifa Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hemodiyaliz Hastalarında Endovasküler Yolla Tedavi Edilen Santral Ven Darlık ve Tıkanıklıklarının Uzun Dönem Sonuçları Dr. Serkan Gür, Şifa Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Hemodiyaliz Hastalarında Endovasküler Yolla Tedavi Edilen Santral Ven Darlık ve Tıkanıklıklarının Uzun Dönem Sonuçları Dr. Serkan Gür, Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Dr. Levent Oğuzkurt, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Dr. Uğur Özkan, Ortadoğu Hastanesi, Adana Dr. Murat Gedikoğlu, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Dr. Mahmut Duymuş, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kars Dr. Berhan Genç, Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

2 Amaç Hemodiyaliz hastalarındaki semptomatik santral ven darlık ve tıkanıklıklarının endovasküler yöntemlerle tedavisinin uzun dönem sonuçlarını bildirmek Endovasküler tedavi yöntemlerinin uzun dönem patensi sonuçlarını karşılaştırmaktır

3 Gereç ve Yöntem 2000-2010 yılları arasında tek merkezli, retrospektif
(Başkent Üniversitesi hastanesi, ADANA) Semptomatik ! Endovasküler yöntemle başarıyla tedavi edilen hastalar çalışmaya alındı Primer tedavi yöntemi: Balon anjioplasti (PTA) PTA cevap yok → Stentleme (Bailout) Rekürrenslerde ilk seçenek→ PTA

4 Tanımlamalar Teknik başarı ( %30 > rezidüel darlık, kollaterallerin kaybolması) Primer patensi: İlk işlem →→ İkinci işlem Sekonder Patensi (PTA): İlk işlem →→ Kalıcı tıkanıklık veya stentleme Sekonder Patensi (Stent): İlk işlem→→ Kalıcı tıkanıklık, akses kaybı

5 İstatistik değerlendirme-Takip
Kaplan-Meier sağkalım eğrileri: Primer/Sekonder Patensi PTA-stent /nitinol-Wallstent gurupları arasında Log-rank test: Patensi kıyaslaması T-test: Sürekli değişkenlerin analizi Pearson analizi: Lezyon uzunluğu-sekonder patensi ilişkisi Takip: Semptomatik hastada venografi ile

6 Bulgular (İki gurup arasında anlamlı istatistik fark saptanmadı p > 0.05)

7 Bulgular 125 (%83) hastada dirsek, 25 (%17) el bilek fistülü var.
136 hastada nativ AVF; 14 hasta AVG 135 (%90) hastada santral venöz kateter öyküsü (+) 85 hastada→ tek santral kateter 84 hastada (%56) IJV; 51 hastada (%44) subklavian kateter öyküsü (+) Klinik bulgu: Kol şişliği (%97), yüz-boyun şişliği (%38), diyalizde yetersizlik (%13), meme ödemi (%3)

8 Bulgular

9 150 hastada şematik lezyon dağılımı

10 Bulgular 141 hasta: toplam 184 semptomatik santral ven tıkayıcı lezyonu 109 PTA (%77) ve 32 (%23) stentleme Teknik başarı %94 9 hastada (%6) rekanalizasyon başarısız 91 (%61) hastada anlamlı (> %50) darlık 59 (%39) hastada santral ven tıkanıklığı 14 hastada eşlik eden akut tromboz Ortalama takip süresi: 36.5±21.9 ay

11 Bulgular/Komplikasyon
Pearson korelasyon analizinde lezyon uzunluğu ile PTA sekonder patensisi arasında negatif ilişki bulundu PTA/Stent gurubunda ven başına ortalama girişim sayısı: 2.6±2.8/4.3±2.5/(p=0.002) KOMPLİKASYON Stentte kısalma (wallstent/ 2 hasta): ek stentleme Stent fraktürü (nitinol stent/2 hasta): stentleme Stent kollapsı (nitinol stent/1 hasta): stentleme 3 (SCV) ekstravazasyon: balon tamponad (2), kaplı stentleme (1)

12 PATENSİ (%) 12. AY 24. AY 60. AY PRİMER PATENSİ/PTA/STENT 25/ 19.5 12/13 4.5/4.3 SEKONDER PATENSİ/PTA/STENT 66/ 67.4 50/ 53.4 23.4/ 18.6 PRİMER PATENSİ/NİTİNOL/WALL 23.8/ 12.6 20.4/ 6.3 SEKONDER PATENSİ/NİTİNOL/WALL 68.1/ 57 54.5/ 42.8

13 PTA/Stent Guruplarına ait primer patensi sağkalım eğrisi

14 PTA/Stent Guruplarına ait sekonder patensi sağkalım eğrisi

15 Nitinol/Wallstent guruplarına ait primer patensi sağkalım eğrisi

16 Nitinol/Wallstent guruplarına ait sekonder patensi sağkalım eğrisi

17 TARTIŞMA/SONUÇ Primer/bailout stentleme ? Primer kaplı stentleme ?
Literatürde patensi oranları farklı.. Endovasküler tedavide ek girişim sayısı fazla Semptomatik hastalar tedavi edilmeli Stent gurubunda PTA gurubuna göre ve nitinol stent gurubunda Wallstent gurubuna göre daha yüksek patensi oranları saptandı.


"Hemodiyaliz Hastalarında Endovasküler Yolla Tedavi Edilen Santral Ven Darlık ve Tıkanıklıklarının Uzun Dönem Sonuçları Dr. Serkan Gür, Şifa Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları