Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞİTME KAYIPLARI Prof. Dr. Ender İnci İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Prof. Dr. Ender İnci İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kulak Burun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞİTME KAYIPLARI Prof. Dr. Ender İnci İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Prof. Dr. Ender İnci İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kulak Burun."— Sunum transkripti:

1 İŞİTME KAYIPLARI Prof. Dr. Ender İnci İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Prof. Dr. Ender İnci İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

2 Orta kulak İç Kulak

3 İç kulak

4 Santral yollar E: Eighth nerve C: Cochlear nucleus O: Sup olivary complex L: Lateral lemniscus I: Inferior colliculus

5 Değerlendirme Dikkatli öykü alınması Muayene Tanısal amaçlı odyolojik değerlendirme (gerekirse radyolojik inceleme) ile işitmeyi etkileyen pataloji ve etkilediği yer saptanabilir.

6 İŞİTME KAYBI DERECESİ 10-26dBNormal işitme 27-40Çok hafif derecede İK 41-55Hafif 56-70Orta 71-90İleri 91 ve üstüÇok ileri  Saf ses ortalaması (500-2 kHz.)

7 İşitme kayıpları İletim tipi Sensorinöral tip Mikst tip Fonksiyonel (psödohipoakuzi) – Bilinçli – Bilinç dışı

8 İletim tipi işitme kaybı Auriküla Dış kulak yolu Orta kulak

9 1 - Enfeksiyonlar 2 - Otoskleroz 3 - Tümörler 4 - Travma 5 - Barotravma 6 - Konjenital Orta kulak patolojileri

10 İLETİM TİPİ İŞİTME KAYBI Dış kulak patolojileri ( Anatomik varyasyonlar,Atrezi veya hipo-plazi) Orta kulak patolojileri( AOM, SOM, vs. ) Timpanik zar patolojileri (Enfeksiyonlar, perforasyon, adhezyon, vs. ) Kemik Zincir Patolojileri ( Travmatik kopukluk-lar, KOM, vs. ) Ostaki Disfonksiyonu ( Yarık damak-dudak, adenoid, vs. )

11 Auriküla Auriküla aplazisi Auriküla hipoplazisi Aurikülada şekil bozuklukları

12 Dış kulak yolu Buşon

13 Dış kulak yolu Otitis eksterna

14 Dış kulak yolu Otomikoz

15 Dış kulak yolu Ekzostoz

16 Dış kulak yolu Yabancı cisim

17 Dış kulak yolu Tümör

18 Timpanik membran Büllöz mirinjit Granüler mirinjit

19 Timpanik membran Timpanoskleroz

20 Timpanik membran Travmatik perforasyon

21 Orta kulak - Enfeksiyonlar Akut otitis media Efüzyonlu otitis media Kronik otitis media Koleasteatomlu kronik otitis media

22 Orta kulak - Akut otitis media Zarda perforasyon yoksa; Hafif iletim tipi işitme kaybı Konuşma frekanslarında 20-30 dB Weber hasta kulağa lateralize,Rinne (-) Tip B timpanogram

23 Orta kulak Sekretuar otitis media

24 Efüzyonlu otitis media İletim tipi işitme kaybı Rinne (-),Weber hasta kulağa lateralize Saf ses odyometrisinde hava yolu kaybı düz trase ya da pes tonlar İşitme kaybı 25-30 dB Tip B timpanogram Stapes refleksi alınmaz

25 Tuba östaki disfonksiyonu Kulakta açılıp kapanmalar Tip C timpanogram Otoskopide zarın normale yakın görünümü

26 Patent tuba Kendi sesinin ya da solunumunun kulağında yankılanması Zar normal Timpanogram da bazen bulgu Burun boşluğu girişlerinden birini kapatarak kuvvetle soluduğunda, kulak zarının üst-arka kadranının hareketinin görülmesi

27 Kronik otitis media Attik perforasyonları kemikçik destrüksiyonu yapmadıkça işitme bozulmaz Kemikçik zinciri sağlam zarda küçük Perforasyon 15-20 dB Orta genişlikteki perforasyonlarda yaklaşık 30 dB Totale yakın ve pencereleri gören perforasyonlarda 50 dB kayıp

28 Orta kulak Kronik otitis media

29 Kolesteatomlu otitis media Kolesteatom, orta kulak boşluğunda deriye ait squamöz epitel Kemikçik zincirinde erime İletim tipi işitme kaybı Sensorineural ve mixt tip işitme kayıpları Odyolojik incelemeler KOM gibi

30 Otoskleroz Otik kapsulla sınırlı bir kemik hastalığı Stapes otosklerozu iletim tipi işitme kaybı Cochlear otoskleroz sensorinöral işitme kaybı Tek kulak etkilendiyse işitme kaybı farkedilmeyebilir Tip As timpanogramı Stapes refleksi ipsilateral ve kontralateral alınmaz

31 Orta kulak Adheziv otitis media

32 Orta kulak Hemotimpanum

33 Orta kulak Timpanoskleroz

34 Orta kulak Glomus timpanikum Glomus jugulare Benign İletim tipi işitme kaybı İç kulağa invazyon sonucu sensorineural kayıp

35 Travma Kulak zarı ve orta kulak travmaları Temporal kemik travmaları

36 Kulak zarı ve orta kulak travmaları Kulak zarı perforasyonları Kemikçik zinciri kopuklukları Kulak zarı perforasyou ve kemikçik zinciri kopukluğu birlikte Cerrahi travma

37 Kulak zarı perforasyonları Şarapnel zarındaki perforasyonlar işitmeye önemli etki yapmaz Alt kadrandakilerin etkisi çok az Ön kadrandakilerin etkisi daha fazla Arka kadrandakiler işitmeyi önemli derecede etkilerler Böbrek biçimindeki total perforasyonların işitmeye etkisi en fazladır. Yuvarlak pencere karşısında iseler, kulak zarının pencereleri koruma etkisi ortadan kalkacağından kayıp daha fazla

38 Temporal kemik travmaları Künt travmalar Delici travmalar

39 Künt travmalar Transvers kırıklar Uzunlamasına kırıklar

40 Transvers kırıklar İç kulakta kırık Kafa tabanını da içine alır İşitme total olarak kaybedilir İç kulakta patoloji sensorineural işitme kaybı İşitme geri dönmez Kulak zarı normal ama hemotympanium var

41 Uzunlamasına kırıklar Orta kulak kemikçiklerinde luksasyon Genellikle incus lukse İletim tipi işitme kaybı Daha çok 500-2000 Hz ’ de belirgin Sensorineural ve mixt tip kayıp 6 haftada %63 ’ ünde işitme geri döner %20 ’ sinde ise kayıp kalıcı

42 Delici travmalar Kulağa sokulan cisimler İntihar maksatlı ateşli silah kullanımı Kaynak ve lehim sırasında kıvılcımların dış kulak yoluna kaçması İletim tipi kayıp

43 Barotravma Dalgıçlarda ve jet pilotlarında Kulak zarı ve kemikçik zincirinde basınçla meydana gelen travma Odyometride iletim tipi işitme kayıp Timpanometride negatif basınç Sensorineural ve kalıcı işitme kaybı

44 Konjenital Timpanik kemik hipoplazisi ve aplazisi Kemikçik zinciri malformasyonları  İncus-malleus füzyonu  İncus uzun kolunun büyük olması ya da gelişmemesi  İncudostapedial eklem yerine sadece fibröz bandın bulunması Oval pencere agenezisi ve doğumsal stapes fiksasyonu

45 Sensorinöral işitme kaybı Genetik İnfeksiyöz Travmatik Ototoksisite Neoplastik Meniere hastalığı Ani işitme kaybı Presbiakuzi Akustik travma

46 Genetik SNİK İç kulak yapısal anomalileri – Michel aplazisi – Mondini deformitesi – Scheibe aplazisi – Alexander aplazisi – Geniş vestibüler aquaduct

47 Genetik SNİK Otozomal dominant – Waardenburg sendromu – Treacher Collins sendromu – Stickler sendromu – Branchio-oto-renal sendrom – Nörofibramatozis Otozomal resesif – Usher sendromu – Pendred sendromu – Jarvell ve Lange- Nielsen sendromu

48 İnfeksiyöz SNİK Sistemik infeksiyonlar – Viral Perinatal (CMV, rubella) Postnatal (Kabakulak, EBV, VZ, Influenza, Coxsackie) – Bakteriyal Perinatal (Sifiliz) Postnatal (Lyme hastalığı) Komşu infeksiyonların yayılması – Menenjit-ensefalit – Otitis media

49 Menenjit-ossifiye koklea

50 Ototoksisite Aminoglikozidler Vancomycine Cisplatin Loop diüretikleri Salisilat

51 Travmatik Direkt travma

52 Travmatik SNİK Ses travması – Akut – Kronik

53 Neoplastik SNİK Akustik nörinom Menenjiom Fasiyel sinir schwannomaları Vasküler tümörler

54 Menier send. (Endolenfatik hidrops) Başdönmesi Çınlama Kulakta basınç hissi SNİK Yüksek seslerden rahatsız olma

55 İdiopatik Ani İşitme Kaybı (İAİK) ‘Üç gün içinde, üç frekansta, ortalama en az 30 db işitme kaybı’

56 Retrokoklear Lezyonlar Travma Tümörler Enfeksiyonlar (Kızamıkçık, Menenjit) Doğum travması (Anoksi) Eritroblatotis fetalis (Kan uyuşmazlığı) Nörolojik hastalıklar En sık görülen lezyon Vestibüler Schwannomadır (akustik nörom).

57 Vestibüler schwannoma Schwann hücrelerinden gelişir İç kulak yolundan mediale doğru büyür Kemik kanalı ekspanse eder Yavaş büyüyen iyi huylu tümör Progresif SNİK, vertigo, çınlama, fasiyal sinir paralizisi, ağrı, beyin sapı bulguları Manyetik rezonans görüntüleme teknikleri ile erken tanı mümkündür. Retrokoklear Lezyonlar

58 Tedavi Nedene yönelik cerrahi Medikal tedavi Rehabilitasyon (İşitme cihazları,Koklear implantasyon)


"İŞİTME KAYIPLARI Prof. Dr. Ender İnci İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Prof. Dr. Ender İnci İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Kulak Burun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları