Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ KULAK YOLUNUN EDİNSEL HASTALIKLARI -ENFEKSİYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ KULAK YOLUNUN EDİNSEL HASTALIKLARI -ENFEKSİYONLARI"— Sunum transkripti:

1 DIŞ KULAK YOLUNUN EDİNSEL HASTALIKLARI -ENFEKSİYONLARI
Dr. Mustafa Hasan Uzman Dr. Ahmet Volkan Sünter Eğitim Sorumlusu: Doç. Dr. Özgür Yiğit

2 DIŞ KULAK YOLU ANATOMİ- HİSTOLOJİ VE FİZYOLOJİSİ
Aurikula Dış kulak kanalı

3 AURİKULA Cilt Perikondrium Kartilaj 5., 7. ve C2 ve C3 A.temporalis
A.occipitalis V.temporalis V.occipitalis Lenfatik drenaj preaurikular ve postaurikular nodlar

4 DIŞ KULAK KANALI 25-30 mm uzunluk 1/3 dış kısım kartilaj
2/3 medial kısım kemik Ön duvarı; mandibular fossa ve parotis bezi Alt duvar parotis bezi Arka duvar mastoid 5.,7.,9, ve 10.kranial sinir Arter , Ven ve lenfatikler aurikula ile aynıdır.

5 DIŞ KULAK KANALI HİSTOLOJİSİ
Dış kulak kanalı kartilaj kısımda posterosuperiorda cilt en kalındır. Kemik kanalda anulusa doğru cilt ince ve direkt periosta yapışır. Kartilaj alanda; yağ, ter ve serümen bezleri, kıl folikülleri yer alır.

6 AURİKULA VE DIŞ KULAK KANALI FİZYOLOJİSİ
Dış kulak kepçesi ses dalgalarını dış kulak kanalına iletir Dış kulak kanalı dış kulak deliğinden başlayarak içerdeki kulak zarı’na (timpan zarı) kadar ilerler Yön tayini sağlamada ( Vertikal Sesler) Amplifikatör etki; Aurikula 5db , Dış kulak kanalı 3-4 db yaklaşık 10 db kazanç sağlanır.(Özellikle 3000 Hz)

7 DIŞ KULAK YOLU HASTALIKLARI
AURİKULA DIŞ KULAK KANALI

8 AURİKULA HASTALIKLARI
Kepçe kulak Preaurikuler fistül Sıcak ve Soğuk yanıklar Hematom Perikondrit Keloid Tümörler Herpes Zoster Oticus

9 KEPÇE KULAK Antiheliksin konjenital olarak gelişmemesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Kulak sayvanı ortalama olarak 6,5 cm yüksekliğinde 3,5 cm genişliğindedir. Sefalo-auriküler açı yaklaşık olarak 30 derecedir.

10 TEDAVİ CERRAHİ Postauriküler yaklaşımla yeterli kartilaj ve cilt eksizyonunu takiben uygulanan transfiksiyon sütürleri ile aurikula cerrahi olarak normal şekline kavuşturulur. Okula başlamadan 5-6 yaşlarında düzeltilmesi tavsiye edilir.

11 PREAURİKULER FİSTÜL 1. brankial yarık anomalisidir. İki tipi vardır.
Tip 1 preaurikuler bölgede,tragus önünde yer alır Tip 2 fasiyal sinir ile ilişkili olan tiptir. Rekürren enfeksiyon ve abse formasyonu meydana gelebilir.

12 TEDAVİ Medikal Antibiyoterapi Cerrahi
Fistül traktı cerrahi olarak tedavi edilir

13 AURİKULADA LASERASYON
Künt ve penetran yaralanmalar sonucu meydana gelebilir. Kesici delici Ateşli silah yaralanmaları Araç içi ve araç dışı trafik kazaları

14 TEDAVİ BASİT LASERASYONLAR KOMPLİKE LASERASYONLAR
Antiseptik solüsyonlar Nekrotik kartilaj ve cilt konservatif olarak debride edilir. Perikondriyum ve cilt ayrı ayrı sütüre edilir Kartilaj infeksiyonundan sakınmak için kıkırdak sütüre edilmez Kontamine veya ekstansif yaralarda aynı prensipler ile safhalı olarak greft veya rekonstrüksiyon fleplar ile onarılır. Aurikulada kopma varsa kopan parça temizlenir Rekonstrüksiyon yapılana kadar buzlu serum fizyolojik içinde tutulur. Antikoagülanlar ve profilaktik antibiyotikler başarıyı arttırabilir.

15 AURİKULADA YANIKLAR Genel yanık tedavi prensipleri ile tedavi edilir.
Perikondriti önlemek için profilaktik antibiyoterapi verilebilir. Meatal stenozu önlemek amacıyla stent uygulanabilir.

16 HEMATOM Travma Perikondrium ile kıkırdak arasında kan birikimi
Mavimsi oldukça ağrılı şişlik Kartilajda nekroz (Kartilajın beslenmesi perikondriuma bağlı olduğundan)

17 HEMATOM KARNIBAHAR KULAK Uygun tedavi almayan
hastalarda pıhtının organize olması,kalsifikasyonu ve kartilaj nekrozu ile aurikula ince hatlı görünümünü kaybeder,kalın,daha kaba hatlı büzüşmüş bir şekil alır,buna karnabahar kulak denir.

18 TEDAVİ CERRAHİ Erken safhada aspirasyon,
Geç safhada,insizyon ile koagulum temizlenir. Bu işlemleri takiben aurikula sıkı bandajla sarılarak rekürrens önlenir. MEDİKAL Antibiyoterapi

19 PERİKONDRİTİS Etken Pseudomonas aeruginosa Travma İatrojenik
Meatal fronkül

20 TANI ANAMNEZ VE FM Aurikulada şişlik Ödem Eritem Şiddetli ağrı
Isı artışı Ateş

21 TEDAVİ MEDİKAL Sistemik veya Lokal Antibiyoterapi
Topikal % 8 lik alüminyum asetat CERRAHİ Drenaj (Fluktuasyon varlığında)

22 BUŞON Serominöz gland sekresyonlarının solid ve sert bir birikim yaparak iletim tipi işitme kaybı, ağrı ve kaşıntıya yol açtığı bir durumdur. PH 5-7 arasındadır. Deskuame epitel,keratin, yağ asitleri, alkol, squalene, kolesterol, lipidler, hyalüronik asit, siyalik asit, lizozomal, immünglobulinler gibi maddeler bulundurur.

23 TANI VE TEDAVİ OTOSKOPİK MUAYENE LAVAJ ASPİRASYON

24 KERATOZİS OBSTURANS Dış kulak yolu kolesteatomu
Serumen, deskuame epitel ve kolesterol içerir. Epitel migrasyon bozukluğu (genetik) Bronşektazi ve Kr. Sinüzit

25 TANI VE TEDAVİ ANAMNEZ VE FM Ağrı İşitme Kaybı Fasiyal Paralizi TANI
ASPİRASYON

26 YABANCI CİSİMLER CANLI Böcekler vs. CANSIZ Yumuşak SERT

27 VİDEO

28 TANI VE TEDAVİ ANAMNEZ VE FM OTOSKOPİ ASPİRASYON KÜRETAJ LAVAJ
GENEL ANESTEZİ ( Çocuklarda gerekebilir)

29 KELOİD Konnektif doku hipertrofisi Siyah ırkta daha sık En sık lobülde
En sık neden travma

30 TANI VE TEDAVİ ANAMNEZ VE FM MEDİKAL
KORTİZON ( 3 hafta arayla lezyon içine) CERRAHİ KOMPLET EKSİZYON

31 OSTEOM VE EKZOSİTOZ Osteom soliter diploik kemik
Ekzositoz multipl kompakt kemik Soğuk su Travma İrritasyon

32 TANI VE TEDAVİ ANAMNEZ VE FM CERRAHİ

33 OTOMİKOZ A. Niger A. Fumigatus C. albicans

34 TANI ANAMNEZ VE FM Otalji Kaşıntı Akıntı İşitme azlığı

35 TEDAVİ ASPİRASYON MEDİKAL TEDAVİ

36 BÜLLÖZ MİRİNJİT Timpanik membranın epitel ve fibröz tabakası arasında transüda şeklinde sıvı birikimi ile karakterize viral bir enfeksiyonudur.

37 TANI ANAMNEZ VE FM AĞRI İŞİTME AZLIĞI TİNNİTUS TM üzerinde bül

38 TEDAVİ MEDİKAL ANTİBİYOTERAPİ ANELJEZİK CERRAHİ

39 KONTAKT DERMATİT TİP IV Hipersensitivite Travma Kimyasal maddeler

40 TANI VE TEDAVİ TANI TEDAVİ GENEL ÖNLEMLER Allerjenden kaçınma
ANAMNEZ VE FM AĞRI YANMA KAŞINTI ERİTEM HİPERPİGMENTASYON DESKUAME EPİTEL GENEL ÖNLEMLER Allerjenden kaçınma MEDİKAL TEDAVİ Topikal steroid

41 EKZEMA Tip 1 hipersensitivite reaksiyonu IgE bağımlı reaksiyon

42 TANI VE TEDAVİ ANAMNEZ VE FM AĞRI KAŞINTI KABUKLANMA FİSSÜRLEŞME
AKINTI SEKONDER BAKTERİYAL ENFEKSİYONLAR MEDİKAL

43 TÜMÖRLER BENİNG Fibrom Hemanjiom Kondrom Nevüs Sebase kist MALİNG
Squamöz hücreli karsinom Basal hücreli karsinom

44 TANI VE TEDAVİ ANAMNEZ VE FM AĞRI KRUT KANAMA RENK DEĞİŞİKLİĞİ CERRAHİ

45 FRONKÜL Kıl folüküllerinin bakteriyal enfeksiyonu
S. Aureus en sık etken İmmünsüprese hastalar

46 TANI VE TEDAVİ ANAMNEZ VE FM AĞRI AKINTI KAŞINTI HİPEREMİ MEDİKAL
Sistemik ve Lokal antibiyoterapi

47 HERPES ZOSTER OTİCUS (RAMSAY HUNT SENDROMU)
VZV (Herpes ailesi) DNA virüsü Genikulat Gangliyonda lokalizedir. İmmünsüpresif

48 HERPES ZOSTER 1) Büller 2) Büller patlar ve püy drene olabilir
3)Kabuklanma 4) Lezyon kaybolur İlk dört süreç 4-5 hafta sürer 5) Postherpetik nevralji lezyon kaybolduktan sonra haftalar yada yıllarca sürebilir.

49 TANI ANAMNEZ VE FM Ramsey Hunt alanında; ağrılı vezikül, deskuame epitel, kabuklanmalar Fasiyal paralizi SNIK 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. kranial sinir tutulumu olabilir.

50 TEDAVİ MEDİKAL Aneljezik B1 ve B12 vitaminleri
Kortizon içermeyen yumuşatıcı pomadlar (vezikül üzerine) Fasiyal paralizi durumunda Kortikosteroid

51 OTİTİS EKSTERNA AKUT KRONİK MALİNG

52 AKUT OTİTİS EXTERNA İlk 6 haftada ortaya çıkar
En sık etkenler S.aureus, P.aureginosa,E.coli ve proteus En önemli predispozan faktör sık ve uzun süreli su teması

53 TANI VE TEDAVİ TANI TEDAVİ ASPİRASYON ANTİBİYOTERAPİ STEROİD DAMLALAR
ANAMNEZ VE FM Ağrı Ateş Kaşıntı Dolgunluk Akıntı Hiperemi Ödem İşitme kaybı ASPİRASYON ANTİBİYOTERAPİ STEROİD DAMLALAR ANELJEZİKLER %70 ETİL ALKOL %2 ASETİK ASİT

54 KRONİK OTİTİS EXTERNA 6 Haftadan uzun süren vakalar
En sık etkenler S.aureus, P.aureginosa,E.coli ve proteus En önemli predispozan faktör sık ve uzun süreli su teması

55 TANI VE TEDAVİ TANI TEDAVİ ANAMNEZ VE FM
İrritasyon ve akıntı ana semptom İşitme kaybı Pürülan drenaj ve debris Kaşıntı ASPİRASYON MEDİKAL TEDAVİ Neomisin ve Gentamisin damlalar

56 MALİNG OTİTİS EKSTERNA
P. Aeruginosa (En sık etken) S. Epidermidis S. Auresus A. Fumigatus Diyabetik, İmmünsüprese hastalar Ateroskleroz ! Kafa tabanına ilerleyerek ölümcül seyredebilen bir hastalıktır.

57 MALİNG OTİTİS EKSTERNA
DKK tabanında kartilaj kemik bileşkede granülasyon dokusu Kültürde P. Aeruginosa üremesi Sintigrafik değişikler Diyabetes Mellitus varlığı

58 TANI TANI TANI ANAMNEZ VE FM Ağrı Akıntı Granülasyon dokusu
7.,10. ve 11. kranial sinir paralizisi Osteomiyelit Sfenoid sinüzit GÖRÜNTÜLEME BT MR (Tanı ve takipte değeri yoktur) SİNTİGRAFİ Teknesyum 99 tanıda Galiyum 67 sitrat prognozda LABORATUVAR( SEDİMENTASYON) Aktivasyon açısından önemlidir.

59 TEDAVİ MEDİKAL Diyabetin kontrolü Debridman (günlük düzenli)
Antibiyotikli damlalar (siprofloksasin ilk tercih) A. Fumigatus etken ise Amfoterisin B Hiperbarik oksijen tedavisi

60 TEDAVİ CERRAHİ Enfekte dokuların debridmanı Mastoidektomi
tavsiye edilmemektedir. Parotidektomi

61 KAYNAKLAR 1) Dennis I.Bojrab, MD, Thomas Bruderly, Do, and Yasser Abdulrazzak, MD: Otolaryngologıc Clinics Of Nor America, 29: , 1996 2) Christopher J.Linstrom and Frank E.Lucente: İnfekcions Of The External Ear, Head And Neck Surgery-Otolaryngology Edited by Byron J.Bailey, 1rd ed, Vol 2, Ch:117, Lippincott Company, Philadelphia, 1993, 3) Akyıldız A.N: Dış Kulak Yolu Hastalıkları, Kulak Hastalıkları ve Mikroşirurjisi, eh:12, Ongun Kardeşler Matbaacılık Sanayi, Ankara; 4) Çakır N: Dış Kulak Hastalıkları, Otolaryngoloji - Baş ve Boyun Cerrahisi, 1rd ed, Vol:1, Ch:1, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., İstanbul, 1996, 5) Can Koç Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi 2013 Mayıs 6) Onur Çelik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Cilt


"DIŞ KULAK YOLUNUN EDİNSEL HASTALIKLARI -ENFEKSİYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları